............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................
Úvodní stránka O farnosti Dění ve farnosti Kontakty Chrámový sbor Farní charita
............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................

Rozcestník k dalším stránkám nástěnky

Pořad bohoslužeb
pro každý týden je včetně změn dostupný zde:

  kalendar
Pozvánky
na zajímavé akce v naší farnosti nebo v okolí jsou ke stažení zde:

kalendar
Fotografie
z některých akcí naší farnosti je možné si prohlédnout zde:

fotoaparat
Texty
k aktuálním tématům či týkající se naší farnosti jsou ke stažení zde:

text

Týdenní ohlášky    Ohlášky pro týden 23. - 29. 11. 2020


Protože o minulých nedělích nebylo možné uskutečnit sbírky na charitu a misie. Můžete sami poslat svůj dar:
na charitu: Bankovní spojení: 749011/5500 variabilní symbol pro tuto mimořádnou sbírku: 2303
na misie: Dary drobných dárců mohou být zaslány přímo na účet Arcibiskupství pražského 45301130/2700 s variabilním symbolem 82020


Prohlášení biskupů.


Od pondělí je možné 20 lidem účastnit se bohoslužeb.


V sobotu vstoupíme do adventu. Při sobotních bohoslužbách ve Velké Hraštici a Novém Kníně a v neděli v Boroticích, ve Starém Kníně a na Živohošti požehnám adventní věnce.


    Ohlášky pro týden 16. - 22. 11. 2020


V příštím týdnu budou kostely naší farnosti otevřeny k osobní modlitbě a přijetí svátosti smíření a svatého přijímání a k bohoslužbám (s max. účastí 15 osob) takto.


Dne 17. 11. se v naší farnosti rozezní kostelní zvony na připomínku 31. výročí pádu komunistického režimu a vykročení do svobodné společnosti (viz výzva P. Stanislava Přibyla).


Příští neděle je slavnost Ježíše Krista Krále. Je to poslední neděle liturgického roku.


Zemřel páter František Klika, kněz plzeňské diecéze. Parte zde.


Dále zůstáváme spojeni v modlitbě, zvláště svatého růžence. Děkuji, že využíváte možnost otevřených kostelů k osobní modlitbě a přijímání svátostí.
Žehnám všem a myslím v modlitbách i při každodenní mši svaté.
P. Josef Andrejčák O.Cr


    Ohlášky pro týden 9. - 15. 11. 2020


V příštím týdnu budou kostely naší farnosti otevřeny k osobní modlitbě a přijetí svátosti smíření a svatého přijímání:
pondělí: ----
úterý: Nový Knín 16 00 - 18 00
středa: Nový Knín 8 00 - 10 00
čtvrtek: Borotice 16 00 - 17 30
pátek: Nový Knín 16 00 - 18 00
sobota: Velká Hraštice 15 00 - 16 00
neděle: Starý Knín 10 00 - 11 30
             Živohošť 15 00 - 16 00


Ve čtvrtek slavíme svátek sv. Anežky České, které zvláště v naší křižovnické farnosti vděčíme za mnohé. Můžeme se od soboty 7. 11. do neděle 15. 11. spojit v modlitbě novény ke svaté Anežce.


V neděli 8. listopadu 2020 byla plánovaná dušičková sbírka na charitní činnost v arcidiecézi.
Místo daru v kostelní sbírce na činnost charity, prosíme, věnujte svůj dar přímo na účet Arcidiecézní charity Praha: Bankovní spojení: 749011/5500 variabilní symbol pro tuto mimořádnou sbírku: 2303.
Za všechny dary mnohokrát děkujeme.
Mons. Jan Balík generální vikář a prezident Arcidiecézní charity.


Dále zůstáváme spojeni v modlitbě, zvláště svatého růžence. Děkuji, že využíváte možnost otevřených kostelů k osobní modlitbě a přijímání svátostí.
Žehnám všem a myslím v modlitbách i při každodenní mši svaté.
P. Josef Andrejčák O.Cr


    Ohlášky pro týden 1. - 8. 11. 2020


Nouzový stav byl prodloužen do 20. listopadu.


V příštím týdnu budou kostely naší farnosti otevřeny k osobní modlitbě a přijetí svátosti smíření a svatého přijímání:
pondělí: Starý Knín 10 00 - 11 00
úterý: Nový Knín 16 00 - 18 00
středa: Nový Knín 8 00 - 10 00
čtvrtek: Borotice 16 00 - 17 30
pátek: Nový Knín 16 00 - 18 00
sobota: Velká Hraštice 15 00 - 16 00
neděle: Starý Knín 10 00 - 11 30
            Živohošť 15 00 - 16 00


Využijte možnosti během celého měsíce listopadu získat plnomocné odpustky pro naše zemřelé (viz dušičkové odpustky přehledně).


V pondělí 2. 11. v 9 00 se na starokníském hřbitově rozloučíme s paní Marií Pecharovou, potom následuje zádušní mše svatá ve Starém Kníně.


V pondělí 2. 11. ve 14 30 hod. dušičková pobožnost na borotickém hřbitově.


Zemřela paní Buchtová, s ní se rozloučíme v sobotu 7. 11. ve Starém Kníně.


    Ohlášky pro týden 26. 10. - 1. 11. 2020


Zpráva o možnosti získat plnomocné odpustky pro duše zemřelých zde.


Dne 26. 10. 2020 v ranních hodinách odešla zaopatřena svatými svátostmi na věčnost naše farnice Marie Pecharová z Mokrovrat.Rozloučíme se s ní na starokníském hřbitově 2. 11. 2020 v 9 00 hod.


    NOVÉ - Ohlášky pro období nouzového stavu


Slovo generálního vikáře k aktuální situaci zde.


S ohledem na nemožnost konání bohoslužeb budou naše kostely otevřeny k osobní modlitbě. Časový rozpis zde.


    Ohlášky pro týden 19. - 24. 10. 2020


Výňatek z rozhodnutí Vlády ČR ze dne 14. 10. 2020 a Prohlášení kardinála Duky k aktuální situaci zde.


Na bohoslužby v naší farnosti je možné se přihlásit na stránkách naší farnosti (odkaz na stránku, kde je možno se zapsat, je u každé mše sv. v pořadu bohoslužeb; aktuálně je povolena účast 6 osob).
Po mši svaté kněz bude k dispozici pro svátost smíření a svaté přijímání.


V úterý a v pátek v Novém Kníně bude kostel otevřen od 16:00 hodiny k osobní modlitbě a k adoraci, bude také možnost přijmout svátost smíření nebo požádat o svaté přijímání. Toto bude možné i po mši svaté, kostel bude zůstávat déle otevřen.


V pořadu bohoslužeb je u jednotlivých dnů přidán odkaz na stránku s příslušnými liturgickými texty, u nedění mše sv. je možné si otevřít i přepis homilie.


Spojme se v modlitbě svatého růžence za ukončení koronaviru ve večerních hodinách!!  


    Ohlášky pro týden 12. - 18. 10. 2020


Slovo generálního vikáře k současné situaci


V naší farnosti přidávám v sobotu mši svatou s nedělními texty ve Velké Hraštici od 15:00 hod. Prosím použijte tuto možnost zvláště Vy, kteří jste z tohoto místa, a tak umožníte ostatním účastnit se bohoslužby ve farním kostele.


V úterý a v pátek v Novém Kníně bude kostel otevřen od 16:00 hodiny k osobní modlitbě a k adoraci, bude také možnost přijmout svátost smíření nebo požádat o svaté přijímání. Toto bude možné i po mši svaté, kostel bude zůstávat déle otevřen.


Kdo máte možnost přijměte pozvání na mši svatou ve všední den, někdy nás v našich kostelích bývá nepatrný počet, bez kněze dva lidé nebo i jeden.


S ohledem na povolenou účast max. 10 osob na bohoslužbě do 13. 10. a maximálmě 6 osob od 14. 10. je vhodné se k účasti předem přihlásit. Toto může provést každý zájemce na odkazu u příslušné mše svaté (návod je v horní části stránky, která se kliknutím na odkaz otevře). Pokud by zapisování touto formou nefungovalo a chtěli byste se zúčastnit, kontaktujte správu webu (e-mail m.sasmova@seznam.cz, tel. 774342590).


Spojme se v modlitbě svatého růžence za ukončení koronaviru ve večerních hodinách!!  


    Ohlášky pro týden 5. - 11. 10. 2020


Poděkování všem poutníkům a kněžím, kteří nás v tomto týdnu provázeli.


Díky také našim farníkům, kteří pouť připravovali.


Blahopřání Františkům naší farnosti.


Pozdrav od mého spolubratra novokněze P. Tomáše Gregůrka O.Cr., rád do naší farnosti přijede s novokněžským požehnáním.


    Ohlášky pro týden 28. 9. - 4. 10. 2020


V pondělí 28. 9. je slavnost svatého Václava, dopoledne se můžeme spojit s národní poutí ve Staré Boleslavi prostřednictvím televize.
Večer jste zváni ke kapli sv. Václava do Mokrovrat, kde bude v 17 00 mše svatá.


V příštím týdnu 4. 10. je svátek sv. Františka patrona našeho farního kostela. Bohoslužby v pátek, sobotu i v neděli budou ve farním kostele ve Starém Kníně dle programu, který je přiložen.


Hosté naší farní poutí budou redemptoristé ze Svaté Hory.


V sobotu plánovaný koncert bratří Ebenů byl odvolán z důvodu koronaviru. Poutní trasy budou končit v azylovém domě v Mokrovratech a Záborné Lhotě u Mušků.


V sobotu nebude bohoslužba ve Velké Hraštici a v Novém Kníně.


V neděli nebude bohoslužba na Živohošti.


V sobotu 3. 10. v 11 00 hod v kostele sv. Františka u Karlova mostu v Praze přijme kněžské svěcení náš jáhen Tomáš Gregůrek O.Cr.
Prosíme o modlitbu.


    Ohlášky pro týden 21. - 27. 9. 2020


Sbírka příští neděli bude věnována církevnímu školství.


    Ohlášky pro týden 14. - 20. 9. 2020


Svátost manželství v sobotu v Živohošti uzavřou Stanislava Krejčíková a Václav Rákosník, prosíme o modlitbu.


Prosíme o modlitbu také za zemřelé, s kterými se v tomto týdnu rozloučíme: za paní Anežku Dědinovou ze Starého Knína, Jaroslava Budku ze Županovic a Josefa Lukavského rodáka z Křeničné.


K dispozici je pozvánka na naši farní pouť, věnujte pozornost a v případě zájmu o koncert bratří Ebenů si včas zajistěte vstupenkuKdo uvažuje o svátosti biřmování, ať se přihlásí na faře, abychom domluvili přípravu.


    Ohlášky pro týden 7. - 13. 9. 2020


Poděkování za váš příspěvek 8 720,- Kč na úklid kostela ve Starém Kníně.


Kdo má zájem o výuku náboženství, prosím, ať se přihlásí po mši sv. nebo na faře ve Starém Kníně.


Kdo uvažuje o svátosti biřmování, ať se přihlásí na faře, abychom domluvili přípravu.


V sekci "pozvánky" (ikonka v horní části stránky) jsou ke stažení plakátky k letošní pouti ke sv. Františku 2. - 4. 10. 2020 ve Starém Kníně, ke koncertu bratří Ebenů a také pozvánka na pouť do Staré Boleslavi .


    Ohlášky pro týden 31. 8. - 6. 9. 2020


Tuto neděli 30. 8. 2020 bude v 18 00 hod. setkání PRF na faře ve Starém Knín.


Dětem a rodičům požehnání do nového školního roku.


Kdo má zájem o výuku náboženství, prosím, ať se přihlásí po mši sv. nebo na faře ve Starém Kníně.


Kdo uvažuje o svátosti biřmování, ať se přihlásí na faře, abychom domluvili přípravu.


    Ohlášky pro týden 24. - 30. 8. 2020


V neděli při bohoslužbách požehnám všem školákům a jejich rodinám na začátku nového školního roku.


Kdo má zájem o výuku náboženství, prosím, ať se přihlásí po mši sv. nebo na faře ve Starém Kníně.


Kdo uvažuje o svátosti biřmování, ať se přihlásí na faře, abychom domluvili přípravu.


V neděli 30. 8. bude v 18 00 hod. setkání PRF na faře ve Starém Kníně.


    Ohlášky pro týden 17. - 23. 8. 2020


Vítáme v naší farnosti účastníky mistrovství světa v rýžování zlata. Přejeme hezký pobyt v našem městě.


Děkuji všem, kteří na mě mysleli v minulém týdnu, když jsem byl na duchovních cvičeních. Prožil jsem tento týden v kněžském semináři.


Včera jsem se účastnil v Praze posvěcení Mariánského sloupu na Staroměstském náměstí. Bohu díky!


    Ohlášky pro týden 10. - 16. 8. 2020


V příštím týdnu se účastním duchovních cvičení. V případě potřeby se obracejte na pana vikáře P. Jana Dlouhého do Mníšku pod Brdy 604 456 583, 318 592 619.


Bohoslužby v příštím týdnu budou díky dovolené P. Jana Gernta:
v úterý a v pátek v 18 00 hod v Novém Kníně,
ve středu v 8 00 hod v Novém Kníně
ve čtvrtek v 17 00 hod. v Boroticích.


Ve středu při mši svaté se ve Starém Kníně rozloučí s paní Javorkovou ze Sudovic P. Jan Dlouhý.
Prosíme o modlitbu.


V sobotu zveme do Borotic na poutní mši svatou. Hlavním celebrantem bude P. Jan Gernt. Po mši setkání v místní hospůdce.
Mše svatá v Novém Kníně v sobotu nebude.


V neděli bude mimořádně mše svatá v 10 30 hod v Novém Kníně, kde slavíme posvěcení chrámu, a také přivítáme účastníky mistrovství světa v rýžování zlata.


    Ohlášky pro týden 3. - 9. 8. 2020


V úterý je výroční den úmrtí pana kardinála Františka Tomáška. Pamatujeme při mši svaté.


Ve čtvrtek začíná novéna před požehnáním Mariánského sloupu na Staroměstském náměstí


    Ohlášky pro týden 20. - 26. 7. 2020


V sobotu v 15 00 hod. bude mše svatá u kaple sv. Anny na Kozích Horách za rodiny naší farnosti.


    Ohlášky pro týden 13. - 19. 7. 2020


Ve čtvrtek 16. 7. 2020 v 17 00 při mši svaté budou moci přijmout svátost nemocných naši nemocní a lidé pokročilého věku. Od 15 00 hodiny bude borotický kostel otevřen k osobní modlitbě, adoraci, k přijetí svátosti smíření.


V sobotu ve 14 00 hod. při mši svaté v Živohošti poděkují za 50 let společného života manželé Bouchalovi.


V sobotu jsme zváni do sousední farnosti mníšecké na pouť na Skalku. Od 8 00 hod. vychází procesí od farního kostela sv. Václava na Skalku. Mše sv. tam je plánovaná na 10 00 hod. Hlavním celebrantem bude P. Leoš Ryška ředitel televize Noe.


    Ohlášky pro týden 6. - 12. 7. 2020


Srdečně zveme v sobotu ve 14 00 hod. na koncert do Živohoště do kostela sv. Fabiána a Šebestiána (viz plakátek).


    Ohlášky pro týden 29. 6. - 5. 7. 2020


Dětem přeji hezké prázdniny, dospělým načerpáním nových sil o dovolené.


    Ohlášky pro týden 22. - 28. 6. 2020


V sobotu 20. 6. 2020 v pražské katedrále byli vysvěceni dva kněží naší pražské diecéze. Prosíme o modlitbu za novokněze.


Ve čtvrtek není mše svatá v Boroticích. Jsme zváni na poutní mši sv. do Drhov v 18 00 hod.


V sobotu v 15 00 hod. je poutní mše svatá Libčicích.


    Ohlášky pro týden 15. - 21. 6. 2020


V úterý se kněží příbramského vikariátu setkávají v Jincích na vikariátní konferenci.


Pohřeb pana Josefa Drobílka bude ve středu ve Starém Kníně v 16 00 hod. Prosíme o modlitbu!


V pátek o slavnosti Nejsvětějšího Srdce Páně od 15 00 hod. bude v Novém Kníně výstav Nejsvětější svátosti zakončený v 17 30 litaniemi a svátostným požehnáním. Možnost tiché adorace a přijetí svátosti smíření.


V sobotu v 10 00 hod. v pražské katedrále bude kněžské svěcení. Prosíme o modlitbu za novokněze.


    Ohlášky pro týden 8. - 14. 6. 2020


Poděkování všem, kteří se přišli rozloučit s mým tatínkem.


V pondělí je mimořádně mše sv. na Živohošti. Stavební technici AP mají zde setkání s panem biskupem Zdeňkem Wasserbauerem. Ten povede bohoslužbu, na kterou jsme také zváni.


Pohřeb paní Miletičové z Čeliny bude ve středu ve 13 00 při mši svaté.
Prosíme o modlitbu!


Zemřela paní Milada Vernerová., pravidelná návštěvnice našeho kostela. Rozloučíme se s ní v sobotu ve 14 00 hod. v Praze-Modřanech.


Ve čtvrtek o slavnosti Těla a Krve Páně uctíme Pána Ježíše po mši svaté v Boroticích eucharistikým průvodem obcí a pobožnostmi u čtyř oltářů.


Na poutní mši svatou do Nechalova přijede P. Mgr. Krzysztof Józef Strzelczyk CSsR ze Svaté Hory.


Příští neděli v 17 00 se sejde PRF na faře ve Starém Kníně..


    Ohlášky pro týden 1. - 7. 6. 2020


Poděkování farníkům a farní charitě při službě o mého nemocného otce. Jmenovitě chci poděkovat paní Marii Vršecké za její přátelství, pomoc a radu. A také za služby, kdy ji ještě sloužily nohy a byla na faře naším hostem. Dále děkuji paní Konvalinkové ze Záborné Lhoty za její službu a starost o tatínka, kdykoli jsem musel odjíždět na delší část dne za svými povinnostmi. Děkuji také Katce Janokové, která přinášela denně obědy. Lucka Knížková zaslouží velké poděkování za její denní službu zdravotnickou, kdy každý den s pečlivostí převazovala tatínkovi nohu. Další velké poděkování patří Vlaďce Řídké, která v posledním měsíci třikrát denně přicházela, aby pomohla s hygienou a tatínek byl v čistotě. Lucka a Vlaďka pomohly tatínka připravit na jeho cestu do Kladna.
Děkuji všem, s kterými nás pojilo přátelství a setkávali jsme se v našem městě, a zvláště pak v našich chrámech, kam tatínek tak rád přicházel. V pondělí se s ním rozloučíme v našem farním kostele ve Starém Kníně. Mše svatá bude v 9 30. Uložení do rodinného hrobu na Kladně bude ve 13 00 hod. Prosím o modlitby za spásu jeho nesmrtelné duše.


V pátek je první pátek v měsíci. Po mši svaté bych Vás rád pozval na faru k rozjímání o Božím slovu. Čteme 1. Sam.23.


    Ohlášky pro týden 25. - 31. 5. 2020NOVÉ

V úterý 26. 5. 2020 zemřel pan Štefan Andrejčák., tatínek. Rozloučení při mši sv. bude 1. 6. 2020 v 9:30 ve Starém Kníně .Postupně pokračuje uvolňování mimořádných opatření. Všichni věřící jsou stále – až do odvolání – dispensováni od fyzické účasti na nedělních bohoslužbách.
Rád bych připomenul, že od 25. května je možná účast 300 osob na bohoslužbách při zachování hygienických opatření. Bohoslužby je dále možné sledovat ve sdělovacích prostředcích a slavit je důstojně v rodinném kruhu.
Zůstává zachována možnost individuálního přijetí svátostí po domluvě. Zvláště připomínám svátosti smíření, které nebylo možné přijmout před Velikonocemi.


Srdečně zveme v sobotu 30. 5. do kostela sv. Fabiána a Šebestiána v Živohošti, kde ve 20 00 hod. budeme slavit svatodušní vigilii a obnovíme svátost biřmování.
Mše svatá v Novém Kníně ten den nebude.


Příští čtvrtek 28. května 2020 od 9.30 hod. v pražské katedrále Missa chrismatis. Tato bohoslužba je vrcholným a privilegovaným momentem prožívání presbyteria.


Upozornění na chyby při podávání svatého přijímání na ruku: "Věřící předstoupí před kněze tak, že položí dlaně na sebe: pravák pravou dospodu a levou navrch, levák opačně. Ruce drží zhruba ve výši prsou. Kněz pozvedne hostii, řekne Tělo Kristovo a přijímající odpoví: Amen. Poté mu kněz položí hostii na rozestřenou dlaň. Přijímající buď hned na místě uchopí hostii prsty pravé ruky (levák prsty levé ruky) a vloží si ji do úst, nebo poodstoupí krok stranou a tam postupuje stejně." Nemůže se otočit a odnášet eucharistii do lavice a tam přijímat!!!


    Ohlášky pro týden 18. - 24. 5. 2020


Ve čtvrtek slavíme svátek Nanebevstoupení Páně - mše svatá v Boroticích v 17 00 hod.


    Ohlášky pro týden 11. - 17. 5. 2020


Od pondělí příštího týdne je dovolena účast na bohoslužbách 100 osob (podmínky zde).
Nemusíte se přihlašovat a jste vítáni, děkuji paní Šašmové za službu přihlašování v minulých týdnech.


V sobotu v Novém Kníně bude poutní mše svatá ze svátku sv. Jana Nepomuckého.


    Ohlášky pro týden 4. - 10. 5. 2020


Blahopřání všem hasičským sborům v naší farnosti k zítřejšímu svátku patrona hasičů sv. Floriána.


Upozorňuji na bohoslužbu k ukončení 2. světové války v úterý 5. 5. v 18 00 hod. v pražské katedrále. Přenáší Česká televize na  2. programu.


Ještě příští týden je počet návtěvníků bohoslužeb omezen na 15 lidí podmínky zde.. Nezapočítává se do tohoto počtu kněz,varhaník, kostelník.
Aktuální počet přihlášených je možno sledovat zde.


Od 11. května je počet účastníků bohoslužeb 100 lidí (podmínky zde).


    Ohlášky pro týden 27. 4. - 3. 5. 2020


Od pátku 24.4. je možno účastnit se bohoslužeb maximálně 15 lidem (za splnění specifických podmínek), proto od příštího týdne zvu na bohoslužby i ve všední den dle pořadu bohoslužeb. Na sobotní mše sv. v Novém Kníně a v nedělní ve Starém Kníně se, prosím, stále přihlašte u paní M. Šašmové (m.sasmova@seznam.cz).
Aktuální počet přihlášených je možno sledovat zde.


V příštím týdnu začíná mariánský měsíc. Papež František zve rodiny i jednotlivce k modlitbě svatého růžence.Po jejím skončení můžete přidat jednu z navhovaných modliteb papeže Františka (viz příloha)


    Ohlášky pro týden 20. - 26. 4. 2020


Mše svaté budou v naší farnosti ve všední dny (pondělí až pátek) slaveny na faře bez účasti veřejnosti.
V sobotu v 18:00 hod. v Novém Kníně a v neděli v 8:30 v Boroticích a v 10:30 ve Starém Kníně může být přítomno naximálně 15 osob. Stejně jako v minulém týdnu je možné se přihlásti o účast na mši svaté v Novém nebo Starém Kníně odesláním e-mailu na adresu m.sasmova@seznam.cz.
Aktuální počet přihlášených je možno sledovat zde.


Ve čtvrtek slavíme svátek sv. Vojtěcha.


    Ohlášky pro týden 13. - 19. 4. 2020


Mše svaté budou v naší farnosti ve všední dny (pondělí až pátek) slaveny na faře bez účasti veřejnosti.
V sobotu v 18:00 hod. v Novém Kníně a v neděli v 8:30 v Boroticích a v 10:30 ve Starém Kníně může být přítomno naximálně 10 osob. Stejně jako v minulém týdnu je možné se přihlásti o účast na mši svaté v Novém nebo Starém Kníně odesláním e-mailu na adresu m.sasmova@seznam.cz.
Aktuální počet přihlášených je možno sledovat zde.


Ve čtvrtek se v 10:00 hod. na hřbitově ve Starém Kníně rozloučíme s panem Františkém Bárou.
Prosíme o modlitbu.


    Ohlášky pro týden 6. - 12. 4. 2020


Ke stažení: Informace ke slavení velikonoční doby v době nouzového stavu v naší farnosti.


Ke stažení: Bohoslužby v době velikonoční v naší farnosti.


NOVÉ:

V pátek 10. 4., sobotu 11. 4. i  neděli 12. 4. 2020 je již kapcita 10 osob ve Starém Kníně vyčerpána, na pondělí je ještě možné se na bohoslužby/obřady přihlásit.
Aktuální stav zde.


NOVÉ:

Kostel v Boroticích bude o Velikonocích otevřen na Velký pátek od 15:00 do 16:00 hod. a na Bílou sobotu od 13:00 do 14:00 hod.


NOVÉ:

Kostel ve Starém Kníně bude o Velikonocích otevřen na Velký pátek od 10:00 do 15:00 hod. a na Bílou sobotu od 10:00 do 15:00 hod.
Prosíme všechny, kdo chtějí kostel navštívit, zda by mohli na adresu m.sasmova@seznam.cz poslat informaci ve kterém čase budou přítomni (z důvodu zajištění přítomnosti zástupce farnosti v kostele a také z důvodu dodržení hygienických opatření).
Aktuální stav zde.


    Ohlášky pro týden 30. 3. - 5. 4. 2020


V sobotu 28. 3. 2020 bylo u emeritního pražského pomocného biskupa Karla Herbsta potvrzeno onemocnění COVID 19. Byl převezen do pražské střešovické nemocnice na jednotku intenzivní péče. Jeho stav je vážný. Modleme se za jeho uzdravení.


Prosím o modlitbu za naše zemřelé farníky a jejich rodiny: pana Jaroslava Doušu z Velké Hraštice a Jiřího Poláčka z Nového Knína.


Katolický týdeník:

Nový KT ke stažení zdarma vždy od soboty
Vydání: 2020/13 Velikonoce na obrazovkách . 28.3.2020.

Vážení čtenáři Katolického týdeníku,
po dobu mimořádných vládních opatření, která mají omezit šíření nákazy koronavirem, kdy bohužel distribuce Katolického týdeníku v různých místech naší země i do zahraničí poněkud vázne, jsme se rozhodli Vám naše/vaše noviny zpřístupnit ke stažení zdarma prostřednictvím internetu na našich webových stránkách.
Každý týden v sobotu odpoledne najdete na webu www.katyd.cz aktuální vydání Katolického týdeníku ke stažení ve formátu PDF. Noviny v této formě nebo link na náš web můžete rozesílat libovolně svým příbuzným a přátelům, aby i oni mohli využít této možnosti.
Katolický týdeník č. 13/2020 ke stažení zde (v PDF).
Katolický týdeník č. 12/2020 ke stažení zde (v PDF).
Zároveň Vás prosíme o podporu, protože Katolický týdeník je financován pouze z předplatného a inzerce. Předplaťte si Katolický týdeník!
Moc na Vás v těchto těžkých chvílích myslíme a přejeme Vám hodně zdraví.
Ať je Vám Pán nablízku!
Za společnost Katolický týdeník, s.r.o.
P. Stanislav Přibyl, CSsR, jednatel


Zpráva Arcidiecézní charity:

Milí spolubratři, před několika dny jsem Vám posílal zprávu o aktivitách charit v naší arcidiecézi. I když se o jejich práci v médiích moc nehovoří, pracují v těchto nelehkých podmínkách a z velké části se starají právě o osoby, které jsou nejvíce ohrožené nemocí COVID-19. Nasazení pracovníků charit je obdivuhodné. Pečovat o nemocné, staré, lidi bez domova, to se nedá dělat home office.
S aktuálními opatřeními se pojí zvýšené náklady. A k tomu se plánovaná sbírka v neděli 22. 3. na činnost charit v naší arcidiecézi nemohla konat. Proto Vás prosím, vyvěste na farní webové stránky a hlavně sdělte, osobně či zašlete různým způsobem svým farníkům, naši prosbu.
Místo daru v kostelní sbírce na činnost charity, prosíme, věnujte svůj dar přímo na účet Arcidiecézní charity Praha:
Bankovní spojení: 749011 / 5500
variabilní symbol pro tuto mimořádnou sbírku: 2303
Bratři, děkuji vám za to, že této prosbě budete věnovat pozornost. Všem, kdo se rozhodnou charitní dílo takto podpořit, patří veliký dík.
Ochranu před každým zlem i před virem vyprošuje
Mons. Jan Balík generální vikář a prezident Arcidiecézní charity


BOHOSLUŽBY V DOBĚ KARANTÉNY


Do odvolání se veřejné bohoslužby v naší farnosti nekonají.
"BOHOSLUŽBY V DOBĚ KARANTÉNY" - informace ČBK k 16.3.2020 (ke stažení zde).


MIMOŘÁDNÁ INFORMACE V SOUVISLOSTI S EPIDEMIÍ KORONAVIRU


Setkání na faře v neděli 15. 3. 2020 odpoledne se konat nebude.


Z důvodu vyhlášení nouzového stavu a v souladu s nařízením Vlády ČR o zákazu akcí s účastí nad 30 osob a s Výzvou ČBK se mění pořad bohoslužeb v naší farnosti (ke stažení zde).


    Ohlášky pro týden 9. - 15. 3. 2020


Přijďte „pobejt“ v neděli 15. 3. odpoledne mezi 14 - 17 hod. na faru do Starého Knína na odpolední kávu, čaj….


    Ohlášky pro týden 2. - 8. 3. 2020


Poděkování za sbírku minulé neděle, Svatopetrský haléř. Vybralo se 5556,- Kč.


V pondělí ve výroční den úmrtí svaté Anežky České zveme na slavnostní bohoslužbu do našeho řádového kostela sv. Františka v Praze u Karlova mostu. Začátek bohoslužby v 18 00 hod. Účast přislíbil opat strahovského kláštera.


    Ohlášky pro týden 24. 2. - 1. 3. 2020


Ve středu vstupujeme do posvátné doby postní. Tento den je dnem přísného postu. Mše svatá se svěcením popelce bude ve středu v 17 00 hod. v Novém Kníně. Popelec pro ty, kteří neměli možnost přijmout popelec ve středu, bude možnost ještě na začátku mše sv. v sobotu a při nedělních bohoslužbách.


Ve středu v 13 00 hod. se ve Starém Kníně rozloučíme při mši svaté se zemřelým Bohumilem Kosařem. Prosíme o modlitbu.


V době postní také konáme pobožnosti křížové cesty: v Boroticích v kostele v 16 30 hod. a ve Starém Kníně v 16 30 hod. na faře. Pak následuje mše svatá.


V době postní se přimlouváme za ty, kteří se připravují na křest.


    Ohlášky pro týden 17. - 23. 2. 2020


Poděkování nejmenovanému dárci za dar nových kancionálů pro farní kostel.


Příští neděli je sbírka Svatopetrský haléř.


V úterý je vikariátní setkání kněží příbramského vikariátu. V 9 00 začínáme setkání mší svatou v Počepicích.


    Ohlášky pro týden 10. - 16. 2. 2020


Poděkování všem, kteří pomohli s úklidem vánočních stromků a výzdoby.


Den nemocných bude slaven v úterý 11. 2. na sanatoriu na Pleši s panem biskupem Karlem Herbstem (viz plakátek zde).


    Ohlášky pro týden 3. - 9. 2. 2020


Dětem pěkné prázdniny bez nemocí.


V sobotu v pastoračním centru na Dobříši oslavíme Den nemocných. Od 8 30 hod. možnost přijmout svátost smíření, v 9 30 hod. mše svatá, při které bude možnost přijmout svátost nemocných.


Den nemocných bude slaven také v úterý 11. 2. na sanatoriu na Pleši s panem biskupem Karlem Herbstem (viz plakátek zde).


    Ohlášky pro týden 27. 1. - 2. 2. 2020


Příští sobotu a neděli oslavíme svátek Uvedení Páně do chrámu. Na začátku bohoslužby požehnání svící. Vezměte si svíce z domova.


Poděkování všem lektorům naší farnosti.


    Ohlášky pro týden 20. - 26. 1. 2020


Tříkrálová sbírka vynesla 100.298,- Kč. Ještě jednou poděkování všem, kteří do sbírky přispěli a těm, kteří přinášeli do rodin a domů přání pokoje.


Tento týden pamatujeme v modlitbách na jednotu křesťanů.


Příští neděli 26. 1. je neděle Božího slova. Rád bych požehnal všem, kteří v naší farnosti se zapojují do čtení Božího slova.


Touto nedělí končí pravidelné bohoslužby na Živohošti. Plánujeme s pravidelnými bohoslužbami od slavnosti Zmrtvýchvstání Páně tj. 12. 4.


V úterý bude vikariátní setkání kněží. Na Březových Horách. V 9 00 začínáme mší svatou.


Ve čtvrtek mají kněží kněžský den v Praze. Pamatujme v modlitbě.


    Ohlášky pro týden 13. - 19. 1. 2020


V úterý a v pátek budou bohoslužby v 17:00 hod. na faře ve Starém Kníně. Ve středu bude také mše svatá na faře ve Starém Kníně v 8:00 hod.


V neděli srdečně zveme na první poutní mši svatou naší farnosti. V 15:00 hod. na Staré Živohošti v kostele svatého Fabiána a Šebestiána bude poutní bohoslužba, při které vzpomeneme narozeniny sv. Anežky.
Naším hostem bude P. Marek Pučalík O.Cr.


Poděkování všem, kteří se v těchto dnech zapojili do Tříkrálové sbírky.


Svátkem Křtu Páně končí vánoční doba.


    Ohlášky pro týden 6. - 12. 1. 2020


V pondělí o slavnosti Zjevení Páně výjimečně bohoslužba v kostele sv. Mikuláše v Novém Kníně. Při této bohoslužbě bude také požehnána voda, kadidlo a křída.


Poděkování všem, kteří během uplynulého roku pomáhali jakýmkoli způsobem v naší farnosti.


Požehnání všem, kteří se v těchto dnech zapojují do Tříkrálové sbírky.


    Ohlášky pro týden 23. - 29. 12. 2019


Srdečně zveme na mše svaté ve vánočním období i na koncerty chrámového sboru.


    Ohlášky pro týden 16. - 22. 12. 2019


Zpovědní odpoledne bude v pondělí 16. 12. od 15 00 hod. v Pastoračním centru na Dobříši. V naší farnosti je možné přijmout svátost smíření přede mší sv. nebo po mši nebo po domluvě v jiném čase.


Ve čtvrtek odpoledne ve Starém Kníně úklid kostela, zdobení stromků.


V sobotu dopoledne zdobení stromků v Novém Kníně.


    Ohlášky pro týden 9. - 15. 12. 2019


V pondělí slavíme slavnost Panny Marie počaté bez poskvrny prvotního hříchu. Srdečně zveme na mši svatou na faře ve Starém Kníně v 9:00 hod.


Ve středu nebude obvyklá bohoslužba ráno v Novém Kníně. Ve 12 30 hod. se rozloučíme při mši svaté ve Starém Kníně s dlouholetou kostelnicí s paní Věrou Čermákovou. Prosíme o modlitbu za ni.


Zpovědní odpoledne bude v pondělí 16. 12. od 15 00 hod. v Pastoračním centru na Dobříši. V naší farnosti je možné přijmout svátost smíření přede mší sv. nebo po mši nebo po domluvě v jiném čase


    Ohlášky pro týden 2. - 8. 12. 2019


V pátek srdečně zveme na poutní mši svatou do Nového Knína. Vzácným hostem bude pan biskup Zdeněk Wasserbauer.


V sobotu bude ve Velké Hraštici v 14 40 křest Arnošta, pak bude následovat mše svatá.


Sousední dobříšská farnost zve:
- na adventní duchovní obnovu, kterou bude mít P. Michal Němeček v sobotu 14. 12. od 9.00 do cca 13.00 v pastoračním centru v Dobříši,
- na „živý Betlém“, který bude v neděli 29. 12. od 16. 00. (Vychází se od kostela v Dobříši a cestou anděl čte příběh o Kristově narození a zpívá se vánoční píseň. Na cestě je setkání s hostinským, s pastýři a se třemi mudrci. Průvod dojde na zahradu pastoračního centra, kde najde jesličky s Josefem, Marií a Ježíškem a společně jim pak zpívají známé koledy).


    Ohlášky pro týden 25. 11. - 1. 12. 2019


Ve čtvrtek nebude náboženství, v pátek nebude setkání nad Písmem svatým.


V pátek bude rozsvěcení vánočního stromu v Novém Kníně, v neděli odpoledne bude požehnán vánoční strom v Chotilsku.


Příští neděle je první neděle adventní, při mši sv. budou posvěceny adventní věnce.


Pozvánka  na příští neděli na svatoanežskou mši v anežském klášteře, která bude připomínkou její beatifikace.


    Ohlášky pro týden 18. - 24. 11. 2019


Poděkování všem za Vaši modlitební podporu při národní pouti do Říma.


V úterý v 9 00 hod. bude mše sv. ve farním kostele ve Starém Kníně. Srdečně zveme.


Příští neděle je slavnost Ježíše Krista Krále - po mši svaté bude výstav Nejsvětější svátosti.


    Ohlášky pro týden 11. - 17. 11. 2019


Od pondělí do pátku nebudou v tomto týdnu v naší farnosti bohoslužby.
V neodkladných případech se prosím obracejte na P. Jana Dlouhého ze sousední farnosti v Mníšku pod Brdy.


O neděli Krista Krále 24. listopadu bude na faře jednání pastorační a ekonomické rady farnosti.


    Ohlášky pro týden 4. - 10. 11. 2019


Nedělní bohoslužbou 3. 11. 2019 končí v Živohošti nedělní bohoslužby a setkáme se zde na Štědrý den 24. 12. v 15 00 hod.


    Ohlášky pro týden 28. 10. - 3. 11. 2019


Na misie se vybralo v našich kostelích 11 590,- Kč. Děkujeme všem dárcům.


    Ohlášky pro týden 21. - 27. 10. 2019


Sbírka dnešní neděle je věnována misiím.


Příští týden dejte pozor na změnu času ze soboty na neděli.


    Ohlášky pro týden 14. - 20. 10. 2019


Náboženství:
ve čtvrtek v 15:00 hod. na faře.


Příští neděli je sbírka na misie.


    Ohlášky pro týden 7. - 13. 10. 2019


Náboženství:
ve čtvrtek v 15:00 hod. na faře.


Poděkování všem, kdo pomohli s přípravou naší farní poutě.


    Ohlášky pro týden 30. 9. - 6. 10. 2019


Náboženství:
ve čtvrtek v 15:00 hod. na faře.


V pátek začíná triduum ve Starém Kníně, věnujte pozornost letáčkům s podrobným rozpisem v sekci "pozvánky" (ikonka v horní části stránky). V sobotu přivítáme pana velmistra. V neděli zakončíme v Živohošti s připomínkou třicátého výročí svatořečení Anežky České a daru svobody.


    Ohlášky pro týden 23. - 29. 9. 2019


Prosím rodiče a děti, které mají zájem o výuku náboženství, aby se přihlásily, ve čtvrtek v 14 00 hod na faře bude první setkání s přihlášenými dětmi.


V sobotu 28. září je slavnost svatého Václava a státní svátek. Jsme zváni na národní pouť do Staré Boleslavi, mše svatá bude přenášená televizí a rozhlasem.
Odpoledne budou v naší farnosti poutní bohoslužby u kaplí zasvěcených svatému Václavu. Večerní mše sv. v Novém Kníně nebude.


    Ohlášky pro týden 16. - 22. 9. 2019


V úterý bude po prázdninách vikariátní konference v Krásné Hoře, začínáme v místním kostele mší svatou v 9 00 hod.
Prosíme o modlitbu za všechny kněze našeho vikariátu.


Prosím rodiče a děti, které mají zájem o výuku náboženství, aby se přihlásily.


V sobotu 21. září se připojíme k výzvě ke zvonění zvonů na oslavu Mezinárodního dne míru:
"Dne 21. září si naše společnost připomíná Mezinárodní den míru. Tento den v rámci Evropského roku kulturního dědictví proběhne další ročník akce „A zvony zvoní“, která má za cíl v jeden okamžik rozeznít v celé Evropě co největší počet zvonů na zdůraznění nesmírné hodnoty míru a významu společně sdíleného kulturního dědictví. Prosíme tímto všechny duchovní správce, aby zajistili, aby se v sobotu 21. září v době od 18:00 do 18:15 hodin rozezněly kostelní zvony jako připomínka Mezinárodního dne míru."


    Ohlášky pro týden 2. - 8. 9. 2019


Dětem přeji dobrý start do nového školního roku. Požehnání jejich rodinám i učitelůmi.


V sobotu nebude obvyklá bohoslužba ve Velké Hraštici, zveme na poutní mši sv. do Dražetic ke kapli Narození Panny Marie.


    Ohlášky pro týden 26. 8. - 1. 9. 2019


Dětem i rodinám požehnaný čas prázdnin a dovolených.


Ve středu přijme v Praze jáhenské svěcení Tomáš Gregůrek.


    Ohlášky pro týden 19. - 25. 8. 2019


Dětem i rodinám požehnaný čas prázdnin a dovolených.


V neděli v 18:00 hod bude na faře setkání PRF a ERF.


    Ohlášky pro týden 12. - 18. 8. 2019


Dětem i rodinám požehnaný čas prázdnin a dovolených.


Dne 8. srpna 2019 ve večerních hodinách zemřel P. Pavel Hraba, bývalý farář v Jincích. Zádušní mše sv. bude ve středu 14. srpna ve 14:00 hodin v kostele sv. Mikuláše v Jincích. Poté bude tělo zesnulého uloženo na místním hřbitově.
Prosíme o modlitbu!


Ve čtvrtek ve 13:00 hod se ve Starém Kníně rozloučíme se zemřelým Jaroslavem Hanzlíkem.
Prosíme o modlitbu!


Poděkování všem, kteří pomohli s úklidem a přípravou na poutní slavnost, která bude ve čtvrtek v 17:00 hod. v Boroticích. Hlavním celebrantem bude P. Jan Gernt.
Po mši svaté se společně sejdeme v místní hospůdce k společnému setkání. Děkuji, že na agape připravíte dle domluvy malé pohoštění. Srdečně zveme na kávu, čaj, pivo a Vaše „speciality“ - buchty a koláče


V sobotu v Novém Kníně slavíme posvícení. Vrátí se „ztracená soška P. Marie“, která bude posvěcena a umístěna v kostele v Novém Kníně.


    Ohlášky pro týden 5. - 11. 8. 2019


Dětem i rodinám požehnaný čas prázdnin a dovolených.


V pondělí v 15 00 hod se ve Starém Kníně rozloučíme se zemřelým M. Procházkou.
Prosím o modlitbu za něj i jeho zarmoucenou rodinu.


V úterý v 10 00 hod. v klášteře Naší Paní v Poličanech sestra Eliška složí při mši svaté slavné řádové sliby. Bohoslužbě bude předsedat generální vikář naší diecéze Zdeněk Wasserbauer. Prosíme o modlitbu za sestry trapistky a sestru Elišku


    Ohlášky pro týden 29. 7. - 4. 8. 2019


Dětem i rodinám požehnaný čas prázdnin a dovolených.


Příští neděli naši farnost navštíví náš novokněz P. MUDr. Martin Moravec O.Cr., který po bohoslužbách v Boroticích, Starém Kníně a Živohošti bude udílet novokněžské požehnání.


    Ohlášky pro týden 22. - 28. 7. 2019


Dětem i rodinám požehnaný čas prázdnin a dovolených.


Srdečně zveme na poutní mši svatou příští pátek 26. 7. v 18 00 hod. na Kozí Hory ke kapli svaté Anny. Mše svatá v Novém Kníně nebude.


Manželství v příštím týdnu uzavřou Jana Hrabáková a Martin Musil.
Blahopřejeme!


    Ohlášky pro týden 15. - 21. 7. 2019


Dětem i rodinám požehnaný čas prázdnin a dovolených.


Srdečně zveme do sousední farnosti na poutní slavnost příští sobotu 20. 7. na Skalku u Mníšku pod Brdy, v 10 00 hod. je tam slavná mše svatá. Po celý den je tam bohatý duchovní program.


    Ohlášky pro týden 8. - 14. 7. 2019


Dětem i rodinám požehnaný čas prázdnin a dovolených.


Srdečně zveme na koncert 14. 7. 2019 ve 14 00 hod. V kostele sv. Fabiána a Šebestiána v Živohošti vystoupí Dětská opera Praha (viz plakátek).
Po koncertě bude následovat mše svatá.


    Ohlášky pro týden 1. - 7. 7. 2019


Dětem i rodinám požehnaný čas prázdnin a dovolených.


    Ohlášky pro týden 24. - 30. 6. 2019


V pondělí je mše sv. v Živohošti. Hosty budou: generální vikář Pražské arcidiecéze Z. Wasserbauer, stavební technici arcibiskupství. Pan biskup požehná restaurovaný oltář sv. Fabiána a Šebestiána.


Ve čtvrtek zveme na poutní mši sv. do Drhov


V pátek uzavřou při mši sv. svátostné manželství: Patrik Janok a Kateřina Zemanová.


V sobotu v naší farnosti mše sv. nebude. Zveme na Svatou Horu v 19 30 mše sv. z vigilie se světelným průvodem.


V neděli na Svaté Hoře slavnost Korunovace. Mše sv. v 9 00 hod. za účasti českých a moravských biskupů. Hlavním celebrantem je pan kardinál Dominik Duka.


    Ohlášky pro týden 17. - 23. 6. 2019


Ve čtvrtek je slavnost Těla a Krve Páně. Mše svatá s eucharistickým průvodem obcí bude v 17 00 hod. v Boroticích. Při této slavnosti vzpomeneme na pana kardinála Josefa Berana.
V pražské katedrále je začátek slavné bohoslužby také v 17 00 hod. Pan kardinál Dominik Duka na tuto bohoslužbu zve!


V sobotu v 10 00 hod. v pražské katedrále přijmou kněžské svěcení čtyři jáhni. Prosíme o modlitbu!


V odpoledne také zveme ke kaplím naší farnosti do Libčic a na Pouště, kde budou poutní mše svaté. Večerní bohoslužba v Novém Kníně nebude!


    Ohlášky pro týden 10. - 16. 6. 2019


V sobotu jsme zváni do Záborné Lhoty na poutní mši sv. ke kapli sv. Antonína.


V sobotu v 11 00 v našem řádovém kostele sv. Františka u Karlova mostu v Praze přijme kněžské svěcení jáhen Martin Moravec O.Cr.
Prosíme o modlitbu!


    Ohlášky pro týden 3. - 9. 6. 2019


! Změna bohoslužeb ! V sobotu v Novém Kníně nebude pravidelná bohoslužba, v neděli nebude pravidelná bohoslužba v Živohošti.


V sobotu jsme zváni do Nechalova na poutní mši svatou a večer do Živohoště na Svatodušní vigilii.


V neděli ve farním kostele přijmou dvě děti - Marie a František - poprvé Pána Ježíše ve svatém přijímání.


V neděli jsme zváni na poutní mši svatou do Županovic.


    Ohlášky pro týden 27. 5. - 2. 6. 2019


V měsíci květnu před bohoslužbami pozdravíme P. Marii litaniemi.


Ve čtvrtek je slavnost Nanebevstoupení Páně, mše svatá bude v Boroticích v 17 00 hod.


V sobotu uzavřou svátostné manželství Karel Mráz a Katarina Kačmarová.


V neděli v Živohošti přijmou dvě děti, Natálie a Stela, poprvé Pána Ježíše ve svatém přijímání.


    Ohlášky pro týden 20. - 26. 5. 2019


V měsíci květnu před bohoslužbami pozdravíme P. Marii litaniemi.


V úterý kněží příbramského vikariátu se sejdou na Svaté Hoře k vikariátní konferenci, začínáme společnou bohoslužbou v 9 00 hod., pak naše jednání pokračuje v klášteře.


V sobotu zveme do Slovanské Lhoty ke kapličce na mši svatou.


    Ohlášky pro týden 13. - 19. 5. 2019


V měsíci květnu před bohoslužbami pozdravíme P. Marii litaniemi.


V Boroticích ve čtvrtek na přání farníků posunutá bohoslužba. Začíná v 17 00 hod.


V pondělí 13. 5. o památce P. Marie Fatimské budu nemocným naší farnosti udělovat svátost nemocných při mši svaté v 10 00 hod. v Novém Kníně.


Ve středu 15. 5. v Novém Kníně mše sv. nebude. Jsme zváni na Novou Ves ke kapli sv. Jana Nepomuckého v 17 00 hod.


V sobotu 18. 5. 2019 v katedrále mše svatá v 10 00 hod. – rekviem za kardinála Josefa Berana u příležitosti jeho 50. výročí úmrtí.


Blahopřání všem maminkám k dnešnímu svátku.


    Ohlášky pro týden 6. - 12. 5. 2019


V měsíci květnu před bohoslužbami pozdravíme P. Marii litaniemi.


V Boroticích ve čtvrtek na přání farníků posunutá bohoslužba. Začíná v 17 00 hod.


V pondělí 13. 5. o památce P. Marie Fatimské budu nemocným naší farnosti udělovat svátost nemocných při mši svaté v 10 00 hod. v Novém Kníně.


    Ohlášky pro týden 29. 4. - 5. 5. 2019


V měsíci květnu před bohoslužbami pozdravíme P. Marii litaniemi. První májová bude 1. 5. 2019 u kapličky v Malé Hraštici.


V sobotu 4. 5. 2019 zveme na pouť za duchovní povolání na Svatou Horu. Pan kardinál Dominik Duka v 11 30 hod. bude slavit mši svatou. Program je před touto bohoslužbou i po ní.


    Ohlášky pro týden 22. - 28. 4. 2019


Požehnané Velikonoce všem přátelům a našim farníkům!


Příští neděli 28. 4. 2019 se v 18 hod. na faře ve Starém Kníně sejde k jednání Ekonomická a Pastorační rada farnosti.


V sobotu 27. 4. 2019 se v Praze uskuteční Pochod pro život.


    Ohlášky pro týden 8. - 22. 4. 2019


Příští týden zvláště pamatujeme v modlitbách na mládež.


V sobotu je setkání mládeže naší diecéze v Praze Kunraticích.
Začátek od 9 00 hod Bohatý program, vyvrcholení mše sv. s panem kardinálem z Květné neděle.


Na Květnou neděli budou bohoslužby v naší farnosti v Boroticích v 8 30 hod., ve farním kostele ve Starém Kníně v 10 45 hod.
V pondělí 15. 4. od 15 00 hod v Pastoračním centru na Dobříši je zpovědní odpoledne. V naší farnosti je příležitost ke svátosti smíření před mší sv., po mši a po domluvě v jiném čase.
Zelený čtvrtek je mše sv. v 18 00 hod. ve farním kostele ve Starém Kníně.
Velkopáteční obřady ve Starém Kníně začínají v 15 00 hod.
Na Bílou sobotu od 9 00 do 12 00 hod. ve Starém Kníně otevřen Boží hrob k adoraci. Velikonoční vigilie začíná v sobotu 20. 4. ve 20 00 hod.


Příští týden v úterý ve 13 00 hod v Novém Kníně a ve čtvrtek ve Starém Kníně od 15 00 hod. úklid našich kostelů. Pomoc vítaná.


Paní Tauchmanová děkuje za výtěžek akce „misijní koláč“ Přispěli jste 3 200,- Kč, které byly odeslány na misie.


    Ohlášky pro týden 1. - 7. 4. 2019


Se změnou času se mění večerní bohoslužby v Novém Kníně: Út, Pá a So začínají bohoslužby v 18:00 hod.


Poděkování „borotickým“ za napečení koláčů – výtěžek bude věnován misiím.


Sbírka příští neděli bude věnována na velikonoční výzdobu (květiny, svíce).


    Ohlášky pro týden 25. - 31. 3. 2019


Zítra v pondělí je slavnost Zvěstování Páně – mše sv. v 9 00 hod ve farním kostele


V sobotu dopoledne na Svaté hoře duchovní obnova s P. Petrem Benešem CSsR.


V Pastoračním centrum na Dobříši - "24 hodin pro Pána" - možnost adorace a modlitby od pátku 29. 3. od 20.00 do soboty 30. 3. do 20.00.


Ze soboty na neděli je změna času.


    Ohlášky pro týden 18. - 24. 3. 2019


V postní době jdou v naší farnosti konány pobožnosti křížové cesty. Ve čtvrtek v Boroticích v 16:45 hod. a v pátek v Novém Kníně v 17:00 hod. Poté následuje mše svatá.


Ve čtvrtek nebude obvyklá odpolední mše svatá v Boroticích.


13. března jsme poděkovali za zvolení papeže Františka. Pan nuncius zve k děkovné bohoslužbě do pražské katedrály ve čtvrtek 21. 3. v 17:00 hod. Můžeme se spojit i prostřednictvím televize Noe.


    Ohlášky pro týden 11. - 17. 3. 2019


V postní době jdou v naší farnosti konány pobožnosti křížové cesty. Ve čtvrtek v Boroticích v 16:45 hod. a v pátek v Novém Kníně v 17:00 hod. Poté následuje mše svatá.


    Ohlášky pro týden 4. - 10. 3. 2019


Sbírka věnovaná Svatému Otci - Svatopetrský haléř vynesla 5 910,- Kč. Díky všem!


Popeleční středou vstupujeme do posvátné doby postní. Tento den je dnem přísného postu. Mše svatá bude mimořádně ve farním kostele v 17 00 hodin.


V postní době v naší farnosti budou konány pobožnosti křížové cesty. Ve čtvrtek v Boroticích v 16 45 hod. a v pátek v Novém Kníně v 17 00 hod. Poté následuje mše svatá.


    Ohlášky pro týden 25. 2. - 3. 3. 2019


Sbírka dnešní neděle je věnována Svatému Otci - Svatopetrský haléř.


Sobotní bohoslužby budou ze slavnosti sv. Anežky České. Ve Velké Hraštici poděkujeme za práci charity.


    Ohlášky pro týden 18. - 24. 2. 2019


V úterý kněží příbramského vikariátu mají vikariátní konferenci, která začíná v 9 00 hod. mší svatou v kostele sv. Jakuba v Příbrami. Prosíme o modlitbu za kněze našeho vikariátu.


Příští neděli je sbírka věnována Svatému otci – Svatopetrský haléř.


    Ohlášky pro týden 11. - 17. 2. 2019


V pondělí o památce P. Marie Lurdské myslíme zvláště na nemocné naší farnosti. List papeže Františka ke Dni nemocných je uveřejněn na našich stránkách.


    Ohlášky pro týden 4. - 10. 2. 2019


V sobotu 9. 2. 2018 se můžeme připojit ke  Dni nemocných v Pastoračním centru na Dobříši.
8:30 příležitost ke svátosti smíření
9:30 slavení eucharistie s možností přijmout svátost nemocných
11:00 posezení při kávě.


    Ohlášky pro týden 28. 1. - 3. 2. 2019


Na setkání PRF minulou neděli byla položena otázka ohledně trvání mandátu PRF. Loňského roku byla rada ustanovena po volbách 18. 1. 2018 na jeden rok. Správně by měly následovat nové volby. Většina členů PRF je ochotna v práci pokračovat. Na kněžském dnu 24. 1. 2019 jsem poprosil generálního vikáře o jeho vyjádření, zda je možné v práci PRF pokračovat i bez voleb. Ten souhlasí s pokračováním PRF na dobu pěti let, pak proběhnou nové volby.
Dne 25. 1. 2019 na svátek Obrácení sv. apoštola Pavla tedy ustanovuji PRF ve složení: Pavel Svoboda, Ing. Bohumil Zbíral, RNDr. Stanislav Žák CSs., MgA. Michal Havlíček, Ing. Miroslava Šašmová, Jan Krejčík a Ing. Vladimír Melichar, který nahradí paní MUDr. Věru Fialovou. Ta se odstěhovala a na členství v PRF písemně rezignovala.
Toto ustanovení je na pět let, tedy do 25. 1. 2024, potom budou následovat nové volby.
ERF pokračuje ve složení: Ing. Petr Matějíček a Bc. Stanislava Krejčíková. Podle stanov toto ustanovení je na tři roky, tedy do 18. 1. 2021, s možností dalšího prodloužení na tři roky.


V sobotu slavíme svátek Uvedení Páně do chrámu. Dopoledne je setkání zasvěcených osob s místním diecézním biskupem – panem kardinálem Dominikem Dukou v 10:00 hod. v katedrále. Odpolední bohoslužby budou z tohoto svátku se svěcením svící.


    Ohlášky pro týden 21. - 27. 1. 2019


Poděkování všem, kteří se ve farnosti zapojili do Tříkrálové sbírky. Vybralo se 91 402 Kč.


Poděkování za úklid vánoční výzdoby v kostelích. Jesličky zůstanou v Boroticích a v Novém Kníně do 2. února - svátku Uvední Páně do chrámu.


V pátek o památce P. Marie Matky jednoty křesťanů začal týden modliteb za jednotu křesťanů. Pamatujme v modlitbě.


Dnešní poutí končí pravidelné nedělní bohoslužby v Živohošti, sejdeme se tam o velikonočních svátcích.


    Ohlášky pro týden 14. - 20. 1. 2019


Poděkování všem, kteří se ve farnosti zapojili do Tříkrálové sbírky.


Dnešní nedělí končí vánoční doba.


V pátek o památce P. Marie Matky jednoty křesťanů začíná týden modliteb za jednotu křesťanů.


Příští neděli zveme do Živohoště na první pouť naší farnosti v letošním roce. Oslavíme patrony kostela svaté mučedníky Fabiána a Šebestiána a připomeneme narozeniny svaté Anežky České.


    Ohlášky pro týden 7. - 13. 1. 2019


Poděkování všem, kteří se ve farnosti zapojili do Tříkrálové sbírky.


Příští neděli je svátek Křtu Páně a touto nedělí končí vánoční doba.


Na našich stránkách je v sekci "texty" (ikonka v horní části stránky) uveřejněn pastýřský list pana arcibiskupa z 1. 1. 2019.


    Ohlášky pro týden 31. 12. 2018 - 6. 1. 2019


Příští neděli je slavnost Zjevení Páně, mše svatá ve Starém Kníně bude začínat v 10:30 žehnáním vody u studny, pak bude pokračovat v kostele.


Příští nedělí (svátkem Křtu Páně) končí vánoční doba i vánoční výzdoba; bohoslužby o všedních dnech vánoční doby budou v obvyklém pořádku. V Živohošti budou bohoslužby o nedělích v 15:00 hod. až do 20. ledna, kdy se slaví první pouť ve farnosti v novém roce.


    Ohlášky pro týden 17. - 23. 12. 2018


Pamatujme v adventní době na svátost smíření. V naší farnosti je příležitost vždy přede mší svatou nebo po ní, po domluvě možno i v jiné době.
Zpovědní odpoledne v Pastoračním centru v Dobříši bude v pondělí 17. 12. od 15.00 hod.


Program bohoslužeb o vánočních svátcích je ke stažení v sekci "Pořad bohoslužeb" pod týdenním přehledem.


    Ohlášky pro týden 10. - 16. 12. 2018


Pamatujme v adventní době na svátost smíření. V naší farnosti je příležitost vždy přede mší svatou nebo po ní, po domluvě možno i v jiné době.


Nabídka Arcibiskupství Praha:
Panský dům - plakátek s akcemi v penzionu Panský dům na 1/3 roku 2019 - Kurz vazby květinových dekorací do liturgického prostoru, kostelnický kurz, kurz zpěvu žalmů… lze použít například jako tip na „chytrý dárek“ pro farníky, kostelníky nebo dobrovolníky.
K dispozici je i stolní Kalendář pro turisty a poutníky pražskou arcidiecézí 2019 s občanským i církevním kalendáriem představující jednotlivá poutní místa pražské diecéze, ale i zajímavosti v průběhu liturgického roku. Úvodní slovo napsal pan kardinál Dominik Duka. Představuje místa zapojená do projektu Církevní turistiky a má sloužit jako inspirace pro výlety po našich krásných památkách. Je k zakoupení na https://eshop.apha.cz/kalendar-2019-pro-turisty-a-poutniky-prazskou-arcidiecezi-g4078.html. Jakékoli dotazy k Panskému domu či kalendáři Vám ráda zodpoví Mgr. Kristina Poláčková, která má na Arcibiskupství pražském na starosti církevní turistiku. Má mail: kristina.polackova@apha.cz, tel.: 220 392 120 a mobil: 602 788 976.


    Ohlášky pro týden 3. - 9. 12. 2018


V tomto týdnu v byla kostele svatého Mikuláše v Novém Kníně provedena elektrifikace zvonu sv. Mikuláše a sv. Jana Křtitele. Zvon bude znít ráno v 7:00 hod., v poledne ve 12:00 hod. a večer v 19:00 hod.


V pondělí předá paní restaurátorka Ďuranová čtyři anděly, tak bude letos dokončena další etapa obnovy kazatelny v Novém Kníně.


Ve čtvrtek bude slavena mše svatá mimořádně v Novém Kníně v 17:00 hod. Je to poutní mše svatá, na kterou srdečně zveme.


V sobotu o slavnosti Neposkvrněného Početí Panny Marie pan kardinál Dominik Duka zve na pouť na Svatou Horu. Mše svatá je tam v 11:00 hod.


Dnes jsme zahájili adventní dobu - přípravu na svátky Božího narození - na Vánoce. Pamatujme v této době na svátost smíření!


Je zde prosba paní Krejčíkové, zda by se nenašli dobrovolníci, kteří by pomohli s tříkrálovou sbírkou.


    Ohlášky pro týden 26. 11. - 2. 12. 2018


Dnes odpoledne na Svaté Hoře v 17:00 hod. při slavení nešpor požehná pan kardinál Dominik Duka nové velké varhany v bazilice. Televize Noe bude žehnání přenášet v přímém přenosu.


Odpoledne v 16:00 hod. ve Starém Kníně na faře bude setkání Pastorační rady farnosti.


V úterý v 15:00 hod. na Svaté Hoře se rozloučíme se zemřelým knězem Stanislavem Muzikářem. Večerní mše v Novém Kníně nebude.


V pátek po mši svaté požehnám na náměstí v Novém Kníně vánoční strom.


V sobotu se v 11:00 hod. ve farním kostele ve Starém Kníně rozloučíme se zemřelým Jiřím Dědinou.


V sobotu mše sv. ve Velké Hraštici bude začínat v 14:45 hod. a v 16:15 hod. požehnám betlém v Malé Hraštici.


V sobotu a v neděli při bohoslužbách požehnám adventní věnce.


V neděli v 16:00 hod. požehnám vánoční strom v Chotilsku.


    Ohlášky pro týden 19. - 25. 11. 2018


V pondělí se v 9:30 ve Velké Hraštici rozloučíme se zemřelou paní Paterovou.


V neděli o slavnosti Ježíše Krista Krále bude na faře od 16:00 hod. setkání pastorační a ekonomické rady farnosti.


    Ohlášky pro týden 12. - 18. 11. 2018


Dnes je 100leté výročí ukončení 1. světové války, ve 13:30 se na připomínku rozezní kostelní zvony.


Naléhavý úmysl papeže Františka na měsíc listopad je:
abychom v denní liturgii srdcem vyhlíželi Pána, který stále přichází.


V sobotu ve farním kostele sv. Františka uzavřou manželství Gabriela Seydlová a Jan Mituš.


V úterý slavíme svátek sv. Anežky České, zakladatelky našeho Řádu - večerní mše sv. v kostele sv. Mikuláše v 17:00 hod.
Pan kardinál Dominik Duka zve do pražské katedrály, mše sv. tam bude v 18:00 hod.


    Ohlášky pro týden 5. - 11. 11. 2018


Počínaje příští nedělí (11. 11. 2018) již nebudou nedělní bohoslužby v Živohošti, sejdeme se zda až o Štědrém dnu v 15:00 hodin.


    Ohlášky pro týden 29. 10. - 4. 11. 2018


Poděkování všem, kteří minulou neděli podpořili misie. Vybralo se 6 677,- Kč.


Dnes děkujeme za naši vlast –  pastýřský list pana kardinála Duky je uveřejněn na našich stránkách.


Zítra 29. 10. 2018 v 18:00 zveme do kostela sv. Mikuláše v Novém Kníně na  varhanní koncert. Zazní skladby z období romantismu.


Tuto neděli se změnil čas. Večerní bohoslužby v Novém Kníně budou začínat v 17:00 hod.


Ve čtvrtek je slavnost Všech svatých – bohoslužba bude i v kostele ve Starém Kníně v 10:30 hod.


V pátek o památce zemřelých budou tři bohoslužby:
8:30 Borotice,
10:30 Starý Knín,
17:00 Nový Knín.


V sobotu v 11:00 hod se ve Starém Kníně rozloučíme se zemřelou paní Malou z Malé Lečice.


V sobotu v  15:00 hod slavíme ve Velké Hraštici Posvěcení kostela.


    Ohlášky pro týden 22. - 28. 10. 2018


Sbírka této neděle bude věnována misiím.


Příští neděli bude při všech bohoslužbách budeme pamatovat na naši vlast viz. pastýřský list pana kardinála Duky..


Ze soboty na neděli se mění čas.


V pondělí 29. 10. 2018 v 18:00 zveme do kostela sv. Mikuláše v Novém Kníně na  varhanní koncert. Zazní skladby z období romantismu.


    Ohlášky pro týden 15. - 21. 10. 2018


Příští neděle je nedělí misijní, nedělní sbírka bude věnována misiím.
Přikládáme dopis ředitele misijních děl u nás.


Příští neděli bude při všech bohoslužbách udělovat novokněžské požehnání náš novokněz P. Václav Sládek O.Cr.


Měsíc říjen patří modlitbě sv. růžence, děkuji všem, kteří se tuto modlitbu modlí. Je přání papeže Františka, abychom po modlitbě sv. růžence přidali modlitbu Pod ochranu Tvou se utíkáme a Svatý Michaeli (viz naléhavý úmysl papeže Františka).


    Ohlášky pro týden 8. - 14. 10. 2018


Poděkování všem, kteří pomohli s přípravou farní poutě ke sv. Františku.


Měsíc říjen patří modlitbě sv. růžence, děkuji všem, kteří se tuto modlitbu modlí.


Příští neděli při všech bohoslužbách vzpomeneme na zemřelého P. Josefa Malinského, mého předchůdce. Přijede mezi nás náš jáhen MUDr. Martin Moravec O.Cr.


    Ohlášky pro týden 1. - 7. 10. 2018


Poděkování všem, kteří pomohli s úklidem kostela.


V tomto týdnu oslavíme patrona našeho farního kostela, věnujte pozornost změnám bohoslužeb i dalším aktivitám. (viz plakátek v sekci pozvánky).


Měsíc říjen je věnován modlitbě svatého růžence, děkuji všem, kdo se tuto modlitbu modlí.


V neděli náš novokněz Leo bude udělovat novokněžské požehnání i v Boroticích a ve Velké Hraštici.


    Ohlášky pro týden 24. - 30. 9. 2018


V úterý zemřel emeritní velmistr P. Jiří Kopejsko O.Cr., rozloučíme se s ním 29. 9. 2018 na Chlumu Sv. Máří.


Vikariátní konference příbramského vikariátu bude toto pondělí - v 9:00 hod. začínáme společnou bohoslužbou v Krásné Hoře.


Ve čtvrtek v předvečer slavnosti sv. Václava bude mezi 14:00 - 17:00 hod. putování Paládia Prahou (viz plakátek).


V pátek o slavnosti Sv. Václava bude mše sv. ve 14:00 hod. v Drevníkách u kaple sv. Václava a v 17:00 hod. v Mokrovratech u kaple sv. Václava.
Večer na faře bude pokračovat setkání nad Biblí - probíráme knihu Jozue 13. kapitolu.


V sobotu v naší farnosti mše sv. nebude.


V úterý od 15:00 hod. bude úklid farního kostela ve Starém Kníně.


Pozvání ze sousední dobříšské farnosti na cyklus tří přednášek s Mons. Alešem Opatrným, které budou probíhat v pastoračním centru v Dobříši během října. Téma je „Třikrát o manželství ... pro začínající i pokročilé“, obsah jednotlivých přednášek najdete na plakátu v příloze. Přednášky jsou ve středu 3. 10., 17. 10. a 31. 10. (středy po 14 dnech) vždy od 19.00 v Pastoračním centru sv. Tomáše v Dobříši. Vstup je volný, není nutné se přihlašovat.
Dále pozvání výstavu obrazů paní Leglerové – malba olejovými barvami na motivy přírody a Prahy. Vernisáž bude v neděli 14. října od 10.00 v pastoračním centru, výstava potrvá do 16. listopadu. Bližší informace o výstavě a možnostech (době) jejího zhlédnutí najdou zájemci na našich webových stránkách www.farnostdobris.cz.


    Ohlášky pro týden 17. - 23. 9. 2018


Pan vikář nabízí pouť letecky do Fatimy (viz plakátek).


Tento pátek začínáme náboženství na faře ve Starém Kníně v 15:00 hod.
Prosíme o modlitbu za děti i rodiče.


    Ohlášky pro týden 10. - 16. 9. 2018


Ve čtvrtek v Boroticích vstoupíme do svátku Povýšení svatého Kříže. V pátek o této slavnosti v Novém Kníně mše svatá nebude. Setkání nad Písmem překládáme na neděli v 17:00 hod. ve Starém Kníně na faře.


V pátek o slavnosti Povýšení svatého Kříže náš spolubratr Tomáš Gregůrek v 16:00 hod. skládá slavné řádové sliby.
Děkujeme za Vaše modlitby a prosíme, abyste nepolevovali.


    Ohlášky pro týden 3. - 9. 9. 2018


Dětem začíná nový školní rok. Pamatujeme v modlitbě na ně i na jejich rodiče a učitele.
Také v letošním školním roce bude probíhat výuka náboženství, pravděpodobně na faře a v čase, který dětem bude vyhovovat.


    Ohlášky pro týden 27. 8. - 2. 9. 2018


Požehnaný čas prázdnin a dovolených!


Ve úterý mše sv. v Novém Kníně nebude.


V úterý v 16:30 hod přijme jáhenské svěcení Martin Moravec v kostele sv. Františka u Karlova mostu v Praze. Světitelem bude pan biskup Karel Herbst.


V sobotu v 10:30 hod přijmou kněžské svěcení Leo Gallas a Václav Sládek v kostele sv. Františka u Karlova mostu v Praze. Světitelem bude pan biskup František Radkovský.


    Ohlášky pro týden 20. - 26. 8. 2018


Požehnaný čas prázdnin a dovolených!


Ve středu mše sv. v Novém Kníně nebude.


Ve středu v 10:00 hod. bude v Poličanech při mši sv. benedikce první abatyše sestry Lucie.


    Ohlášky pro týden 13. - 19. 8. 2018


Požehnaný čas prázdnin a dovolených!


Svátostné manželství uzavřou v Boroticích v sobotu M. Tikovský a I. Pánková.


Ve středu o slavnosti Panny Marie Nanebevzaté bude v Boroticích poutní mše svatá v 16:45 hod. Hlavním celebrantem bude P. Jan Gernt.
Po mši svaté bude krátký varhanní koncert.


    Ohlášky pro týden 6. - 12. 8. 2018


Požehnaný čas prázdnin a dovolených!


Blahopřání panu Messany a paní Kudrnové k životnímu jubileu.


Paní Pecharová věnovala knihy k rozebrání -  děkujeme.


    Ohlášky pro týden 30. 7. - 5. 8. 2018


Požehnaný čas prázdnin a dovolených!


V Poličanech sestry trapistky slaví tuto neděli slavnost Posvěcení kostela v 10:00 hod., při mši svaté přečte Matka Rosaria dokument, kterým oznámí přechod komunity ze stavu převorství a opatství. Zítra (v pondělí) bude volba první abatyše kláštera Naší Paní nad Vltavou. Prosíme o modlitbu za toto společenství sester.


Paní Pecharová věnovala knihy k rozebrání.


    Ohlášky pro týden 23. - 29. 7. 2018


Požehnaný čas prázdnin a dovolených!


V Poličanech sestry trapistky slaví v neděli slavnost Posvěcení kostela v 10:00 hod., při mši svaté přečte Matka Rosaria dokument, kterým oznámí přechod komunity ze stavu převorství a opatství. V pondělí bude volba první abatyše kláštera Naší Paní nad Vltavou. Prosíme o modlitbu za toto společenství sester.


Paní Pecharová věnovala knihy k rozebrání.


    Ohlášky pro týden 16. - 22. 7. 2018


Požehnaný čas prázdnin a dovolených!


Pozvání na Skaleckou pouť ke sv. Máří na Skalku u Mníšku pod Brdy. Mše sv. v sobotu v 10:00 hod.


    Ohlášky pro týden 9. - 15. 7. 2018


Požehnaný čas prázdnin a dovolených!


Vítáme ve farnosti bohoslovce Michala Hladíka, který je v naší farnosti na třítýdenní prázdninové praxi.


Možnost podepsat petici na podporu rodiny.
(ke stažení zde).


Sestry trapistky zvou do Poličan: v pondělí 9. července 2018 ve 14.30 hodin se bude konat v hovorně číslo 10 kláštera sester trapistek v Poličanech přednáška emeritního plzeňského biskupa mons. Františka Radkovského o turínském plátně. Všichni jste srdečně zváni.


Pozvání na koncert pana Svěceného a Dětské opery Praha do kostela ve Staré Živohošti (pozvánka zde).


    Ohlášky pro týden 2. - 8. 7. 2018


Požehnaný čas prázdnin a dovolených!


Možnost podepsat petici na podporu rodiny (ke stažení zde).


Pozvání na koncert pana Svěceného a Dětské opery Praha do kostela ve Staré Živohošti (pozvánka zde).


    Ohlášky pro týden 25. 6. - 1. 7. 2018


Dětem a učitelům přejeme dobré prožití prázdnin!


Možnost připojit se k devítidenní novéně k Panně Marii jako příprava na úkon zasvěcení českého národa Neposkvrněnému Srdci Panny Marie na Velehradě 5. 7. 2018.


Žijeme v době, kdy se různí jednotlivci i vlivné skupiny snaží útočit a zpochybňovat nezaměnitelnou, Bohem stvořenou identitu muže a ženy i jejich jedinečný, trvalý vztah v manželství, otevřený přirozeně plození dětí. V naší zemi se v současné době určitá skupina snaží o změnu ústavy a v ní zakotveného manželství jako svazku muže a ženy. Je třeba, abychom se my katoličtí křesťané a všichni rozumní lidé snažili pozvednout svůj hlas a udělat, co bude možné, abychom tomuto zabránili. Žádám Vás tedy, abyste od této neděle a v následující době vyzývali věřící k podepsání petice bud osobně na arších, které prosím, vytiskněte nebo na internetu. Požádejte, prosím, také věřící, aby se snažili petici šířit a propagovat (ke stažení zde).


    Ohlášky pro týden 18. - 24. 6. 2018


V sobotu dopoledne v 10:00 hod. udělí v pražské katedrále kněžské svěcení pan biskup Václav Malý jáhnu RNDr. Mgr. Pavlu Křížkovi.
Prosíme o modlitbu!


V neděli 23. 6. 2018 bude mše svatá v 10:30 v kapli sv. Jana a Pavla v Libčicích. Ve Starém Kníně ten den mše sv.  nebude.


    Ohlášky pro týden 11. - 17. 6. 2018


V neděli pan kardinál Dominik Duka srdečně zve všechny na Svatou Horu na pouť: Na křídlech pomoci, zvláště pro nemocné a ty, kteří se o ně starají, pro pracovníky charity. Hlavní mše svatá je v 11:00 hod.


V sobotu v Novém Kníně mše svatá nebude.


    Ohlášky pro týden 4. - 10. 6. 2018


V neděli pan kardinál Dominik Duka srdečně zve všechny na Svatou Horu v den národní poutě u příležitosti korunovace milostné sošky Panny Marie. Hlavní mše svatá je v 11:00 hod. (viz plakátek)


V sobotu v Novém Kníně mše svatá nebude.


  Ohlášky pro týden 28. 5. - 3. 6. 2018


Ve čtvrtek slavíme v Boroticích slavnost Těla a krve Páně, po mši svaté bude průvod s eucharistií u čtyř oltářů. Srdečně zveme. Začátek je v 16:00 hod.

    Ohlášky pro týden 21. - 27. 5. 2018


V pátek se naše farnost připojí k Noci kostelů, kterou prožijeme ve Velké Hraštici. Poděkování všem, kteří připravují program a srdečně zveme všechny, kteří budou rádi v naší společnosti (viz. plakátek v sekci pozvánky).

    Ohlášky pro týden 14. - 20. 5. 2018


Prosím věnujte pozornost změnám bohoslužeb v tomto týdnu.


Ve středu jsme zváni na mši svatou do sousední farnosti do Nové Vsi pod Pleší ke kapličce, kde v 18:00 hod. bude poutní mše svatá.


V sobotu 19. 5. 2018 bude v pražské katedrále v 10:00 hod. vysvěcen při mši svaté nový světící biskup pražské arcidiecéze Zdenek Wasserbauer. Blahopřejeme a prosíme o modlitbu za nového světícího biskupa.


    Ohlášky pro týden 7. - 13. 5. 2018


V měsíci květnu před bohoslužbou pozdravíme krátce Pannu Marii litaniemi.


V sobotu srdečně zveme na pouť za duchovní povolání na Svatou Horu. Program je po celý den, hlavní mše svatá s panem arcibiskupem Dominikem Dukou je v 11:00 hod.


    Ohlášky pro týden 30. 4. - 6. 5. 2018


V měsíci květnu před bohoslužbou pozdravíme krátce Pannu Marii litaniemi.


Pan arcibiskup posílá výzvu k účasti na poutích na Svaté Hoře.


    Ohlášky pro týden 23. - 29. 4. 2018


Poděkování za mimořádnou sbírku minulou neděli na pomoc lidem postiženým válkou. Vybralo se 11 500,- Kč.


V pondělí slavíme svátek sv. Vojtěcha, při večerní mši svaté v pražské katedrále bude rakev s ostatky pana kardinála Josefa Berana uložena do sarkofágu v kapli sv. Anežky.


V tomto týdnu pan kardinál Dominik Duka slaví své narozeniny. Blahopřejeme a vyprošujeme Boží požehnání do dalších let.


    Ohlášky pro týden 16. - 22. 4. 2018


V úterý kněží příbramského vikariátu máme setkání - vikariátní konferenci. V 9:00 hod.začínáme společnou bohoslužbou v kostele sv. Václava v Mníšku pod Brdy.


V pátek 20. dubna v 18:00 přistane letadlo s ostatky kardinála Josefa Berana na pražském letišti. Prosím, aby dle možnosti se v našich kostelech a kaplích rozezněly zvony v hodinu přistání letadla. Přílet a cestu pana kardinála Berana bude možné sledovat na televizi Noe.


V sobotu budou ostatky pana kardinála vneseny do pražské katedrály, kde v 11:00 bude mše svatá.
Mši svatou bude přenášet Česká televize.


    Ohlášky pro týden 9. - 15. 4. 2018


Věnujte, prosím, pozornost návratu ostatků kardinála Josefa Berana do pražské katedrály (Vetero Knina) a pastýřskému listu arcibiskupa Dominika Duky.


Příští neděli 15. 4. 2018 navštíví naši farnost pan biskup Václav Malý s bohoslovci pražského semináře. Od 10 hodin bohoslovci povedou modlitbu svatého růžence ve farním kostele sv. Františka a po mši sv. bude možná krátká beseda s nimi.


Příští neděli bude sbírka věnována na pomoc při obnově domovů obyvatel zemí Středního a Blízkého východu.
(Viz. dopis ČBK).


Zítra (v pondělí 9. 4. 2018) je Slavnost Zvěstování Páně.


    Ohlášky pro týden 2. - 8. 4. 2018


Poděkování všem, kteří se zapojili do přípravy velikonočního tridua v naší farnosti.


V neděli 8. 4. 2018 po mši svaté v Živohošti (asi v 16:45 hod.) bude setkání pastorační rady farnosti na faře ve Starém Kníně.


    Ohlášky pro týden 26. 3. - 1. 4. 2018


V pondělí bude zpovědní odpoledne na Dobříši v Pastoračním centru, v naší farnosti je možné přijmout svátost smíření přede mší svatou, po mši svaté, po domluvě v jiném čase.


Na Zelený čtvrtek dopoledne v 10:00 hod. v pražské katedrále při mši svaté kněží obnoví své sliby a budou posvěceny svaté oleje. Večerní mše svatá na památku Večeře Páně bude v 17:00 hod. ve farním kostele ve Starém Kníně.


Na Velký pátek je křížová cesta ve 12:00 hod. ve farním kostele ve Starém Kníně. Památka umučení Páně bude v 17:00 hod. ve Starém Kníně.


K adoraci Božího hrobu je možno přicházet do farního kostela ve Starém Kníně na Bílou sobotu dopoledne mezi 9:00 - 11:00 hod. a odpoledne mezi 14:00 - 16:00 hod.


Velikonoční vigilie začíná ve 20:00 hod. ve farním kostele ve Starém Kníně.


V neděli Zmrtvýchvstání Páně budou pravidelné bohoslužby v Boroticích, ve Starém Kníně a v 15:00 hod bude mše svatá i v Živohošti.


    Ohlášky pro týden 19. - 25. 3. 2018


V pondělí a v úterý bude mše sv. v 17:00 hod. na faře ve Starém Kníně.


V úterý bude setkání kněží příbramského vikariátu v Sedlčanech.


Ve středu v naší farnosti mše sv. nebude. Sestry trapistky zvou na bohoslužbu do Poličan - v 10:00 hod. - hlavním celebrantem bude pan kardinál Dominik Duka.


Ve středu v 19:00 hod. bude v Pastoračním centru na Dobříši poslední postní zamyšlení nad biblickými texty s P. Jaroslavem Brožem.


V neděli vstupujeme do Svatého týdne - Květná neděle.


Ze soboty na neděli je změna času!!!


    Ohlášky pro týden 12. - 18. 3. 2018


Postní seminář s Jaroslavem Brožem na téma: Náš Bůh vysvobozuje ze smrti pokračuje opět ve středu 14. 3. v 19:00 hod. v Pastoračním centru na Dobříši.


V sobotu 17. 3. 2018 bude v pražské katedrále v 18:00 hod. zádušní mše sv. za zemřelého pana kardinála Miloslava Vlka u příležitosti 1. výročí jeho úmrtí.


Od 1. března 2018 byl jmenován na jeden rok Zbigniew Grzyb charitním kaplanem Farní charity Starý Knín.


Pamatujme v modlitbách na čínské křesťany, kteří v ČR požádali o azyl.


Program akcí na Svaté Hoře v postní době ke stažení zde.


    Ohlášky pro týden 5. - 11. 3. 2018


Sbírka svatopetrský haléř vynesla 5 145,- Kč.


Poděkování všem, kteří se zapojili do příprav včerejšího setkání s panem kardinálem.


Postní seminář s Jaroslavem Brožem na téma: Náš Bůh vysvobozuje ze smrti pokračuje opět ve středu 7. 3. v 19:00 hod. v Pastoračním centru na Dobříši.


Program akcí na Svaté Hoře v postní době ke stažení zde.


    Ohlášky pro týden 26. 2. - 4. 3. 2018


Dnešní sbírka je věnována Svatému otci – svatopetrský haléř.


V sobotu 3. 3. 2018 zveme na mši svatou ke cti sv. Anežky České, při které poděkujeme s panem kardinálem Dominikem Dukou za 25 let trvání knínské charity a společně budeme prosit o požehnání pro další působení. Odpolední mše ve Velké Hraštici a večerní mše v Novém Kníně nebudou.


Dobříšská farnost nabízí účast na postní duchovní obnově s Vojtěchem Kodetem a postní seminář s biblistou Jaroslavem Brožem. Postní seminář s Jaroslavem Brožem na téma: Náš Bůh vysvobozuje ze smrti pokračuje opět ve středu 28. 2. v 19:00 hod. v Pastoračním centru na Dobříši.


    Ohlášky pro týden 19. - 25. 2. 2018


Možnost společně projít čtrnáct obrazů křížové cesty a rozjímat o kříži našeho Pána bude v postní době v Boroticích ve čtvrtek v 16:30 hod. a v Novém Kníně v pátek v 16:30 hod. Po pobožnosti následuje mše sv.


Dobříšská farnost nabízí účast na postní duchovní obnově s Vojtěchem Kodetem a postní seminář s biblistou Jaroslavem Brožem. Postní seminář s Jaroslavem Brožem na téma: Náš Bůh vysvobozuje ze smrti začíná již tuto středu 21. 2. v 19:00 hod. v Pastoračním centru na Dobříši.


Naše farnost se připravuje na návštěvu pana kardinála Dominika Duky. Návštěva pana kardinála bude v sobotu 3. 3. v 10:30 hod. ve Starém Kníně. Mše sv. bude slavena ze slavnosti sv. Anežky České. Při mši svaté poděkujeme za 25 let činnosti farní charity Starý Knín.


Příští týden v pátek 23. 2. má být věnován postu za mír ve světě z podnětu papeže Františka.


Příští neděle je sbírka věnována Svatému otci - svatopetrský haléř.


Pastýřský list pana kardinála Dominika Duky - výzva ke studiu na teologických fakultách.


    Ohlášky pro týden 12. - 18. 2. 2018


Na popeleční středu 14. února vstoupíme opět do postní doby – přípravy na velikonoční svátky a obnovu našich křestních slibů. Mše svatá na Popeleční středu bude 14. února v 17:00 hod. v Novém Kníně. Byl bych rád, kdybychom alespoň v době postní našli čas na pobožnost křížové cesty. Možnost společně projít čtrnáct obrazů křížové cesty a rozjímat o kříži našeho Pána bude v Boroticích ve čtvrtek v 16:30 hod. a v Novém Kníně v pátek v 16:30 hod.


Dobříšská farnost nabízí účast na postní duchovní obnově s Vojtěchem Kodetem a postní seminář s biblistou Jaroslavem Brožem.


    Ohlášky pro týden 5. - 11. 2. 2018


Sousední dobříšská farnost zve příští týden v sobotu do Pastoračního centra na Den nemocných: v 8:30 hod. bude příležitost ke svátosti smíření, v 9:30 mše sv. s udílením svátosti nemocných (viz plakátek)


    Ohlášky pro týden 29. 1. - 4. 2. 2018


Minulý týden v úterý bylo oznámeno jmenování nového pomocného biskupa pražské arcidiecéze. Je jím dosavadní generální vikář Zdeněk Wasserbauer. Blahopřejeme! A provázíme modlitbou!


V sobotu zve pan kardinál Dominik Duka zasvěcené osoby na setkání do pražské katedrály. Mše sv. bude v 10:00 hod.


V pátek při mši svaté budou požehnány svíce.


V sobotu a v neděli na závěr bohoslužby budu udělovat svatoblažejské požehnání.


    Ohlášky pro týden 22. - 28. 1. 2018


Dne 18. ledna 2018, o památce P. Marie, Matky jednoty křesťanů, jsem ustanovil PRF a ERF Starý Knín.


Ve farním kostele sv. Františka budou postupně v letošním roce restaurována okna.


Poděkování všem, kteří vykonávali ve farnosti Tříkrálovou sbírku. Vybralo se 102.515,- Kč. Děkujeme také všem dárcům!


Dnešní nedělí končí v zimním období bohoslužby na Živohošti. Začnou opět o Božím hodu velikonočním.


    Ohlášky pro týden 15. - 21. 1. 2018


Volby do pastorační rady proběhly v neděli 7. 1. 2018, výsledky je možné si prohlédnout zde. Kompletní jmenování PRF bude zveřejněno 18. 1. 2018 o památce P. Marie, Matky jednoty křesťanů.


Ve farním kostele sv. Františka budou postupně v letošním roce restaurována okna.


    Ohlášky pro týden 8. - 14. 1. 2018


Dneškem končí doba vánoční. Betlémy zůstanou v Kníně do svátku Uvedení Páně do chrámu, v Živohošti do poutní mše svaté (svátek sv. Fabiána a Šebestiána 21. 1. 2018).


Poděkování všem, kdo vykonávali Tříkrálovou sbírku, i těm, kdo do ní přispívali.


Volby do pastorační rady proběhly v neděli 7. 1. 2018, výsledky budou vyhlášeny příští neděli.


Přehled událostí minulého roku v naší farnosti je k nahlédnutí zde, a také v sekci "Texty"  (ikonka v horní části stránky) a na stránce "Farnost Starý Knín".


Výzva České biskupské konference k volbám 2018 je k nahlédnutí zde, a take v sekci "Texty" (ikonka v horní části stránky).


Do sekce "Texty" (ikonka v horní části stránky" byl přidán pastýřský list kardinála Dominika Duky k novému roku 2018.


    Ohlášky pro týden 1. - 7. 1. 2018


V úterý je mše sv. výjimečně v 17:00 hod. ve Velké Hraštici.


Podrobnosti k volbám do pastorační rady:
Pastorační rada (PR) je poradním a pracovním orgánem faráře a spolupracuje s farářem při vytváření farní obce tak, aby byla živým společenstvím věřících podle slov: „Obec věřících měla jedno srdce a jednu duši“ (Sk 4,32).
K úkolům PR zvláště náleží:
- probouzet a prohlubovat vědomí spoluzodpovědnosti za farní společenství a oživovat spolupráci jeho členů
- získávat a připravovat členy farního společenství pro službu předávání víry a jejího prohlubování
- podporovat vznik a rozvoj nových kněžských a řeholních povolání ve farnosti
- přinášet podněty a návrhy pro přípravu a slavení bohoslužeb a pro živou účast celého farního společenství na liturgii
- podporovat službu v charitativní a sociální oblasti a spolupracovat s místní charitou tam, kde je ustavena
- vidět zvláštní životní situaci rodin a různých skupin farního společenství a hledat účinnou pastorační a charitativní pomoc v jejich potřebách
- podporovat vzdělávací činnost ve farnosti
- pravidelně informovat farní společenství písemně i ústně o práci a problémech ve farnosti
- společnými úkoly a akcemi posilovat vědomí společenství
- zvolit jednoho svého člena za člena ekonomické rady
Právo volit má každý katolík starší 15 let, příslušející do farnosti; právo být zvolen má každý katolík starší 18 let, který je ochoten plnit úkoly PR.
Kandidáti navržení do Pastorační rady farnosti Starý Knín
Za Borotice: Bohumil Zbíral, Pavel Vaculík, Věra Fialová, Klára Fleková
Za Knín: Pavel Svoboda, Petr Matějíček, Vladimíra Řídká, Jitka Šafářová
Za Hraštici: Vladimír Melichar, Jan Havlíček, Milada Schenková, Vladimíra Špínová
Za Živohošť: Stanislava Krejčíková, Jan Krejčík
Přímo určeni, kteří zastupují určitý obor – (nebudou voleni)
Za charitu: Stanislav Žák
Za sbor a hudbu: Michael Havlíček
Za webové stránky: Miroslava Šašmová
Volby proběhnou v neděli 7.1.2018 při nedělních bohoslužbách v Boroticích, ve Starém Kníně a v Živohošti.
Z navržených kandidátů do PR vyberete tři jména a ty na hlasovacím lístku označíte.


    Ohlášky pro týden 25. - 31. 12. 2017


Ve čtvrtek se při mši sv. ve 13:00 hod. v Boroticích rozloučíme se zemřelým panem Jiřím Vlčkem ze Slovanské Lhoty.


Podrobnosti k volbám do pastorační rady:
Pastorační rada (PR) je poradním a pracovním orgánem faráře a spolupracuje s farářem při vytváření farní obce tak, aby byla živým společenstvím věřících podle slov: „Obec věřících měla jedno srdce a jednu duši“ (Sk 4,32).
K úkolům PR zvláště náleží:
- probouzet a prohlubovat vědomí spoluzodpovědnosti za farní společenství a oživovat spolupráci jeho členů
- získávat a připravovat členy farního společenství pro službu předávání víry a jejího prohlubování
- podporovat vznik a rozvoj nových kněžských a řeholních povolání ve farnosti
- přinášet podněty a návrhy pro přípravu a slavení bohoslužeb a pro živou účast celého farního společenství na liturgii
- podporovat službu v charitativní a sociální oblasti a spolupracovat s místní charitou tam, kde je ustavena
- vidět zvláštní životní situaci rodin a různých skupin farního společenství a hledat účinnou pastorační a charitativní pomoc v jejich potřebách
- podporovat vzdělávací činnost ve farnosti
- pravidelně informovat farní společenství písemně i ústně o práci a problémech ve farnosti
- společnými úkoly a akcemi posilovat vědomí společenství
- zvolit jednoho svého člena za člena ekonomické rady
Právo volit má každý katolík starší 15 let, příslušející do farnosti; právo být zvolen má každý katolík starší 18 let, který je ochoten plnit úkoly PR.
Kandidáti navržení do Pastorační rady farnosti Starý Knín
Za Borotice: Bohumil Zbíral, Pavel Vaculík, Věra Fialová, Klára Fleková
Za Knín: Pavel Svoboda, Petr Matějíček, Vladimíra Řídká, Jitka Šafářová
Za Hraštici: Vladimír Melichar, Jan Havlíček, Milada Schenková, Vladimíra Špínová
Za Živohošť: Stanislava Krejčíková, Jan Krejčík
Přímo určeni, kteří zastupují určitý obor – (nebudou voleni)
Za charitu: Stanislav Žák
Za sbor a hudbu: Michael Havlíček
Za webové stránky: Miroslava Šašmová
Volby proběhnou v neděli 7.1.2018 při nedělních bohoslužbách v Boroticích, ve Starém Kníně a v Živohošti.
Z navržených kandidátů do PR vyberete tři jména a ty na hlasovacím lístku označíte.


    Ohlášky pro týden 18. - 24. 12. 2017


V pondělí od 15:00 hod. bude v Pastoračním centru na Dobříši zpovědní odpoledne a večer. K dispozici budou tři zpovědníci.
V naší farnosti se zpovídá přede mší svatou, po mši svaté a po domluvě jindy.
Prosím, nenechávat svátost smíření na poslední chvíli.


Příprava vánoční výzdoby ve Starém Kníně v kostele sv. Františka bude v pátek v jednu hodinu odpoledne . Pomoc vítána!


K pastorační radě:
Kandidáti navrženi do Pastorační rady farnosti Starý Knín:
Za Borotice: Bohumil Zbíral, Pavel Vaculík, Klára Fleková
Za Knín: Pavel Svoboda, Petr Matějíček, Vladimíra Řídká, Jitka Šafářová, Věra Fialová
Za Hraštici: Vladimír Melichar, Jan Havlíček, Milada Schenkov,á Vladimíra Špínová
Za Živohošť: Stanislava Krejčíková, Jan Krejčík
Přímo určeni, kteří zastupují určitý obor – (nebudou voleni):
Za charitu: Stanislav Žák
Za sbor a hudbu: Michael Havlíček
Za webové stránky: Miroslava Šašmová
Děkuji všem, kteří souhlasili s kandidaturou a chtějí se aktivně zapojit do společné práce ve farnosti a prosím o modlitbu na tento úmysl.


V sekci "Pořad bohoslužeb" je pod týdením přehledem bohoslužeb odkaz, na kterém je možné si stáhnout přehled bohoslužeb o vánočních svátcích, a v sekci "Pozvánky" jsou ke stažení plakátky na koncerty v době vánoční.


    Ohlášky pro týden 11. - 17. 12. 2017


K pastorační radě: Dnešní neděli uzavírám návrhy do Pastorační rady farnosti, oslovím navržené, zda souhlasí s kandidaturou, a jména budou příští neděli zveřejněna.


V sekci "Pořad bohoslužeb" je pod týdením přehledem bohoslužeb odkaz, na kterém je možné si stáhnout přehled bohoslužeb o vánočních svátcích, a v sekci "Pozvánky" jsou ke stažení plakátky na koncerty v době vánoční.


    Ohlášky pro týden 4. - 10. 12. 2017


Dnes jsme vstoupili do posvátné doby adventní. Přeji dobré prožití této doby.


K pastorační radě: Prosím, aby farníci navrhli jména těch, o kterých jsou přesvědčeni, že by mohli být přínosem pro lepší fungování naší farnosti a pomoci faráři při řízení farnosti. Tato jména můžete sdělit přímo mně nebo členům volební komise, kterou dnešního dne ustanovuji: Bohumil Zbíral z Borotic, Petr Matějíček z Nového Knína a paní Albína Šišková z Chotilska. Nominace bude uzavřena o druhé adventní neděli a následně jména zveřejněna, aby byl dostatek času na seznámení s kandidáty. Volby by probíhaly o svátku Svaté rodiny – poslední neděli občanského roku – 31. 12. Prosím také o modlitbu na tento úmysl.


Dnes odpoledne od 13:00 hod. je program ve štole Josef, tam požehnám ve 14:00 hod. nové jesličky, a v 16:00 hod. požehnám obci Drevníky.


V pátek 8. 12. 2017 je slavnost Neposkvrněného Početí Panny Marie. Sestry trapistky zvou na slavné sliby sestry Marie Magdaleny Bezdíčkové. Sliby budou při mši svaté v klášteře Naší Paní nad Vltavou v 10:30 hod. Mši svatou budou slavit kněží společně s panem biskupem Mons. Vojtěchem Cikrlem.


    Ohlášky pro týden 27. 11. - 3. 12. 2017


Rád bych v naší farnosti ustanovil pastorační radu. Na webu farnosti (ohlášky z  minulého týdne) jsou zveřejněny stanovy pastorační a ekonomické rady farnosti. Prosím, aby farníci navrhli jména těch, o kterých jsou přesvědčeni, že by mohli být přínosem pro lepší fungování naší farnosti a pomoci faráři při řízení farnosti. Tato jména můžete sdělit přímo mně nebo členům volební komise, kterou dnešního dne ustanovuji: Bohumil Zbíral z Borotic, Petr Matějíček z Nového Knína a paní Albína Šišková z Chotilska. Nominace bude uzavřena o druhé adventní neděli a následně jména zveřejněna, aby byl dostatek času na seznámení s kandidáty. Volby by probíhaly o svátku Svaté rodiny – poslední neděli občanského roku – 31. 12. Prosím také o modlitbu na tento úmysl.


Příští neděli vstupujeme do nového církevního roku. Je první adventní neděle. Při sobotních a nedělních bohoslužbách budou požehnány adventní věnce.


Dobříšská farnost zve příští týden na duchovní obnovu s Kateřinou Lachmanovou (viz plakátek).


V pátek po mši svaté nebude výstav Nejsvětější svátosti a adorace. Na náměstí se budu modlit za město a požehnám vánoční strom. V neděli od 13:00 hod. je program ve štole Josef, tam požehnám nové jesličky, a v 16:00 hod. požehnám obci Drevníky.


    Ohlášky pro týden 20. - 26. 11. 2017


Sbírka věnována charitě vynesla 2530,- Kč.


Pozvání dobříšské farnosti: Srdečně zveme na cyklus přednášek s P. Radkem Tichým o tom, jak lépe prožívat mši svatou. Přednášky jsou vždy ve středu 8., 15. a 22. listopadu od 19:00 v Pastoračním centru sv. Tomáše v Dobříši. Vstup je volný, není nutné se přihlašovat.


Rád bych v naší farnosti ustanovil pastorační radu. Na webu farnosti jsou zveřejněny stanovy pastorační radystanovy ekonomické rady farnosti. Prosím, aby farníci navrhli jména těch, o kterých jsou přesvědčeni, že by mohli být přínosem pro lepší fungování naší farnosti a pomoci faráři při řízení farnosti. V příštím týdnu bude oznámeno složení tříčlenné volební komise.


    Ohlášky pro týden 13. - 19. 11. 2017


Dnešní sbírka bude věnována charitě.


V pondělí 13. 11. 2017 v 18:00 hod v pražské katedrále bude mše svatá ze slavnosti sv. Anežky České. Zváni jsou všichni dobrovolníci v charitativní oblasti.


Světové setkání rodin s papežem – Dublin 2018.
Papež František zve rodiny celého světa na setkání do Irska, které proběhne v Dublinu od 21. – 26. srpna 2018. První část setkání od úterý 21. do pátku 24. srpna tvoří teologicko-pastorační kongres, poté následuje v sobotu v podvečer setkání pro rodiny pojaté jako slavnostní koncert a setkání vyvrcholí pontifikální mší svatou v neděli dopoledne. Podrobnosti o Setkání jsou k dispozici na www.rodiny.cz, které jsou překládány z oficiální stránky světového setkání www.worldmeeting2018.ie. Cestovní kancelář Miklastour bude pořádat na Setkání letecký zájezd. Zájemcům nabízí program ve dnech 21.–24. srpna formou fakultativních výletů po Irsku, poté účast na sobotním a nedělním programu světového setkání. Předběžná cena zpáteční letenky je 7000 Kč, při dostatečném počtu účastníků nad 18 let bude cena letenky pro děti se slevou. Pro účastníky z Česka hledá Miklastour co nejlevnější a nejvhodnější společné ubytování a další slevy v rámci oficiálního programu. Pro ty, kteří jsou rozhodnuti, že na setkání pojedou, hlaste se, prosím, obratem na miklastour@miklastour.cz nejpozději pak do 20. 11. 2017. Dále cestovní kancelář nabízí pomoc při registraci na teologicko-pastorační kongres, nebo při zajištění individuální letenky a ubytování.


Pozvání dobříšské farnosti: Srdečně zveme na cyklus přednášek s P. Radkem Tichým o tom, jak lépe prožívat mši svatou. Přednášky jsou vždy ve středu 8., 15. a 22. listopadu od 19:00 v Pastoračním centru sv. Tomáše v Dobříši. Vstup je volný, není nutné se přihlašovat.


    Ohlášky pro týden 6. - 12. 11. 2017


Zveme na cyklus přednášek s P. Radkem Tichým o tom, jak lépe prožívat mši svatou. Přednášky jsou vždy ve středu 8., 15. a 22. listopadu od 19:00 v Pastoračním centru sv. Tomáše v Dobříši. Vstup je volný, není nutné se přihlašovat.


Od příští neděle nebudou nedělní bohoslužby v Živohošti. Mše svatá tu bude až o svátku Ježíše Krista Krále a na Štědrý den.


    Ohlášky pro týden 30. 10. - 5. 11. 2017


Ze soboty na neděli se změnil čas, večerní bohoslužby v Novém Kníně v úterý, v pátek a v sobotu budou začínat v 17:00 hod.


O slavnosti Všech svatých a Památce zemřelých budou bohoslužby mimořádně v 10:00 hod. ve Starém Kníně a v 16:00 hod. v Boroticích.


Od 1. do 8. listopadu je možné získat po splnění tří obvyklých podmínek (svátost smíření, sv. přijímání, modlitba na úmysl svatého Otce) denně plnomocné odpustky přivlastnitelné pouze duším v očistci, navštíví-li někdo hřbitov a pomodlí se tam třeba jen v duchu za zemřelé.


Poděkování za sbírku minulé neděle na misie. Vybralo se 6753,- Kč.


    Ohlášky pro týden 23. - 29. 10. 2017


V pondělí bude mimořádně setkání kněží příbramského vikariátu v Krásné Hoře.


V úterý se při mši sv. rozloučíme se zemřelým Jindřichem Vandasem z Homole. Večerní bohoslužba v Novém Kníně nebude.


Ze soboty na neděli je změna času!!!


    Ohlášky pro týden 16. - 22. 10. 2017


Ve  středu slavíme svátek sv. Lukáše, jsme zváni na pouť do sousední farnosti - do Křečovic. V 18:00 hod. bude ve farním kostele sv. Lukáše poutní mše svatá.


Doplnění nabídky pro lektory od P. Angela z Dobříše:
Vzhledem k velkému počtu přihlášených je potřeba rozdělit zájemce do dvou skupin. Proto prosíme ty, kteří by mohli přijít dopoledne 11. 11. od 10 hodin, aby poslali zprávu na e-mail naší farnosti: pcstomas@volny.cz. Druhá skupina zůstává od 17.45 hodin. Kurz je tříhodinový a koná se v Pastoračním centru sv. Tomáše.
Původní nabídka: Je možnost zúčastnit se „minikurzu“ o přednesu, vhodný zejména pro ty, kteří čtou v kostele.
Jedná se o tříhodinový kurz o správné výslovnosti a přednesu (resp. o nejčastějších chybách ve výslovnosti), který by vedla herečka Zdeňka Žádníková. Paní Zdeňka Žádníková vystudovala DAMU a pracuje v divadle v Dejvicích od r. 1996. Kromě toho přednáší i na TopVision.
Nabízí se dva různé termíny: v sobotu 11. 11. buď odpoledne nebo večer.
Prosíme zájemce, aby označili preferovaný čas na https://doodle.com/poll/g644e93v72xnxtp5
Kurz se bude konat jen v případě dostatečného počtu zájemců.
Děkuji.
S přáním všeho dobrého
Ludmila Musilová
ŘK farnost Dobříš.


    Ohlášky pro týden . 9. - 15. 10. 2017


Poděkování všem, kteří pomohli jakýmkoli způsobem při farní pouti!


V sekci "texty" (ikonka v horní části stránky) je ke stažení list biskupů k volbám.


V sekci "texty" (ikonka v horní části stránky) je ke stažení naléhavý úmysl papeže Františka na tento měsíc.


Nabídka pro lektory od P. Angela z Dobříše:
Je možnost zúčastnit se „minikurzu“ o přednesu, vhodný zejména pro ty, kteří čtou v kostele.
Jedná se o tříhodinový kurz o správné výslovnosti a přednesu (resp. o nejčastějších chybách ve výslovnosti), který by vedla herečka Zdeňka Žádníková. Paní Zdeňka Žádníková vystudovala DAMU a pracuje v divadle v Dejvicích od r. 1996. Kromě toho přednáší i na TopVision.
Nabízí se dva různé termíny: v sobotu 11. 11. buď odpoledne nebo večer.
Prosíme zájemce, aby označili preferovaný čas na https://doodle.com/poll/g644e93v72xnxtp5
Kurz se bude konat jen v případě dostatečného počtu zájemců.
Děkuji.
S přáním všeho dobrého
Ludmila Musilová
ŘK farnost Dobříš.


    Ohlášky pro týden 2. - 8. 10. 2017


Věnujte, prosím, pozornost změnám bohoslužeb v příštím týdnu, kdy slavíme farní pouť: ke stažení je plakátek v sekci "pozvánky" (ikonka v horní části stránky). Prosíme také o modlitbu za zdar poutě!


    Ohlášky pro týden 25. 9. - 1. 10. 2017


V tomto týdnu slavíme 28. září svátek sv. Václava hlavního patrona České země. Ve farnosti máme dvě kaple zasvěcené tomuto světci. Zveme ke kapličkám do Mokrovrat ve středu 27. 9. 2017 v 17:00 hod. a do Drevník ve čtvrtek 28. 9. 2017 v 10:00 hod. na poutní mši svatou.
Ve čtvrtek je národní pouť do Staré Boleslavi. Hlavní mše sv. je v 10:00 hod. Na této pouti bude také socha P. Marie Fatimské.


Pannu Marii Fatimskou bude možné přivítat i v našem vikariátě ve středu na Svaté Hoře. V 15:00 hod. modlitba růžence, v 16:00 hod. výklad a v 17:00 hod. mše sv., po skončení průvod zakončený uctíváním sochy Panny Marie Fatimské.


Tuto a příští neděli v Živohošti mše svatá nebude.


    Ohlášky pro týden 18. - 24. 9. 2017


V úterý se koná vikariátní setkání kněží, začíná mší svatou na Makové hoře. Prosíme o modlitbu!


    Ohlášky pro týden 11. - 17. 9. 2017


Ve čtvrtek o svátku Povýšení Svatého Kříže mše sv. v Boroticích nebude, jsme zváni do našeho řádového kostela sv. Františka v Praze u Karlova mostu v 17:00 hod. na mši sv. Náš spolubratr Martin Moravec bude skládat slavné sliby. Blahopřejeme a prosíme o modlitbu!


V tomto týdnu pamatujeme na všechny poutníky do Fatimy. V pátek v pražské katedrále začne putování sochy P. Marie z Fatimy po naší vlasti, v 18:00 hod. pan kardinál Dominik Duka zve na mši sv. do katedrály. 27. 9. 2017 bude socha na Svaté Hoře a 28. 9. ve Staré Boleslavi.


    Ohlášky pro týden 4. - 10. 9. 2017


Dětem, studentům i učitelům požehnání do nového školního roku.
Také v tomto roce bude výuka náboženství. Prosím, aby se zájemci přihlásili na faře ve Starém Kníně.


Poděkování všem, kteří pomohli s úklidem kostela sv. Fabiána a Šebestiána v Živohošti.


V sobotu v poledne uzavřou na Svaté Hoře svátostné manželství Petra Svojtková a Zbyněk Křivonoska.
Blahopřejeme a prosíme o modlitbu!


V sobotu zveme na poutní mši svatou v 14:00 hod. ke kapličce Narození Panny Marie do Dražetic.


    Ohlášky pro týden 28. 8. - 3. 9. 2017


V Živohošti v kostele sv. Fabiána a Šebestiána se v příštím týdnu bude uklízet kostel po malování. Kdo by chtěl pomoci, ať se zkontaktuje s paní Stáňou Krejčíkovou.


Srdečně zveme do Živohoště v pátek na mši svatou a následný koncert - Vernercollegium. Mše sv. v 17:00 hod., koncert v 18:00 hod. (viz plakátek v sekci pozvánky - ikonka v horní části stránky).


Zveme také v sobotu do Živohoště na slavnou bohoslužbu v 15:00 hod. s panem velmistrem Josefem Šedivým O.Cr. Poděkujeme za práce v tomto kostele v letošním roce, připomeneme výročí 960 let první zmínky o tomto místě. Na závěr bohoslužby požehnáme učitelům, studentům a školákům. Děti mohou k požehnání přinést aktovky.


V pátek a v sobotu mše sv. v Novém Kníně nebude.


V neděli odpoledne v 15:00 hod. bude mše sv. ve Velké Hraštici! Nedělní bohoslužba v Živohošti nebude.


V pondělí 28. 8. 1017 v 17:00 hod. v kostele sv. Františka u Karlova mostu přijmou naši klerici Václav Sládek a Leo Gallas jáhenské svěcení z rukou otce biskupa Františka Radkovského.
Blahopřejeme a vyprošujeme Boží požehnání!!


    Ohlášky pro týden 21. - 27. 8. 2017


Mše sv. v Živohošti bude z důvodu malování kostela v provizorním prostoru presbytáře, vchod ze sakristie.


Dětem přejeme požehnanou dobu prázdnin, rodinám odpočinek při Vaší dovolené.


V sobotu 26. 8. 2017 bude ve 13:00 hod. mše sv. u kaple sv. archandělů Michaela, Gabriela a Rafaela v Chotilsku u příležitosti „chotilského posvícení“. Program pak pokračuje v režii hasičů a obce Chotilska. Srdečně zveme!.


    Ohlášky pro týden 14. - 20. 8. 2017


Mše sv. v Živohošti bude z důvodu malování kostela v provizorním prostoru presbytáře, vchod ze sakristie.


Dětem přejeme požehnanou dobu prázdnin, rodinám odpočinek při Vaší dovolené.


V úterý 15. 8. 2017 o slavnosti P. Marie Nanebevzaté srdečně zveme do Borotic, kde v 16:45 hod. bude hlavní poutní mše sv. Oslavíme ji společně s P. Janem Gerntem, farářem ze Zbraslavi. Po mši sv. zveme na přátelské posezení do multifunkčního domu v Boroticích.


    Ohlášky pro týden 7. - 13. 8. 2017


Mše sv. v Živohošti bude z důvodu malování kostela v provizorním prostoru presbytáře, vchod ze sakristie.


Dětem přejeme požehnanou dobu prázdnin, rodinám odpočinek při Vaší dovolené.


V neděli bude v Boroticích poutní mše sv. ze slavnosti Nanebevzetí P. Marie. V úterý 15. 8. 2017 v 16:45 hod pak tuto slavnost oslavíme s P. Janem Gerntem, farářem ze Zbraslavi.


    Ohlášky pro týden 31. 7. - 6. 8. 2017


Mše sv. v Živohošti bude z důvodu malování kostela v provizorním prostoru presbytáře, vchod ze sakristie.


Dětem přejeme požehnanou dobu prázdnin, rodinám odpočinek při Vaší dovolené.


    Ohlášky pro týden 24. - 30. 7. 2017


Mše sv. v Živohošti bude z důvodu malování kostela v provizorním prostoru presbytáře, vchod ze sakristie.


Dětem přejeme požehnanou dobu prázdnin, rodinám odpočinek při Vaší dovolené.


Požehnaný tábor skautům v Sejcké Lhotě.


    Ohlášky pro týden 17. - 23. 7. 2017


Mše sv. v Živohošti bude z důvodu malování kostela v provizorním prostoru presbytáře, vchod ze sakristie.


Dětem přejeme požehnanou dobu prázdnin, rodinám odpočinek při Vaší dovolené.


Požehnaný tábor skautům v Sejcké Lhotě.


Pozvání od mníšecké farnosti na Skaleckou pouť v sobotu 22. 7. 2017 v 10:00 hod. mše svatá (viz plakát ).


Pozvání od křečovické farnosti v neděli 23. 7. 2017 v 16:30 hod. do Osečen, kde bude pan kardinál Dominik Duka slavit mši sv. a požehná v zámeckém parku sochu sv. Anny.


    Ohlášky pro týden 10. - 16. 7. 2017


Mše sv. v Živohošti bude z důvodu malování kostela v provizorním prostoru presbytáře, vchod ze sakristie.


Dětem přejeme požehnanou dobu prázdnin, rodinám odpočinek při Vaší dovolené.


Požehnaný tábor skautům v Sejcké Lhotě.


    Ohlášky pro týden 3. - 9. 7. 2017


!!! příští týden v Živohošti mše sv. nebude z důvodu malování kostela !!!


Dětem přejeme požehnanou dobu prázdnin, rodinám odpočinek při Vaší dovolené.


V úterý se v borotickém kostele při mši svaté rozloučíme se zemřelou Libuší Kocánovou, ještě minulou neděli společně s námi slavila mši svatou, v tomto týdnu by slavila své 85. narozeniny.
Prosíme o modlitbu!


Příští týden ve čtvrtek uzavřou manželství na Svaté Hoře Aleš Pustelník a Kristýna Melicharová, v pátek v Boroticích František Hartman a Kristýna Dušková.
Prosíme o modlitbu za oba páry.


    Ohlášky pro týden 26. 6. - 2. 7. 2017


!!! příští a další týden v Živohošti mše sv. nebude z důvodu malování kostela !!!


Dětem přejeme požehnanou dobu prázdnin, rodinám odpočinek při Vaší dovolené.


Borotická školka hledá kuchaře (kuchařku). Informace u manželů Zbíralových nebo na obci.


V úterý poděkuji při mši svaté za třicet let kněžství.


    Ohlášky pro týden 19. - 25. 6. 2017


!!! příští a další týden v Živohošti mše sv. nebude z důvodu malování kostela !!!


V úterý se kněží příbramského vikariátu sejdou na Dobříši na vikariátní konferenci, v 9:00 hod. začínáme mší svatou. Rozloučíme se s odcházejícími kněžími otcem Karlem a Petrem.


V pátek je slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova, v sobotu slavnost Narození sv. Jana Křtitele.


Již dříve ohlášená mše sv. u kapličky Narození sv. Jana Křtitele v sobotu nebude z důvodu opravy této kaple.


    Ohlášky pro týden 12. - 18. 6. 2017


Ve čtvrtek slavíme slavnost Těla a Krve Páně. Mše sv. je v 16:00 hod. v Boroticích. Po mši sv. eucharistický průvod obcí, požehnání všem farníkům.
Srdečně zveme!


    Ohlášky pro týden 5. - 11. 6. 2017


Dnešní slavností končí velikonoční doba, pokračuje liturgické mezidobí.


Blahopřání chlapcům, kteří dnes poprvé přijali svaté přijímání, děkuji také rodičům za jejich vedení.


    Ohlášky pro týden 29. 5. - 4. 6. 2017


Poděkování všem, kteří se ve svých kapličkách v tomto měsíci setkávali ke společným modlitbám a o své kapličky se starají.


V neděli je slavnost Seslání Ducha svatého, při bohoslužbách obnovíme svátost biřmování, ve farním kostele dvě děti poprvé přijmou Pána Ježíše ve svatém přijímání.


    Ohlášky pro týden 22. - 28. 5. 2017


V měsíci květnu přd každou bohoslužbou pozdravíme Matku Boží Pannu Marii.


Ve čtvrtek je svátek Nanebevstoupení Páně – zveme na mši svatou do Borotic.


V sobotu 27. 5. 2017 zveme na mše svaté ke kapličkám do Velké Lečice (v 10:00 hod.) a Slovanské Lhoty (v 15:00 hod.)
Večerní mše sv. v Novém Kníně nebude!!!


    Ohlášky pro týden 15. - 21. 5. 2017


V měsíci květnu přede mší svatou pozdravíme Matku Boží Pannu Marii.


V úterý 16. 5. 2017 jsme zváni v 17:00 hod. ke kapli sv. Jana Nepomuckého do Nové Vsi pod Pleší.
Večerní mše sv. v Novém Kníně nebude!!!


Ve středu 17. 5. 2017 bude v Novém Kníně na náměstí v 8:00 hod. mše sv. ke cti sv. Jana Nepomuckého; poděkujeme za život ředitele naší farní charity pana dr. Stanislava Žáka. K narozeninám blahopřejeme.


V pátek upozorňuji na změnu – mše svatá bude výjimečně ve Starém Kníně.


V sobotu 20. 5. 2017 zveme v 15:00 hod. na poutní mši svatou do  Čeliny.
Večerní mše sv. v Novém Kníně nebude!!!


    Ohlášky pro týden 8. - 14. 5. 2017


V měsíci květnu přede mší svatou pozdravíme Matku Boží Pannu Marii.


V pondělí 8. května 2017 bude v 15:00 hod. na Chramištích u kapličky májová pobožnost a mše svatá.


V  sobotu 13. 5. 2017 srdečně zveme na pouť na Svatou Horu za duchovní povolání. V 11:00 hod. je slavná mše sv. s panem kardinálem Dominikem Dukou.


V květnovém elektronickém farním zpravodaji Vetero Knina (dostupný z hlavní stránky webu) je přehled květnových májových pobožností a bohoslužeb u kapliček ve farnosti. Plakátky jsou ke stažení v sekci "Pozvánky" (ikonka v horní části stránky).


    Ohlášky pro týden 1. - 7. 5. 2017


V pondělí 1. května 2017 vstoupíme do mariánského měsíce května. V 18:00 hod. začneme pobožností - loretánskými litaniemi - u kapličky v Malé Hraštici. Pak bude následovat mše svatá.


V měsíci květnu přede mší svatou pozdravíme Matku Boží Pannu Marii.


V pondělí 8. května 2017 bude v 15:00 hod. na Chramištích u kapličky májová pobožnost a mše svatá.


V květnovém elektronickém farním zpravodaji Vetero Knina (dostupný z hlavní stránky webu) je přehled květnových májových pobožností a bohoslužeb u kapliček ve farnosti. Plakátky jsou ke stažení v sekci "Pozvánky" (ikonka v horní části stránky).


    Ohlášky pro týden 24. - 30. 4. 2017


V pondělí 1. května 2017 bude v Malé Hraštici u kapličky od 18:00 hod. májová pobožnost a poté mše svatá. Srdečně zveme.


    Ohlášky pro týden 17. - 23. 4. 2017


Přání všem požehnaných svátků.


Poděkování všem, kdo pomohli s přípravou Velikonočního tridua a Velikonoc v našich kostelech.


V sobotu uzavřou Sandra Vanišová z Drevník a Lukáš Lachout svátostné manželství na Makové Hoře. Prosíme o modlitbu.


Sestry trapistky z Poličan zvou na slavnost 22. 4. 2017. Je to deset let, kdy přišly do české země. Je to i svátek jejich blahoslavené Marie Gabrielly. V 10:30 hod. při mši svaté složí slavné sliby sestra Marie Markéta Pohanková. Mši svaté bude předsedat brněnský biskup Vojtěch Cikrle.


    Ohlášky pro týden 10. - 16. 4. 2017


Poděkování všem, kdo pomohli s úklidem knínských kostelů před svátky.


V pondělí od 15:00 hod. je možnost vykonat svátost smíření v Pastoračním centru na Dobříši. K dispozici budou tři kněží.


V pondělí a ve středu bude ranní bohoslužba v Novém Kníně od 8:00 hod.


V úterý 11. 4. 2017 bude ve farním kostele ve Starém Kníně pohřební mše svatá - rozloučíme se se zemřelou Růženou Hejnovou. Obvyklá večerní mše svatá v Novém Kníně nebude.


Na Zelený čtvrtek bude v Praze v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha od 9:30 hod. mše svatá, při které budou posvěceny oleje.


Pořad bohoslužeb ve Svatém týdnu je ke stažení zde.


    Ohlášky pro týden 3. - 9. 4. 2017


Úklid kostela před svátky:
   farní kostel sv. Františka ve Starém Kníně - pondělí od 8:00 hod.
   kostel sv. Mikuláše v Novém Kníně - čtvrtek od 16:00 hod.


Ve čtvrtek v 16:45 a pátek v 17:30 se před mší svatou modlíme křížovou cestu. Ve čtvrtek v Boroticích a v pátek v Novém Kníně.


Postní neděle. Odpoledne bude možné navštívit kostel v Novém Kníně. Od 16:00 do 17:00 bude vystavena Nejsvětější svátost k adoraci a osobní modlitbě. Také v tomto čase bude kněz k dispozici k přijetí svátosti smíření nebo duchovnímu rozhovoru.


Sousední farnost v Dobříši nás zve na úterky věnované dokumentu papeže Františka postsynodální apoštolské exhortaci o rodině -  Amoris laetitia. V pastoračním centru na Dobříši v 19:30.


Příští nedělí vstupujeme do Svatého týdne - Květná neděle. Na začátku bohoslužeb budou požehnány ratolesti u misijního kříže a se zpěvem vstoupíme do chrámu. Ve Starém Kníně budou zpívané pašije. Na mši svaté bude přítomen i pan biskup Václav Malý.


Pamatujme v modlitbě příštího týdne a v tomto měsíci na mládež. Ta prožije setkání s diecézním biskupem v sobotu před Květnou nedělí v 9:30 hod. v kostele sv. Ludmily v Praze. Mladí jsou zváni!


    Ohlášky pro týden 27. 3. - 2. 4. 2017


Se změnou času se mění začátek večerních bohoslužeb v Novém Kníně. Mše sv. začínají v 18:00 hod.


Ve čtvrtek v 16:45 a pátek v 17:30 se před mší svatou modlíme křížovou cestu. Ve čtvrtek v Boroticích a v pátek v Novém Kníně.


Postní neděle. Odpoledne bude možné navštívit kostel v Novém Kníně. Od 16:00 do 17:00 bude vystavena Nejsvětější svátost k adoraci a osobní modlitbě. Také v tomto čase bude kněz k dispozici k přijetí svátosti smíření nebo duchovnímu rozhovoru.


Sousední farnost v Dobříši nás zve na úterky věnované dokumentu papeže Františka postsynodální apoštolské exhortaci o rodině -  Amoris laetitia. V pastoračním centru na Dobříši v 19:30.


Příští neděli 2. 4. 2017 zvu na odpolední koncert v 15:00 do Nového Knína. Zazní skladba Stabat Mater od Pergolesiho (plakátek je ke stažení v sekci "pozvánky" - ikonka v horní části stránky).


Sbírka dnešní neděle je věnována charitní činnosti naší diecéze.


    Ohlášky pro týden 20. - 26. 3. 2017


V sobotu 18. 3. 2017 zemřel   pan kardinál Miloslav Vlk. Navštívil všechny kostely naší farnosti, uděloval svátost biřmování, účastnil se významného výročí našeho města Nového Knína, před deseti lety jsme si spolu s ním připomněli 950 let první zmínky Živohoště. Děkujeme za jeho pastýřskou službu a prosíme Pána, aby přijal otce Miloslava do svého království. R.I.P.


V postní době se každý čtvrtek v 16:45 a pátek v 16:30 před mší svatou modlíme křížovou cestu. Ve čtvrtek v Boroticích a v pátek v Novém Kníně.


Postní neděle. Odpoledne bude možné navštívit kostel v Novém Kníně. Od 16:00 do 17:00 bude vystavena Nejsvětější svátost k adoraci a osobní modlitbě. Také v tomto čase bude kněz k dispozici k přijetí svátosti smíření nebo duchovnímu rozhovoru.


Sousední farnost v Dobříši nás zve na úterky věnované dokumentu papeže Františka postsynodální apoštolské exhortaci o rodině -  Amoris laetitia. V pastoračním centru na Dobříši v 19:30.


Ze soboty na neděli se mění čas!


Sbírka příští neděle je věnována charitní činnosti naší diecéze.


    Ohlášky pro týden 13. - 19. 3. 2017


V postní době se každý čtvrtek v 16:45 a pátek v 16:30 před mší svatou modlíme křížovou cestu. Ve čtvrtek v Boroticích a v pátek v Novém Kníně.


Postní neděle. Odpoledne bude možné navštívit kostel v Novém Kníně. Od 16:00 do 17:00 bude vystavena Nejsvětější svátost k adoraci a osobní modlitbě. Také v tomto čase bude kněz k dispozici k přijetí svátosti smíření nebo duchovnímu rozhovoru.


Sousední farnost v Dobříši nás zve na úterky věnované dokumentu papeže Františka postsynodální apoštolské exhortaci o rodině -  Amoris laetitia. V pastoračním centru na Dobříši v 19:30.


    Ohlášky pro týden 6. - 12. 3. 2017


Poděkování všem dárcům sbírky "svatopetrský haléř", vybralo se 6.125,- Kč.


V postní době se každý čtvrtek v 16:45 a pátek v 16:30 před mší svatou modlíme křížovou cestu. Ve čtvrtek v Boroticích a v pátek v Novém Kníně.


Postní neděle. Odpoledne bude možné navštívit kostel v Novém Kníně. Od 16:00 do 17:00 bude vystavena Nejsvětější svátost k adoraci a osobní modlitbě. Také v tomto čase bude kněz k dispozici k přijetí svátosti smíření nebo duchovnímu rozhovoru.


Sousední farnost v Dobříši nás zve na úterky věnované dokumentu papeže Františka postsynodální apoštolské exhortaci o rodině -  Amoris laetitia. V pastoračním centru na Dobříši v 19:30.


    Ohlášky pro týden 27. 2. - 5. 3. 2017


1. 3. ve středu zahajujeme postní dobu. Tento den je dnem přísného postu. Při ranní mši svaté bude udílen popelec. Popelec bude udělován i při sobotních a nedělních bohoslužbách.


V postní době se každý čtvrtek v 16:45 a pátek v 16:30 před mší svatou modlíme křížovou cestu. Ve čtvrtek v Boroticích a v pátek v Novém Kníně.


Postní neděle. Odpoledne bude možné navštívit kostel v Novém Kníně. Od 16:00 do 17:00 bude vystavena Nejsvětější svátost k adoraci a osobní modlitbě. Také v tomto čase bude kněz k dispozici k přijetí svátosti smíření nebo duchovnímu rozhovoru.


2. 3. ve čtvrtek slavíme slavnost sv. Anežky České. V 16:00 hod. bude v našem řádovém kostele sv. Františka v Praze koncert s duchovním slovem našich bratří a v 17:00 hod. slavná mše svatá. Srdečně zveme na tuto slavnost. Mše sv. v Boroticích tento čtvrtek nebude.


    Ohlášky pro týden 6. - 12. 2. 2017


Dobříšská farnost zve na setkání s autorem knížky Exotem na této zemi (O Božím milosrdenství mezi námi), se salesiánským knězem Ladislavem Heryánem. Knížka sklidila velký úspěch, v lednu proběhl dotisk, v nejbližší době by měla být opět k sehnání. Beseda se bude konat v úterý 7. února 2017 od 19.00 hodin v Pastoračním centru sv. Tomáše v Dobříši.


Ve čtvrtek 9. 2. 2017 se v 11:00 hod. ve farním kostele sv. Františka ve Starém Kníně rozloučíme při mši sv. se zemřelou Milenou Svobodovou z Velké Lečice. Pamatujme v modlitbě.


V sobotu 11. 2. 2017 v den památky P. Marie Lurdské jsou staří a nemocní zváni do Pastoračního centra na Dobříši. Mohou přijmout svátost smíření a svátost nemocných a účastnit se eucharistie v teplém prostředí. Zpovídá se od 8:30 hod. Mše sv. bude v 9:30 hod.


    Ohlášky pro týden 30. 1. - 5. 2. 2017


2. února - svátek Uvedení Páně do chrámu - při mši sv. v Boroticích budou požehnány svíce.


Pan arcibiskup zve tento den řeholníky, řeholnice a zasvěcené osoby na mši sv. a společné setkání. Mše sv. začíná v kostele Všech svatých na Pražském hradě v 10 00 hod. žehnáním svící a pokračuje průvodem do katedrály. Po mši sv. diskuze s panem kardinálem na Arcibiskupství pražském.


Svatoblažejské požehnání bude udělováno po mši sv. v pátek , v sobotu i v neděli.


    Ohlášky pro týden 23. - 29. 1. 2017


Dnešní poutní slavností v kostele sv. mučedníků Fabiána a Šebestiána v Živohošti končí odpolední nedělní bohoslužby v tomto chrámu. Od velikonoc zde bohoslužby budou opět pokračovat.


Letošní Tříkrálová sbírka vynesla 81 061,- Kč. Všem dárcům i koledníkům děkujeme!


    Ohlášky pro týden 16. - 22. 1. 2017


Srdečně zveme na mši svatou v úterý v 9:00 hod. ve farním kostele ve Starém Kníně, kde kněží příbramského vikariátu zahájí své setkání - vikariátní konferenci. Prosíme o modlitbu za kněze našeho vikariátu.


Zveme také na první pouť v naší farnosti 22. ledna 2017 v 15:00 hod. v kostele sv. mučedníků Fabiána a Šebestiána v Živohošti.


Pamatujme zvláště v tomto týdnu, kdy ve středu slavíme památku P. Marie, Matky jednoty křesťanů, v modlitbách na jednotu křesťanů. Je to i úmysl papeže Františka na tento měsíc. Ke společné modlitbě na evangelizační úmysl papež František říká:
„V  nynějším světě spolupracují křesťané různých církví ve službách potřebnému lidstvu, při obraně lidského života, lidské důstojnosti a stvoření a proti nespravedlnostem. Tato touha společně putovat, spolupracovat ve službě a solidaritě vůči nejslabším a trpícím je pro všechny důvodem k radosti. Spoj svůj hlas s mým v modlitbě za to, aby se všichni zasazovali modlitbou a bratrskou láskou za obnovení plné církevní jednoty a svojí službou odpovídali na výzvy lidstva.“ Vybízí Petrův nástupce ke společné modlitbě na evangelizační úmysl v tomto měsíci.


    Ohlášky pro týden 9. - 15. 1. 2017


Dnešním svátkem Křtu Páně končí vánoční doba. Končí zpěv koled, vánoční výzdoba...
Jesličky v knínských kostelech budou ponechány do Hromnic (Uvedení Páně do chrámu) a v Živohošti do lednové pouti k sv. mučedníkům Fabiánovi a Šebestiánovi - 22. 1. 2017.


Poděkování všem, kteří v těchto mrazivých dnech vykonávali Tříkrálovou sbírku, i těm, kteří do této sbírky přispěli.


    Ohlášky pro týden 2. - 8. 1. 2017


Přání Božího požehnání do nového roku, pevné zdraví a pod ochranou a vedením P. Marie prožívejme všechny dny nastávajícího roku!


Poděkování všem, kteří pomáhali v uplynulém roce jakýmkoli způsobem v naší farnosti.


Požehnání těm, kteří v následujících dnech budou vykonávat ve farnosti Tříkrálovou sbírku, požehnání i dárcům.


Pamatujme v modlitbě na místa, kde se válčí. Mysleme zvláště na Blízký východ a Sýrii.


    Ohlášky pro týdny 19. - 31. 12. 2016


Přeji všem požehnanou dobu adventní - přípravy na svátky Božího narození.


Betlémské světlo bude k dispozici v pátek odpoledne a v sobotu dopoledne na faře ve Starém Kníně a při vánočních bohoslužbách v našich kostelích.


V sekci "pozvánky" (ikonka v horní části stránky) jsou ke stažení plákáty na koncerty a akce, které proběhnou v naší farnosti v době vánoční.


V sekci "pořad bohoslužeb" (ikonka v horní části stránky) je možné si pod tabulkou s aktuálním přehledem bohoslužeb stáhnout k tisku pořad bohoslužeb v době vánoční.


    Ohlášky pro týden 12. - 18. 12. 2016


Přeji všem požehnanou dobu adventní - přípravy na svátky Božího narození.


V sekci "pozvánky" (ikonka v horní části stránky) jsou ke stažení plákáty na koncerty a akce, které proběhnou v naší farnosti v době vánoční.


V sekci "pořad bohoslužeb" (ikonka v horní části stránky) je možné si pod tabulkou s aktuálním přehledem bohoslužeb stáhnout k tisku pořad bohoslužeb v době vánoční.


    Ohlášky pro týden 5. - 11. 12. 2016


Přeji všem požehnanou dobu adventní - přípravy na svátky Božího narození.


Dne 6. 12. je svátek sv. Mikuláše - připomínám poutní slavnost v Novém Kníně a již nyní srdečně zvu děti a rodiny na oslavu tohoto světce při mši svaté v 17:00 hod v Novém Kníně. Poděkujeme za další etapu restaurování kazatelny a po mši sv. se budeme s dětmi těšit na setkání s Mikulášem, který obdarovává.


Ve čtvrtek 8. 12. o slavnosti Neposkvrněného Početí P. Marie je 70. výročí uvedení Josefa Berana na svatovojtěšský stolec. Tento den v pražské katedrále v 18:00 hod. bude mše svatá. Pan kardinál Dominik zve na tuto bohoslužbu.


V sobotu se v 15:00 hod. setkám s občany Županovic a u kapličky jim požehnám.


    Ohlášky pro týden 28. 11. - 4. 12. 2016


Přeji všem požehnanou dobu adventní - přípravy na svátky Božího narození.


V sobotu 3. 12. 2016 v 17:00 hod v Anežském klášteře bude mše svatá ke cti svaté Anežky, hlavním celebrantem bude pan biskup Karel Herbst a kazatelem Mons. Petr Piťha.


Věnujte pozornost Katolickému týdeníku, kdy v tomto čísle je příloha věnována pražskému arcibiskupu Josefu Beranovi. Dne 8. 12. je výročí jeho uvedení na svatovojtěšský stolec. Tento den bude pan kardinál Dominik Duka v 18:00 hod. slavit eucharistii.


Dne 6. 12. je svátek sv. Mikuláše - připomínám poutní slavnost v Novém Kníně a již nyní srdečně zvu děti a rodiny na oslavu tohoto světce při mši svaté v 17:00 hod v Novém Kníně.


    Ohlášky pro týden 21. - 27. 11. 2016


O dnešní slavnosti Ježíše Krista Krále 20. listopadu končí Svatý rok milosrdenství uzavřením Svaté brány v bazilice sv. Petra. Děkujeme za všechny dary tohoto mimořádného Svatého roku.


Prosíme o modlitbu za Františka Vaculíka, který v pondělí podstupuje operaci.


Manželé Kosmatovi oslaví ve čtvrtek v Boroticích při mši svaté šedesát let společného života. Blahopřejeme!


V sobotu se rozloučíme v našem řádovém kostele sv. Františka u Karlova mostu v Praze při mši sv. v 10:30 hod. s mým řádovým spolubratrem P. Jaroslavem Ptáčkem O.Cr.  (viz parte).


Příští sobotu v Novém Kníně nebude mše sv.!!!


Příští neděli vstoupíme do nového liturgického roku - začíná advent. Při nedělních bohoslužbách požehnám adventní věnce.


    Ohlášky pro týden 14. - 20. 11. 2016


Příští neděli bude výjimečně v Živohošti sloužena mše svatá v 15:00 hod. při rozloučení se zemřelým panem Tomáškem.


Příští neděli o slavnosti Ježíše Krista Krále (20. listopadu) skončí Svatý rok milosrdenství uzavřením Svaté brány v bazilice sv. Petra.


K naší lítosti končí ve vikariátu stavební technik pan František Beneš. Byl vypsán konkurs na obsazení tohoto volného místa. Prosím zájemce s požadovaným vzděláním, aby se přihlásili  (viz plakátek).


    Ohlášky pro týden 7. - 13. 11. 2016


Od příští neděle nebude v Živohošti sloužena mše svatá, sejdeme se tam až o Štědrém dnu v 15:00 hod.


V našem řádu pokračujeme s přípravou na oslavy svátku sv. Anežky České. Toto pondělí bude hlavním celebrantem J. M. Mgr. PharmDr. Josef Šedivý O.Cr., generál a velmistr Rytířského řádu Křižovníků s červenou hvězdou, kazatelem  bude J. M. Mgr. Jiří Hladík O.Cr., prelát a probošt katedrální kapituly v Litoměřicích. Mše sv. začíná v 18:00 hod. v kostele sv. Františka u Karlova mostu v Praze. (viz plakátek).


O slavnosti Ježíše Krista Krále 20. listopadu skončí Svatý rok milosrdenství uzavřením Svaté brány v bazilice sv. Petra. Předcházející neděli, 13. listopadu (33. neděle v mezidobí), z rozhodnutí papeže skončí svatý rok v místních církvích. Eucharistie na závěr svatého roku v místních církvích bude jediná a bude se slavit v katedrále. Je symbolické, že v tento den si náš národ připomíná památku sv. Anežky České, která vynikala skutky milosrdenství.
Arcibiskup pražský Dominik kardinál Duka OP proto srdečně zve věřící pražské arcidiecéze, aby připutovali do katedrály sv. Víta, Václava a Vojtěcha, kde při slavné eucharistické bohoslužbě v neděli 13. listopadu 2016 v 10.00 hod. poděkujeme Bohu za všechna dobrodiní a milosti, kterých se nám během svatého roku dostalo, a zároveň si připomeneme světici a mocnou přímluvkyni našeho národa sv. Anežku Českou.


K naší lítosti končí ve vikariátu stavební technik pan František Beneš. Byl vypsán konkurs na obsazení tohoto volného místa. Prosím zájemce s požadovaným vzděláním, aby se přihlásili  (viz plakátek).


    Ohlášky pro týden 31. 10. - 6. 11. 2016


Děkuji všem, kteří se minulou neděli zapojili do misijní sbírky - na misie se vybralo 8.530,- Kč.


V našem řádu pokračujeme s přípravou na oslavy svátku sv. Anežky České. Toto pondělí bude hlavním celebrantem a kazatelem Mons. Milan Hanuš, generální vikář Apoštolského exarchátu Řeckokatolické církve v České republice. Při mši svaté zazní Moleben ke sv. Anežce České. Mše sv. začíná v 18 00 hod. v kostele sv. Františka u Karlova mostu v Praze. (viz plakátek).


K naší lítosti končí ve vikariátu stavební technik pan František Beneš. Byl vypsán konkurs na obsazení tohoto volného místa. Prosím zájemce s požadovaným vzděláním, aby se přihlásili  (viz plakátek).


    Ohlášky pro týden 24. - 30. 10. 2016


Sbírka neděle 23. 10. 2016 bude věnována misijím.


Poděkování všem, kdo pomáhali s úklidem po výmalbě kostela v Živohošti.


Ve středu přivítáme ve farnosti P. Stanislava Goru, který je odpovědný za charitu.


Připravujeme se na oslavu svátku sv. Anežky, pondělky, které jsou v našem Řádu zasvěcené sv. Anežce chceme prožít před jejím svátkem slavnostněji. Na toto pondělí 24. 10. je pozván P. Pavel Zemek O.Praem., bývalý generální vikář plzeňské diecéze. Mše sv. v našem řádovém kostele u sv. Františka v Praze začíná v 18:00 hod.  (viz plakátek).


Ze soboty na neděli je změna času!!!


    Ohlášky pro týden 17. - 23. 10. 2016


V úterý je vikariátní setkání kněží příbramského vikariátu, začínáme v 9:00 hod. mší svatou na Dobříší ve farním kostele. Na mši sv. srdečně zveme.


V úterý jsme zváni naším sousedem P. Kazimírem na poutní slavnost do křečovického kostela. V 17:00 hod. je adorace, modlitba sv. růžence, také příležitost ke svátosti smíření. V 18:00 hod. poutní mše sv. - hlavním celebrantem je generální vikář pražské arcidiecéze Mons. Zdeněk Wasserbauer Th.D.


V sobotu naši sousedé oslaví 300 let kostela ve Slapech. Mše sv. je v 10:00 hod.


Příští neděle je  nedělí misijní. Sbírka příští neděle bude věnována misijím.


Minulý týden se začalo s výmalbou kostela v Živohošti. Malovat se bude sakristie a presbytář. V pátek by malíři měli končit a bude nás čekat úklid kostela. Ten plánujeme na sobotu. Kdo by mohl pomoci je vítán - ať se kontaktuje s paní Šiškovou nebo manželi Krejčíkovými.


V sobotu v 15:00 hod. na Chvojínku budu křtít Ignes - Anežku. Pamatujme v modlitbě!


Připojuji plán oslav sv. Anežky v letošním roce v našem Řádu  (viz plakátek).


    Ohlášky pro týden 10. - 16. 10. 2016


Poděkování všem, kteří pomohli s přípravou farní poutě k sv. Františku ve Starém Kníně. Poděkování i poutníkům, kteří se i za nepříznivého počasí vydali na poutní trasy a modlili se za náš kraj.


Poděkování také všem, kteří se ve farnosti modlí svatý růženec. Povzbuzuji k této modlitbě!


Zítra v pondělí v 10:30 hod. se ve Smečně rozloučí se zemřelým  P. Karlem Kunclem, který také působil v našem vikariátě - v Dublovicích. Prosím, pamatujte v modlitbě.


    Ohlášky pro týden 3. - 9. 10. 2016


V příštím týdnu bude farní pouť k patronu našeho kostela. Věnujte, prosím, pozornost změnám bohoslužeb a letáčku naší farní poutě (ke stažení v sekci "pozvánky" - ikonka v horní části stránky).


Děkuji všem, kteří se modlí svatý růženec a povzbuzuji k této modlitbě.


Pamatujme na papeže Františka, který o tomto víkendu navštívil Gruzii a Azerbajžán.


    Ohlášky pro týden 26. 9. - 2. 10. 2016


Ve středu je stání svátek, připomínáme si hlavního patrona České země sv. Václava. Pan kardinál Dominik Duka zve do Staré Boleslavi na národní pouť. Dopolední mše sv. bude přenášena i Českou televizí.
Ve farnosti máme dvě kaple zasvěcené tomuto světci. Zveme na poutní mši sv. do Drevník ve 14:00 hod. a do Mokrovrat v 17:00 hod.


Blíží se naše farní pouť k sv. Františku. Věnujte, prosím, pozornost plakátkům, které jsou k dispozici v sekci "pozvánky" - ikonka v horní části stránky.


Upozorňuji, že následující dvě neděle - tedy 2. 10. a 9. 10. v Živohošti nebudou odpolední bohoslužby.


    Ohlášky pro týden 19. - 25. 9. 2016


Po prázdninách se kněží příbramského vikariátu setkávají na vikariátní konferenci. Ta bude v úterý 20. září v Milíně. Začínáme společnou mší svatou v 9:00 hod.


Blahopřeji Malé Lečici k opravě tamní kaple a děkuji všem, kdo se podíleli na práci, zvláště panu Slezovi z Malé Lečice. Oslava svěcení kaple byla důstojná!


Svátek sv. Václava oslavíme mší svatou u svatováclavských kaplí v naší farnosti. Ve středu 28. 9. ve 14:00 hod. bude mše svatá v Drevníkách a v 17:00 hod. v Mokrovratech.


Upozorňuji také na farní pouť k sv. Františku ve Starém Kníně. Věnujte pozornost nabízeným plakátkům (v sekci "pozvánky" - ikonka v horní části stránky).


    Ohlášky pro týden 12. - 18. 9. 2016


Předkládám výzvu pana kardinála k novému školnímu roku (v sekci "texty" - ikonka v horní části stránky). Náboženství v naší farnosti po domluvě s rodiči bylo stanoveno na středu v 15:30 hod. na faře ve Starém Kníně. Přihlášených je pět dětí.


Ve středu o slavnosti Povýšení svatého Kříže v 16:00 hod. v kostele sv. Františka v Praze tři spolubratři složí do rukou pana velmistra slavné řádové sliby (viz pozvánka v sekci "pozvánky" - ikonka v horní části stránky). Prosíme o modlitbu za náš Řád!


Ve čtvrtek se ve 14:00 hod. ve farním kostele ve Starém Kníně rozloučíme při mši svaté se zemřelým panem Beranem z Velké Lečice.


V pátek o svátku sv. Ludmily se setkám v azylovém domě se školáky z Mokrovrat, Dobříše a Staré Huti. Den otevřených dveří je tuto sobotu.(viz pozvánka v sekci "pozvánky" - ikonka v horní části stránky).


V sobotu bude v Malé Lečici v 11:00 hod. posvěcena opravená kaple. Díky místním hasičům!


Paní Pecharová z Mokrovrat slaví v těchto dnech 90. narozeniny - blahopřejeme!


Pan František Kotáb je v nemocnici na další operaci. Vyprošujeme Františkovi zdárný průběh této operace a brzké uzdravení.


    Ohlášky pro týden 5. - 11. 9. 2016


Náboženství ve farnosti bude ve středu v 15:30 hod. na faře.


Dnes byla v Římě svatořečena Matka Tereza - v nebi máme dalšího velkého přímluvce.


Manželům Krejčíkovým blahopřejeme k třicátému výročí společného života a děkujeme za starost o živohošťský kostel.


    Ohlášky pro týden 29. 8. - 4. 9. 2016


Školákům dobrý start do nového školního roku.
Také v letošním roce rád budu učit náboženství. Prosím rodiče, aby přihlásili své děti k této výuce.


V neděli v Živohošti slavíme Posvěcení chrámu - srdečně zveme.


    Ohlášky pro týden 22. - 28. 8. 2016


Srdečně zveme na mši svatou ke kapli sv. archandělů do Chotilska v sobotu v 16:00 hod., při „chotilském posvícení“. Poděkujeme za uplývající prázdniny a požehnám školákům jejich aktovky.


Také v letošním roce rád budu učit náboženství. Prosím rodiče, aby přihlásili své děti k této výuce.


    Ohlášky pro týden 15. - 21. 8. 2016


Foto ze slavnosti 830 let první zmínky o našem městě - mše sv. s panem opatem Šimkem na stránkách Člověk a víra:
Člověk a víra galerie 1
Člověk a víra galerie 2.


V pondělí 15. 8. 2016 v 16:45 hod. je poutní mše svatá v borotickém kostele Nanebevzetí P. Marie a v neděli 21. 8. je poutní slavnost v borotickém kostele.


V neděli po mši sv. v Živohošti v 16:00 hod se těšíme na koncert manželů Radových jako poděkování pracovníkům farních charit. Srdečně zveme! (viz plakátek v sekci pozvánky - ikonka v horní části stránky).


    Ohlášky pro týden 8. - 14. 8. 2016


Na slavnostech Města Nového Knína důstojně zastoupil našeho pana arcibiskupa Dominika kardinála Duku, který nemohl pro nemoc přijet, pan opat želivského kláštera Jáchym Šimek. Foto z této slavnosti na stránkách: Člověk a víra.


V úterý se rozloučíme s knězem pražské arcidiecéze Lubomírem Neugebauerem.


V pondělí 15. 8. 2016 v 16:45 hod. je poutní mše svatá v borotickém kostele Nanebevzetí P. Marie a v neděli 21. 8. je poutní slavnost v borotickém kostele.
Pan kostelník prosí o pomoc při úklidu kostela v Boroticích, který bude v sobotu 13. 8.


    Ohlášky pro týden 1. - 7. 8. 2016


Pozvání na mši sv. za P. Jacquesa Hamela, oběť útoku ve francouzském Saint-Etienne-du-Rouvray a další oběti teroru, kterou bude v pondělí 1. srpna v 18:30 hod v pražské katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha sloužit pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP.


Výzva předsednictva ČBK ke zvonění zvonů v úterý 2. srpna, v 15. hodin, v den pohřbu brutálně zavražděného francouzského kněze Jacquesa Hamela v Saint-Etienne-du-Rouvray. Hlas zvonů a modlitba je výrazem lítosti nad krutým činem, ale také apelem k míru a připomínkou umučení našeho Pána, v jehož náruči tento mučedník spočinul.


Příští neděli nás navštíví pan arcibiskup Dominik kardinál Duka. Budeme slavit mši svatou v neděli ve farním kostele ve Starém Kníně v 10:30 hod. za naše Město, které si v letošním roce připomíná 830 let první zmínky.


Děkuji všem, kteří pomohli tento víkend s úklidem kostela.


    Ohlášky pro týden 25. - 31. 7. 2016


Děkuji panu velmistrovi a Vám všem, kteří jste vyprošovali Boží požehnání pro naše město. 830 let od první zmínky o našem městě si ještě připomeneme 7. 8. 2016 v 10:30 hod. s panem arcibiskupem Dominikem Dukou.


Děkuji tatínkovi, který dnes slaví narozeniny - 85 let. Srdečně zvu na malou oslavu jeho narozenin dnes v 17:00 hod. na faru do Starého Knína.


Sestry trapistky zvou na  slavné sliby sestry Barbory, které budou v sobotu 30. 7. 2016 v 10:30 hod. v klášterním kostele Naší Paní nad Vltavou v Poličanech při mši svaté.


V sobotu v naší farnosti bude v 17:00 hod. poutní mše svatá u kapličky sv. Anny na Kozích Horách, obvyklá bohoslužba v Novém Kníně nebude.


Přehlený pořad bohoslužeb u příležitosti oslav Města Knína je ke stažení  zde.


    Ohlášky pro týden 18. - 24. 7. 2016


V příštím týdnu se zapojíme do oslav Města Knína - 830 let od první zmínky.
V pátek bude mše svatá za všechny zemřelé zdejší občany. Začátek této bohoslužby bude v 17:00 hod. v kostele sv. Františka ve Starém Kníně. Po mši svaté v 18:00 hod. bude v tomto chrámu koncert našich italských přátel.


V sobotu jsme zváni na pouť ke svaté Maří Magdaléně na Skalku u Mníšku pod Brdy:
U příležitosti povýšení liturgické památky sv. Marie Magdalény na svátek, o kterém rozhodl papež František v kontextu Svatého roku milosrdenství, aby poukázal „na důležitost této ženy, která projevila velkou lásku a byla Kristem tak milovaná,“ rozhodl kardinál Dominik Duka OP, arcibiskup pražský a primas český o otevření Jubilejní brány ve filiálním kostele sv. Maří Magdalény na Skalce v Mníšku pod Brdy. Jubilejní brána bude otevřená dne 23. 7. 2016 během slavnostní mše svaté celebrované P. PharmDr. Mgr. Josefem Šedivým O.Cr., velmistrem a generálem našeho Řádu.


V sobotu večer v 18:00 hod bude ve Starém Kníně mše svatá za všechny zemřelé kněze, kteří sloužili této obci věřících.


V neděli bude slavnostní bohoslužba v 10:30 hod na náměstí v Novém Kníně za Boží požehnání pro všechny, kteří v našem městě žijí. Celebrovat tuto bohoslužbu budu společně s naším panem velmistrem P. PharmDr. Mgr. Josefem Šedivým O.Cr.


Přehlený pořad bohoslužeb u příležitosti oslav Města Knína je ke stažení  zde.


    Ohlášky pro 2 týdny  4. - 10. - 17. 7. 2016


Děkuji všem učitelům i rodičům za jejich práci. Dětem přeji zasloužené prázdniny, odpočinek a načerpání nových sil.


Vítám junáky z Prahy, kteří budou pobývat v naší farnosti. Ať se jim u nás líbí!


V našem červencovém zpravodaji (Vetero Knina, přístupný z titulní stránky) najdete informace o návštěvách a mších svatých, které se uskuteční v souvislosti s oslavami 830 let od první zmínky o našem městě.


    Ohlášky pro týden 27. 6. - 3. 7. 2016


V sobotu byli v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha na kněze vysvěceni čtyři jáhni. Prosíme o modlitbu za novokněze i za všechny kněze naší diecéze i našeho Řádu.


Děkuji všem učitelům i rodičům za jejich práci. Dětem přeji zasloužené prázdniny, odpočinek a načerpání nových sil.


Za 3 týdny začíná Světový den mládeže v Krakově. Jedná se o mimořádnou příležitost, jak prožít jubilejní rok milosrdenství, jak zakusit sounáležitost s celosvětovou církví a s papežem. Obracíme se zvláště na vás mladé, kteří jste se ještě pro tuto pouť nerozhodli, abyste této možnosti využili. Přihlásit se je možné na webu: krakov2016.signaly.cz . Organizátoři žádají o přihlášení do konce června. Pozdější přihlášení s sebou nese organizační komplikace.


    Ohlášky pro týden 20. - 26. 6. 2016


V sobotu srdečně zveme na poutní mši svatou do Drhov v 17:00 hod. Mše sv. v Novém Kníně nebude.


V sobotu je v 10:00 hod. v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha kněžské svěcení. Prosíme o modlitbu za novokněze.


V neděli je v 10:30 hod. poutní mše svatá v kapli sv. Jana a Pavla v Libčicích. Mše sv. ve farním kostele ve Starém Kníně nebude.


    Ohlášky pro týden 13. - 19. 6. 2016


V sobotu srdečně zveme na poutní mši svatou do Záborné Lhoty v 15:00 hod. Připomeneme si patrona zdejší kaple sv. Antonína.


V sobotu je v 10:00 hod. v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha pouť nemocných a seniorů. Pan kardinál Dominik Duka srdečně zve.


    Ohlášky pro týden 6. - 12. 6. 2016


Ve čtvrtek se při mši svaté ve Starém Kníně ve 14:00 hod. rozloučíme se zemřelou Jarmilou Infeldovou. Zemřela v nedožitých 101 let. Prosíme o modlitbu.


V sobotu při mši svaté v Chramištích u kapličky v 10:30 hod. poděkují za dar společného života manželé Borikovi (20 let manželství.


Občané Nechalova srdečně zvou na poutní mši svatou v sobotu ve 14:00 hod. ke kapli sv. Antonína (viz plakátek v sekci pozvánky - ikonka v horní části stránky).


    Ohlášky pro týden 30. 5. - 5. 6. 2016


V neděli 5. 6. 2016 ve farnosti mše sv. nebude. Pro ty, kteří nemají možnost účastnit se pouti na Svatou Horu, upozorňuji na sobotní bohoslužby v 15:00 hod v Milině a v 18:00 hod. ve Velké Hraštici (viz plakátek v sekci pozvánky - ikonka v horní části stránky).


Společně se budeme účastnit hlavní bohoslužby na Svaté Hoře v 9:00 hod. s panem kardinálem Dominikem Dukou (viz plakátek).


V pátek v 11:00 hod. na Skalce u Mníšku pod Brdy uzavřou církevní manželství Petr Havlíček a Kateřina Dědinová.
Blahopřejeme!


    Ohlášky pro týden 23. - 29. 5. 2016


Již nyní upozorňuji na neděli 5. 6., kdy pan kardinál otevře na Svaté Hoře v den korunovace Bránu milosrdenství. Rád bych, abychom na Svatou Horu jeli společně autobusem jako farnost.
Prosím, abyste se v případě zájmu přihlásili u mne nebo u paní Krejčíkové. Telefon - 724 236 152. Nebude-li dostatečný počet  přihlášených pojedeme osobními auty.Kdo má v autě místo, ať nabídne tomu, kdo tuto možnost nemá. Nebude-li dostatečný počet  přihlášených pojedeme osobními auty. Kdo má v autě místo, ať nabídne tomu, kdo tuto možnost nemá.
Mše svatá začíná na Svaté Hoře v 9:00 hod. (viz plakátek v sekci pozvánky - ikonka v horní části stránky).
V sobotu 4. června v 15 00 hod. bude mše sv. v Milině a v 18 00 hod. ve Velké Hraštici! V neděli 5. 6. ve farnosti mše sv. nebude.


Srdečně zveme na mši svatou ze slavnosti Těla a Krve Páně ve čtvrtek 26.5. v 16 00 hod., kde oslavíme Pána Ježíše přítomného ve svátosti (viz plakátek v sekci pozvánky - ikonka v horní části stránky). Po mši svaté bude eucharistický průvod obcí.


V sobotu je v 15 00 hod. poutní mše sv. u kaple Navštívení Panny Marie ve Slovanské Lhotě (viz plakátek v sekci pozvánky - ikonka v horní části stránky). Srdečně zveme!


    Ohlášky pro týden 16. - 22. 5. 2016


Již nyní upozorňuji na neděli 5. 6., kdy pan kardinál otevře na Svaté Hoře v den korunovace Bránu milosrdenství. Rád bych, abychom na Svatou Horu jeli společně autobusem jako farnost.
Prosím, abyste se v případě zájmu přihlásili u mne nebo u paní Krejčíkové. Telefon - 724 236 152. Trasa autobusu: Malá Hraštice, Nový Knín, Libčice, Borotice, Svatá Hora.
Prosím rovněž - pokud někdo plánuje cestu na Svatou Horu autem a zbývá mu volné místo, aby je nabídl někomu, kdo takovou možnost nemá, a to buď přímo, a nebo tuto informaci sdělil mně, abych ji mohl předat případným zájemcům. Toto bude důležité zvláště v případě, že zájem o společnou cestu bude málý a autobus se objednávat nebude.
Mše svatá začíná na Svaté Hoře v 9:00 hod. (viz plakátek v sekci pozvánky - ikonka v horní části stránky).


V pondělí bude mše sv. v 9:00 hod. v Novém Kníně. Je to poutní mše svatá, kterou uctíme patrona již zbořené kaple na náměstí v Novém Kníně svatého Jana Nepomuckého.


V úterý kněží příbramského vikariátu máme setkání v 9:00 hod. je mše sv. v Pičíně. Večerní bohoslužba v Novém Kníně nebude.
Tento den jsme také zváni na mši svatou ke kapličce sv. Jana Nepomuckého na Novou Ves pod Pleší v 18:00 hod.


V sobotu je v 15:00 hod. poutní mše sv. v kapli sv. Jana Nepomuckého v Čelině. Srdečně zveme!


    Ohlášky pro týden 9. - 15. 5. 2016


Chci poděkovat všem, kteří se včera z naší farnosti účastnili diecézní poutě za povolání. Mohli jsme na Svaté Hoře prožít požehnaný čas a také projít Branou milosrdenství. Již nyní upozorňuji na neděli 5. 6., kdy tam pan kardinál otevře v den korunovace Bránu milosrdenství. Rád bych, abychom na Svatou Horu jeli společně autobusem jako farnost. Prosím, abyste se v případě zajmu přihlásili u mne nebo u paní Krejčíkové. Telefon - 724 236 152. Trasa autobusu: Malá Hraštice, Nový Knín, Libčice, Borotice, Svatá Hora.


Večerní bohoslužby v příštím týdnu budou v úterý a v pátek v 18:00 hod. ve Starém Kníně, ve středu bude mše svatá ráno v 8:00 hod v Novém Kníně. V sobotu mše svatá v Novém Kníně nebude.


V sobotu 14. 5. 2016 jsme zváni na mši svatou a májovou pobožnost ke kapličce do Velké Lečice v 10:00 hod.(viz plakátek v sekci pozvánky),
Ve 20:00 hod. je pak svatodušní vigilie v Živohošti.


V neděli o slavnosti Seslání Ducha svatého budou pravidelné bohoslužby v Boroticích 8:30 hod. a ve Starém Kníně 10:30 hod.
Odpoledne je poutní mše svatá u kapličky v Županovicích v 15:00 hod (viz plakátek v sekci pozvánky).


    Ohlášky pro týden 2. - 8. 5. 2016


Pozvání na pouť hasičů v den patrona hasičů sv. Floriána 4. 5. 2016 do katedrály sv. Víta, Václava a Vojtěcha v 18:00 hod. (viz plakátek v sekci pozvánky - ikonka v horní části stránky). Mše svatá bude vysílána i prostřednictvím České televize na druhém programu.


Pouť ve Velké Hraštici bude 7. května mimořádně v 18:00 hod. (viz plakátek v sekci pozvánky - ikonka v horní části stránky). V Novém Kníně mše svatá nebude.


7. května je na Svaté Hoře pouť za duchovní povolání. V 11:00 hod bude mše svatá, na tento den bude panem kardinálem otevřená Brána milosrdenství. Je možno získat plnomocné odpustky za splnění obvyklých podmínek!


    Ohlášky pro týden 2. - 8. 5. 2016


Sbírka sbírka věnována Ukrajině vynesla v naší farnosti 5 311,- Kč. Děkuji za všechny Vaše dary.


V měsíci květnu konáme májové pobožnosti. Obracíme se k Panně Marii. První májová pobožnost se mší svatou bude v pondělí 2. května v 18:00 hod. u kapličky v Malé Hraštici (viz plakátek v sekci pozvánky - ikonka v horní části stránky). Sejdeme se společně s mým sousedem P. Janem Dlouhým.


Pozvání na pouť hasičů v den patrona hasičů sv. Floriána 4. 5. 2016 do katedrály sv. Víta, Václava a Vojtěcha v 18:00 hod. (viz plakátek v sekci pozvánky - ikonka v horní části stránky). Mše svatá bude vysílána i prostřednictvím České televize na druhém programu.


Pouť ve Velké Hraštici bude 7. května mimořádně v 18:00 hod. (viz plakátek v sekci pozvánky - ikonka v horní části stránky). V Novém Kníně mše svatá nebude.


7. května je na Svaté Hoře pouť za duchovní povolání. V 11:00 hod bude mše svatá, na tento den bude panem kardinálem otevřená Brána milosrdenství. Je možno získat plnomocné odpustky za splnění obvyklých podmínek!


    Ohlášky pro týden 25. 4. - 1. 5. 2016


Sbírka dnešní neděle, podle přání papeže Františka, je věnována Ukrajině (viz. list kard. Pietro Parolina - ikonka "texty" v horní části stránky).


V měsíci květnu konáme májové pobožnosti. Obracíme se k Panně Marii. První májová pobožnost se mší svatou bude v pondělí 2. května v 18:00 hod. u kapličky v Malé Hraštici (viz plakátek v sekci pozvánky - ikonka v horní části stránky).


Pozvání na pouť hasičů v den patrona hasičů sv. Floriána 4. 5. 2016 do katedrály sv. Víta, Václava a Vojtěcha v 18:00 hod.


Pouť ve Velké Hraštici bude 7. května mimořádně v 18:00 hod.


7. května je na Svaté Hoře pouť za duchovní povolání. V 11:00 hod bude mše svatá, na tento den bude panem kardinálem otevřená Brána milosrdenství. Je možno získat plnomocné odpustky za splnění obvyklých podmínek!


V sobotu 30. 4. bude v plzeňské katedrále vysvěcen nový plzeňský biskup - Tomáš Holub. Blahopřejeme a provázíme modlitbou.


    Ohlášky pro týden 18. - 24. 4. 2016


Včera slavil emeritní papež Benedikt XVI. narozeniny - blahopřejeme a modlíme se, aby mu Pán pomáhal a žehnal.


Děkuji všem, kteří pamatují v modlitbě na nová kněžská a řeholní povolání. Přikládám pastýřský list pana arcibiskupa Duky a poselství papeže Františka k neděli Dobrého (v sekci "texty" - ikonka v horní části stránky).


Příští neděli, podle přání papeže Františka, věnujeme sbírku lidem na Ukrajině.


V sobotu slavíme svátek sv. biskupa a mučedníka Vojtěcha. Sobotní mše sv. v Novém Kníně bude určená dětem a mládeži.


    Ohlášky pro týden 11. - 17. 4. 2016


V sobotu 16. 4. 2016 se ve 14:00 hod. v kostele v Boroticích rozloučíme se zemřelým panem Hovorkou ze Županovic.


Příští neděle 17. 4. 2016 je Nedělí Dobrého Pastýře.


    Ohlášky pro týden 4. - 10. 4. 2016


V pondělí 4. dubna oslavíme slavnost Zvěstování Páně. Tato slavnost se nemohla konat v obvyklém čase - 25. března byl Velký pátek. Mše svatá bude 4. dubna v borotickém kostele Nanebevzetí Panny Marie v obvyklou odpolední dobu (v 16:45 hod). Je tam první jarní pouť - srdečně zveme!


Se změnou času se změnily i večerní bohoslužby ve všedních dnech - v úterý, v pátek a v sobotu začínají v Novém Kníně v 18:00 hod.
Také již jsou pravidelné bohoslužby v neděli v 15:00 hod. odpoledne na Živohošti.


    Ohlášky pro týden 28. 3. - 3. 4. 2016


Přeji všem farníkům i přespolním návštěvníkům požehnané velikonoční svátky.     


Poděkování všem, kteří se jakýmkoli způsobem zapojili k důstojnému prožívání obřadů velikonočního tridua a Velikonoc.


Se změnou času se mění i večerní bohoslužby ve všedních dnech - v úterý, v pátek a v sobotu začínají bohoslužby v Novém Kníně v 18:00 hod.
Také budou pravidelné bohoslužby v neděli v 15:00 hod. odpoledne na Živohošti.


    Ohlášky pro týden 21. - 27. 3. 2016


Vstoupili jsme do Svatého týdne. Připomínám možnost přijetí svátosti smíření v pondělí 21. 3. 2016  v Pastoračním centru na Dobříši. Budou k dispozici tři kněží.


V úterý 22. 3. 2016 se při mši svaté rozloučíme se zemřelým panem  Michalem Kretschmerem, který přicházel pravidelně na bohoslužby v naší farnosti.
Prosím o modlitby za zemřelého pana Kretschmera i jeho nejbližší rodinu.


Největší tajemství vykoupení lidstva slaví církev každoročně od večerní mše na památku Večeře Páně na Zelený čtvrtek až do nešpor neděle Zmrtvýchvstání Páně. Toto časové rozmezí se vhodně nazývá triduum ukřižovaného, pohřbeného a vzkříšeného Pána; nebo se mu také říká velikonoční triduum, protože se v něm zpřítomňuje a koná velikonoční tajemství, to je přechod Páně z tohoto světa k Otci. Slavením tohoto tajemství se církev liturgickými znameními a svátostmi spojuje v důvěrném společenství s Kristem, svým Ženichem. (http://www.liturgie.cz/liturgicky-cas/liturgicky-rok-1/velikonocni-triduum-1/) ....


Ve čtvrtek 24. 3. 2016 dopoledne v 9:30 hod. v pražské katedrále kněží při mši svaté obnoví své kněžské sliby a pan arcibiskup posvětí oleje, které si kněží odnesou do svých farností, aby jimi udělovali svaté svátosti.


Bohoslužba na Zelený čtvrtek bude začínat v 16:00 hod. ve farním kostele ve Starém Kníně.
Stejný je začátek i velkopátečních obřadů. Na Velký pátek je den přísného postu. Kostel ve Starém Kníně bude otevřen od 14:00 hod.
Na Bílou sobotu je farní kostel ve Starém Kníně otevřen k adoraci u Božího hrobu od 9:00 hod do 11:00 hod. a odpoledne od 13:00 do 15:00 hod.
Obřady velikonoční vigilie začínají ve Starém Kníně v sobotu v 19:00 hod.


Ze soboty 26. 3. 2016 na neděli se mění čas!


Od neděle Zmrtvýchvstání Páně budou opět pravidelné bohoslužby na Živohošti.


Upozorňuji na upravený pořad bohoslužeb o Svatém týdnu a Velikonocích v naší farnosti  (zde).


Přeji požehnaný Svatý týden.


    Ohlášky pro týden 14. - 20. 3. 2016


V době postní budou pravidelně konány pobožnosti křížové cesty:
ve čtvrtek v 16:45 hod. v Boroticích. Pak následuje mše svatá.
v pátek v 16:30 hod. v Novém Kníně. Pak následuje mše svatá.


Sbírka mladým, kteří se chystají na setkání s papežem Františkem v Polsku, vynesla 2 477,- Kč. Dary na misie vynesly přes 3 000,- Kč. Za Vaši štědrost - Pán Bůh zaplať!


Sbírka sbírka této neděle bude věnována arcidiecézní charitě.


V tomto týdnu před Květnou nedělí (13. – 20. 3. 2016) proběhne „Týden modliteb za mládež“, který je vyhlášen biskupy. Prosím, pamatujme na tento úmysl při osobních modlitbách nebo společně při slavení eucharistie.


Mládež je zvána v sobotu před Květnou nedělí na setkání mládeže do Kobylis.


Upozorňuji na pořad bohoslužeb o Svatém týdnu a Velikonocích v naší farnosti (zde).


    Ohlášky pro týden 7. - 13. 3. 2016


V době postní budou pravidelně konány pobožnosti křížové cesty:
ve čtvrtek v 16:45 hod. v Boroticích. Pak následuje mše svatá.
v pátek v 16:30 hod. v Novém Kníně. Pak následuje mše svatá.


Sbírka této neděle je věnována mladým, kteří se chystají na setkání s papežem Františkem v Polsku (viz. list pana kardinála Dominika Duky - umístěn na našich stránkách v sekci "texty"- ikonka v horní části stránky).


Sbírka příští neděli bude věnována charitě (omlouvám se za chybu v ohláškách minulé neděle).


V týdnu před Květnou nedělí (13. – 20. 3. 2016) proběhne „Týden modliteb za mládež“, který je vyhlášen biskupy. Prosím, pamatujme na tento úmysl při osobních modlitbách nebo společně při slavení eucharistie.


    Ohlášky pro týden 29. 2. - 6. 3. 2016


V době postní budou pravidelně konány pobožnosti křížové cesty:
ve čtvrtek v 16:45 hod. v Boroticích. Pak následuje mše svatá.
v pátek v 16:30 hod. v Novém Kníně. Pak následuje mše svatá.


Sbírka věnována Svatému otci - sbírka Svatopetrský haléř vynesla v naší farnosti 4 845,- Kč. Děkujeme!


Ve středu 2. 3. 2016 si připomínáme den blažené smrti naší svaté zakladatelky Anežky Přemyslovny. V naší farnosti bude mše svatá ve středu ráno v 8:00 hod. v Novém Kníně a jsme také zváni do Prahy kde ve středu dne 2. března 2016 v 18:00 hodin bude slavná mše svatá v našem hlavním řádovém kostele sv. Františka z Assisi. Při mši svaté zazní Missa brevis in B - František Xaver Brixi (1732-1771) a Blahoslavená Anežko! - Antonín Janda (1891-1961): pro sóla, sbor, smyčce, trubky, tympány a varhany. Brixiho mše, která zaujme velice vřelou melodikou, je z křižovnického archivu zkomponována patrně na počátku 60. let 18. století.


Sbírka příští neděli bude věnována charitě.


V Boroticích věřící napečou „misijní koláč“. Jeho zakoupením můžete podpořit misijní aktivity.


    Ohlášky pro týden 22. - 28. 2. 2016


V době postní budou pravidelně konány pobožnosti křížové cesty:
ve čtvrtek v 16:45 hod. v Boroticích. Pak následuje mše svatá.
v pátek v 16:30 hod. v Novém Kníně. Pak následuje mše svatá.


Tuto neděli (21. 2. 2016) je sbírka věnována Svatému otci - sbírka Svatopetrský haléř.


    Ohlášky pro týden 15. - 21. 2. 2016


Pamatujme v tomto týdnu na papeže Františka, který je na apoštolské cestě v Mexiku.


V době postní budou pravidelně konány pobožnosti křížové cesty:
ve čtvrtek v 16:45 hod. v Boroticích. Pak následuje mše svatá.
v pátek v 16:30 hod. v Novém Kníně. Pak následuje mše svatá.


V sobotu 20. 2. 2016 je mše svatá v Novém Kníně určená dětem a mládeži.


Příští neděli 21. 2. 2016 je sbírka věnována Svatému otci - sbírka Svatopetrský haléř.


    Ohlášky pro týden 8. - 14. 2. 2016


Ve středu je Popeleční středa. Začíná postní období - příprava na velikonoční svátky a obnovu našich křestních slibů. Popeleční středa je dnem přísného postu. Půst od masitých pokrmů a půst újmy.
Při mši svaté budou věřící označeni posvěceným popelem. Označení posvěceným popelem bude možné i při sobotní mši svaté a při nedělních bohoslužbách - na začátku bohoslužeb při úkonu kajícnosti.


V době postní budou pravidelně konány pobožnosti křížové cesty:
ve čtvrtek v 16:45 hod. v Boroticích. Pak následuje mše svatá.
v pátek v 16:30 hod. v Novém Kníně. Pak následuje mše svatá.


Příští neděli bude pobožnost křížové cesty v Novém Kníně v 15:00 hod.


    Ohlášky pro týden 1. - 7. 2. 2016


V úterý 2. 2. slavíme svátek Uvedení Páně do chrámu, v ten den myslíme na všechny řeholníky a řeholnice, kteří působí v naší diecézi. Otec kardinál Dominik Duka zve všechny řeholníky, řeholnice a zasvěcené osoby působící v arcidiecézi pražské ke společnému slavení svátku Uvedení Páně do chrámu v úterý 2. února 2016. Mše svatá bude zahájena v 10:00 hod. obřadem žehnání svící v kapitulním kostele Všech svatých na Pražském hradě. Pokračovat bude v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha, do které se půjde z kostela Všech svatých průvodem.


Svátkem Uvedení Páně do chrámu končí i vánoční výzdoba. Kdo by mohl pomoci panu Svobodovi ve čtvrtek ve 14:00 hod. ve farním kostele sv. Františka ve  Starém Kníně je vítán!


Svatoblažejské požehnání se bude udělovat i v sobotu a v neděli na závěr bohoslužby.


V sobotu v 11:00 hod. při slavení eucharistie uzavřou svátostné manželství Pavel a Blanka Vaculíkovi. Večerní mše svatá v Novém Kníně ten den nebude.


    Ohlášky pro týden 25. - 31. 1. 2016


Děkuji všem, kdo v tomto týdnu pamatovali v modlitbě na jednotu křesťanů. Týden modliteb za jednotu končí svátkem Obrácení sv. Pavla.


V úterý 26. 1. máme setkání v našem Řádu. V 10:00 hod. společně slavíme eucharistii v našem řádovém kostele sv. Františka u Karlova mostu.


Z nemocnice pozdravuje pan František Kotáb. Je po operaci. Myslíme na něj i na všechny nemocné naší farnosti.


První poutní bohoslužba naší farnosti v Živohošti je dnes odpoledne. Vzpomeneme také narozeniny naší Anežky České 20. 1. 1211. Narodila se o svátku svatých mučedníků Fabiána a Šebestiána v předvečer svátku Anežky Římské - od které dostala jméno.
Touto bohoslužbou se s Živohoští krátce rozloučíme. Další bohoslužba tam bude na Boží Hod velikonoční a následující neděle vždy v 15:00 hod.


    Ohlášky pro týden 18. - 24. 1. 2016


V úterý 19. 1. mají kněží příbramského vikariátu své pravidelné setkání - vikariátní konferenci. Ta začíná společnou bohoslužbou v 9:00 hod. v kostele sv. Václava v Mníšku pod Brdy. Po mši svaté setkání pokračuje na faře. Prosíme o modlitbu za všechny kněze našeho vikaritu.


Ve středu 20. 1. 2016 je památka svatých mučedníků Fabiána a Šebestiána. Jim je zasvěcen kostel v Živohošti. Poutní mše svatá bude v neděli 24. 1. 2016 v 15:00 hod. Tam vzpomeneme i narozeniny naší svaté Anežky České. Narodila se 21. 1. 1211.


Ve  čtvrtek 21. 1. 2016 zastupuji dobříšského pana faráře, který je v lázních a budu mít mši svatou v domově důchodců na Dobříši v 8:30 hod.


Byla sečtena Tříkrálová sbírka v naší farnosti. Letos vynesla 77 200,- Kč. Všem koledníkům i dárcům upřímné poděkování!


Na stránku "Farnost Starý Knín - dění ve farnosti" a do sekce "Texty" (ikonka v horní části stránky) byl přidán přehled nejdůležitějších událostí v naší farnosti v roce 2015.


    Ohlášky pro týden 11. - 17. 1. 2016


Nedělí 10. 1. 2016 končí vánoční doba, v pondělí začíná liturgické mezidobí.


V pondělí 11. 1. 2016 se v Boroticích rozloučíme při mši sv. ve 14:00 hod. se zemřelým panem Aloisem Sádeckým z Chramišť.


V sobotu bude ve Starém Kníně zádušní mše svatá za zemřelého pana Jaroslava Karocha, který zemřel 31. 12. 2015 a rozloučení s ním bylo 8. 1. letošního roku v Mostě.
Obvyklá večerní bohoslužba ten den v Novém Kníně nebude.


Na stránku "Farnost Starý Knín - dění ve farnosti" a do sekce "Texty" (ikonka v horní části stránky) byl přidán přehled nejdůležitějších událostí v naší farnosti v roce 2015.


    Ohlášky pro týden 4. - 10. 1. 2016


Poděkování všem, kteří jakýmkoli způsobem pomáhali v uplynulém roce v naší farnosti.


Poděkování těm, kteří v těchto dnech vykonávají tříkrálovou sbírku, i všem, kteří přispívají.


Ve středu ve farním kostele budeme slavit slavnost Zjevení Páně. Bohoslužba začne v 16:00 hod. u studny ve Starém Kníně, kde bude požehnána voda. Pak v kostele sv. Františka bude mše sv. pokračovat.


    Ohlášky pro týden 28. 12. 2015 - 3. 1. 2016


Bohoslužby na dobu vánoční jsou uvedeny v sekci "Pořad bohoslužeb" - ikonka v horní části stránky.


V neděli v Boroticích a v Živohošti bude slavena mše sv. ze slavnosti Zjevení Páně - při těchto bohoslužbách bude požehnána voda, kadidlo i křída. Ve farním kostele bude mše sv. z 2. neděle po Narození Páně. Svěcení vody bude v den slavnosti 6. ledna při večerní bohoslužbě ve Starém Kníně v 16:00 hod.


Zveme příští neděli do Živohoště na bohoslužbu. Mši sv. bude doprovázet sbor sv. Jiří z Vraného. Po mši sv. vystoupí s krátkým vánočním koncertem.


    Ohlášky pro týden 21. - 27. 12. 2015


Pořad bohoslužeb v době vánoční je uveden na našich farních stránkách.
Srdečně zveme na bohoslužby i vánoční koncerty.


Zítra v pondělí 21. 12. 2015 v Pastoračním centru na Dobříši je od 15:00 hod. zpovědní odpoledne. Budou k dispozici tři kněží. V naší farnosti se zpovídá přede mší svatou, po mši a po domluvě v jiném čase.


Ve úterý od 14:00 hod. ve farním kostele se bude připravovat vánoční výzdoba a úklid kostela. Každá pomoc je vítána.


Ve středu 23. 12. 2015 ve 12:45 hod. do novoknínského kostela přinesou skauti Betlémské světlo. To bude k dispozici v našich kostelech, na faře i v mincovně.


    Ohlášky pro týden 14. - 20. 12. 2015


V tomto týdnu začal Svatý rok milosrdenství. 8. 12. 2015 otevřel Bránu milosrdenství papež František v bazilice sv. Petra v Římě. Také v pražské katedrále byla v sobotu 12. 12. 2015 otevřena Brána milosrdenství panem kardinálem Dominikem Dukou a Miloslavem Vlkem.


V úterý v 9:00 hod. bude mše svatá v Novém Kníně. Kněží příbramského vikariátu tak začínají své setkání - vikariátní konferenci, která bude pokračovat na faře. Prosíme o Vaše modlitby. Večerní mše sv. v Novém Kníně v úterý nebude.


Ve čtvrtek se ve 13:00 hod. ve Starém Kníně rozloučíme při mši sv. s paní Martou Růžičkovou. Přicházela do našich kostelů. Zapojovala se do živého růžence. Zemřela zaopatřena svatými svátostmi. Prosíme o modlitbu.


V pátek 11. 12. 2015 zemřel pan biskup Jiří Paďour. Byl vícekrát v naší farnosti. Rozloučení s ním bude v sobotu v českobudějovické katedrále.
http://www.apha.cz/zemrel-biskup-jiri-padour ; na stránkách českobudějovického biskupství je ke stažení parte.


    Ohlášky pro týden 7. - 13. 12. 2015


V úterý slavíme slavnost Neposkvrněného Početí P. Marie. Ten den začíná Rok Milosrdenství. Papež František v Římě otevírá svatou bránu v bazilice sv. Petra. Dopoledne je možné sledovat na televizi Noe.


Ve středu bude mimořádně mše svatá odpoledne ve Velké Hraštici.


V sobotu jsme zváni k otevření svaté brány v pražské katedrále.
Bohoslužba začíná v 10:00 hod.


Večerní mše svatá v Novém Kníně je určena dětem a mládeži.


    Ohlášky pro týden 30. 11. - 6. 12. 2015


V příštím týdnu nebude mše svatá ve čtvrtek v Boroticích a v sobotu ve Velké Hraštici.


Ve čtvrtek 3. 12. 2015 bude v 17:3o hod. v kostele sv. Salvátora v Anežském klášteře Na Františku mše sv. Pan velmistr srdečně zve všechny Křižovníky, přátele a farníky na tuto oslavu svátku svaté Anežky České. Mše svatá bude v den výročí její beatifikace. Hlavním celebrantem a kazatelem bude Jeho Eminence Dominik kardinál Duka OP, arcibiskup pražský.


V sobotu mše svatá v Novém Kníně je poutní bohoslužbou. Připomeneme si patrona našeho novoknínského kostela svatého Mikuláše. Hlavním celebrantem a kazatelem bude pan velmistr Josef Šedivý O.Cr.


Přeji požehnanou dobu adventní.


    Ohlášky pro týden 23. - 29. 11. 2015


V úterý je setkání kněží příbramského vikariátu v Mníšku pod Brdy. Začíná se mší sv. v 9:00 hod. v kostele sv. Václava. Prosíme o modlitbu za všechny kněze.


Příští neděle je 1.adventní - připravujeme se na vánoční svátky.


    Ohlášky pro týden 16. - 22. 11. 2015


Myslíme v modlitbě na všechny oběti teroristického útoku v Paříži, na rodiny, které ztratily své blízké.


5. 11. 2015 zemřel P. Bohumil Kolář. Jeho pohřeb je 17. 11. 2015 ve 12:00 hod. z kostela sv. Cyrila a Metoděje v Praze - Karlíně. (http://www.apha.cz/zemrel-mons-bohumil-kolar).
Prosíme o modlitbu za něj.


    Ohlášky pro týden 9. - 15. 11. 2015


Ve čtvrtek mimořádně nebude mše svatá v Boroticích. Je řádové setkání v našem klášteře zakončené odpoledne společnou mší svatou ke cti svaté Anežky České (začátek v 16:00 hod.).


V pátek je slavnost sv. Anežky České.


5. 11. 2015 zemřel P. Bohumil Kolář. Jeho pohřeb je 17. 11. 2015 ve 12:00 hod. z kostela sv. Cyrila a Metoděje v Praze - Karlíně. (http://www.apha.cz/zemrel-mons-bohumil-kolar).
Prosíme o modlitbu za něj.


    Ohlášky pro týden 2. - 8. 11. 2015


Neděle 1. 11. 2015 bude naposled mše svatá v kostele sv. Fabiána a Šebestiána v Živohošti. Mše svatá v tomto chrámu bude až na Štědrý den 24. 12. 2015 v 15:00 hod.


V pondělí 2. 11. 2015 budou bohoslužby:
v 10:30 hod. v kostele sv. Františka ve Starém Kníně,
v 15:00 hod. v kostele sv. Zikmunda ve Velké Hraštici
v 16:45 hod. v kostele Nanebevzetí P. Marie v Boroticích .


Od 1. do 8. listopadu je možno získat po splnění tří obvyklých podmínek (svátost smíření, sv. přijímání, modlitba na úmysl Svatého otce) denně plnomocné odpustky, přivlastnitelné pouze duším v očistci, navštíví-li někdo hřbitov a pomodlí se tam třeba jen v duchu za zemřelé.


    Ohlášky pro týden 26. 10. - 1. 11. 2015


Se změnou času se mění začátek večerních bohoslužeb ve všední dny. V úterý, pátek a sobotu budou bohoslužby začínat v 17:00 hod. v Novém Kníně.


Neděle 1. 11. 2015 bude naposled mše svatá v kostele sv. Fabiána a Šebestiána v Živohošti. Mše svatá v tomto chrámu bude až na Štědrý den 24. 12. 2015 v 15:00 hod.


V pondělí 2. 11. 2015 budou bohoslužby:
v 10:30 hod. v kostele sv. Františka ve Starém Kníně,
v 15:00 hod. v kostele sv. Zikmunda ve Velké Hraštici
v 16:45 hod. v kostele Nanebevzetí P. Marie v Boroticích .


Od 1. do 8. listopadu je možno získat po splnění tří obvyklých podmínek (svátost smíření, sv. přijímání, modlitba na úmysl Svatého otce) denně plnomocné odpustky, přivlastnitelné pouze duším v očistci, navštíví-li někdo hřbitov a pomodlí se tam třeba jen v duchu za zemřelé.


Sestry trapistky srdečně zvou do Poličan v sobotu 31. října 2015 v 10:00 hod. na mši svatou, kterou bude sloužit opat kláštera trapistů v Novém Dvoře - Dom Samuel Lauras - na poděkování za 25 let svého kněžského svěcení.


    Ohlášky pro týden 19. - 25. 10. 2015


Poděkování všem, kdo se starají o naše chrámy.


Poděkování všem, kteří dnes ve sbírce přispěli na misie.


Sobotní mše svatá v příštím týdnu bude určena dětem a mládeži.


Upozornění na změnu času: ze soboty na neděli se ve tři hodiny posune ručička zpět na druhou hodinu.


V úterý máme vikariátní konferenci. Začínáme mší svatou v 9:00 hod. v kostele sv. Jakuba na Příbrami.


V sobotu sousední farnost ve Štěchovicích slaví 100 let svého kostela. Na mši svatou do Štěchovic v 18:00 hod. přijede pan kardinál Dominik Duka.


    Ohlášky pro týden 12. - 18. 10. 2015


V sobotu 10. 10. 2015 jsme se při mši svaté rozloučili se zemřelou paní Františkou Sirovou, švagrovou zemřelého pana velmistra L. Sirového z Velké Lečice.
Děkuji všem, kteří se přišli rozloučit a prosím, abyste pamatovali v modlitbě.


V sobotu 17. 10. 2015 bude v Čelině v 11:30 hod. mše svatá v rámci „Selských slavností“.


V sobotu také myslíme na Narodní eucharistický kongres v Brně.


V neděli v Boroticích i ve Starém Kníně slavíme posvícení. Mši svatou ve Starém Kníně bude doprovázet sbor sv. Jiří z Vraného, po mši sv. pak bude krátký koncert.


Příští neděle je misijní neděle. Sbírka této neděle bude věnována misiím.


    Ohlášky pro týden 5. - 11. 10. 2015


Poděkování všem, kteří pamatují na Národní eucharistický kongres ve svých modlitbách.


    Ohlášky pro týden 28. 9. - 4. 10. 2015


Zítra oslavíme sv. Václava - hlavního patrona naší země. Ve farnosti máme dvě kaple jemu zasvěcené, kde se bude slavit eucharistie.
Upozorňuji také na možnost připutovat do Mníšku pod Brdy - mše svatá je tam v 8:30 hod.
Pro naše starší farníky je možnost spojit se s oslavou tohoto významného svátku prostřednictvím ČT - na druhém programu je vysílán od 10:00 hod. přenos bohoslužby ze Staré Boleslavi.


Příští týden vstupujeme do naší již tradiční pouti k patronu kostela sv. Františku. Bohoslužby od pátku do neděle budou ve farním kostele ve Starém Kníně.


Připomínám večerní koncert v sobotu ve staroknínském kostele v 18:00 hod. - vystoupí známý písničkář Jaroslav Hutka.


Prosím také naše farníky, aby pomohli s úklidem našeho kostela. Ten bude ve středu od 14:00 hod.


    Ohlášky pro týden 21. - 27. 9. 2015


Výzva P. Michala Němečka: do středy prosím sdělte, kdo by se chtěl vypravit do Brna speciálním vlakem na NEK.
Je to iniciátiva pana kardinála Duky. Vlak bude vypraven bude-li minimálně 300 prodaných jízdenek. Vyjížděl by kolem 6 hod. ráno z Prahy (nádraží bude upřesněno) do Brna potrvá cesta kolem 3 hodin. Zpět by vlak vyjížděl cca v 16 hodin a cesta do Prahy potrvá také cca 3 hodiny. Vlak by zastavoval v zastávce Kolín. Cena za jízdenku (tam i zpět) je 500 Kč.


Poděkování všem, kteří pamatují na NEK ve svých modlitbách.


    Ohlášky pro týden 14. - 20. 9. 2015


V pondělí o řádové slavnosti Povýšení svatého Kříže při mši svaté složí do rukou velmistra Řádu P. Josefa Šedivého O.Cr. časné sliby náš novic Tomáš Gregůrek. Mše svatá je v kostele sv. Františka u Karlova mostu v Praze. Bohoslužba začíná v 16:00 hod.
Prosíme o modlitbu za Tomáše i celý náš Řád.


Ve středu o památce sv. Ludmily bude od 10:00 hod. pro žáky mokrovratské školy seznámení s touto světicí v azylovém domě.


Ve středu ve 14:30 hod v Boroticích se rozloučíme se zemřelou paní Kouklíkovou z Čeliny.


V pátek ve 14:30 hod. začínáme s výukou náboženství na faře ve Starém Kníně.


Poděkování všem, kdo při mši sv. 5.  a 6. září vzpomínali při první výročí úmrtí na Pavlu Tichou.


    Ohlášky pro týden 7. - 13. 9. 2015


Prosím věnujte pozornost změnám bohoslužeb v příštím týdnu:
v úterý a v pátek jsou bohoslužby ráno v 8:00 hod v Novém Kníně
ve středu je mše svatá v 18:00 hod v Novém Kníně
ve čtvrtek je bohoslužba v 16:45 v Boroticích
v sobotu je poutní mše svatá u kapličky v Dražeticích ve 14:00 hod, sloužit ji bude P. Jan Sukolski,CSsR, redemptorista ze Sv. Hory; večerní mše svatá v Novém Kníně nebude
nedělní bohoslužby budou jako obvykle v 8:30 v Boroticích, v 10:30 ve Starém Kníně a v 15:00 hod na Živohošti


V pondělí 14. září o svátku Povýšení svatého Kříže v 16:00 hod složí při mši svaté časné řeholní sliby náš novic Tomáš Gregůrek - prosíme o modlitbu.


Poděkování všem, kdo při mši sv. 5.  a 6. září vzpomínali při první výročí úmrtí na Pavlu Tichou.


    Ohlášky pro týden 31. 8. - 6. 9. 2015


Dětem požehnání na začátku nového školního roku. Modlíme se také za jejich rodiče a učitele.


Zájemci o výuku náboženství ať se přihlásí na faře.


V sobotu v 10:00 hod. v pražské katedrále bude pan biskup Václav Malý udílet jáhenské svěcení. Prosíme o modlitbu za budoucí jáhny.


5. září je první výročí úmrtí Pavly Tiché. Bude za ní obětována mše svatá 5. září v 18:00 hod. v Novém Kníně a 6. září v 15:00 hod. v Živohošti (místo,kde byla přijatá do církve).


    Ohlášky pro týden 24. - 30. 8. 2015


Přeji všem návštěvníkům naší farnosti požehnanou dobu odpočinku a prázdnin.


V sobotu příští týden obvyklá bohoslužba v Novém Kníně nebude. Zveme ale na mši svatou do Chotilska ke kapličce při „Chotilském posvícení“ v 16:30 hod.


V příštím týdnu vzpomínáme na zdejšího pana kaplana Františka Krbu, který zemřel 26. 8. 1985 v Hostouni a je pohřben v Unhošti.


5. září je první výročí úmrtí Pavly Tiché. Bude za ní obětována mše svatá 5. září v 18:00 hod. v Novém Kníně a 6. září v 15:00 hod. v Živohošti (místo,kde byla přijatá do církve).


Příští neděli požehnám školákům a učitelům na začátku nového školního roku.


    Ohlášky pro týden 17. - 23. 8. 2015


Přeji všem návštěvníkům naší farnosti požehnanou dobu odpočinku a prázdnin.


V pátek 21. 8. 2015 uzavřou v Živohošti svátost manželství pan Václav Altmann a paní Eva Mikulášová.
Prosíme o modlitbu za ně.


V tomto týdnu zemřeli dva kněží pražské arcidiecéze Mons. Josef Šach a P. Karel Dachkovský.
Prosíme o modlitbu za ně.


    Ohlášky pro týden 10. - 16. 8. 2015


Přeji všem návštěvníkům naší farnosti požehnanou dobu odpočinku a prázdnin.


V  sobotu o slavnosti Nanebevzetí P. Marie je poutní mše svatá v 10:30 hod. v Boroticích, večerní mše svatá v sobotu v 18:00 hod. v Novém Kníně je z posvěcení chrámu.
Srdečně zveme.


    Ohlášky pro týden 3. - 9. 8. 2015


Přeji všem návštěvníkům naší farnosti požehnanou dobu odpočinku a prázdnin.


V úterý 4. 8. je výroční den úmrtí pana kardinála Františka Tomáška.
Mše svatá za něj bude sloužena v pražské katedrále v úterý 4. 8. v 18:00 hod. (http://www.apha.cz/rekviem-za-kardinala-frantiska-tomaska-2015)


Ve čtvrtek 6. 8. je svátek Proměnění Páně. Srdečně zveme na bohoslužbu do borotického kostela v  16:45 hod.
Je to také výroční den úmrtí blahoslaveného papeže Pavla VI.


Prosíme o modlitby za zdárný průběh oprav na poutním místě v naší blízkosti na Svaté Hoře. Areál je uzavřen, bohoslužby probíhají ve stejných časech v exercičním domě, nebo za příznivého počasí u mariánského pramene venku.(http://www.apha.cz/rekonstrukce-svate-hory-se-rozbehla-naplno)


    Ohlášky pro týden 27. 7. - 2. 8. 2015


Přeji všem návštěvníkům naší farnosti požehnanou dobu odpočinku a prázdnin.


    Ohlášky pro týden 20. - 26. 7. 2015


Děkuji Janu Kolouchovi, klerikovi našeho Řádu, za jeho službu v naší farnosti a přejeme vytrvalost v tom povolání, které mu dává Pán. Prosím o modlitbu za něj i ostatní naše spolubratry.


Po několika letech, kdy na Kozích Horách u kaple sv. Anny nebyla mše svatá, se letos bude slavit bohoslužba za rodiny 25. července v 16:00 hodin. Večerní mše sv. v Novém Kníně příští sobotu nebude.
Srdečně zveme ke kapličce na Kozí Hory na mši svatou i agape po bohoslužbě.


Sousední farnost zve na poutní bohoslužbu do kostela sv. Máří Magdalény v Bělici příští sobotu 25. července ve 14:30 hod. V době války běličtí slavili svoji pouť v našem živohošťském kostele.


Příští týden slavíme ve středu památku sv. Maří Magdalény, ve čtvrtek je svátek sv. Brigity, v sobotu je svátek sv. Jakuba.


Příští týden v neděli srdečně zvu k podvečernímu posezení na faru do Starého Knína. Popřejeme mému tatínkovi k jeho narozeninám.


    Ohlášky pro týden 13. - 19. 7. 2015


Děkuji všem, kteří se rozloučili v sobotu z borotického kostela při mši svaté s paní M. Dolejšovou z Chramišť.
V pondělí se při mši svaté ve 14:00 hod. ve Starém Kníně rozloučíme se zemřelou paní Jiřinou Novákovou z Malé Hraštice.
Pamatujte, prosím, v modlitbě.


Jsme zváni na Skaleckou pouť. V sobotu 18. července v 10:00 hod. je slavná mše sv., hlavním celebrantem je Dr. Vojtěch Eliáš.


Po několika letech, kdy na Kozích Horách u kaple sv. Anny nebyla mše svatá, se letos bude slavit bohoslužba za rodiny 25. července v 16:00 hodin.


Tuto neděli po 18:00 hod. budu slavit eucharistii u skautů v jejich táboře na Sejcké Lhotě.


    Ohlášky pro týden 6. - 12. 7. 2015


Sestr