............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................
Úvodní stránka Nástěnka-ohlášky Borotice a okolí Starý Knín a okolí Živohošť a okolí Kontakty
............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................

Pravidelný program bohoslužeb:

farní kostel sv. Františka z Assisi ve Starém Kníně neděle 10:30
kostel sv. Mikuláše v Novém Kníně úterý 18:00 (v zimní čas 17:00); středa 8:00; pátek 18:00 (v zimní čas 17:00); sobota 18:00 (mše sv. z nedělní liturgie, v zimní čas 17:00)
kostel Nanebevzetí P. Marie v Boroticích čtvrtek 16:45; neděle 8:30
kostel sv. Fabiána a Šebestiána ve Staré Živohošti neděle 15:00 (mimo zimní období)
kostel sv. Zikmunda ve Velké Hraštici 1. sobota v měsíci 15:00

Bohoslužby v okolních farnostech je možné vyhledat v katalogu Arcibiskupství pražského , nebo přímo na mapě Arcibiskupství pražského.

Zde je dostupný liturgický kalendář na www.pastorace.cz, 
a zde přímý odkaz na živé vysílání TV Noe, kde je možné sledovat přímé přenosy z bohoslužeb.

Bohoslužby pro období 11. až 19. 8. 2018:

! s přechodem na letní čas se posunuje začátek večerních bohoslužeb v Novém Kníně na 18:00  !


Svátost smíření je v naší farnosti možná přede mší svatou, po mši svaté, nebo po domluvě v jiném čase.

sobota 11. 8. 2018 památka sv. Kláry, panny
18:00 Nový Knín mše svatá
neděle 12. 8. 2018 19. neděle v mezidobí
8:30
10:30
15:00
Borotice
Starý Knín
Živohošť
mše svatá
mše svatá - při mši sv. křest dvojčátek
mše svatá
pondělí 13. 8. 2018
. . .
úterý 14. 8. 2018 památka sv. Maxmiliána Marie Kolbeho, kněze a mučedníka
9:00
18:00
Živohošť
Nový Knín
rozloučení se zemřelým panem Zdeňkem Dědinou
mše svatá
středa 15. 8. 2018 slavnost Nanebevzetí Panny Marie
. 16:45 Borotice

poutní mše svatá - hl. celebrant Jan Gernt, po mši sv. krátký varhanní koncert

čtvrtek 16. 8. 2018
.
16:45 Borotice mše svatá, po ní možnost připojit se k denní modlitbě církve - večerním chválám
pátek 17. 8. 2018
18:00
Nový Knín
mše svatá, po na faře ve Starém Kníně setkání nad Biblí - Jozue 8
sobota 18. 8. 2018

15:00
18:00

Borotice
Nový Knín

svatba: Miloslav Tikovský a Irena Pánková
mše svatá

neděle 19. 8. 2018 20. neděle v mezidobí
8:30
10:30
15:00
Borotice
Starý Knín
Živohošť
poutní mše svatá
mše svatá
mše svatá


TOPlist