............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................
Úvodní stránka Nástěnka-ohlášky Borotice a okolí Starý Knín a okolí Živohošť a okolí Kontakty
............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................

Pravidelný program bohoslužeb:

farní kostel sv. Františka z Assisi ve Starém Kníně neděle 10:30
kostel sv. Mikuláše v Novém Kníně úterý 18:00 (v zimní čas 17:00); středa 8:00; pátek 18:00 (v zimní čas 17:00); sobota 18:00 (mše sv. z nedělní liturgie, v zimní čas 17:00)
kostel Nanebevzetí P. Marie v Boroticích čtvrtek 17:00; neděle 8:30
kostel sv. Fabiána a Šebestiána ve Staré Živohošti neděle 15:00 (mimo zimní období)
kostel sv. Zikmunda ve Velké Hraštici 1. sobota v měsíci 15:00

Bohoslužby v okolních farnostech je možné vyhledat v katalogu Arcibiskupství pražského , nebo přímo na mapě Arcibiskupství pražského.

Zde je dostupný liturgický kalendář na www.pastorace.cz, 
a zde přímý odkaz na živé vysílání TV Noe nebo rádio Proglas, kde je možné sledovat přímé přenosy z bohoslužeb.

! s přechodem na letní čas se posunuje začátek večerních bohoslužeb v Novém Kníně na 18:00  !

Svátost smíření je v naší farnosti možná přede mší svatou, po mši svaté, nebo po domluvě v jiném čase.

Bohoslužby v období 8. - 16. 8. 2020

sobota 8. 8. 2020 památka sv. Dominika, kněze
18:00 Nový Knín

mše svatá

neděle 9. 8. 2020 19. neděle v mezidobí

8:30
10:30
15:00

Borotice
Starý Knín
Živohošť
mše svatá
mše svatá
mše svatá
pondělí 10. 8. 2020 svátek sv. Vavřince, jáhna a mučedníka
. . .
úterý 11. 8. 2020 památka  sv. Kláry, panny
18:00

Nový Knín

mše svatá - celebruje P. Jan Gernt

středa 12. 8. 2020
. 8:00

10:00
Nový Knín

Starý Knín

mše svatá - celebruje P. Jan Gernt,
po ní výstav Nejsvětější svátosti, Korunka Božího milosrdenství, adorace, požehnání
celebruje P. Jan Dlouhý, pohřební mše svatá

čtvrtek 13. 8. 2020 .
.
17:00
Borotice mše svatá - celebruje P. Jan Gernt,
po ní možnost připojit se k denní modlitbě církve: večerním chválám
pátek 14. 8. 2020 památka sv. Maxmiliána Marie Kolbeho, kněze a mučedníka
  18:00
Nový Knín
mše svatá - celebruje P. Jan Gernt
sobota 15. 8. 2020 slavnost Nanebevzetí Panny Marie

17:00

Borotice

poutní mše svatá - celebruje P. Jan Gernt,

neděle 16. 8. 2020 20. neděle v mezidobí
  8:30
10:30
15:00
Borotice
Nový Knín
Živohošť

poutní mše svatá
mše svatá, výročí posvěcení kostela
mše svatá


TOPlist