............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................
Úvodní stránka O farnosti Dění ve farnosti Kontakty Chrámový sbor Farní charita
............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................

Rozcestník k dalším stránkám nástěnky

Pořad bohoslužeb
pro každý týden je včetně změn dostupný zde:

  kalendar
Pozvánky
na zajímavé akce v naší farnosti nebo v okolí jsou ke stažení zde:

kalendar
Fotografie
z některých akcí naší farnosti je možné si prohlédnout zde:

fotoaparat
Texty
k aktuálním tématům jsou ke stažení zde:

text
Knihovna
nabídka knih ke koupi, zapůjčení nebo darování zde:

text

Týdenní ohlášky    Ohlášky pro týden 26. 2. - 3. 3. 2024


V úterý 27. 2. mše svatá na faře ve Starém Kníně v 17 00 hod.


Ve čtvrtek 29. 2. v Boroticích bude pobožnost křížové cesty, pak následuje mše svatá.


Křížovou cestu se modlí věřící v pátek v 15 00 hod. ve Velké Hraštici.


Pátek 1. 3. je prvním pátkem v měsíci březnu, v Novém Kníně výstav Nejsvětější svátosti od 16 00 hod., zakončený v 16 45 hod. litaniemi.


V sobotu 2. 3. si připomeneme ve Velké Hraštici svatou Anežku Českou, budeme se také přimlouvat za Boží požehnání pro Charitu Starý Knín.


    Ohlášky pro týden 19. - 25. 2. 2024


V úterý 20. 2. kněží příbramského vikariátu se setkají na vikariátní konferenci v Sedlčanech, kde v 9 00 hod. budou slavit mši svatou. Mše svatá v Novém Kníně nebude, na faře v 17 00 hod. modlitba večerních chval.


Ve čtvrtek v Boroticích a v pátek v Novém Kníně od 17 00 hod. bude pobožnost křížové cesty, pak následuje mše svatá.


Křížovou cestu se modlí věřící v pátek v 15 00 hod. ve Velké Hraštici.


Příští neděli ve Starém Kníně mše svatá pro děti a mládež.


    Ohlášky pro týden 12. - 18. 2. 2024


Na neděli 11. 2. biskupové poslali pastýřský list.


V neděli 11. 2. pamatujeme na všechny nemocné naší farnosti.


Poselství papeže Františka ke dni nemocných.


Ve středu je Popeleční středa, vstupujeme do posvátné doby postní. Tento den je dnem přísného postu. Mše sv. s udílením popelce bude ve farním kostele ve Starém Kníně v 17 00 hod.


Poselství papeže Františka k postní době.


Ve čtvrtek v Boroticích a v pátek v Novém Kníně od 17 00 hod. bude pobožnost křížové cesty, pak následuje mše svatá.


Křížovou cestu se modlí věřící v pátek v 15 00 hod. ve Velké Hraštici.


Příští neděli 18. 2. do farnosti přijede s nabídkou knih paní Markéta Španělová.


    Ohlášky pro týden 5. - 11. 2. 2024


V pondělí a v úterý v naší farnosti mše svaté nebudou.


V pátek mše svatá na faře ve Starém Kníně v 17 00 hod.


V sobotu jsme zváni do Pastoračního centra na Dobříš, kde můžeme oslavit společně Den nemocných.
V 8 30 hod. je možnost svátosti smíření a v 9 30 hod. mše svatá. Pro nemocné možnost přijmout svátost nemocných. Po mši svaté je možné je možné účastnit se společného agapé.


    Ohlášky pro týden 29. 1. - 4. 2. 2024


V úterý v příštím týdnu budou bohoslužby na faře ve Starém Kníně v 17 00 hod.


Ve čtvrtek v Boroticích oslavíme svátek Uvedení Páně do chrámu, na začátku bohoslužby budou požehnány svíce.


Pátek je prvním pátkem v měsíci únoru. Výstav Nejsvětější svátosti od 16 00 hod. v Novém Kníně, zakončený litaniemi k Nejsvětějšímu Srdci Páně. Pak mše svatá ze svátku Uvedení Páně do chrámu.


Při sobotních a nedělních bohoslužbách bude udělováno svatoblažejské požehnání.


    Ohlášky pro týden 22. - 28. 1. 2024


Jmenování nové ERF a PRF (viz příloha).


V úterý a v pátek v příštím týdnu budou bohoslužby na faře ve Starém Kníně od 17 00 hod.


Poděkování všem, kteří se zapojili do Tříkrálové sbírky. Ta letos vynesla 205 638,-Kč.


    Ohlášky pro týden 15. - 21. 1. 2024


V pondělí a v úterý v naší farnosti nebudou bohoslužby.


Příští neděle je nedělí Božího slova.


Ve čtvrtek jmenuji novou Ekonomickou radu farnosti.


Příští neděli na základě voleb jmenuji novou PRF.


    Ohlášky pro týden 8. - 14. 1. 2024


V pondělí a v úterý v naší farnosti nebudou bohoslužby


Výsledky hlasování ve volbách do PRF: Fleková Klára 17 hlasů, Konturová Lucie 23 hlasů, Krejčík Jan 27 hlasů, Krejčíková Štěpánka 29 hlasů, Stehlíková Jana 33 hlasů, Šír Štěpán 19 hlasů, Vaculík Pavel 30 hlasů.


Ohlédnutí za rokem 2023 


    Ohlášky pro týden 25. - 31. 12. 2023


Představuji kandidáty do voleb PRF (viz seznam). Zveřejněno na webu farnosti, na našich nástěnkách v kostelích. Všem kandidátům děkuji. Volby proběhnou v neděli 7. 1. 2024 při všech nedělních bohoslužbách v Boroticích, ve Starém Kníně a v Živohošti. Z kandidátů vyberete tři jména.


Program bohoslužeb o Vánocích.


Koncerty o Vánocích budou v Novém Kníně a v Boroticích.


Všem přeji požehnanou vánoční dobu.


    Ohlášky pro týden 18. - 24. 12. 2023


V pondělí zpovědní odpoledne na Dobříši v Pastoračním centru od 14 00 hod., kde budou k dispozici tři kněží.


V naší farnosti se zpovídá přede mší svatou, po mši svaté a po domluvě v jiném čase.


V pondělí od 14 00 hod. v kostele sv. Františka se budou usazovat a zdobit stromy. Kdo by chtěl pomoci, je vítán.


Představuji kandidáty do voleb PRF (viz seznam). Zveřejněno na webu farnosti, na našich nástěnkách v kostelích. Všem kandidátům děkuji. Volby proběhnou v neděli 7. 1. 2024 při všech nedělních bohoslužbách v Boroticích, ve Starém Kníně a v Živohošti. Z kandidátů vyberete tři jména..


V letošním roce je souběh 4. adventní neděle (dopoledne), a odpoledne už vstupujeme do vánoční doby. Připomínám, že nedělní povinnost lze splnit v sobotu při večerní bohoslužbě v 17 00 hod. v Novém Kníně.


Program bohoslužeb o Vánocích.


Koncerty o Vánocích budou v Novém Kníně a v Boroticích.


Všem přeji požehnanou vánoční dobu.


    Ohlášky pro týden 11. - 17. 12. 2023


V úterý a ve čtvrtek budou dopoledne v kostele svatého Mikuláše programy pro děti 1. a 2. třídy. Prosíme o modlitbu!


Ve středu v 18 00 hod. vystoupí v kostele sv. Mikuláše děti s vánočními zpěvy pod vedením pana učitele Čiháka.


Připomínám, že dnes bude uzavřena kandidátka pro volby do Pastorační rady farnosti. Jména budou zveřejněna příští neděli a budou také k dispozici na webu farnosti a na farních nástěnkách.


Protože letošní advent je krátký, připomínám také, že svátost smíření se uděluje přede mší svatou, po mši svaté nebo po domluvě v jiném čase. Zpovědní odpoledne je plánováno na pondělí 18. 12. od 14 00 hod. v Pastoračním centru na Dobříši, kde budou k dispozici tři kněží.


    Ohlášky pro týden 4. - 10. 12. 2023


Ve středu je svátek svatého Mikuláše patrona našeho kostela v Novém Kníně, srdečně zveme na poutní mši svatou v 17 00 hod. v Novém Kníně.


Ve čtvrtek v Boroticích oslavíme vigilii mariánského svátku.


V pátek při mši svaté bude pokřtěna Sofia.


Oznámení o volbách do Pastorační rady farnosti:
Pastorační radě, která byla v naší farnosti ustanovena jako poradní a pracovní orgán, který spolupracuje s farářem při vytváření farní obce, vyprší v lednu příštího roku pětiletý mandát, a je třeba, aby si farní společenství zvolilo členy pastorační rady na další období.
Prosíme tedy všechny katolíky starší 18ti let, kteří by se chtěli stát členy pastorační rady naší farnosti, plnit její úkoly a přispět tak k tomu, aby byla živým společenstvím věřících podle slov: „Obec věřících měla jedno srdce a jednu duši“ (Sk. 4,32), aby nejpozději do 10. prosince 2023 osobně nebo písemně sdělili tento svůj záměr P. Andrejčákovi (andrejcak@post.cz) nebo některému ze členů volební komise, kterými byli jmenováni: Stanislava Krejčíková (s.krejcikova@volny.cz), Bohumil Zbíral (zbiral.bohu@email.cz) a Miroslava Šašmová (m.sasmova@seznam.cz).
Samotné volby jsou pak plánovány na neděli 7. ledna o svátku Křtu Páně při mších svatých v Boroticích, ve Starém Kníně a na Živohošti.
Podrobné informace k volbám do pastoračních rad i k jejich fungování jsou vedeny ve Stanovách pastoračních rad AP – kompletní text je ke stažení na webových stránkách farnosti, tištěná verze bude přílohou oznámení o konání voleb do PRF na nástěnkách v kostelích.


Webové stránky naší farnosti (www.farnoststaryknin.cz) jsou dostupné již téměř 10 let - od 15. 12. 2013.
Prosíme, kdo se trochu orientuje v informačních technologiích, a měl by zájem podílet se na jejich oživení/vylepšení, a později třeba i na správě webu farnosti (nemusí to být žádný profesionál…), aby se přihlásil u pana faráře Andrejčáka (andrejcak@post.cz) nebo u paní Miroslavy Šašmové (m.sasmova@seznam.cz) .


    Ohlášky pro týden 27. 11. - 3. 12. 2023


V pátek je první pátek v měsíci prosinci, od 16 00 hod. výstav Nejsvětější svátosti, zakončený v 16 45 hod. litaniemi k Nejsvětějšímu Srdci Páně a svátostným požehnáním. Od 17 00 hod. mše svatá.


V sobotu ve Velké Hraštici požehnán obnovený oltář.


Při sobotních a nedělních bohoslužbách požehnány adventní věnce.


Příští neděle je první adventní neděle.


V neděli v 16 30 v Chotilsku požehnání adventních věnců a vánočního stromu.


Oznámení o volbách do Pastorační rady farnosti:
Pastorační radě, která byla v naší farnosti ustanovena jako poradní a pracovní orgán, který spolupracuje s farářem při vytváření farní obce, vyprší v lednu příštího roku pětiletý mandát, a je třeba, aby si farní společenství zvolilo členy pastorační rady na další období.
Prosíme tedy všechny katolíky starší 18ti let, kteří by se chtěli stát členy pastorační rady naší farnosti, plnit její úkoly a přispět tak k tomu, aby byla živým společenstvím věřících podle slov: „Obec věřících měla jedno srdce a jednu duši“ (Sk. 4,32), aby nejpozději do 10. prosince 2023 osobně nebo písemně sdělili tento svůj záměr P. Andrejčákovi (andrejcak@post.cz) nebo některému ze členů volební komise, kterými byli jmenováni: Stanislava Krejčíková (s.krejcikova@volny.cz), Bohumil Zbíral (zbiral.bohu@email.cz) a Miroslava Šašmová (m.sasmova@seznam.cz).
Samotné volby jsou pak plánovány na neděli 7. ledna o svátku Křtu Páně při mších svatých v Boroticích, ve Starém Kníně a na Živohošti.
Podrobné informace k volbám do pastoračních rad i k jejich fungování jsou vedeny ve Stanovách pastoračních rad AP – kompletní text je ke stažení na webových stránkách farnosti, tištěná verze bude přílohou oznámení o konání voleb do PRF na nástěnkách v kostelích.


Webové stránky naší farnosti (www.farnoststaryknin.cz) jsou dostupné již téměř 10 let - od 15. 12. 2013.
Prosíme, kdo se trochu orientuje v informačních technologiích, a měl by zájem podílet se na jejich oživení/vylepšení, a později třeba i na správě webu farnosti (nemusí to být žádný profesionál…), aby se přihlásil u pana faráře Andrejčáka (andrejcak@post.cz) nebo u paní Miroslavy Šašmové (m.sasmova@seznam.cz) .


    Ohlášky pro týden 20. - 26. 11. 2023


V sobotu v Novém Kníně mše svatá nebude. V 18 00 hod. na náměstí rozsvícení vánočního stromu a požehnání.


V neděli je slavnost Ježíše Krista Krále. V Boroticích i ve Starém Kníně budou nabídnuty knihy a kalendáře ke koupi.


Ve Starém Kníně příští neděli bude mše svatá zaměřená pro děti a mládež.


Oznámení o volbách do Pastorační rady farnosti:
Pastorační radě, která byla v naší farnosti ustanovena jako poradní a pracovní orgán, který spolupracuje s farářem při vytváření farní obce, vyprší v lednu příštího roku pětiletý mandát, a je třeba, aby si farní společenství zvolilo členy pastorační rady na další období.
Prosíme tedy všechny katolíky starší 18ti let, kteří by se chtěli stát členy pastorační rady naší farnosti, plnit její úkoly a přispět tak k tomu, aby byla živým společenstvím věřících podle slov: „Obec věřících měla jedno srdce a jednu duši“ (Sk. 4,32), aby nejpozději do 10. prosince 2023 osobně nebo písemně sdělili tento svůj záměr P. Andrejčákovi (andrejcak@post.cz) nebo některému ze členů volební komise, kterými byli jmenováni: Stanislava Krejčíková (s.krejcikova@volny.cz), Bohumil Zbíral (zbiral.bohu@email.cz) a Miroslava Šašmová (m.sasmova@seznam.cz).
Samotné volby jsou pak plánovány na neděli 7. ledna o svátku Křtu Páně při mších svatých v Boroticích, ve Starém Kníně a na Živohošti.
Podrobné informace k volbám do pastoračních rad i k jejich fungování jsou vedeny ve Stanovách pastoračních rad AP – kompletní text je ke stažení na webových stránkách farnosti, tištěná verze bude přílohou oznámení o konání voleb do PRF na nástěnkách v kostelích.


    Ohlášky pro týden 6. - 12. 11. 2023


V neděli 12. 11. v 15 00 hod. na faře ve Starém Kníně setkání PRF a ERF.


V sobotu 11.11. nás Římskokatolická farnost Mníšek zve na duchovní obnovu (viz plakátek).


    Ohlášky pro týden 30. 10. - 5. 11. 2023


Se změnou času večerní bohoslužby v N. Kníně budou začínat v 17 00 hod.


Ve středu je slavnost Všech svatých.


Ve čtvrtek Památka zemřelých.


Pátek je prvním pátkem v měsíci listopadu, výstav Nejsvětější svátosti od 16 00 hod. v Novém Kníně, zakončený v 16 45 litaniemi k Nejsvětějšímu Srdci Páně a požehnáním.


V sobotu v 15 00 hod. ve Velké Hraštici slavíme Posvěcení kostela.


Prosím členy PRF, aby počítali se setkáním 12. 11. v 15 00 hod na faře ve Starém Kníně.


    Ohlášky pro týden 23. - 29. 10. 2023


Připomínám, že ze soboty na neděli se mění čas.


    Ohlášky pro týden 16. - 22. 10. 2023


Říjen patří růženci. Děkuji všem, kdo se tuto modlitbu modlí. Pamatujme na mír na celém světě, na synodu a na misie.


Sbírka příští neděle je určená na podporu misií prostřednictvím Papežských misijních děl.


Ve středu nás zve náš soused do Křečovic na poutní slavnost. Mše svatá v kostele svatého Lukáše začíná v 18 00 hod.


Pan arcibiskup zve prvokomunikanty do pražské katedrály. Od 9 hod. je připraven program a v 11 00 hod bude mše svatá.


    Ohlášky pro týden 9. - 15. 10. 2023


Poděkování všem, kteří se podíleli nějakým způsobem na naší farní pouti.


V pondělí a v úterý v naší farnosti nebudou bohoslužby.


Pan arcibiskup zve 21. 10. 2023 do pražské katedrály prvokomunikanty, kteří poprvé přijali tuto svátost v letošním roce. Mohou se připojit i jejich sourozenci a další děti, které se na svátost teprve začnou připravovat. První část setkání od 9 do 11 hod. proběhne formou malých zastavení cca 15-20 minut pro jednotlivé skupiny dětí uvnitř katedrály…. Od 11 hod. bude Mons. Jan Graubner předsedat slavení mše svaté. Od asi 12 hod. možnost návštěvy arcibiskupského paláce. Do 17.10. prosím o sdělení vašeho zájmu, abychom mohli organizátorům nahlásit počet dětí /viz. https://apha.cz/novinky/arcidiecezni-pout-prvokomunikantu/.


    Ohlášky pro týden 2. - 8. 10. 2023


V pondělí od 14 00 hod. bude ve farním kostele probíhat úklid kostela. Děkujeme za Vaši pomoc.


Ve středu 4.10. v 18 00 hod. je v našem farním kostele sv. Františka ve Starém Kníně poutní slavnost-mše svatá. Na mši přijede milý host otec Stanislaw Góra. Srdečně zveme.


V tomto poutním týdnu budou v kostele sv. Františka ve Starém Kníně dva koncerty. Ve čtvrtek 5. 10. v 19 00 hod. koncert vážné hudby, na violoncello zahraje pan Jan Pech. V sobotu v 17 00 hod. zahrají a zazpívají děti – koncert Dětské opery Praha – pod vedením paní Krystlíkové. Srdečně zveme.


Pátek je prvním pátkem v měsíci říjnu. Od 16 00 hod. v kostele sv. Mikuláše bude vystavena Nejsvětější svátost k tiché modlitbě. V 17 45 hod. adorace bude zakončena modlitbou litanií k Nejsvětějšímu Srdci Páně a požehnáním. Pak následuje mše svatá.


V sobotu v 9 00 hod. budou rodiny s dětmi vycházet od kostela sv. Františka ve Starém Kníně k putování přírodou - pouť ke sv. Františku 2023 - program.


V sobotu v 10 00 hod. na Dobříši misijní sekání nejen dětí – mše sv. (viz plakátek).


V sobotu odpoledne v 15 00 hod. obvyklá mše svatá ve Velké Hraštici.


    Ohlášky pro týden 25. 9. - 1. 10. 2023


Ve středu ve 14 00 hod. na faře ve Starém Kníně náboženství. Prosím o modlitbu za děti i jejich rodiny.


Ve čtvrtek je slavnost svatého Václava. Srdečně zveme ke kapli sv. Václava v Drevníkách, kde v 15 00 hod. bude slavena mše svatá. Dopoledne je mše svatá ve Staré Boleslavi.


Přikládám plakátky k blížící se poutní slavnosti farního kostela ve Starém Kníně (pouť ke sv. Františku 2023 - program, koncert J. Pech, koncert Dětská opera Praha).


Říjen patří růženci, budu rád, když přede mší svatou se alespoň desátek společně pomodlíme s úmyslem za mír na celém světě.


    Ohlášky pro týden 18. - 24. 9. 2023


V úterý po prázdninách opět vikariátní setkání kněží. V 9 00 hod. mše svatá na Dobříši v kostele Nejsvětější Trojice. Naším hostem bude pan biskup Zdeněk Wasserbauer. Po mši setkání bude pokračovat v pastoračním centru..


Ve středu v 10 00 hod. v pražské katedrále poděkujeme při mši svaté za 75 let pana arcibiskupa Jana Graubnera a 80 let pana biskupa Karla Herbsta. Blahopřejeme a vyprošujeme Boží požehnání do služby. .


    Ohlášky pro týden 11. - 17. 9. 2023


V pátek mimořádně mše svatá v azylovém domě svaté Ludmily v Mokrovratech v 17 00 hod. za charitu Starý Knín.


V sobotu 16. 9. v 11 00 hod. v Boroticích se rozloučíme se zemřelým Jaroslavem Dolejšem z Chramišť. Prosíme o modlitbu.


    Ohlášky pro týden 4. - 10. 9. 2023


V sobotu srdečně zveme ke kapli Narození Panny Marie do Dražetic, kde od 14 00 hod. budeme slavit poutní mši svatou.


    Ohlášky pro týden 28. 8. - 3. 9. 2023


V pátek od 15 00 hodiny v novoknínském kostele výstav Nejsvětější svátosti v tichosti zakončený v 17 45 modlitbou litanií a svátostným požehnáním, pak následuje mše svatá.


V neděli zveme do kostela sv. Fabiána a Šebestiána ve Staré Živohošti na „posvícení.“ Dva chlapci budou u prvního svatého přijímání


Také v novém školním roce bych rád učil náboženství, prosím zájemce, ať se přihlásí.


    Ohlášky pro týden 21. - 27. 8. 2023


V úterý mimořádně mše svatá v Boroticích.


Pouť mladých na Svatou Horu (viz plakátek).


    Ohlášky pro týden 14. - 20. 8. 2023


Poděkování všem, kteří pomohli s úklidem kostela v Boroticích.


Poutní mše svatá v Boroticích bude toto úterý v 17 00 hod. a příští neděli.


Všem pozdrav z krásného poutního místa na Moravě z Vranova, kde jsem byl týden na duchovních cvičeních.


    Ohlášky pro týden 7. - 13. 8. 2023


V příštím týdnu v naší farnosti nebudou pravidelné bohoslužby.


V pátek odpoledne v Boroticích úklid kostela před poutí.


    Ohlášky pro týden 31. 7. - 6. 8. 2023


Pátek je prvním pátkem v měsíci srpnu. Od 15 00 hod. v Novém Kníně vystavena Nejsvětější svátost k tiché adoraci. V 17 45 hod. litanie k Nejsvětějšímu Srdci Páně a požehnání, pak následuje mše svatá.


V modlitbě pamatujme na mládež, která se setká v Lisabonu se Svatým Otcem Františkem..


V neděli 6. 8. slavíme svátek Proměnění Páně.


    Ohlášky pro týden 24. - 30. 7. 2023


Ve středu srdečně zveme na poutní mši svatou ke svaté Anně na Kozích Horách. Mše svatá bude obětována za rodiny naší farnosti.


V modlitbě pamatujme na mládež, která odlétá do Lisabonu na setkání mládeže se Svatým Otcem Františkem.


    Ohlášky pro týden 17. - 23. 7. 2023


V sobotu 22. 7. jsme zváni do sousední farnosti na poutní slavnost Máří Magdalény. Mše svatá na Skalce u Mníšku pod Brdy je v 10 00 hod. a hlavním celebrantem je pražský arcibiskup Jan Graubner.


V neděli oslavíme již potřetí den prarodičů a seniorů.


    Ohlášky pro týden 10. - 16. 7. 2023


Při všech nedělních bohoslužbách 16. 7. budu udílet svátost nemocných.


    Ohlášky pro týden 3. - 9. 7. 2023


9. 7. 2023 v 16 30 zveme na koncert Dětské opery Praha do kostela sv. Fabiána a Šebestiána ve Staré Živohošti (viz. plakátek)


    Ohlášky pro týden 26. 6. - 2. 7. 2023


Ve středu výjimečně mše svatá v 18 00 hod. v Novém Kníně z vigílie slavnosti sv. apoštolů Petra a Pavla.


Ve čtvrtek jsme zváni do kaple sv. Petra v Drhovech k poutní mši svaté


Dětem přání hezkých prázdnin


Učitelům poděkování za celý rok jejich práce.


Rodinám požehnaný odpočinek o dovolené.


9. 7. 2023 v 16 30 zveme na koncert Dětské opery Praha do kostela sv. Fabiána a Šebestiána ve Staré Živohošti (viz. plakátek)


    Ohlášky pro týden 12. - 18. 6. 2023


V pátek je slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova. Od 17:00 hod. vystavena v kostele sv. Mikuláše v Novém Kníně Nejsvětější svátost k tiché adoraci, zakončena v 16:45 litaniemi a svátostným požehnáním. Pak následuje mše svatá.


V sobotu v 10:00 hod. v pražské katedrále kněžské svěcení. Odpoledne ve 14:00 hod. v Nechalově a v 17:00 hod. V Záborné Lhotě poutní bohoslužby u kapličky sv. Antonína. Večerní mše sv. v Novém Kníně nebude.


    Ohlášky pro týden 5. - 11. 6. 2023


Ve čtvrtek o svátku Těla a Krve Páně mše svatá v 16:00 hod. v Boroticích, po mši svaté průvod s eucharistií obcí ke čtyřem oltářům.


    Ohlášky pro týden 29. 5. - 4. 6. 2023


Ve středu v 18 00 hod. ve Staré Boleslavi mše svatá za synodální proces.


Ve čtvrtek o svátku Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze v 16 00 hod. výstav Nejsvětější svátosti v Boroticích zakončený litaniemi a požehnáním.


V pátek 2. 6. zveme na mši svatou pro děti a mládež v 18:00 hod. do Libčic, kde v rámci noci kostelů bude po mši sv. program pro děti s opékáním buřtů.


V neděli 4. 6. slavíme svátek Nejsvětější Trojicech.


    Ohlášky pro týden 22. - 28. 5. 2023


V sobotu zveme na mši svatou v 10 00 hod. do Velké Lečice, ve 14:00 hod. do Slovanské Lhoty a ve 20:00 hod do Živohoště na svatodušní vigilii.


V sobotu v Novém Kníně a v neděli v Živohošti nebudou bohoslužby.


V neděli v 15:00 hod. poutní mše svatá v Županovicích.


V pátek 2. 6. zveme na mši svatou pro děti a mládež v 18:00 hod. do Libčic, kde v rámci noci kostelů bude po mši sv. program pro děti s opékáním buřtů.


    Ohlášky pro týden 15. - 21. 5. 2023


V pondělí v 17:30 v pražské katedrále mše sv. ke cti sv. Jana Nepomuckého, po mši sv. průvod ke Karlovu mostu a slavnosti Navalis.


Během tohoto měsíce přede mší svatou se modlíme loretánské litanie.


V úterý v 9:00 hod. mše svatá na Živohošti v rámci vikariátní konference.


V úterý v 17:00 hod. pozvání na poutní mši sv. na Novou Ves pod Pleší.


Ve čtvrtek oslavíme Nanebevstoupení Páně v Boroticích v 17:00 hod. mše svatá.


V sobotu pozvání na poutní mši svatou v 15:00 hod. do Čeliny.


    Ohlášky pro týden 8. - 14. 5. 2023


V pondělí májová pobožnost (litanie) a mše svatá u kapličky na Chramištích.


Během tohoto měsíce přede mší svatou se modlíme loretánské litanie.


    Ohlášky pro týden 1. - 7. 5. 2023


Mariánský měsíc květen zahájíme litaniemi a mší svatou u kapličky v Malé Hraštici. Během tohoto měsíce přede mší svatou se pomodlíme loretánské litanie.


V sobotu ve Velké Hraštici v 15 00 hod. bude poutní mše svatá.


V pondělí 8. května v 15 00 hod. mše svatá na Chramištích u kapličky.


    Ohlášky pro týden 24. - 30. 4. 2023


V pátek se ve 14 00 hod. rozloučíme při mši svaté ve Starém Kníně se zemřelou Miluší Holcovou.
Večerní mše svatá v Novém Kníně nebude. V 18:00 hod. se tam pomodlíme večerní chvály a přečteme 5. kapitolu listu sv. Jakuba.


V sobotu jsme zváni na Svatou Horu na pouť za duchovní povolání.
V 11:30 hod. tam pan arcibiskup Jan Graubner bude slavit eucharistii.


V pondělí 1. května v 18:00 hod. zahájíme mariánský měsíc u kapličky v Malé Hraštici litaniemi loretánskými a mší svatou.


    Ohlášky pro týden 17. - 23. 4. 2023


V úterý kněží příbramského vikariátu se sejdou na vikariátní konferenci. V 9:00 hod. začínáme mší svatou v Jincích. Prosíme o modlitbu za kněze našeho vikariátu.


V sobotu 22. 4. pan arcibiskup zve do pražské katedrály k oslavám 1050. výročí založení pražského biskupství. V 10:00 hod. je mše svatá ke cti sv. Vojtěcha. Po bohoslužbě popřejeme panu kardinálovi Dukovi k jeho 80 narozeninám. Mši svatou bude na ČT 2 přenášet Česká televize.


    Ohlášky pro týden 10. - 16. 4. 2023


Děkuji všem, kteří se jakýmkoli způsobem zapojili do přípravy našich kostelů na svátky.
Všem přeji požehnané Velikonoce naplněné radostí.


V úterý bude zahájena oprava střechy na borotickém kostele.


Ve čtvrtek z Velké Hraštice bude odvezen oltář sv. Zikmunda k restaurování.


Příští neděle je neděle Božího milosrdenství. Ve Starém Kníně bude bohoslužba zaměřená pro děti a mládež.


    Ohlášky pro týden 3. - 9. 4. 2023


V pondělí 3. 4. v Pastoračním centru na Dobříši je zpovědní odpoledne od 14:00 hodiny.


Od Božího hodu velikonočního budou opět pravidelné bohoslužby v Živohošti v kostele sv. Fabiána a Šebestiána každou neděli v 15 00 hod.


Velikonoční přání.


    Ohlášky pro týden 23. 3. - 2. 4. 2023


I když se změnil čas, bohoslužby ve všední dny v Novém Kníně zůstávají i v příštím týdnu od 17:00 hodiny.


Pobožnosti křížové cesty v příštím týdnu budou ve čtvrtek v Boroticích a v pátek v Novém Kníně od 16:30. Pak následuje mše svatá.


V neděli vstupujeme do „Svatého týdne“ Je Květná neděle. Bohoslužby ve Starém Kníně začnou v 10:45 hod.


Na Květnou neděli bych poprosil členy Pastorační a Ekonomické rady farnosti k setkání na faře ve Starém Kníně od 16:00 hodiny.


Pamatujme také na svátost smíření. Zpovídá se přede mší svatou, po mši svaté nebo po domluvě i jindy.
V pondělí 3. 4. v Pastoračním centru na Dobříši je zpovědní odpoledne od 14:00 hodiny.


    Ohlášky pro týden 20. - 26. 3. 2023


V pondělí oslavíme svatého Josefa. Mše svatá bude v 17 00 hod ve Starém Kníně.


V sobotu je slavnost Zvěstování Páně. Bývalo zvykem v Boroticích slavit na tento den „první jarní pouť.“ Mše svatá bude v sobotu v 17 00 hod. v Boroticích. Účast přislíbil i pan velmistr Josef Šedivý. Po mši svaté přijměte pozvání do místní hospůdky.


Ze soboty na neděli se mění čas.


Pobožnosti křížové cesty v příštím týdnu budou ve čtvrtek v Boroticích a v pátek v Novém Kníně od 16:30. Pak následuje mše svatá.


Odkazy na foto z návštěvy pana arcibiskupa v naší farnosti zde a zde.


    Ohlášky pro týden 13. - 19. 3. 2023


V příštím týdnu v kostele sv. Mikuláše v Novém Kníně budou pokračovat programy pro školy.
Děkuji za Vaši modlitbu za školáky i jejich učitele a rodiče.


Pobožnosti křížové cesty v příštím týdnu budou ve čtvrtek v Boroticích a v pátek v Novém Kníně od 16:30. Pak následuje mše svatá.


    Ohlášky pro týden 6. - 12. 3. 2023


Od pondělí v kostele sv. Mikuláše v Novém Kníně budou probíhat programy pro školy. Přihlásil se celý první stupeň, celkem 10 tříd.
Prosíme o modlitbu za naše školáky i jejich učitele a rodiče.


Pobožnosti křížové cesty v příštím týdnu budou ve čtvrtek v Boroticích a v pátek v Novém Kníně od 16:30. Pak následuje mše svatá.


Sbírka příští neděli bude věnována fondu sv. Vojtěcha na služné kněží.


    Ohlášky pro týden 27. 2. - 5. 3. 2023


Ve čtvrtek v Boroticích nebude mše svatá.
Mši svatou budeme slavit ve farním kostele ve Starém Kníně ráno v 8:00 hod. ze slavnosti sv. Anežky České. V řádovém kostele sv. Františka v Praze u Karlova mostu bude v ten den mše svatá v 18:00 hod.


3. 3., první pátek v březnu, bude výstav Nejsvětější svátosti od 16:00 hod. v Novém Kníně. V 16:45 hod. litanie a svátostné požehnání.


V sobotu bude mše svatá v 15:00 hod. ve Velké Hraštici.


V neděli se těšíme na návštěvu pana arcibiskupa Graubnera. Společně oslavíme 30 let charity (viz. pozvánka).


    Ohlášky pro týden 20. - 26. 2. 2023


Ve středu zahajujeme postní dobu. Je popeleční středa, den přísného postu. Půst od masa a půst újmy. Tento den výjimečně bude mše sv. večer v 17 00 hod ve farním kostele ve Starém Kníně.


Ve čtvrtek v Boroticích a v pátek v Novém Kníně v postní době se budeme modlit křížovou cestu od 16 30 hod. Po této pobožnosti následuje mše svatá.


V sobotu jsme zváni na postní duchovní obnovu na Svatou Horu (viz. Plakátek).


V úterý kněží příbramského vikariátu máme vikariátní konferenci. V 9 00 hod. začínáme mší svatou v Pastoračním centru v Sedlčanech.


Ve čtvrtek kněží pražské diecéze se setkávají na kněžském dni.


Ve farnosti se připravujeme na návštěvu pana arcibiskupa Graubnera (viz. pozvánka).


    Ohlášky pro týden 7. - 19. 2. 2023


V pátek v nemocnici na Pleši slaví Den nemocných. Mši svatou bude v 14 30 hod. slavit otec Stanislav Gora (viz).


Pan vikář s předstihem informuje:
v dobříšské farnosti chceme uspořádat kurz pro lektory i ty, kteří se chtějí více občerstvit Božím Slovem a prosíme o rozšíření informace do Vaší farnosti. Kurz je zaměřený na Boží Slovo a jeho správný přednes. Paní Pavlíková (vystudovaná herečka), která kurz povede, se přednesu věnuje celoživotně, má mnoho zkušeností a praktických rad (viz web https://kulturaslova.cz) Ačkoliv kurz bývá koncipovaný jako 4 sezení, pro nás ho udělá v intenzivní zhuštěné formě během soboty 22.4. (úvod je již v pátek 21.4. večer). Kurz bude zdarma, případně za příspěvek na společný oběd. Páteční úvodní i sobotní dopolední část je omezena pouze kapacitou velkého sálu v Pastoračním centru (asi 70 osob), odpolední praktická část u mikrofonu by neměla přesáhnout 15 osob. Neváhejte a zaregistrujte se na tomto odkazu:
https://doodle.com/meeting/participate/id/boZXNlXa


    Ohlášky pro týden 6. - 12. 2. 2023


V sobotu slavíme Den nemocných, mše svatá v Novém Kníně bude za všechny nemocné naší farnosti. Všem nemocným pozdrav! Poselství papeže k tomuto dni (viz).


    Ohlášky pro týden 30. 1. - 5. 2. 2023


2. února slavíme svátek Uvedení Páně do chrámu. Při mši svaté v 17 00 hod. v Boroticích budou posvěceny svíce. Po mši svaté a modlitbě večerních chval na faře ve Starém Kníně se sejdeme na Písmem svatým.


V pátek od 16 00 hod. bude vystavena Nejsvětější svátost k tiché adoraci. Ta bude zakončena v 16 45 hod. společnou modlitbou litanií a následuje mše svatá


Svatoblažejské požehnání bude udíleno na konci bohoslužeb v pátek, v sobotu i v neděli


V sobotu v 10 00 hod. pan arcibiskup bude společně se zasvěcenými osobami slavit eucharistii v pražské katedrále.


    Ohlášky pro týden 23. - 29. 1. 2023


Poděkování všem, kteří ve farnosti vykonávali tříkrálovou sbírku i všem dárcům. Bylo 33 kasiček a vybralo se 183 354,-Kč.


Liturgická instrukce k postojům při mši svaté (viz).


Eucharistická hodina. Duchovní společenství Arcibiskupství pražského (viz). Zájemci ať se přihlásí u faráře.


Připomínám členům PRF a ERF setkání s panem arcibiskupem v sobotu 28.1. v 19 00 hod. v Příbrami.


    Ohlášky pro týden 16. - 22. 1. 2023


Poděkování všem, kteří ve farnosti vykonávají tříkrálovou sbírku i všem dárcům.


V úterý vikariátní konference na Slivici, v 9 00 hod. mše svatá.


Liturgická instrukce k postojům při mši svaté (viz).


Eucharistická hodina. Duchovní společenství Arcibiskupství pražského (viz). Zájemci ať se přihlásí u faráře.


    Ohlášky pro týden 9. - 15. 1. 2023


V úterý se při mši svaté ve 14 00 hod. v Boroticích rozloučíme se zemřelou Miloslavou Pudilovou. Večerní mše svatá v Novém Kníně nebude.


Nedělí 8. 1. Křtu Páně končí vánoční období.


Poděkování všem, kteří ve farnosti vykonávají tříkrálovou sbírku i všem dárcům.


    Ohlášky pro týden 2. - 8. 1. 2023


Všem farníkům vyprošuji požehnaný nový rok.


Pastýřský list otce arcibiskupa k výročí arcidiecéze (viz).


Nedělí 8. 1. Křtu Páně končí vánoční období.


Poděkování všem, kteří ve farnosti vykonávají tříkrálovou sbírku i všem dárcům.


    Ohlášky pro týden 20. - 25. 12. 2022


Svátost smíření v naší farnosti přede mší svatou, po mši svaté nebo po domluvě v jiném čase.


Ve středu ve 14 00 hod. ve Velké Hraštici modlitby matek. Kontaktní osobou je paní Milada Schenková tel. 723 717 029.


Pastýřský list otce arcibiskupa pro tři adventní neděle o mši svaté.


Pořad bohoslužeb v době vánoční v naší farnosti.


Vánoční přání 2022.


    Ohlášky pro týden 12. - 18. 12. 2022


V úterý 13. 12. v Pastoračním středisku na Dobříši zpovědní odpoledne od 13:00 hod. do 16:30 hod.


Svátost smíření v naší farnosti přede mší svatou, po mši svaté nebo po domluvě v jiném čase.


Ve středu ve 14 00 hod. ve Velké Hraštici modlitby matek. Kontaktní osobou je paní Milada Schenková tel. 723 717 029.


V sobotu 17. 12. v 15 00 hod. v Libčicích předvánoční koncert (viz plakátek).


18. 12. v 10:30 h. ve Starém Kníně bude mše svatá určena dětem a mládeži.


Pastýřský list otce arcibiskupa pro tři adventní neděle o mši svaté.


    Ohlášky pro týden 5. - 11. 12. 2022


V úterý 6. 12. v kostele sv. Mikuláše slavíme poutní slavnost .


Ve středu ve 14 00 hod. ve Velké Hraštici modlitby matek. Kontaktní osobou je paní Milada Schenková tel. 723 717 029.


Ve čtvrtek je slavnost Neposkvrněného Početí Panny Marie.


V sobotu 17. 12. v 15 00 hod. v Libčicích předvánoční koncert (viz plakátek).


    Ohlášky pro týden 28. 11. - 4. 12. 2022


29. 11. v úterý zastupuji P. Angela na Dobříši v 6 30 hod. rorátní mše svatá při svíčkách.


Ve středu ve 14 00 hod. ve Velké Hraštici modlitby matek. Kontaktní osobou je paní Milada Schenková tel. 723 717 029.


V pátek je první pátek v měsíci. Od 16 hod. výstav Nejsvětější svátosti v tichu zakončený v 16 45 litaniemi a požehnáním. Následuje mše sv. a po mši požehnám v 18 00 hod vánoční strom na náměstí v Novém Kníně.


Neděle 4. 12. výjimečně bude bohoslužba v 10 30 hod. v Novém Kníně za účasti pana biskupa Václava Malého, kterého poprosíme o požehnání pro obnovený mariánský oltář v Novém Kníně.


    Ohlášky pro týden 21. - 27. 11. 2022


Pozdrav všem od mého předchůdce Pavla Vrbenského.


Ve středu ve 14 00 hod. ve Velké Hraštici modlitby matek. Kontaktní osobou je paní Milada Schenková tel. 723 717 029.


Příští neděli začínáme nový liturgický rok – první adventní neděle.


V sobotu a při nedělních bohoslužbách požehnám vaše adventní věnce.


V Chotilsku o 1. adventní neděli požehnám v 17 00 hod vánoční strom.


Neděle 4. 12. výjimečně bude bohoslužba v 10 30 hod. v Novém Kníně za účasti pana biskupa Václava Malého, kterého poprosíme o požehnání pro obnovený mariánský oltář v Novém Kníně.


    Ohlášky pro týden 14. - 20. 11. 2022


V týdnu od 14.-19.11.nebudou v naší farnosti pravidelné bohoslužby. V případě potřeby se obracejte na P. Angela Scarano na Dobříš.


V úterý ve 13 00 hod. se P. Angelo rozloučí v Boroticích při mši svaté se + paní Jaroslavou Švagrovou z Voznice. Prosíme o modlitbu.


Ve středu je rozloučení s P. Antonínem Šormem (viz parte).


Ve středu ve 14 00 hod. ve Velké Hraštici modlitby matek. Kontaktní osobou je paní Milada Schenková tel. 723 717 029.


V sobotu je mládež zvána na setkání mládeže do Kobylis. Program je od 9 00 hod. V 17 00 hod. mše svatá.


Příští neděle je slavnost Ježíše Krista Krále. Ve farním kostele ve Starém Kníně bude mše svatá zaměřená pro děti a mládež.


V neděli 20.11. v 15 00 hod. na faře ve Starém Kníně bude setkání PRF a ERFa.


    Ohlášky pro týden 7. - 13. 11. 2022


Děkuji všem, kteří v těchto listopadových dnech navštěvují hřbitovy a také pamatují na kněze, kteří v jejich chrámech sloužili. 2. 11. zemřel P. Antonín Šorm zastupoval i v naší farnosti a žehnal kapli sv. Jana a Pavla v Libčicích. Prosím o modlitbu za něj.


Od 1. do 8.11. je možno získat denně po splnění tří obvyklých podmínek (svátost smíření, sv. přijímání, modlitba na úmysl svatého Otce) plnomocné odpustky přivlastnitelné pouze duším v očistci, navštíví-li někdo hřbitov a pomodlí se tam třeba jen v duchu za zemřelé.


Chci také poděkovat maminkám naší farnosti, které se pravidelně setkávají ve středu ve 14 00 hod. ve Velké Hraštici k modlitbám matek. Kontaktní osobou je paní Milada Schenková tel. 723 717 029.


13. 11. v neděli slavíme svatou Anežku Českou.


20. 11. v neděli o slavnosti Krista Krále v odpoledních hodinách bych se rád setkal s pastorační a ekonomickou radou farnosti. Hodina bude upřesněna.


    Ohlášky pro týden 31. 10. - 6. 11. 2022


21. 10. ve Staré Boleslavi zemřel náš soused a věrný kněz Jindřich Brandejs R.I.P.
Jeho pohřeb bude 1. 11. v 11 00 hod. v Neveklově při mši svaté.


Se změnou času večerní bohoslužby v Novém Kníně budou začínat v 17 00 hod. Nedělní mše svatá v Živohošti nebude.


1. 11. o slavnosti Všech svatých při návštěvě kteréhokoli kostela lze získat plnomocné odpustky přivlastnitelné pouze duším v očistci. Kromě tří obvyklých podmínek (svátost smíření, sv. přijímání, modlitba na úmysl svatého Otce) je podmínkou pomodlit se při návštěvě kostela modlitbu Páně a vyznání víry.


Od 1. do 8. 11. je možno získat po splnění tří obvyklých podmínek denně plnomocné odpustky přivlastnitelné pouze duším v očistci, navštíví-li někdo hřbitov a pomodlí se tam třeba jen v duchu za zemřelé.


Pátek je prvním pátkem v měsíci listopadu. Výstav Nejsvětější svátosti v Novém Kníně bude od 16 00 hod. zakončený litaniemi k Nejsvětějšímu Srdci Páně v 16 45 hod. Pak následuje mše svatá.


V sobotu v 15 00 hod ve Velké Hraštici mše svatá, slaví se zde posvícení.


    Ohlášky pro týden 24. - 30. 10. 2022


Cenu Charity ČR obdržel v pátek 21. října po bohoslužbě v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha ředitel Charity Starý Knín pan Stanislav Žák. Blahopřejeme! Viz ( https://apha.cz/novinky/charita-cr-ocenila-arcibiskupa-jana-graubnera/ ) .


21. 10. ve Staré Boleslavi zemřel náš soused a věrný kněz Jindřich Brandejs. R.I.P.e.


Celý měsíc říjen patří modlitbě svatého růžence, budu rád, když přede mší svatou se budeme tuto modlitbu modlit.


Ze soboty 29.10. na 30.10. je změna letního času na středoevropský!!!


    Ohlášky pro týden 17. - 23. 10. 2022


V úterý kněží příbramského vikariátu se setkají na vikariátní konferenci v Petrovicích. V 9 00 hod. je společná mše sv., pak bude pokračovat kněžské setkání.


V úterý je svátek evangelisty Lukáše. Srdečně zveme do Křečovic do kostela sv. Lukáše na poutní mši svatou v 18 00 hod. V Novém Kníně ten den mše svatá nebude.


V neděli v 15 00 hod. ve Velké Hraštici bude Hubertská mše sv. jako poděkování přírodě a všem myslivcům. Vystoupí Povltavští trubači a Chrámový sbor s hosty (viz plakátek).


Celý měsíc říjen patří modlitbě svatého růžence, budu rád, když přede mší svatou se budeme tuto modlitbu modlit.


    Ohlášky pro týden 10. - 16. 10. 2022


V úterý ve 14 00 hod. se rozloučíme při mši svaté v N. Kníně se zemřelým panem Václavem Kosmatou.     Po mši svaté uložíme jeho tělo na novoknínský hřbitov. Prosíme o modlitbu za zemřelého i jeho manželku


Příští neděli ve Starém Kníně bude mše svatá zaměřená pro děti a mládež. Srdečně zveme!


Celý měsíc říjen patří modlitbě svatého růžence, budu rád, když přede mší svatou se budeme tuto modlitbu modlit.


    Ohlášky pro týden 3. - 9. 10. 2022


V úterý ve farním kostele slavíme poutní slavnost sv. Františka.


Ve středu středu ve 14 00 hod. ve Velké Hraštici, modlitba matek a požehnání s putovní sochou Panny Marie Svatohorské.


Ve čtvrtek v 10 00 hod. v Boroticích se rozloučíme se zemřelým panem Vladimírem Škodným z Hubenova.


Pátek je prvním pátkem v měsíci říjnu. Od 17 00 hod. bude výstav Nejsvětější svátosti v tichosti, zakončený v 17 45 litaniemi k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu.


Celý měsíc říjen patří modlitbě svatého růžence, budu rád, když přede mší svatou se budeme tuto modlitbu modlit.


    Ohlášky pro týden 26. 9. - 2. 10. 2022


V úterý po pohřbu paní Maškové ze Záborné Lhoty úklid kostela ve Starém Kníně.


Ve středu o slavnosti sv. Václava zveme v 17 00 hod. k poutní mši svaté do Mokrovrat ke kapli svatého Václava.


V sobotu 24. 9. ve 14 00 hod. zveme na poutní mši svatou ke kapli sv. Václava v Drevníkách.


Ve čtvrtek v 16 00 hod. do borotického kostela pan rektor P. David Horáček CSsR přiveze putovní sochu P. Marie Svatohorské, která bude v naší farnosti o farní pouti a celý příští týden.


V pátek dopoledne se rozloučím s malým děvčátkem Rozárkou, od 12 00 hod. bude staroknínský kostel otevřen k osobní modlitbě před sochou P. Marie.
V 17 45 hod. uctíme společně Matku Boží litaniemi a bude následovat mše svatá s P.Janem Kuníkem CSsR.


V sobotu začneme společnou modlitbou ranních chval v 9 00 hod. Následuje mše svatá, hlavní celebrant bude P. Lohelius Zdeněk Klindera O.Praem. Po mši svaté budou vyrážet dvě skupiny poutníků za doprovodu kněží k putování naší přírodou.


V 16 30 ve Staroknínském kostele paní PhDr.Věra Smolová bude mít přednášku: Putování Panny Marie Svatohorské našimi dějinami.

 


V neděli bude mše svatá v 8 30 hod. v Boroticích a v 10 30 hod. slavná poutní mše svatá ve Starém Kníně, tam bude hlavním celebrantem P. Jozef Novák CSsR. Zakončení třídenní bude v Mokrovratech v 15 00 hod. mariánskou pobožností a požehnáním obci i farnosti..


Pouť k patronu kostela (viz plakátek).


    Ohlášky pro týden 19. - 25. 9. 2022


V úterý vikariátní konference, mše svatá na Dobříši v 9 00 hod.


Ve středu v 15 00 hod. se ve farním kostele rozloučíme při mši sv. se zemřelým panem Bohumilem Maškem ze Záborné Lhoty.


V sobotu 24. 9. ve 14 00 hod. zveme na poutní mši svatou ke kapli sv. Václava v Drevníkách.


Prohlášení ke komunálním a senátním volbám na podzim roku 2022 (viz).


Program blížící se farní pouti (viz).


    Ohlášky pro týden 12. - 18. 9. 2022


Ve středu o svátku Povýšení svatého kříže po mši svaté hodinová adorace před Nejsvětější svátosti za mír na Ukrajině. Na závěr adorace se pomodlíme Korunku Božího milosrdenství a svátostné požehnání.


15. září v 15 00 hod. bude mše svatá v Mokrovratech.


V neděli ve Starém Kníně v 10 30 hod. bude mše svatá pro děti a mládež.


Plán mimořádných bohoslužeb na měsíc září (viz).


Program blížící se farní pouti (viz).


    Ohlášky pro týden 5. - 11. 9. 2022


Dětem, rodičům i učitelům dobrý vstup do nového školního roku.


Připomínám také možnost přihlásit děti na náboženství.


10. září v 14 00 hod. bude poutní mše svatá u kaple Narození Panny Marie v Dražeticích.


V sobotu 10. září večer nebude obvyklá bohoslužba v Novém Kníně.


10. září zvu na farní pouť do blízkého kostela sv. Josefa v Obořišti.
Sejdeme se na místě, doprava osobními auty.
17 00 hod. se seznámíme s historií tohoto krásného chrámu
17 30 hod. se pomodlíme svatý růženec za naše rodiny
18 00 hod. budeme slavit mši svatou.


Plán mimořádných bohoslužeb na měsíc září (viz).


Program blížící se farní pouti (viz).


    Ohlášky pro týden 29. 8. - 4. 9. 2022


Dětem, rodičům i učitelům dobrý vstup do nového školního roku.


Připomínám také možnost přihlásit děti na náboženství.


1. září si připomínám své ustanovení do této farnosti – 30 let.


V neděli 4. 9. v 15 00 hod. budeme na Živohošti slavit Posvěcení chrámu. Na bohoslužbu přijede rektor pražského semináře Mgr. Jan Kotas, S.L.L.


10. září zvu na farní pouť do blízkého kostela sv. Josefa v Obořišti.
Sejdeme se na místě, doprava osobními auty.
17 00 hod. se seznámíme s historií tohoto krásného chrámu
17 30 hod. se pomodlíme svatý růženec za naše rodiny
18 00 hod. budeme slavit mši svatou.


Plán mimořádných bohoslužeb na měsíc září (viz).


Program blížící se farní pouti (viz).


    Ohlášky pro týden 22. - 28. 8. 2022


Dětem hezký zbytek prázdnin a dospělým odpočinek o jejich dovolené.


Při nedělních bohoslužbách požehnání dětem, rodičům i učitelům na začátek nového školního roku.


Připomínám také možnost přihlásit děti na náboženství.


    Ohlášky pro týden 15. - 21. 8. 2022


Dětem hezké prázdniny a dospělým odpočinek při jejich dovolené.


V pondělí 15. 8. v Boroticích v 17 00 hod. poutní mše svatá, srdečně zveme.


    Ohlášky pro týden 8. - 14. 8. 2022


Dětem hezké prázdniny a dospělým odpočinek při jejich dovolené.


V pondělí 15. 8. v Boroticích v 17 00 hod. poutní mše svatá, srdečně zveme.


P. Jan Kuník CSsR. 15.8. v Bratislavě složí slavné řádové sliby. Prosíme o modlitbu.


Tento týden provázíme modlitbou mládež na setkání mládeže v Hradci Králové.


    Ohlášky pro týden 1. - 7. 8. 2022


Dětem hezké prázdniny a dospělým odpočinek při jejich dovolené.


Všem pozdrav ze Svaté Hory, kde jsem týden pobýval na dovolené.


4. 8. je 30. výročí úmrtí pana kardinála Františka Tomáška. V pražské katedrále v 18 00 hod. bude pan kardinál Dominik Duka za něj sloužit mši svatou.


Pátek je prvním pátkem v měsíci srpnu, od 17 00 hod. bude vystavena Nejsvětější svátost. V 17 45 litanie a svátostné požehnání.


    Ohlášky pro týden 25. - 31. 7. 2022


Dětem hezké prázdniny a dospělým odpočinek při jejich dovolené.


V týdnu od 25. - 29.7. v naší farnosti nebudou obvyklé bohoslužby. V případě potřeby se obracejte do farnosti Mníšek pod Brdy (604456583).


    Ohlášky pro týden 18. - 24. 7. 2022


Dětem hezké prázdniny a dospělým odpočinek při jejich dovolené.


V sobotu jsme zváni na Skalku, kde v 10 00 hod. bude mše svatá, více informací na webu Římskokatolické farnosti Mníšek pod Brdy.


V sobotu 23. 7. 2022 srdečně zveme ke kapličce sv. Anny na Kozích Horách, kde 18 00 hod. bude mše svatá za rodiny (viz plakátek)
Obvyklá bohoslužba v Novém Kníně nebude.


Příští neděle 24. 7. je nedělí věnovanou prarodičům a seniorům. Našim nemocným seniorům při nedělní bohoslužbě udělím svátost nemocných.


    Ohlášky pro týden 11. - 17. 7. 2022


Dětem hezké prázdniny a dospělým odpočinek při jejich dovolené.


    Ohlášky pro týden 4. - 10. 7. 2022


V pondělí je svátek sv. Prokopa; zveme na Sázavu, kde v 10 30 hod. bude mše svatá.


V úterý je slavnost svatých Cyrila a Metoděje.


Ve středu budu mít mši svatou kolem 17 00 hod. pro skauty, kteří táboří v Sejcké Lhotě.


V neděli 10. 7. v 17 00 hod. srdečně zveme do Živohoště na koncert Dětské opery (viz plakátek).


    Ohlášky pro týden 27. 6. - 3. 7. 2022


Ve středu je slavnost svatých apoštolů Petra a Pavla. V úterý v Novém Kníně bude večerní svatá z vigilie této slavnosti. Ve středu ranní mše svatá ze slavnosti ve Starém Kníně. A ve čtvrtek srdečně zveme ke kapli sv. Petra do Drhov, kde bude poutní mše svatá v 17 00 hod.


Pátek je první pátek v měsíci červenci. Výstav Nejsvětější svátosti v Novém Kníně bude od 17 00 hod. V 17 45 hod se pomodlíme litanie k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu a požehnání. Pak následuje mše svatá.


V sobotu 2. 7. v 10 00 hod. se ujímá v pražské katedrále úřadu nový pražský arcibiskup Jan Graubner. Bude možno sledovat přímým přenosem na Čt 2. Prosíme o modlitbu za nového pražského arcibiskupa.


Na dnešní neděli nám posílá pan kardinál Dominik Duka pastýřský list. Děkujeme mu za jeho pastýřskou službu i za jeho návštěvy naší farnosti


Před 35 lety 27.6.1987 jsem přijal kněžské svěcení z rukou pana kardinála Františka Tomáška v pražském kostele sv. Cyrila a Metoděje v Praze-Karlíně. Prosím o modlitbu.


10. 7. v 17 00 hod. srdečně zveme do Živohoště na koncert Dětské opery (viz plakátek).


Dětem přeji hezké prázdniny a dospělým požehnaný čas odpočinku a dovolených. Nezapomínejme na Pána.


    Ohlášky pro týden 20. - 26. 6. 2022


Ve čtvrtek slavíme slavnost Narození sv. Jana Křtitele.


V pátek je slavnost Nejsvětějšího Srdce Páně. Od 17 00 hod. v Novém Kníně výstav Nejsvětější svátosti, zakončený v 17 45 hod. litaniemi a požehnáním, pak následuje mše svatá.


V sobotu v předvečer Korunovace na Svaté Hoře v 19 30 hod. mše svatá. Po mši svaté světelný průvod.


    Ohlášky pro týden 13. - 19. 6. 2022


Ve čtvrtek je slavnost Těla a krve Páně. Mše sv. začíná v 16 00 hod. v Boroticích. Po mši bude průvod s eucharistií, zastavíme se u čtyř oltářů v obci a požehnáme této obci a všem místům v naší farnosti.


V sobotu ve 14 00 hod. v Nechalově u kapličky sv. Antonína zveme na poutní mši svatou.


V sobotu v 18 00 hod. v Novém Kníně bude mše svatá pro děti a mládež. Poděkujeme za uplynulý školní rok.


V neděli 19. 6. zveme do Živohoště v 15 00 hod. je obvyklá mše svatá a po ní v 16 00 hod. koncert spojený se slovem o gotické architektuře (viz plakátek).


    Ohlášky pro týden 6. - 12. 6. 2022


V předvečer Svatodušních svátků bylo v pražské katedrále přijato do katechumenátu 101 lidí. Z naší farnosti paní Irena Blažková. Blahopřejeme a prosíme o modlitbu za ně.


Ve středu budou pravidelné bohoslužby ráno v 8 00 hod. ve Starém Kníně.


V sobotu srdečně zveme ke kapli sv. Antonína do Záborné Lhoty na poutní mši svatou v 15 00 hod.


    Ohlášky pro týden 30. 5. - 5. 6. 2022


V úterý v 10 00 hod. v klášteře Trapistek v Poličanech sestra Dagmar bude skládat slavné sliby. Prosíme o modlitbu.


Pátek je prvním pátkem v měsíci červnu. Výstav Nejsvětější svátosti v Novém Kníně bude od 17 00 hod., zakončený v 17 45 litaniemi k Srdci Páně a svátostným požehnáním.


V sobotu srdečně zveme ke kapli na Chramištích. V 10 00 hod. dopoledne tam budeme slavit mši svatou.


V sobotu odpoledne v pražské katedrále pan biskup Dominik při bohoslužbě slova přijme příjme do katechumenátu kandidáty křtu. Modleme se za ně!


V sobotu ve 20 00 hod. zveme do Živohoště na Svatodušní vigilii. Zde obnovíme svátost biřmování.


V neděli odpoledne 15 00 hod. srdečně zveme na poutní mši svatou do obnovené kaple Svatého Ducha do Županovic.


    Ohlášky pro týden 23. - 29. 5. 2022


Ve čtvrtek slavíme svátek Nanebevstoupení Páně, mše svatá v 17 00 hod. v Boroticích.


V sobotu ve 14 00 hod. v Živohošti svatba, prosím o modlitbu za snoubence.


V měsíci květnu se na začátku bohoslužby modlíme před sochou nebo obrazem P. Marie, od čtvrtka se tak můžeme spojit ve svatodušní novéně.


    Ohlášky pro týden 16. - 22. 5. 2022


Poděkování všem, kteří pamatovali v modlitbách za dobrou volbu nového pražského arcibiskupa.


Jeho Svatost papež František 13.5. jmenoval 37. pražským arcibiskupem a 25. českým primasem J. Exc. Mons. Jana Graubnera, doposavad arcibiskupa olomouckého a metropolitu moravského. J. Exc. Mons. Jan Graubner bude uveden na svatovojtěšský arcibiskupský stolec v sobotu 2. července 2022, v dopoledních hodinách, při slavné mešní liturgii v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha. Tímto dnem se také fakticky ujme úřadu 37. arcibiskupa pražského a 25. primase českého. J. Em. Dominik kardinál Duka se stává emeritním pražským arcibiskupem a zároveň byl ustanoven apoštolským administrátorem sede vacante pražské arcidiecéze, a to až do okamžiku, kdy se nový arcibiskup ujme kanonického vedení pražské arcidiecéze. Po dobu výkonu služby administrátora pražské arcidiecéze potvrzuje Dominik kardinál Duka stávající personální obsazení jednotlivých úřadů arcidiecéze. Nadále zůstává kardinálem. Právo volit papeže mu zůstává do 80 let věku. J. Exc. Mons. Jan Graubner se stává diecézním administrátorem olomouckým až do převzetí kanonického vedení pražské arcidiecéze. Pokračuje rovněž ve službě předsedy ČBK.


Modlíme se za Boží požehnání pro nového arcibiskupa Jana a děkujeme za službu pana kardinála Dominika.


Bohoslužby v příštím poutním týdnu budou ve Starém Kníně.


V sobotu v 11 00 hod. u kaple v Malé Lečici bude májová pobožnost.


V sobotu v 15 00 hod. v čelinské kapli poutní mše svatá.


V sobotu v 18 00 hod. ve Starém Kníně bude mše svatá pro děti a mládež


    Ohlášky pro týden 9. - 15. 5. 2022


V měsíci květnu, který patří Panně Marii, se před bohoslužbami v tomto měsíci modlíme litanie k Panně Marii.


Všem maminkám ke svátku Dni Matek blahopřání.


Modlíme se také za dobrou volbu nového pražského arcibiskupa (viz plakátek).


    Ohlášky pro týden 2. - 8. 5. 2022


Začal nový měsíc, měsíc květen, který patří Panně Marii. Před bohoslužbami v tomto měsíci se pomodlíme litanie k Panně Marii.


Slovo biskupů k neděli Dobrého pastýře.


Tento týden se modlíme za povolání.


Pátek je prvním pátkem v měsíci květnu. Výstav Nejsvětější svátosti v novoknínském kostele od 17 00 hod. V 17 45 hod. litanie k Nejsvětějšímu srdci Páně, modlitba za povolání a svátostné požehnání.


Tradiční arcidiecézní pouť za duchovní povolání se bude konat v sobotu 7. května 2022 na Svaté Hoře u Příbrami. Mše sv. celebrovaná arcibiskupem pražským, kardinálem Dominikem Dukou OP, za účasti bohoslovců Arcibiskupského semináře začne v 11:30.


Farnost sv. Jakuba v Příbrami nás zve na  společenský večer.


Modlíme se také za dobrou volbu nového pražského arcibiskupa (viz plakátek).


    Ohlášky pro týden 25. 4. - 1. 5. 2022


Příští týden v neděli začíná nový měsíc, měsíc květen, který patří Panně Marii. Před bohoslužbami v tomto měsíci se pomodlíme litanie k Panně Marii.


Modlíme se také za dobrou volbu nového pražského arcibiskupa (viz plakátek).


    Ohlášky pro týden 18. - 24. 4. 2022


Poděkování všem, kteří připravili naše kostely k důstojnému slavení velikonočních svátků.


V sobotu o svátku sv. Vojtěcha v pražské katedrále v 9 00 hod. mše sv. k zahájení presynodálního setkání Arcidiecéze pražské, kterou bude celebrovat pražský pomocný biskup Zdenek Wasserbauer. Na tuto bohoslužbu jsou zváni všichni, kteří mají zájem se společně modlit za presynodální přípravu.


Večerní mše svatá v sobotu v Novém Kníně je určena dětem a mládeži.


Modlíme se také za dobrou volbu nového pražského arcibiskupa (viz plakátek).


    Ohlášky pro týden 11. - 17. 4. 2022


Poděkování všem, kteří pomohli v úterý s úklidem našeho farního kostela. Zvláště děkuji ženám z Ukrajiny, které se také zapojily do úklidu.


Čeští a moravští biskupové děkují všem, kteří pomáhají válečným uprchlíkům (viz.).


Dnešním dnem jsme vstoupili do Svatého týdne, kdy si připomínáme nejdůležitější chvíle naší spásy. Bohoslužby tohoto týdne jsou na nástěnce. Připomínám možnost přijmout svátost smíření během zítřejšího odpoledne na Dobříši v Pastoračním centru, kde budou k dispozici tři kněží. Zpovídat budu před úterní a středeční bohoslužbou v Novém Kníně a ve středu odpoledne na faře ve Starém Kníně.


Ve středu v 10 30 hod. se z borotického kostela rozloučíme se zemřelým panem Václavem Grúnerem z Hubenova.


Na Zelený čtvrtek je bohoslužba v 17 00 hod. ve farním kostele ve Starém Kníně.


Na Velký pátek v 9 00 hod. se můžete připojit k rozjímání o utrpení Páně při pobožnosti křížové cesty. Celý den bude otevřen farní kostel k rozjímání. Velkopáteční obřady budou v 15 00 hod.


Na Bílou sobotu bude také celý den do 16 00 hod. otevřen farní kostel k adoraci u Božího hrobu.


Velikonoční vigilie začíná v sobotu ve 20 00 hod. ve farním kostele.


V neděli na Boží hod velikonoční budou bohoslužby v 8 30 hod. v Boroticích, v 10 30 hod. ve farním kostele ve Starém Kníně a v 15 00 hod. mše svatá na Živohošti. A od této neděle budou opět pravidelné bohoslužby na Živohošti.


Přeji všem požehnaný Svatý týden.


    Ohlášky pro týden 4. - 10. 4. 2022


V  pátek ve 13 00 hod. na hřbitově v Boroticích se rozloučíme se + panem Maškem z Drhovců Poděkování všem, kteří pomáhají uprchlíkům z Ukrajiny.


V pondělí v 10 00 hod. v Boroticích se rozloučíme se zemřelým Václavem Molíkem z Borotic. Prosíme o modlitbu.


Křížová cesta v příštím týdnu bude ve čtvrtek v Boroticích v 16 30 hod. Po pobožnosti následuje mše svatá.


V pátek ve 13 00 hod. na hřbitově v Boroticích se rozloučíme se zemřelým panem Maškem z Drhovců.


V sobotu v 9 00 hod. v Novém Kníně mše svatá. Večer v 17 00 hod. v Novém Kníně koncert Knínského chrámového sboru: Stabat Mater (viz plakátek).


Příští neděle je Květná neděle, vstupujeme do Svatého týdne (bohoslužby Svatého týdne jsou zde) . V Boroticích mše svatá v 8 30 hod., ve Starém Kníně v 10 45 hod.


V úterý od 14 00 hod. ve farním kostele úklid kostela.


Modlíme se také za dobrou volbu nového pražského arcibiskupa (viz plakátek) a ukončení pandémie koronaviru.


    Ohlášky pro týden 28. 3. - 3. 4. 2022


Poděkování všem, kteří pomáhají uprchlíkům z Ukrajiny.


V pondělí v 15 00 hod. ve farním kostele se při mši svaté rozloučíme se zemřelou Miladou Hradičkovou z Pouští. Prosíme o modlitbu.


Se změnou času večerní bohoslužby v Novém Kníně budou začínat v 18 00 hod.


Křížová cesta v příštím týdnu bude ve čtvrtek v Boroticích v 16 30 hod. Po pobožnosti následuje mše svatá.


Příští týden je první pátek v měsíci dubnu. Od 17 00 hod. bude vystavena Nejsvětější svátost k tiché adoraci. Během této doby možné přijmout svátost smíření. Adoraci zakončíme litaniemi v 17 45 hod. Pak následuje mše svatá.


V sobotu v 15 00 hod. je mše svatá ve Velké Hraštici.


Děkuji všem, kteří se minulý pátek o slavnosti Zvěstování Páně spojili se Svatým otcem a biskupy celého světa k zásvětné modlitbě Neposkvrněnému srdci Panny Marie. Text této modlitby na našich stránkách v češtině i v ukrajinštině.


Modlíme se také za dobrou volbu nového pražského arcibiskupa (viz plakátek) a ukončení pandémie koronaviru.


    Ohlášky pro týden 21. - 27. 3. 2022


Poděkování všem, kteří pomáhají uprchlíkům z Ukrajiny.


V postní době konáme pobožnost křížové cesty ve čtvrtek v Boroticích a v pátek v Novém Kníně. Začátek této pobožnosti je v 16 30 hod. Po pobožnosti následuje mše svatá.


Při sbírce minulé neděle se vybralo 2 624,- Kč určených pastoraci mládeže. Děkujeme za Vaši štědrost.


Ve pátek 25. března 2022 o slavnosti Zvěstování Páně, od 17 hodiny papež František během kajícího obřadu, kterému bude předsedat, zasvětí Rusko a Ukrajinu Neposkvrněnému Srdci Panny Marie. Tentýž akt ve stejný den vykoná ve Fatimě kardinál Konrád Krajewski jako vyslanec Svatého otce. K tomuto modlitebnímu setkání, které by se na přání papeže mělo uskutečnit také v katedrálách, mariánských svatyních, farních i řeholních společenstvích po celém světě, zve Svatý otec spolu s biskupy také všechny věřící. Prosím, připojte se společně podle svých možností k této modlitbě za mír na Ukrajině a za skončení válečného konfliktu! Zvu tento den k pobožnosti křížové cesty v 16 30 hod. v Novém Kníně a ke slavení eucharistie, kdy se na závěr bohoslužby připojíme k tomuto zasvěcení.


Modlitba papeže Františka ve svatopetrské bazilice od 17 hodin bude přenášena prostřednictvím Mondovize, Youtube kanálu Vatican media Live a bude jí také vysílat TV Noe.


Připomínám, že ze soboty na neděli se opět mění čas.


Modlíme se také za dobrou volbu nového pražského arcibiskupa (viz plakátek) a ukončení pandémie koronaviru.


    Ohlášky pro týden 14. - 20. 3. 2022


V pondělí pan nuncius zve k bohoslužbě, v 17 00 hod. do pražské katedrály, při které poděkujeme za papeže Františka (tuto neděli je výročí jeho zvolení) a také se s námi rozloučí před odjezdem na nové místo.


V úterý v naší farnosti se setkají kněží našeho vikariátu. Mše svatá v 9 00 hod. bude v charitním domě naproti Azylovému domu sv. Ludmily v Mokrovratech. Děkuji farní charitě za vytvoření zázemí i za starost o pohoštění kněží.


Sousední farnost Dobříš nás zve na  duchovní obnovu s Kateřinou Lachmanovou. Čtyři setkání, od 15. 3. každé úterý od 19 00 hod. v Pastoračním centru na Dobříši.


Ve čtvrtek v Pastoračním centru na Dobříši v 18 30 hod. je setkání s Ritou Kindlerovou: Moje Ukrajina o historii, kultuře a aktuální situaci běžných lidí.


V postní době budeme konat pobožnost křížové cesty ve čtvrtek v Boroticích a v pátek v Novém Kníně. Začátek této pobožnosti je v 16 30 hod. Po pobožnosti následuje mše svatá.


Sbírka dnešní neděle bude věnována pastoraci mládeže.


Slovo biskupů k uvolňování pandemických opatření.


Modlíme se také za dobrou volbu nového pražského arcibiskupa (viz plakátek) a ukončení pandémie koronaviru.


    Ohlášky pro týden 7. - 13. 3. 2022


Děkuji všem, kteří jste minulou neděli podpořili sbírku charity na pomoc Ukrajině. Odeslali jsme 10 090,- Kč. Přikládám plakátek, kde charita žádá o pomoc jednak finanční i materiální. Dále prosíme v modlitbách o zastavení války a mír pro Ukrajinu.


Sousední farnost Dobříš nás zve na duchovní obnovu s Kateřinou Lachmanovou. Čtyři setkání, od 15.3. každé úterý od 19 00 hod. v Pastoračním centru na Dobříši.


Příští neděli 13. 3. přijede na naší farnosti paní Španělová s nabídkou knih z katolických nakladatelství.


V postní době budeme konat pobožnost křížové cesty ve čtvrtek v Boroticích a v pátek v Novém Kníně. Začátek této pobožnosti je v 16 30 hod.


Sbírka příští neděle bude věnována pastoraci mládeže..


Modlíme se také za dobrou volbu nového pražského arcibiskupa (viz plakátek) a ukončení pandémie koronaviru.


    Ohlášky pro týden 28. 2. - 6. 3. 2022


Tuto neděli myslíme s celou církví v České republice na lid Ukrajiny, vyprošujeme zastavení války. Na tento úmysl se můžeme připojit postem a modlitbou zvláště na Popeleční středu a pátky, které jsou postními dny. Formulář dnešní neděle je „V době války nebo rozvratu“. Eucharistická modlitba je II. „O smíření“. Sbírka této neděle bude zaslána na sbírkové konto Charity ČR. Na našich farních stránkách je uveřejněn plakátek s číslem účtu a Qrkodém, na který je možno posílat finanční prostředky (zde.) . Děkuji všem, kteří se modlíte a zapojujete se do pomoci lidu Ukrajiny.


V pondělí 28. 2. v kostele sv. Františka v Praze u Karlova mostu oslavíme svatou Anežku Českou. 2. března je výročí jejího úmrtí, protože tento den je Popeleční středa a liturgicky není možné ji v tento den oslavit. Zvolili jsme oslavu právě na tento den. Prosím o modlitbu za Řád, který svatá Anežka založila.


Ve středu je Popeleční středa, den přísného postu a také dnem modliteb a postu za mír na Ukrajině. Ranní mše svatá bude v 8 00 hod. ve farním kostele ve Starém Kníně. Při mši svaté bude udílen popelec. Po mši svaté ještě vykonáme pobožnost křížové cesty.


Popelec bude udílen i při sobotních a nedělních bohoslužbách na začátku mše svaté v úkonu kajícnosti.


V postní době budeme konat pobožnost křížové cesty ve čtvrtek v Boroticích a v pátek v Novém Kníně. Začátek této pobožnosti je v 16 30 hod.


Sbírka svatopetrský haléř minulou neděli v našich chrámech vynesla 5 495,- Kč. Děkuji všem dárcům.


Modlíme se také za dobrou volbu nového pražského arcibiskupa (viz plakátek) a ukončení pandémie koronaviru.


    Ohlášky pro týden 21. - 27. 2. 2022


Sbírka této neděle je určená Svatému otci, svatopetrský haléř.


Dětem a učitelům hezké jarní prázdniny.


Modlíme se za zemřelého pana biskupa Františka Václava Lobkowicze, OPraem, který byl vícekrát i v naší farnosti. R.I.P. Sobotní rozloučení v 11 00 hod bude možné sledovat na televizi Noe (viz parte)


Modlíme se také za dobrou volbu nového pražského arcibiskupa (viz plakátek) a ukončení pandémie koronaviru.


    Ohlášky pro týden 14. - 20. 2. 2022


Ve úterý, kněží příbramského vikariátu, máme setkání, vikariátní konferenci, která začíná v 9 00 hod. mší svatou v Počepicích.


Sobotní mše svatá v Novém Kníně je určena dětem a mládeži.


V sobotu v 10 00 hod. na živohošťském hřbitově uložíme urnu zemřelé paní Fílové.


Sbírka příští neděli je určená Svatému otci, svatopetrský haléř.


Modlíme se také za dobrou volbu nového pražského arcibiskupa (viz plakátek) a ukončení pandémie koronaviru.


    Ohlášky pro týden 7. - 13. 2. 2022


V pátek o památce P. Marie Lurdské je světový den modliteb za nemocné. Pamatujme tedy na všechny nemocné naší farnosti.


Modlíme se také za dobrou volbu nového pražského arcibiskupa (viz plakátek) a ukončení pandémie koronaviru.


    Ohlášky pro týden 31. 1. - 6. 2. 2022


Ve středu slavíme svátek Uvedení Páně do chrámu. Mše svatá bude ráno v 8 00 hod v Novém Kníně a v 15 00 hod. ve Velké Hraštici. Na začátku bohoslužby budou posvěceny svíce (hromnice). Ve čtvrtek posvětím svíce i v Boroticích.


V pátek je první pátek v měsíci únoru. Od 16 30 je výstav Nejsvětější svátosti, v 16 45 litanie a požehnání, pak následuje mše svatá.


V sobotu v novoknínském kostele bude bohoslužba slova, kterou povede jáhen Petr Váňa. Uvede nás do 5. neděle lit. mezidobí, podá svaté přijímání.


V sobotu v 10 00 hod v pražské katedrále pan arcibiskup se setká s řeholníky a s řeholnicemi, kteří působí v naší diecézi.


V sobotu v 15 00 hod. v pražské katedrále přijme jáhenské svěcení bohoslovec Michal Hladík. Byl v naší farnosti na praxi.


Modlíme se také za dobrou volbu nového pražského arcibiskupa (viz plakátek) a ukončení pandémie koronaviru.


    Ohlášky pro týden 24. - 30. 1. 2022


V úterý 25. 1. slavíme svátek Obrácení svatého Pavla. Tímto dnem končí týden modliteb za jednotu křesťanů. Na televizi Noe možné se spojit při nešporách z baziliky sv. Pavla za hradbami z Říma v 17 30 hod. s papežem Františkem.


Doporučuji účastnit se formačního setkání pro kostelníky a pro všechny, kdo pečují o kostelní vybavení a prádlo. Toto setkání se uskuteční on-line ve čtvrtek 27. ledna 2022 ve 20:00. Více informací na stránkách: http://www.liturgie.cz/skola-liturgiky/a/sluzba-kostelnika.


Nedělní bohoslužby v Živohošti během zimního období nebudou.


Informace o Tříkrálové sbírce 2022.


Modlíme se také za dobrou volbu nového pražského arcibiskupa (viz plakátek) a ukončení pandémie koronaviru.


    Ohlášky pro týden 17. - 23. 1. 2022


V úterý 18. 1. kněží příbramského vikariátu se setkávají na vikariátní konferenci, která začíná mší svatou v 9 00 hod. v Milíně.


V úterý v naší farnosti nebude mše svatá.


18. 1. o památce Panny Marie, Matky jednoty křesťanů, začíná týden modliteb za jednotu křesťanů. Letos s tématem: „Viděli jsme na východě jeho hvězdu a přišli jsme se mu poklonit.“ (Mt2,2).


V neděli 23. 1. je první pouť v naší farnosti. V 15 00 hod. na Živohošti oslavíme patrony kostela svaté mučedníky Fabiána a Šebestiána.


Modlíme se také za dobrou volbu nového pražského arcibiskupa (viz plakátek) a ukončení pandémie koronaviru.


    Ohlášky pro týden 10. - 16. 1. 2022


Poděkování všem, kteří připravili ve farnosti důstojné prožívání vánočních svátků: úklidem, zdobením stromků, zpěvem…


Tříkrálová sbírka je vykonávána od určených osob a na vyhrazených místech. Po domech letos koledníci chodit nebudou. Je možné přispět i QR kódem (viz Informace k Tříkrálové sbírce 2022).


Dnešní nedělí Křtu Páně končí vánoční doba, v pondělí začíná liturgické mezidobí. Vánoční výzdoba zůstane v Novém Kníně a v Živohošti.


Modlíme se také za dobrou volbu nového pražského arcibiskupa (viz plakátek) a ukončení pandémie koronaviru.


    Ohlášky pro týden 3. - 9. 1. 2022


Poděkování všem, kteří připravili ve farnosti důstojné prožívání vánočních svátků: úklidem, zdobením stromků, zpěvem…


Slavnost Zjevení Páně slavíme ve čtvrtek. V předvečer ve středu v 16 00 hod. ve Starém Kníně požehnání vody u studny, pak pokračuje mše svatá ve farním kostele.


Ve čtvrtek o slavnosti Zjevení Páně je mše sv. v 16 00 hod v Boroticích, při této mši také bude žehnání vody kadidla a křídy.


Tříkrálová sbírka je vykonávána od určených osob a na vyhrazených místech. Po domech letos koledníci chodit nebudou. Je možné přispět i QR kódem (viz Informace k Tříkrálové sbírce 2022).


Nedělí Křtu Páně končí vánoční doba.


Modlíme se také za dobrou volbu nového pražského arcibiskupa (viz plakátek) a ukončení pandémie koronaviru.


    Ohlášky pro týden 20. - 26. 12. 2021


Věnujte, prosím, pozornost bohoslužbám o Vánocích v naší farnosti. Je zde dost změn. Věřím, že situace bude příznivá a bohoslužby bude možné prožít tak, jak je plánováno.
Děkuji také všem za dodržování všech nařízení.


Přeji pokojné prožití vánočních svátků ve zdraví.


Při bohoslužbách 26. 12. o svátku Svaté rodiny manželé mohou obnovit své manželské sliby.


Informace k Tříkrálové sbírce 2022.


Modlíme se také za dobrou volbu nového pražského arcibiskupa (viz plakátek).


    Ohlášky pro týden 13. - 19. 12. 2021


V úterý v 11 00 hod. v Živohošti se rozloučíme se zemřelou Marií Veselou, bývalou farní hospodyní u posledního zdejšího faráře P. Semráda O.Cr.
Večerní bohoslužba v Novém Kníně nebude.


V sobotu mimořádně bude mše svatá ve 14 00 hod. na Živohošti ze 4. adventní neděle. Při této bohoslužbě poděkujeme paní Šiškové k jejím kulatým narozeninám i ke svátku.
Přejeme Boží požehnání a pevné zdraví. Děkujeme za její službu v charitě i v živohošťském chrámu.
Nedělní bohoslužba v Živohošti nebude.


Sobotní mše svatá v Novém Kníně je určená dětem a mládeži.


Děkuji také Vám, kteří dodržujete opatření týkající se vnitřních prostor.


Pořad bohoslužeb na dobu vánoční.


Informace k Tříkrálové sbírce 2022.


Modlíme se také za dobrou volbu nového pražského arcibiskupa (viz plakátek).


    Ohlášky pro týden 6. - 12. 12. 2021


Srdečně zveme na poutní mši svatou k patronu novoknínského kostela sv. Mikuláše v pondělí v 9 00 hod.


V úterý kněží příbramského vikariátu se setkají na Svaté Hoře. Mše sv. je v 9 00 hod., pak setkání bude pokračovat v klášteře redemptoristů. Hostem bude pan biskup Wasserbauer. V Kníně v úterý nebude mše svatá.


Ve středu v 14 00 hod. ve Starém Kníně se rozloučíme při mši svaté se zemřelou paní Hrubou ze Záborné Lhoty.


Mše svatá ze slavnosti Neposkvrněného Početí Panny Marie bude ve středu v 17 00 hod. v Boroticích.


Připomínám svátost smíření v adventním čase. Zpovídá se přede mší svatou, po mši svaté nebo po domluvě v jiném čase. Na Dobříši bude zpovědní odpoledne v pondělí 13. 12. ve 14 00 v Pastoračním centru.


Informace k Tříkrálové sbírce 2022.


Modlíme se také za dobrou volbu nového pražského arcibiskupa (viz plakátek).


    Ohlášky pro týden 29. 11. - 5. 12. 2021


V úterý ve 13 hod. ve Starém Kníně se rozloučíme se zemřelou Evou Vodenkovou z Hraštice.


Přání Božího požehnání a pevného zdraví panu Michaelovi Havlíčkovi, našemu varhaníkovi, který v těchto dnech slaví své narozeniny. Děkuji za jeho službu v knínských kostelích i v borotickém chrámu.


Děkuji také Vám, kteří dodržujete opatření týkající se vnitřních prostor.


Pátek je prvním pátkem v měsíci prosinci. Výstav Nejsvětější svátosti bude od 16 30 hod. V 16 45 hod. litanie k Nejsvětějšímu Srdci Páně a svátostné požehnání, pak mše svatá.


Informace k synodálnímu procesu 2021 – 2023.


Modlíme se také za dobrou volbu nového pražského arcibiskupa (viz plakátek).


    Ohlášky pro týden 22. - 28. 11. 2021


Odpustky za zemřelé jsou rozšířeny na celý listopad.


V sobotu po mši sv v Novém Kníně cca 18 00 hod. setkání Pastorační rady farnosti.


24. 11. ve středu je mezinárodní připomínka lidí pronásledovaných pro víru - červená středa.


Při sobotní a nedělních bohoslužbách požehnám adventní věnce.


V neděli 28. 11. v Anežském klášteře v 10 00 hod. mše sv. (viz plakátek).


Informace k synodálnímu procesu 2021 – 2023.


Modlíme se také za dobrou volbu nového pražského arcibiskupa (viz plakátek).


    Ohlášky pro týden 15. - 21. 11. 2021


Poděkování všem, kteří mě modlitbou provázeli na duchovních cvičeních. Ty proběhly na Svaté Hoře, bylo nás přítomných 12 kněží z Čech i Moravy.


Odpustky za zemřelé jsou rozšířeny na celý listopad.


Příští neděle je poslední nedělí liturgického roku: slavnost Ježíše Krista Krále.


Modlíme se také za dobrou volbu nového pražského arcibiskupa (viz plakátek).


    Ohlášky pro týden 8. - 14. 11. 2021


Z důvodu pobytu na exerciciích v týdnu od 8. 11. - 12. 11. nebudou v naší farnosti pravidelné bohoslužby.


Mše sv. bude 13. 11. v 17 00 hod. v Novém Kníně ze svátku sv. Anežky České.


Modlíme se také za dobrou volbu nového pražského arcibiskupa (viz plakátek).


    Ohlášky pro týden 1. - 7. 11. 2021


O slavnosti Všech svatých v pondělí 1. 11. bude mše svatá v 10 30 hod. ve farním kostele ve Starém Kníně.


V pondělí 1. 11. v 11 45 hod se rozloučíme na staroknínském hřbitově se zemřelou paní Slepičkovou.


O Památce zemřelých 2. 11. mše svatá v 10 30 hod. ve farním kostele ve Starém Kníně a v 17 00 hod. v Boroticích


Na staroknínském hřbitově se po mši svaté v úterý pomodlíme za všechny zemřelé a požehnám hroby zemřelých.


V borotickém hřbitově v úterý od 16 00 hod pobožnost za všechny zemřelé a požehnání hrobů.


Děkuji, že pamatujete na Vaše zemřelé v modlitbě, že myslíte na kněze, kteří odpočívají na našich hřbitovech a staráte se o jejich hroby.


Odpustky za zemřelé rozšířeny na celý listopad. Také letos bude kvůli pokračující pandemii možné získat plnomocné odpustky za zemřelé nejen během oktávu Slavnosti Všech svatých, ale po celý listopad. Dekret v tomto smyslu ve čtvrtek oznámila Apoštolská penitenciárie.


Modlíme se také za dobrou volbu nového pražského arcibiskupa (viz plakátek).


Se změnou času upozorňuji na večerní bohoslužby v Novém Kníně. Budou začínat v 17 00 hod.


    Ohlášky pro týden 25. - 31. 10. 2021


V úterý ve 12 00 hod. se ve Starém Kníně rozloučíme s Josefem Kalašem
ve 14 00 hod. se v Novém Kníně rozloučíme s Jarmilou Šiškovou
večerní mše svatá bude v obvyklém čase v 18 00 v Novém Kníně.


Ve středu v 15 00 hod. požehnám v Mokrovratech automobil pro charitu.


V sobotu 30. 10. v 15 00 hod. požehnám vztyčený kříž mezi obcemi Dražetice a Chramiště. Děkuji panu Mikuláši Kroupovi za jeho iniciativu obnovit zde zničený kříž.
K požehnání srdečně zveme..


Ze soboty na neděli se mění čas.


Věnujte pozornost dopisu P. Michala Němečka: synoda 2021-2023 ve farnostech.
Očekávám také Vaše zapojení!


O slavnosti Všech svatých bude mše svatá v 10 30 hod. ve farním kostele ve Starém Kníně.
O Památce zemřelých 2. 11. plánuji mši svatou v 10 30 hod. ve farním kostele ve Starém Kníně a v 17 00 hod. v Boroticích.
Pamatujme na naše zemřelé v modlitbě. Také mysleme na kněze, kteří odpočívají na našich hřbitovech.


Modlíme se také za dobrou volbu nového pražského arcibiskupa (viz plakátek).


    Ohlášky pro týden 18. - 24. 10. 2021


V pondělí 18. 10. jsme zváni na poutní slavnost sv. Lukáše do sousední farnosti do Křečovic. Mše svatá je tam v 18 00 hod.


V úterý 19. 10. kněží příbramského vikariátu máme vikariátní konferenci, která začíná mší svatou v 9 00 hod. v Petrovicích. Modleme se za náš vikariát i za nového vikáře Jana Primuse, příbramského faráře.


Pan kardinál posílá slovo k zahájení synodální cesty (viz zde).


Příští neděle je misijní nedělí, také sbírka této neděle je věnována misiím (viz. dopis národního ředitele Papežských děl).


Modlíme se také za dobrou volbu nového pražského arcibiskupa (viz plakátek).


    Ohlášky pro týden 11. - 17. 10. 2021


Poděkování všem, kteří pomáhali s přípravou farní poutě k sv. Františku.


V úterý 5.10. zemřel na Svaté Hoře P. Vladimír Jedlička CSsR. Rozloučíme se s ním ve středu v 15 00 hod. na Svaté Hoře  (viz parte).
Prosíme o modlitbu za něj i za redemptoristy.


Pozvání biskupů k synodálnímu procesu (viz zde). v neděli 17. října v katedrálách, stejně jako ve farních kostelích po všech našich diecézích a exarchátu, budeme vzývat Ducha Svatého a prosit ho, aby nám ukázal správnou cestu, po které se máme vydat.


Příští sobotu je mše svatá pro děti a mládež. Srdečně zveme.


Modlíme se také za dobrou volbu nového pražského arcibiskupa (viz plakátek).    Ohlášky pro týden 4. - 10. 10. 2021


V pondělí zakončíme naši farní pouť ve Starém Kníně. Od 16 30 hod. bude ve staroknínském kostele vystavena Nejsvětější svátost k tiché adoraci. V 17 45 hod se pomodlíme litanie ke svatým a bude následovat poutní mše svatá.


V tomto týdnu redemptoristé slaví 160 let od jejich příchodu na Svatou Horu. Poděkují za své působení ve středu 6. 10. v 17 00 hod. a v sobotu 9. 10. v 9 00 hod v bazilice na Svaté Hoře.
Děkujeme za své sousedy a vyprošujeme redemptoristům další požehnané působení.


V sobotu v 15 00 hod. bude mše svatá ve Velké Hraštici.


Příští neděli je sbírka věnována na služné kněží.


Modlíme se také za dobrou volbu nového pražského arcibiskupa (viz plakátek).


    Ohlášky pro týden 27. 9. - 3. 10. 2021


V úterý je slavnost sv. Václava. Jsme zváni na pouť do Staré Boleslavi, kde byl Václav zavražděn. Mše svatá je tam v 10 00 hod dopoledne, je možné se i spojit prostřednictvím televize Noe.


V naší farnosti oslavíme svatého Václava poutní mši svatou v úterý 28. 9. v 17 00 hod. v Mokrovratech.


V pátek je první pátek vvměsíci říjnu, začíná naše farní pouť. Věnujte prosím pozornost přiloženému plakátku, kde je program letošní poutě.
Prosíme také o modlitbu za všechny poutníky, kteří k nám připutují..


V pondělí 4. 10. zakončíme naši pouť mší svatou ve farním kostele v 18 00 hod.


Dnešní sbírka je věnována církevnímu školství.


Modlíme se také za dobrou volbu nového pražského arcibiskupa (viz plakátek).


    Ohlášky pro týden 20. - 26. 9. 2021


V pondělí ve 13 00 hod. požehnám na Malčanech opravenou zvoničku a kříž.


V úterý se kněží našeho vikariátu sejdou na společném setkání: vikariátní konferenci. Ta bude v Příbrami, v 9 00 hod začínáme mší svatou v kostele sv. Jakuba, pak pokračuje naše setkání na místní faře.


V sobotu zveme na poutní mši svatou do Drevník. Mše svatá u kaple sv. Václava začíná v 15 00 hod.


Příští neděli je sbírka věnována církevnímu školství.


Modlíme se také za dobrou volbu nového pražského arcibiskupa (viz plakátek).


    Ohlášky pro týden 13. - 19. 9. 2021


Celý tento týden upíráme svůj zrak ke svaté Ludmile od její smrti uplyne 1 100 let. Je množství bohoslužeb i koncertů, které budou přenášeny televizí. V sobotu 18.9. na Tetíně bude hlavní celonárodní pouť.


Také provázíme modlitbou papeže Františka na jeho návštěvě Slovenska.


Ve středu od 12 30 v zahradě domu v Mokrovratech 115 program k uctění sv. Ludmily. (viz plakátek).
Ve 13 45 hod. zde bude slavena mše svatá. Ranní bohoslužba v Novém Kníně nebude.


Ve čtvrtek v 16 30 hod. v Boroticích vykonáme pobožnost křížové cesty se sv. Ludmilou, poté bude následovat mše svatá.


V pátek od 16 30 hod. výstav Nejsvětější svátosti zakončený v 17 45 hod. litaniemi k českým patronům, pak následuje mše svatá.


V sobotu v 13 00 hod. uzavře při mši svaté v Živohošti manželství pan Braborec a slečna Trizmová. Obřad povede řádový spolubratr P. David Kučerka O.Cr..


Večerní mše svatá v sobotu v 18 00 hod. v Novém Kníně je určená dětem a mládeži. Srdečně zveme.


V neděli ve 14 30 v Živohošti udělím svátost křtu Adélce.


Modlíme se také za dobrou volbu nového pražského arcibiskupa (viz plakátek).


    Ohlášky pro týden 6. - 12. 9. 2021


V pátek v poledne ve Starém Kníně uzavřou manželství Milan Mandík a Michaela Krpálková.
Prosíme o modlitbu za ně.


V sobotu v 10 00 hod. jsme zváni do Zahořan, kde pan biskup Karel Herbst posvětí ikonu sv. Ludmily.


V sobotu v 15 00 hod. bude mše sv. ve Velké Hraštici.


V neděli ve 14 00 v Živohošti budou pokřtěny dvě děti.


Modlíme se také za dobrou volbu nového pražského arcibiskupa (viz plakátek).


    Ohlášky pro týden 30. 8. - 5. 9. 2021


Připomínám přípravu na svátost biřmování tuto neděli v 18 00 na faře ve Starém Kníně.


Farní pouť na Tetín se vydařila. Děkuji všem, kteří se jí účastnili. I těm, kteří nás svou modlitbou podpořili.


Pan kardinál Dominik Duka posílá list, kterým nás zve do Tetína 18. září na národní pouť i do Maďarska na Eucharistický kongres.(viz pastýřské slovo).


V pátek je výstav Nejsvětější svátosti od 16 30 hod v Novém Kníně. Výstav bude zakončený litaniemi v 17 45 hod., pak následuje mše sv. Během výstavu možnost přijetí svátosti smíření.


V pátek po mši svaté na faře pokračuje setkání nad Písmem. Začínáme pročítat a probírat list Židům.


V sobotu ve 14 00 hod bude poutní mše sv. v Dražeticích u kaple Narození P. Marie.


V neděli pan biskup Zdeněk Wasserbauer udělí při mši svaté sedmi farníkům svátost biřmování. Prosíme o modlitbu za kandidáty biřmování i za jejich rodiny a kmotry.


Modlíme se také za dobrou volbu nového pražského arcibiskupa (viz plakátek).


    Ohlášky pro týden 23. - 29. 8. 2021


Připomínám přípravu na svátost biřmování tuto neděli v 18 00 na faře ve Starém Kníně.


Farní pouť na Tetín bude ve středu 25. 8. osobními auty. Kolem 15 00 hod. prohlídka poutního areálu. V 17 00 hod. mše svatá v kostele sv. Ludmily. Po mši sv. adorace.
Prosím o přihlášení se. (viz plakátek)
Budeme prosit za rodiny naší farnosti.


V sobotu dopoledne bude v Boroticích křest.


V sobotu odpoledne bude v Chotilsku mše sv. při „Chotilském posvícení“.


Modlíme se také za dobrou volbu nového pražského arcibiskupa (viz plakátek).


    Ohlášky pro týden 16. - 22. 8. 2021


Připomínám přípravu na svátost biřmování tuto neděli v 18 00 na faře ve Starém Kníně.


V středu v 13 00 hod. se ve Starém Kníně rozloučíme se zemřelým panem Červeným z Malé Hraštice.
Prosíme o modlitbu za něj i za zarmoucenou rodinu.


V pátek ve 14 00 hod. se v Boroticích při mši sv. rozloučíme se zemřelým panem Josefem Brožem z Dražetic.
Prosíme o modlitbu za něj i za zarmoucenou rodinu.


Farní pouť na Tetín bude ve středu 25. 8. osobními auty. Kolem 15 00 hod. prohlídka poutního areálu. V 17 00 hod. mše svatá v kostele sv. Ludmily. Po mši sv. adorace.
Prosím o přihlášení se.


Modlíme se také za dobrou volbu nového pražského arcibiskupa (viz plakátek).


    Ohlášky pro týden 9. - 15. 8. 2021


Připomínám přípravu na svátost biřmování tuto neděli v 18 00 na faře ve Starém Kníně


V úterý v 15 00 hod. se při mši svaté v Boroticích rozloučíme se zemřelou paní Maškovou z Drhov. Prosíme o modlitbu za ní i zarmoucenou rodinu.


V sobotu v Novém Kníně slavíme posvěcení chrámu.


V neděli v Boroticích je poutní mše svatá.


Farní pouť na Tetín bude ve středu 25. 8. osobními auty. Kolem 15 00 hod. prohlídka poutního areálu. V 17 00 hod. mše svatá v kostele sv. Ludmily. Po mši sv. adorace.
Prosím o přihlášení se.


Modlíme se také za dobrou volbu nového pražského arcibiskupa (viz plakátek).


    Ohlášky pro týden 2. - 8. 8. 2021


Farní pouť na Tetín bude ve středu 25. 8. osobními auty. Kolem 15 00 hod. prohlídka poutního areálu. V 17 00 hod. mše svatá v kostele sv. Ludmily. Po mši sv. adorace.
Prosím o přihlášení se.


Tuto neděli v 15 00 hod. na Živohošti bude mše svatá obětována za Jana Klepetáře, který zpíval v našem sboru a začátkem tohoto roku zemřel. Na živohošťském hřbitově odpočívá.


V úterý 3. 8. ve 14 30 hod. bude ve Starém Kníně zádušní mše svatá za  zemřelého Vasila Čubirku, celebruje P. Petr Přádka SJ.


Modlíme se také za dobrou volbu nového pražského arcibiskupa (viz plakátek).


    Ohlášky pro týden 26. 7. - 1. 8. 2021


Příprava na biřmování pokračuje v neděli 1. 8. v 18 00 hod na faře ve Starém Kníně.


Tuto neděli oslavíme Světový den prarodičů a seniorů.


Srdečně zveme na poutní mši sv. za rodiny naší farnosti ke kapli sv. Anny v pondělí 26. 7. v 18 00 hod.


Rádi bychom v srpnu uspořádali auty v roce sv. Ludmily farní pouť na Tetín. Pravděpodobně ve středu 25. 8. 2021. Prosím o podněty a připomínky.


Modlíme se také za dobrou volbu nového pražského arcibiskupa (viz plakátek).


    Ohlášky pro týden 19. - 25. 7. 2021


Příprava na biřmování pokračuje v neděli 18. 7. v 18 00 hod na faře ve Starém Kníně.


Tuto neděli 18. 7. ve 14 00 hod na Živohošti bude koncert Václava Hudečka..


Skautům přejeme hezký pobyt v našem kraji.


Pouť na Skalce u Mníšku bude v sobotu 24. 7.


Příští neděli oslavíme Světový den prarodičů a seniorů.


Rádi bychom v srpnu uspořádali auty v roce sv. Ludmily farní pouť na Tetín. Prosím o podněty a připomínky.


Modlíme se také za dobrou volbu nového pražského arcibiskupa (viz plakátek).


    Ohlášky pro týden 12. - 18. 7. 2021


Tuto neděli po mši svaté v Živohošti zahájíme přípravu na biřmování.


Tuto neděli ve 14 00 hod na Živohošti bude koncert Dětské opery Praha.


Skautům přejeme hezký pobyt v našem kraji, rád se za nimi vypravím ve středu 14. 7.


Prosíme o modlitbu za zemřelého Jana Mrázka, se kterým se na přání rodiny rozloučím při mši svaté v kruhu nejbližších.


Prosíme o modlitbu za naše nemocné, zvláště myslíme na paní Růženu Fafejtovou.


V neděli 18. 7. ve 14 00 hod. na Živohošti bude koncert Václava Hudečka..


Pouť na Skalce u Mníšku bude v sobotu 24. 7.


Modlíme se také za dobrou volbu nového pražského arcibiskupa (viz plakátek).


    Ohlášky pro týden 5. - 11. 7. 2021


V pondělí slavíme slavnost svatých věrozvěstů Cyrila a Metoděje. Mše svatá bude v 9 00 hod. ve farním kostele ve Starém Kníně.


Příští neděli po mši svaté v Živohošti zahájíme přípravu na biřmování.


Příští neděli ve 14 00 hod na Živohošti bude koncert Dětské opery Praha.


V neděli 18. 7. ve 14 00 hod. na Živohošti bude koncert Václava Hudečka..


Pouť na Skalce u Mníšku bude v sobotu 24. 7.


Modlíme se také za dobrou volbu nového pražského arcibiskupa (viz plakátek).


    Ohlášky pro týden 28. 6. - 4. 7. 2021


Pamatujme v modlitbě na všechny postižené silnými bouřkami a tornádem.


Dětem přeji hezké vysvědčení a prázdniny ve zdraví. Děkuji jejich rodičům a učitelům, kteří prožili s dětmi zvláštní školní rok. Přeji zasloužilý odpočinek a načerpání nových sil.


V úterý slavíme slavnost svatých apoštolů Petra a Pavla.


Ve čtvrtek zveme na poutní mši svatou ke kapli svatého Petra do Drhov. Začátek bohoslužby bude v 17 00 hod. V Boroticích mše svatá ten den nebude.


Pátek je první pátek v měsíci červenci. Výstav Nejsvětější svátosti bude v novoknínském kostele od 16 00 hod. Zakončen v 17 45 hod. litaniemi k Božskému Srdci Pán.


Pamatujme v modlitbě na zemřelou Květu Poláčkovou ze Sudovic.


Setkání PRF příští neděli na faře v Živohošti v 17 00 hod.


Modlíme se také za dobrou volbu nového pražského arcibiskupa (viz plakátek).


    Ohlášky pro týden 21. - 27. 6. 2021


V pátek 18.6. zemřela maminka pana faráře Dlouhého v požehnaném věku nedožitých 103 let. Rozloučení s ní bude ve středu 23.6. v 11 00 hod. v Mníšku pod Brdy v kostele sv. Václava (viz parte). Prosíme o modlitbu!


Modlíme se také za dobrou volbu nového pražského arcibiskupa (viz plakátek).


    Ohlášky pro týden 14. - 20. 6. 2021


V úterý kněží příbramského vikariátu mají pravidelné setkání, vikariátní konferenci. Začínáme mší svatou v 9 00 hod. v Krásné Hoře. Prosíme o modlitbu za kněze našeho vikariátu.


Ve středu v 17 00 hod. v Novém Kníně bude pokřtěn Nikolas. Prosíme o modlitbu za něj i za rodinu, ve které vyrůstá.


V sobotu v pražské katedrále v 10 00 hod. bude kněžské svěcení. Prosíme o modlitbu za novokněze i nová povolání ke kněžství.


V sobotu ve 14 00 hod. bude mše svatá u zvoničky v Milině (viz plakátek). Vzpomeneme na zemřelé manžele Skoupých.


V sobotu v Novém Kníně v 18 00 hod. bude mše svatá pro děti a mládež naší farnosti.


Modlíme se také za dobrou volbu nového pražského arcibiskupa (viz plakátek).


    Ohlášky pro týden 7. - 13. 6. 2021


Poděkování všem, kteří připravili důstojné slavení Božího Těla minulý čtvrtek v Boroticích.


Ve středu bude mše svatá ještě v 17 00 hod. v Živohošti. Pro stavební techniky naší diecéze ji bude slavit pan biskup Zdeněk Wasserbauer. Jsme srdečně zváni.


V pátek o slavnosti Nejsvětějšího Srdce Páně v Novém Kníně od 16 30 hod. bude výstav Nejsvětější svátosti zakončený v 17 30 hod. litaniemi k Božskému Srdci Páně a svátostným požehnáním. V 18 00 hod. při mši svaté poprvé přistoupí k svatému přijímání tři chlapci naší farnosti: Martin, Matouš a Marek.


V sobotu ve 14 00 hod. bude poutní mše svatá u kaple sv. Antonína v Nechalově. Srdečně zveme.


    Ohlášky pro týden 31. 5. - 6. 6. 2021


Ve čtvrtek slavíme svátek Těla a Krve Páně. Mše svatá je začíná v 17 00 hod. v Boroticích. Po mši svaté je eucharistický průvod u čtyř oltářů v obci, kde poděkujeme Pánu Ježíši za Jeho ochranu a pomoc


Na první pátek v měsíci červnu po mši svaté je výstav Nejsvětější svátosti, adorace, litanie a svátostné požehnání.


Prosím za modlitbu pro děti, které se v naší farnosti připravují k prvnímu svatému přijímání a jejich rodiče.


V Boroticích příští neděli 6. 6. k prvnímu svatému přijímání přistoupí poprvé Anička a Pavlík.


Přikládám list našich biskupů v situaci ustupující pandemie v naší zemi.


    Ohlášky pro týden 24. - 30. 5. 2021


V měsíci květnu před každou bohoslužbou se pomodlíme loretánské litanie.


V sobotu zveme na májovou pobožnost a mši svatou ke kapličce do Velké Lečice. Začátek je v 10 00 hod.


Děkuji za sbírku minulou neděli, která bude odvedena do Svatovojtěšského fondu na služné kněží. Vybralo se v naší farnosti 12 530,- Kč.


Příští neděle je svátek Nejsvětější Trojice.


Přikládám list našich biskupů v situaci ustupující pandemie v naší zemi.


    Ohlášky pro týden 18. - 23. 5. 2021


V měsíci květnu před každou bohoslužbou se pomodlíme loretánské litanie.


V pondělí 17. 5. ve 14 00 hod. na hřbitově v Boroticích se rozloučíme se zemřelou paní Pincovou rodačku z Čeliny.


V pondělí jsme zváni do sousední farnosti na mši svatou a májovou pobožnost ke kapli sv. Jana Nepomuckého v Nové Vsi pod Pleší. Začátek v 17 00 hod.


V úterý kněží příbramského vikariátu se setkají na vikariátní konferenci na Svaté Hoře. V 9 00 hod. začínáme mší svatou.


V sobotu zveme na svatodušní vigilii do Živohoště. Začínáme ve 20 00 hod.


Vzhledem k tomu, že se Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 23. dubna 2021 o bohoslužbách výslovně nezmiňuje, tak budeme analogicky aplikovat č. 17 tohoto Mimořádného opatření, což znamená, že za podmínek, že každý účastník bohoslužby bude mít ochranný prostředek dýchacích cest (tj. respirátor nebo nanoroušku), budou dodrženy ve vnitřních prostorech kostelů a kaplí rozestupy 2 metry (tzn. 4m² na osobu) - s výjimkou členů domácnosti -, a účastníci si před vstupem do vnitřního prostoru desinfikují ruce, nejsou stanovena žádná další omezení.


    Ohlášky pro týden 10. - 16. 5. 2021


V měsíci květnu před každou bohoslužbou se pomodlíme loretánské litanie.


15. 5. v 10 00 hod v Živohošti se při mši sv. pomodlíme a rozloučíme s Georgem Kotlinem.


15. 5. v 15 00 bude mše svatá v kapli sv. Jana Nepomuckého v Čelině.


Příští neděle je sbírka určená pro nově zřízený fond sv. Vojtěcha.


Vzhledem k tomu, že se Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 23. dubna 2021 o bohoslužbách výslovně nezmiňuje, tak budeme analogicky aplikovat č. 17 tohoto Mimořádného opatření, což znamená, že za podmínek, že každý účastník bohoslužby bude mít ochranný prostředek dýchacích cest (tj. respirátor nebo nanoroušku), budou dodrženy ve vnitřních prostorech kostelů a kaplí rozestupy 2 metry (tzn. 4m² na osobu) - s výjimkou členů domácnosti -, a účastníci si před vstupem do vnitřního prostoru desinfikují ruce, nejsou stanovena žádná další omezení.


    Ohlášky pro týden 3. - 9. 5. 2021


V měsíci květnu před každou bohoslužbou se pomodlíme loretánské litanie.


8. května mše svatá u kapličky na Chramištích.


9. května v 18 00 hod. májová pobožnost u kapličky v Malé Hraštici.


Vzhledem k tomu, že se Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 23. dubna 2021 o bohoslužbách výslovně nezmiňuje, tak budeme analogicky aplikovat č. 17 tohoto Mimořádného opatření, což znamená, že za podmínek, že každý účastník bohoslužby bude mít ochranný prostředek dýchacích cest (tj. respirátor nebo nanoroušku), budou dodrženy ve vnitřních prostorech kostelů a kaplí rozestupy 2 metry (tzn. 4m² na osobu) - s výjimkou členů domácnosti -, a účastníci si před vstupem do vnitřního prostoru desinfikují ruce, nejsou stanovena žádná další omezení.


    Ohlášky pro týden 26. 4. - 2. 5. 2021


4. velikonoční - je nedělí dobrého pastýře. Tento den si více uvědomujeme potřebu modlit se za duchovní povolání. Přikládám list papeže Františka k tomuto dni a doporučuji k přečtení a rozjímání. Také pan kardinál Dominik Duka posílá k tomuto dni své povzbuzení.


Pouť za duchovní povolání je plánována na sobotu 1. května v 11 30 hod. na Svaté Hoře.


1. května začíná mariánský měsíc květen. Povzbuzuji ke společné modlitbě v našich kapličkách, k májovým pobožnostem. V měsíci květnu před každou bohoslužbou se pomodlíme loretánské litanie.


1. května v 15 00 hod. ve Velké Hraštici bude poutní mše svatá. Oslavíme patrona kostela svatého Zikmunda.


6. dubna 2021 vydalo Ministerstvo zdravotnictví Mimořádné opatření, které vstoupí v platnost 12. dubna. Nevyplývají z něj pro nás žádné zásadní změny, tzn. venkovního shromáždění (např. bohoslužeb venku) se může účastnit nejvýše 100 účastníků. A v kostele či kapli se nesmí náboženských obřadů účastnit více účastníků, než odpovídá obsazenosti nejvýše 10 % míst k sezení. Hygienické předpisy jsou také stále stejné.


Děkuji všem, kteří dodržují pravidla účasti na bohoslužbách.


    Ohlášky pro týden 19. - 25. 4. 2021


Příští neděle - 4. velikonoční - je nedělí dobrého pastýře. Tento den si více uvědomujeme potřebu modlit se za duchovní povolání. Přikládám list papeže Františka k tomuto dni a doporučuji k přečtení a rozjímání.


Pouť za duchovní povolání je plánována na sobotu 1. května v 11 30 hod. na Svaté Hoře.


Na svátek sv. Vojtěcha v pátek 23. 4. v 18 00 hod. pan kardinál Dominik Duka bude slavit v pražské katedrále eucharistii a v jejím průběhu ocení několik osobností pražské arcidiecéze pamětními medailemi


6. dubna 2021 vydalo Ministerstvo zdravotnictví Mimořádné opatření, které vstoupí v platnost 12. dubna. Nevyplývají z něj pro nás žádné zásadní změny, tzn. venkovního shromáždění (např. bohoslužeb venku) se může účastnit nejvýše 100 účastníků. A v kostele či kapli se nesmí náboženských obřadů účastnit více účastníků, než odpovídá obsazenosti nejvýše 10 % míst k sezení. Hygienické předpisy jsou také stále stejné.


Děkuji všem, kteří dodržují pravidla účasti na bohoslužbách.


    Ohlášky pro týden 12. - 18. 4. 2021


6. dubna 2021 vydalo Ministerstvo zdravotnictví Mimořádné opatření, které vstoupí v platnost 12. dubna. Nevyplývají z něj pro nás žádné zásadní změny, tzn. venkovního shromáždění (např. bohoslužeb venku) se může účastnit nejvýše 100 účastníků. A v kostele či kapli se nesmí náboženských obřadů účastnit více účastníků, než odpovídá obsazenosti nejvýše 10 % míst k sezení. Hygienické předpisy jsou také stále stejné.


Děkuji všem, kteří dodržují pravidla účasti na bohoslužbách.


    Ohlášky pro týden 5. - 11. 4. 2021


Všem přeji požehnané prožití velikonočních svátků. Ať Zmrtvýchvstalý Pán nás naplní Pokojem a radostí.


Poděkování všem, kteří pomohli s důstojnou přípravou obřadů velikonočního tridua a Velikonoc: ať už úklidem, výzdobou, čtením lekcí, asistencí, zpěvem nebo modlitbou. Zvláště děkuji těm, kteří jsou nemocní a modlí se za naši farnost. Jsme s nimi spojeni!


    Ohlášky pro týden 5. - 11. 4. 2021


Všem přeji požehnané prožití velikonočních svátků. Ať Zmrtvýchvstalý Pán nás naplní Pokojem a radostí.


Poděkování všem, kteří pomohli s důstojnou přípravou obřadů velikonočního tridua a Velikonoc: ať už úklidem, výzdobou, čtením lekcí, asistencí, zpěvem nebo modlitbou. Zvláště děkuji těm, kteří jsou nemocní a modlí se za naši farnost. Jsme s nimi spojeni!


Poděkování také za Vaše dary na Svatou zemi, darovali jste 4 712,- Kč.


Se zemřelou paní Pavlou Miškovou se rozloučíme v úterý ve 13 00 na hřbitově ve Starém Kníně. Prosíme o modlitbu!


Se zemřelým panem Ing. Josefem Budkou z Libčic se rozloučíme při mši svaté ve čtvrtek ve 13 00 hod. z kostela sv. Františka ve Starém Kníně. Prosíme o modlitbu!


Večerní mše svaté v Novém Kníně budou začínat v 18 00 hod.


Neděle příštího týdne je neděle Božího milosrdenství.


Děkuji všem, kteří dodržují pravidla účasti na bohoslužbách.


    Ohlášky pro týden 29. 3. - 4. 4. 2021


Svátost smíření lze v naší farnosti vykonat přede mší svatou, po mši svaté nebo po domluvě v jiném čase.


Možnost svátosti smíření je i na Svaté Hoře, přikládám rozpis bohoslužeb i příležitost svátosti smíření. (plakátek).


Na Zelený čtvrtek v 9 30 mše sv. v katedrále v Praze. Kněží obnoví své sliby, budou posvěceny svaté oleje. Lze sledovat na https://katedrala.tv/.


Sbírka na Velký pátek bude věnována Svaté zemi. Peníze je možné vložit do kasičky v kostele.


Dopoledne na Velký pátek v 10 00 hod. ve Starém Kníně vykonáme pobožnost křížové cesty.


Boží hrob ve Starém Kníně bude možné uctít na Bílou sobotu od 10 00 do 14 00 hod.


Přikládám požehnání pokrmů (jídla) na Boží Hod velikonoční.


Přikládám výzvu biskupů ke sčítání lidu 2021..


Děkuji všem, kteří dodržují pravidla účasti na bohoslužbách.


    Ohlášky pro týden 22. - 28. 3. 2021


Ve čtvrtek v Boroticích a v pátek v Novém Kníně se přede mší svatou modlíme křížovou cestu, začátek pobožnosti je v 17:00 hod., pak následuje mše svatá.


Svátost smíření lze v naší farnosti vykonat přede mší svatou, po mši svaté nebo po domluvě v jiném čase.


V pondělí se rozezní v pravé poledne kostelní zvony jako připomínka a symbolické uctění památky zemřelých v souvislosti s touto nemocí a jako vyjádření podpory pozůstalým.


Ve čtvrtek 25. 3. slavíme slavnost Zvěstování Páně, srdečně zveme tento den na mši svatou do Borotic.


Další večer mladých 26. 3. 2021 na téma Velikonoce (viz plakátek).


V sobotu a v neděli při bohoslužbách vstupujeme do svatého týdne, prosím všechny, kteří se budou účastnit bohoslužeb Květné neděle, aby si připravili ratolesti k posvěcení.


Ze soboty na  neděli se mění čas na letní.


Pořad bohoslužeb ve Svatém týdnu a o Velikonocích.


Přikládám výzvu biskupů ke sčítání lidu 2021..


Děkuji všem, kteří dodržují pravidla účasti na bohoslužbách.


    Ohlášky pro týden 15. - 21. 3. 2021


Ve čtvrtek v Boroticích a v pátek v Novém Kníně se přede mší svatou modlíme křížovou cestu, začátek pobožnosti je v 17:00 hod., pak následuje mše svatá.


Svátost smíření lze v naší farnosti vykonat přede mší svatou, po mši svaté nebo po domluvě v jiném čase.


V pátek je slavnost sv. Josefa.


Další večer mladých 26. 3. 2021 na téma Velikonoce (viz plakátek).


Děkuji všem, kteří dodržují pravidla účasti na bohoslužbách.


    Ohlášky pro týden 8. - 14. 3. 2021


Ve čtvrtek v Boroticích a v pátek v Novém Kníně se přede mší svatou modlíme křížovou cestu, začátek pobožnosti je v 17:00 hod., pak následuje mše svatá.


Svátost smíření lze v naší farnosti vykonat přede mší svatou, po mši svaté nebo po domluvě v jiném čase.


Příští týden v sobotu budu na Svaté Hoře vést duchovní obnovu, prosím o modlitbu. (viz plakátek).


Děkuji všem, kteří dodržují pravidla účasti na bohoslužbách.


    Ohlášky pro týden 1. - 7. 3. 2021


V úterý 2. března si připomeneme zakladatelku Řádu Křižovníků sv.  Anežku Českou.


Pátek je prvním pátkem v měsíci březnu. Po mši svaté uctíme Pána Ježíše přítomného v Nejsvětější svátosti adorací a litaniemi. Vyprosíme si Boží požehnání.


Ve čtvrtek v Boroticích a v pátek v Novém Kníně se přede mší svatou modlíme křížovou cestu, začátek pobožnosti je v 17:00 hod.


V sobotu v 15 00 ve farním kostele ve Starém Kníně poděkuje při mši sv. Charita Starý Knín se svým farním vikářem Zbyškem Grzybem za službu potřebným.


Svátost smíření lze v naší farnosti vykonat přede mší svatou, po mši svaté nebo po domluvě v jiném čase.


Děkuji všem, kteří přispěli do sbírky minulou neděli, která byla věnována Svatému Otci, sbírka Svatopetrský haléř. Vybralo se 6 366,- Kč.


Děkuji všem, kteří dodržují pravidla účasti na bohoslužbách.


    Ohlášky pro týden 22. - 28. 2. 2021


V úterý v 10:00 hod. na hřbitově ve Starém Kníně se rozloučíme s J. Drobílkovou z Prostřední Lhoty.
Prosíme o modlitbu.


V pátek 19. 2. 2021 jsme se rozloučili na hřbitově v Boroticích se zemřelým Janem Moulíkem z Chotilska.
Prosíme o modlitbu.


Sbírka dnešní neděle je věnována Svatému Otci, sbírka Svatopetrský haléř.


Ve čtvrtek v Boroticích a v pátek v Novém Kníně se přede mší svatou modlíme křížovou cestu, začátek pobožnosti je v 17:00 hod.


Svátost smíření lze v naší farnosti vykonat přede mší svatou, po mši svaté nebo po domluvě v jiném čase.


Tým mládeže ze Štětkovic nabízí v rámci online setkání Večery mladých (viz plakátek) 26. 2. v 19:00 hod. téma Svátost smíření.
Prosíme, aby se všichni přihlásili do 19:05 hod. Pozdější připojení nebude možné.


    Ohlášky pro týden 15. - 21. 2. 2021


Ve středu je Popeleční středa, začíná postní doba. Tento den je dnem přísného postu. Bohoslužba s posvěcením popela bude ve farním kostele ve středu 17. 2. v 17 00 hod.


Popelec bude udílen beze slov sypáním na hlavu. Přijmout tuto svátostinu bude možné ve středu při mši svaté a také při všech bohoslužbách v sobotu a v neděli.


V postní době ve čtvrtek v Boroticích a v pátek v Novém Kníně budeme začínat v 17 00 hod. pobožností křížové cesty, pak následuje mše svatá.


Nezapomínejme v této době také na přijetí svátosti smíření. Zpovídám před mší svatou, po mši svaté nebo po domluvě v jiném čase.


Informace ze Svaté Hory:
V následujících týdnech bude ve svatohorské bazilice probíhat první etapa čištění štukové výzdoby stropu a stěn presbytáře. Akce bude zahájena v pondělí 15. února 2021 stavbou lešení, která si vyžádá pravděpodobně několik dní. V době stavby lešení, tj. od pondělí 15. února včetně, bude svatohorská bazilika pro veřejnost uzavřena, nebudou v ní slouženy mše a mše nebudou přenášeny internetovou televizí. O obnovení provozu vás budeme informovat. Intence (úmysly) plánované pro tyto dny budou slouženy při bohoslužbách konaných v klášterní kapli. Tyto nebudou přístupné veřejnosti ani přenášeny. Výjimku tvoří mše svatá ve středu 17. února v 17 00 hodin. Tato mše z Popeleční středy se uskuteční v bazilice, a to včetně udílení popelce a bude přenášena. Pro ty, kteří nebudou moci přijmout popelec na této mši (omezená kapacita baziliky na 10 osob) bude možnost jeho přijetí ve stejný čas u Korunovačního oltáře a také při každé nedělní mši 21. února. Víkendový provoz baziliky 20. a 21. února bude bez omezení včetně konání pravidelných bohoslužeb. Prosíme, plánujte přijetí svátosti smíření s předstihem .


    Ohlášky pro týden 8. - 14. 2. 2021


11. února je památka Panny Marie Lurdské, světový den nemocných. K tomuto dni papež František napsal poselství... Na všechny nemocné pamatujeme při každé mši svaté. Děkuji také těm, kteří o nemocné pečují.


Věnujte pozornost pořadu bohoslužeb a možnosti počtu lidí na bohoslužbách, prosím o dodržování pravidel pro bohoslužby.


    Ohlášky pro týden 1. - 7. 2. 2021


2. února je svátek Uvedení Páně do chrámu. Svíce (hromnice) posvětím v našich chrámech při sobotních a nedělních bohoslužbách.


Pátek je prvním pátkem v měsíci únoru, po mši svaté bude výstav Nejsvětější svátosti, litanie a svátostné požehnání.


Křesťanský ekumenický web signály.cz připravil v rámci celoročního projektu digitální evangelizace vzdělávací semináře pro mládež. Připravili jsme pro každý měsíc seminář pro mladou generaci středních a vysokých škol zaměřenou na dnešní otázky mladých lidí nejen ve víře, ale i v běžném životě. Semináře jsou zcela zdarma a probíhat budou skrze ZOOM, online. Každý seminář bude trvat zhruba 60 minut a následně bude prostor pro dotazy a vzájemný dialog.
Jaké jsou témata seminářů?
• Mediální gramotnost
• Kritické myšlení
• Jak vést rozhovor s Bohem
• Sociální sítě
• Sexualita
• Novodobá evangelizace
• Blogování
• Organizace eventů
Přihlášení probíhá na tomto odkazu.
Mezi řečníky se objeví například plzeňský biskup Mons.Tomáš Holub, kněz a teolog Mgr. Jan Koblížek Th.D, markeťák Albín Augustín Balát, bloggerka Kateřina Sedláčková, moderátor TV Noe a kněz P. Daniel Vícha, který se účastní projektů pro mladé lidi - například Světové dny v Panamě a mnoho dalších.


Věnujte pozornost pořadu bohoslužeb a možnosti počtu lidí na bohoslužbách, prosím o dodržování pravidel pro bohoslužby.


    Ohlášky pro týden 25. - 31. 1. 2021


Sbírka dnešní neděle je věnována Českému katolickému biblickému dílu (viz dopis Dominika kardinála Duky).


Ve čtvrtek bylo Formační setkání lektorů, kteří při liturgii slouží čtením Božího slova. Uskutečnilo se on-line formou, záznam večera lze dohledat zde.


Otec Roman Vlk farář v Laškově nabízí krátká videa k nedělním bohoslužbám pro děti.


Věnujte pozornost pořadu bohoslužeb a možnosti počtu lidí na bohoslužbách, prosím o dodržování pravidel pro bohoslužby.


    Ohlášky pro týden 18. - 24. 1. 2021


Děkuji za sbírky minulých nedělí, kdy jste darovali 25 000,- Kč Charitě Starý Knín na její činnost. Peníze byly v minulém týdnu předány Charitě.


V pondělí slavíme svátek Panny Marie, Matky jednoty křesťanů. Začíná týden modliteb za jednotu křesťanů. Prosím pamatujte v modlitbě!


V úterý kněží příbramského vikariátu se poprvé v letošním roce setkají na pravidelné vikariátní konferenci. V 9 00 hod. začínáme mší svatou ve Slivici. Naše jednání bude pokračovat na místní faře. Prosíme o modlitbu za naše kněze.


Ve středu slavíme svátek svatých mučedníků Fabiána a Šebestiána. Jim je zasvěcen kostel ve Staré Živohošti, proto příští neděli 24. ledna v 15 00 hod. budeme slavit poutní slavnost v tomto chrámu. Na pouť přijede můj řádový spolubratr novokněz P. Tomáš Gregůrek O.Cr. a udělí nám novokněžské požehnání.


Věnujte pozornost pořadu bohoslužeb a možnosti počtu lidí na bohoslužbách, prosím o dodržování pravidel pro bohoslužby.


    Ohlášky pro týden 18. - 24. 1. 2021


Sbírky v neděli 3. a 10. ledna budou věnovány místní charitě. Obvyklá Tříkrálová sbírka se letos neuskuteční (viz plakátek).


Peníze je možno vložit do kostelní sbírky nebo odeslat na účet charity .


Dnešní nedělí Křtu Páně končí vánoční doba.


Poutní slavnost svatých Fabiána a Šebestiána v Živohošti oslavíme v neděli 24. ledna mší svatou v 15 00 hod.


Věnujte pozornost pořadu bohoslužeb a možnosti počtu lidí na bohoslužbách, prosím o dodržování pravidel pro bohoslužby.


    Ohlášky pro týden 4. - 10. 1. 2021


Sbírky v neděli 3. a 10. ledna budou věnovány místní charitě. Obvyklá Tříkrálová sbírka se letos neuskuteční (viz plakátek).


Peníze je možno vložit do kostelní sbírky nebo odeslat na účet charity .


O slavnosti Zjevení Páně ve středu v 16 hodin začíná bohoslužba požehnáním vody u studny ve Starém Kníně, také bude požehnáno kadidlo a křída.


V sobotu a v neděli začne bohoslužba požehnáním vody a pokropením lidu na připomínku našeho křtu.


Nedělí Křtu Páně končí vánoční doba.


Věnujte pozornost pořadu bohoslužeb a možnosti počtu lidí na bohoslužbách, prosím o dodržování pravidel pro bohoslužby.


TOPlist