............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................
Úvodní stránka Nástěnka-ohlášky Borotice a okolí Starý Knín a okolí Živohošť a okolí Kontakty
............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................

Pravidelný program bohoslužeb:

farní kostel sv. Františka z Assisi ve Starém Kníně neděle 10:30
kostel sv. Mikuláše v Novém Kníně úterý 18:00 (v zimní čas 17:00); středa 8:00; pátek 18:00 (v zimní čas 17:00); sobota 18:00 (mše sv. z nedělní liturgie, v zimní čas 17:00)
kostel Nanebevzetí P. Marie v Boroticích čtvrtek 16:45; neděle 8:30
kostel sv. Fabiána a Šebestiána ve Staré Živohošti neděle 15:00 (mimo zimní období)
kostel sv. Zikmunda ve Velké Hraštici 1. sobota v měsíci 15:00

Bohoslužby v okolních farnostech je možné vyhledat v katalogu Arcibiskupství pražského , nebo přímo na mapě Arcibiskupství pražského.

Zde je dostupný liturgický kalendář na www.pastorace.cz, 
a zde přímý odkaz na živé vysílání TV Noe, kde je možné sledovat přímé přenosy z bohoslužeb.

Bohoslužby pro období 19. až 27. 1. 2019:

! s přechodem na zimní čas se posunuje začátek večerních bohoslužeb v Novém Kníně na 17:00  !


Svátost smíření je v naší farnosti možná přede mší svatou, po mši svaté, nebo po domluvě v jiném čase.

sobota 19. 1. 2019 .
17:00 Nový Knín

mše svatá

neděle 20. 1. 2019 2. neděle v mezidobí

8:30
10:30
15:00
17:30

Borotice
Starý Knín
Živohošť
fara Starý Knín
mše svatá
mše svatá
poutní mše svatá
setkání PRF/ERF
pondělí 21. 1. 2019 památka sv. Anežky Římské, panny a mučednice
. . .
úterý 22. 1. 2019 .
17:00 Nový Knín

mše svatá

středa 23. 1. 2019 .
. 8:00 Nový Knín

mše svatá, po ní výstav Nejsvětější svátosti, Korunka milosrdenství,
adorace, požehnání

čtvrtek 24. 1. 2019 památka sv. Františka Saleského, biskupa a učitele církve
.
16:45 Borotice mše svatá, po ní možnost připojit se k denní modlitbě církve, večerním chválám
pátek 25. 1. 2019 svátek Obrácení svatého Pavla, apoštola
13:00
15:00
17:00
Starý Knín
fara Starý Knín
Nový Knín
rozloučení při mši sv. se zemřelou paní Evou Poláčkovou
náboženství
mše svatá, po ní na faře ve Starém Kníně setkání nad Biblí - Jozue 24
sobota 26. 1. 2019 památka sv. Timoteje a Tita, biskupů

17:00

Nový Knín

mše svatá

neděle 27. 1. 2019 3. neděle v mezidobí
8:30
10:30
Borotice
Starý Knín

mše svatá
mše svatá


TOPlist