............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................
Úvodní stránka O farnosti Dění ve farnosti Kontakty Chrámový sbor Farní charita
............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................

Rozcestník k dalším stránkám nástěnky

Pořad bohoslužeb
pro každý týden je včetně změn dostupný zde:

  kalendar
Pozvánky
na zajímavé akce v naší farnosti nebo v okolí jsou ke stažení zde:

kalendar
Fotografie
z některých akcí naší farnosti je možné si prohlédnout zde:

fotoaparat
Texty
k aktuálním tématům či týkající se naší farnosti jsou ke stažení zde:

text

Týdenní ohlášky    Ohlášky pro týden 18. - 24. 10. 2021


V pondělí 18. 10. jsme zváni na poutní slavnost sv. Lukáše do sousední farnosti do Křečovic. Mše svatá je tam v 18 00 hod.


V úterý 19. 10. kněží příbramského vikariátu máme vikariátní konferenci, která začíná mší svatou v 9 00 hod. v Petrovicích. Modleme se za náš vikariát i za nového vikáře Jana Primuse, příbramského faráře.


Pan kardinál posílá slovo k zahájení synodální cesty (viz zde).


Příští neděle je misijní nedělí, také sbírka této neděle je věnována misiím (viz. dopis národního ředitele Papežských děl).


Modlíme se také za dobrou volbu nového pražského arcibiskupa (viz plakátek).


    Ohlášky pro týden 11. - 17. 10. 2021


Poděkování všem, kteří pomáhali s přípravou farní poutě k sv. Františku.


V úterý 5.10. zemřel na Svaté Hoře P. Vladimír Jedlička CSsR. Rozloučíme se s ním ve středu v 15 00 hod. na Svaté Hoře  (viz parte).
Prosíme o modlitbu za něj i za redemptoristy.


Pozvání biskupů k synodálnímu procesu (viz zde). v neděli 17. října v katedrálách, stejně jako ve farních kostelích po všech našich diecézích a exarchátu, budeme vzývat Ducha Svatého a prosit ho, aby nám ukázal správnou cestu, po které se máme vydat.


Příští sobotu je mše svatá pro děti a mládež. Srdečně zveme.


Modlíme se také za dobrou volbu nového pražského arcibiskupa (viz plakátek).    Ohlášky pro týden 4. - 10. 10. 2021


V pondělí zakončíme naši farní pouť ve Starém Kníně. Od 16 30 hod. bude ve staroknínském kostele vystavena Nejsvětější svátost k tiché adoraci. V 17 45 hod se pomodlíme litanie ke svatým a bude následovat poutní mše svatá.


V tomto týdnu redemptoristé slaví 160 let od jejich příchodu na Svatou Horu. Poděkují za své působení ve středu 6. 10. v 17 00 hod. a v sobotu 9. 10. v 9 00 hod v bazilice na Svaté Hoře.
Děkujeme za své sousedy a vyprošujeme redemptoristům další požehnané působení.


V sobotu v 15 00 hod. bude mše svatá ve Velké Hraštici.


Příští neděli je sbírka věnována na služné kněží.


Modlíme se také za dobrou volbu nového pražského arcibiskupa (viz plakátek).


    Ohlášky pro týden 27. 9. - 3. 10. 2021


V úterý je slavnost sv. Václava. Jsme zváni na pouť do Staré Boleslavi, kde byl Václav zavražděn. Mše svatá je tam v 10 00 hod dopoledne, je možné se i spojit prostřednictvím televize Noe.


V naší farnosti oslavíme svatého Václava poutní mši svatou v úterý 28. 9. v 17 00 hod. v Mokrovratech.


V pátek je první pátek vvměsíci říjnu, začíná naše farní pouť. Věnujte prosím pozornost přiloženému plakátku, kde je program letošní poutě.
Prosíme také o modlitbu za všechny poutníky, kteří k nám připutují..


V pondělí 4. 10. zakončíme naši pouť mší svatou ve farním kostele v 18 00 hod.


Dnešní sbírka je věnována církevnímu školství.


Modlíme se také za dobrou volbu nového pražského arcibiskupa (viz plakátek).


    Ohlášky pro týden 20. - 26. 9. 2021


V pondělí ve 13 00 hod. požehnám na Malčanech opravenou zvoničku a kříž.


V úterý se kněží našeho vikariátu sejdou na společném setkání: vikariátní konferenci. Ta bude v Příbrami, v 9 00 hod začínáme mší svatou v kostele sv. Jakuba, pak pokračuje naše setkání na místní faře.


V sobotu zveme na poutní mši svatou do Drevník. Mše svatá u kaple sv. Václava začíná v 15 00 hod.


Příští neděli je sbírka věnována církevnímu školství.


Modlíme se také za dobrou volbu nového pražského arcibiskupa (viz plakátek).


    Ohlášky pro týden 13. - 19. 9. 2021


Celý tento týden upíráme svůj zrak ke svaté Ludmile od její smrti uplyne 1 100 let. Je množství bohoslužeb i koncertů, které budou přenášeny televizí. V sobotu 18.9. na Tetíně bude hlavní celonárodní pouť.


Také provázíme modlitbou papeže Františka na jeho návštěvě Slovenska.


Ve středu od 12 30 v zahradě domu v Mokrovratech 115 program k uctění sv. Ludmily. (viz plakátek).
Ve 13 45 hod. zde bude slavena mše svatá. Ranní bohoslužba v Novém Kníně nebude.


Ve čtvrtek v 16 30 hod. v Boroticích vykonáme pobožnost křížové cesty se sv. Ludmilou, poté bude následovat mše svatá.


V pátek od 16 30 hod. výstav Nejsvětější svátosti zakončený v 17 45 hod. litaniemi k českým patronům, pak následuje mše svatá.


V sobotu v 13 00 hod. uzavře při mši svaté v Živohošti manželství pan Braborec a slečna Trizmová. Obřad povede řádový spolubratr P. David Kučerka O.Cr..


Večerní mše svatá v sobotu v 18 00 hod. v Novém Kníně je určená dětem a mládeži. Srdečně zveme.


V neděli ve 14 30 v Živohošti udělím svátost křtu Adélce.


Modlíme se také za dobrou volbu nového pražského arcibiskupa (viz plakátek).


    Ohlášky pro týden 6. - 12. 9. 2021


V pátek v poledne ve Starém Kníně uzavřou manželství Milan Mandík a Michaela Krpálková.
Prosíme o modlitbu za ně.


V sobotu v 10 00 hod. jsme zváni do Zahořan, kde pan biskup Karel Herbst posvětí ikonu sv. Ludmily.


V sobotu v 15 00 hod. bude mše sv. ve Velké Hraštici.


V neděli ve 14 00 v Živohošti budou pokřtěny dvě děti.


Modlíme se také za dobrou volbu nového pražského arcibiskupa (viz plakátek).


    Ohlášky pro týden 30. 8. - 5. 9. 2021


Připomínám přípravu na svátost biřmování tuto neděli v 18 00 na faře ve Starém Kníně.


Farní pouť na Tetín se vydařila. Děkuji všem, kteří se jí účastnili. I těm, kteří nás svou modlitbou podpořili.


Pan kardinál Dominik Duka posílá list, kterým nás zve do Tetína 18. září na národní pouť i do Maďarska na Eucharistický kongres.(viz pastýřské slovo).


V pátek je výstav Nejsvětější svátosti od 16 30 hod v Novém Kníně. Výstav bude zakončený litaniemi v 17 45 hod., pak následuje mše sv. Během výstavu možnost přijetí svátosti smíření.


V pátek po mši svaté na faře pokračuje setkání nad Písmem. Začínáme pročítat a probírat list Židům.


V sobotu ve 14 00 hod bude poutní mše sv. v Dražeticích u kaple Narození P. Marie.


V neděli pan biskup Zdeněk Wasserbauer udělí při mši svaté sedmi farníkům svátost biřmování. Prosíme o modlitbu za kandidáty biřmování i za jejich rodiny a kmotry.


Modlíme se také za dobrou volbu nového pražského arcibiskupa (viz plakátek).


    Ohlášky pro týden 23. - 29. 8. 2021


Připomínám přípravu na svátost biřmování tuto neděli v 18 00 na faře ve Starém Kníně.


Farní pouť na Tetín bude ve středu 25. 8. osobními auty. Kolem 15 00 hod. prohlídka poutního areálu. V 17 00 hod. mše svatá v kostele sv. Ludmily. Po mši sv. adorace.
Prosím o přihlášení se. (viz plakátek)
Budeme prosit za rodiny naší farnosti.


V sobotu dopoledne bude v Boroticích křest.


V sobotu odpoledne bude v Chotilsku mše sv. při „Chotilském posvícení“.


Modlíme se také za dobrou volbu nového pražského arcibiskupa (viz plakátek).


    Ohlášky pro týden 16. - 22. 8. 2021


Připomínám přípravu na svátost biřmování tuto neděli v 18 00 na faře ve Starém Kníně.


V středu v 13 00 hod. se ve Starém Kníně rozloučíme se zemřelým panem Červeným z Malé Hraštice.
Prosíme o modlitbu za něj i za zarmoucenou rodinu.


V pátek ve 14 00 hod. se v Boroticích při mši sv. rozloučíme se zemřelým panem Josefem Brožem z Dražetic.
Prosíme o modlitbu za něj i za zarmoucenou rodinu.


Farní pouť na Tetín bude ve středu 25. 8. osobními auty. Kolem 15 00 hod. prohlídka poutního areálu. V 17 00 hod. mše svatá v kostele sv. Ludmily. Po mši sv. adorace.
Prosím o přihlášení se.


Modlíme se také za dobrou volbu nového pražského arcibiskupa (viz plakátek).


    Ohlášky pro týden 9. - 15. 8. 2021


Připomínám přípravu na svátost biřmování tuto neděli v 18 00 na faře ve Starém Kníně


V úterý v 15 00 hod. se při mši svaté v Boroticích rozloučíme se zemřelou paní Maškovou z Drhov. Prosíme o modlitbu za ní i zarmoucenou rodinu.


V sobotu v Novém Kníně slavíme posvěcení chrámu.


V neděli v Boroticích je poutní mše svatá.


Farní pouť na Tetín bude ve středu 25. 8. osobními auty. Kolem 15 00 hod. prohlídka poutního areálu. V 17 00 hod. mše svatá v kostele sv. Ludmily. Po mši sv. adorace.
Prosím o přihlášení se.


Modlíme se také za dobrou volbu nového pražského arcibiskupa (viz plakátek).


    Ohlášky pro týden 2. - 8. 8. 2021


Farní pouť na Tetín bude ve středu 25. 8. osobními auty. Kolem 15 00 hod. prohlídka poutního areálu. V 17 00 hod. mše svatá v kostele sv. Ludmily. Po mši sv. adorace.
Prosím o přihlášení se.


Tuto neděli v 15 00 hod. na Živohošti bude mše svatá obětována za Jana Klepetáře, který zpíval v našem sboru a začátkem tohoto roku zemřel. Na živohošťském hřbitově odpočívá.


V úterý 3. 8. ve 14 30 hod. bude ve Starém Kníně zádušní mše svatá za  zemřelého Vasila Čubirku, celebruje P. Petr Přádka SJ.


Modlíme se také za dobrou volbu nového pražského arcibiskupa (viz plakátek).


    Ohlášky pro týden 26. 7. - 1. 8. 2021


Příprava na biřmování pokračuje v neděli 1. 8. v 18 00 hod na faře ve Starém Kníně.


Tuto neděli oslavíme Světový den prarodičů a seniorů.


Srdečně zveme na poutní mši sv. za rodiny naší farnosti ke kapli sv. Anny v pondělí 26. 7. v 18 00 hod.


Rádi bychom v srpnu uspořádali auty v roce sv. Ludmily farní pouť na Tetín. Pravděpodobně ve středu 25. 8. 2021. Prosím o podněty a připomínky.


Modlíme se také za dobrou volbu nového pražského arcibiskupa (viz plakátek).


    Ohlášky pro týden 19. - 25. 7. 2021


Příprava na biřmování pokračuje v neděli 18. 7. v 18 00 hod na faře ve Starém Kníně.


Tuto neděli 18. 7. ve 14 00 hod na Živohošti bude koncert Václava Hudečka..


Skautům přejeme hezký pobyt v našem kraji.


Pouť na Skalce u Mníšku bude v sobotu 24. 7.


Příští neděli oslavíme Světový den prarodičů a seniorů.


Rádi bychom v srpnu uspořádali auty v roce sv. Ludmily farní pouť na Tetín. Prosím o podněty a připomínky.


Modlíme se také za dobrou volbu nového pražského arcibiskupa (viz plakátek).


    Ohlášky pro týden 12. - 18. 7. 2021


Tuto neděli po mši svaté v Živohošti zahájíme přípravu na biřmování.


Tuto neděli ve 14 00 hod na Živohošti bude koncert Dětské opery Praha.


Skautům přejeme hezký pobyt v našem kraji, rád se za nimi vypravím ve středu 14. 7.


Prosíme o modlitbu za zemřelého Jana Mrázka, se kterým se na přání rodiny rozloučím při mši svaté v kruhu nejbližších.


Prosíme o modlitbu za naše nemocné, zvláště myslíme na paní Růženu Fafejtovou.


V neděli 18. 7. ve 14 00 hod. na Živohošti bude koncert Václava Hudečka..


Pouť na Skalce u Mníšku bude v sobotu 24. 7.


Modlíme se také za dobrou volbu nového pražského arcibiskupa (viz plakátek).


    Ohlášky pro týden 5. - 11. 7. 2021


V pondělí slavíme slavnost svatých věrozvěstů Cyrila a Metoděje. Mše svatá bude v 9 00 hod. ve farním kostele ve Starém Kníně.


Příští neděli po mši svaté v Živohošti zahájíme přípravu na biřmování.


Příští neděli ve 14 00 hod na Živohošti bude koncert Dětské opery Praha.


V neděli 18. 7. ve 14 00 hod. na Živohošti bude koncert Václava Hudečka..


Pouť na Skalce u Mníšku bude v sobotu 24. 7.


Modlíme se také za dobrou volbu nového pražského arcibiskupa (viz plakátek).


    Ohlášky pro týden 28. 6. - 4. 7. 2021


Pamatujme v modlitbě na všechny postižené silnými bouřkami a tornádem.


Dětem přeji hezké vysvědčení a prázdniny ve zdraví. Děkuji jejich rodičům a učitelům, kteří prožili s dětmi zvláštní školní rok. Přeji zasloužilý odpočinek a načerpání nových sil.


V úterý slavíme slavnost svatých apoštolů Petra a Pavla.


Ve čtvrtek zveme na poutní mši svatou ke kapli svatého Petra do Drhov. Začátek bohoslužby bude v 17 00 hod. V Boroticích mše svatá ten den nebude.


Pátek je první pátek v měsíci červenci. Výstav Nejsvětější svátosti bude v novoknínském kostele od 16 00 hod. Zakončen v 17 45 hod. litaniemi k Božskému Srdci Pán.


Pamatujme v modlitbě na zemřelou Květu Poláčkovou ze Sudovic.


Setkání PRF příští neděli na faře v Živohošti v 17 00 hod.


Modlíme se také za dobrou volbu nového pražského arcibiskupa (viz plakátek).


    Ohlášky pro týden 21. - 27. 6. 2021


V pátek 18.6. zemřela maminka pana faráře Dlouhého v požehnaném věku nedožitých 103 let. Rozloučení s ní bude ve středu 23.6. v 11 00 hod. v Mníšku pod Brdy v kostele sv. Václava (viz parte). Prosíme o modlitbu!


Modlíme se také za dobrou volbu nového pražského arcibiskupa (viz plakátek).


    Ohlášky pro týden 14. - 20. 6. 2021


V úterý kněží příbramského vikariátu mají pravidelné setkání, vikariátní konferenci. Začínáme mší svatou v 9 00 hod. v Krásné Hoře. Prosíme o modlitbu za kněze našeho vikariátu.


Ve středu v 17 00 hod. v Novém Kníně bude pokřtěn Nikolas. Prosíme o modlitbu za něj i za rodinu, ve které vyrůstá.


V sobotu v pražské katedrále v 10 00 hod. bude kněžské svěcení. Prosíme o modlitbu za novokněze i nová povolání ke kněžství.


V sobotu ve 14 00 hod. bude mše svatá u zvoničky v Milině (viz plakátek). Vzpomeneme na zemřelé manžele Skoupých.


V sobotu v Novém Kníně v 18 00 hod. bude mše svatá pro děti a mládež naší farnosti.


Modlíme se také za dobrou volbu nového pražského arcibiskupa (viz plakátek).


    Ohlášky pro týden 7. - 13. 6. 2021


Poděkování všem, kteří připravili důstojné slavení Božího Těla minulý čtvrtek v Boroticích.


Ve středu bude mše svatá ještě v 17 00 hod. v Živohošti. Pro stavební techniky naší diecéze ji bude slavit pan biskup Zdeněk Wasserbauer. Jsme srdečně zváni.


V pátek o slavnosti Nejsvětějšího Srdce Páně v Novém Kníně od 16 30 hod. bude výstav Nejsvětější svátosti zakončený v 17 30 hod. litaniemi k Božskému Srdci Páně a svátostným požehnáním. V 18 00 hod. při mši svaté poprvé přistoupí k svatému přijímání tři chlapci naší farnosti: Martin, Matouš a Marek.


V sobotu ve 14 00 hod. bude poutní mše svatá u kaple sv. Antonína v Nechalově. Srdečně zveme.


    Ohlášky pro týden 31. 5. - 6. 6. 2021


Ve čtvrtek slavíme svátek Těla a Krve Páně. Mše svatá je začíná v 17 00 hod. v Boroticích. Po mši svaté je eucharistický průvod u čtyř oltářů v obci, kde poděkujeme Pánu Ježíši za Jeho ochranu a pomoc


Na první pátek v měsíci červnu po mši svaté je výstav Nejsvětější svátosti, adorace, litanie a svátostné požehnání.


Prosím za modlitbu pro děti, které se v naší farnosti připravují k prvnímu svatému přijímání a jejich rodiče.


V Boroticích příští neděli 6. 6. k prvnímu svatému přijímání přistoupí poprvé Anička a Pavlík.


Přikládám list našich biskupů v situaci ustupující pandemie v naší zemi.


    Ohlášky pro týden 24. - 30. 5. 2021


V měsíci květnu před každou bohoslužbou se pomodlíme loretánské litanie.


V sobotu zveme na májovou pobožnost a mši svatou ke kapličce do Velké Lečice. Začátek je v 10 00 hod.


Děkuji za sbírku minulou neděli, která bude odvedena do Svatovojtěšského fondu na služné kněží. Vybralo se v naší farnosti 12 530,- Kč.


Příští neděle je svátek Nejsvětější Trojice.


Přikládám list našich biskupů v situaci ustupující pandemie v naší zemi.


    Ohlášky pro týden 18. - 23. 5. 2021


V měsíci květnu před každou bohoslužbou se pomodlíme loretánské litanie.


V pondělí 17. 5. ve 14 00 hod. na hřbitově v Boroticích se rozloučíme se zemřelou paní Pincovou rodačku z Čeliny.


V pondělí jsme zváni do sousední farnosti na mši svatou a májovou pobožnost ke kapli sv. Jana Nepomuckého v Nové Vsi pod Pleší. Začátek v 17 00 hod.


V úterý kněží příbramského vikariátu se setkají na vikariátní konferenci na Svaté Hoře. V 9 00 hod. začínáme mší svatou.


V sobotu zveme na svatodušní vigilii do Živohoště. Začínáme ve 20 00 hod.


Vzhledem k tomu, že se Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 23. dubna 2021 o bohoslužbách výslovně nezmiňuje, tak budeme analogicky aplikovat č. 17 tohoto Mimořádného opatření, což znamená, že za podmínek, že každý účastník bohoslužby bude mít ochranný prostředek dýchacích cest (tj. respirátor nebo nanoroušku), budou dodrženy ve vnitřních prostorech kostelů a kaplí rozestupy 2 metry (tzn. 4m² na osobu) - s výjimkou členů domácnosti -, a účastníci si před vstupem do vnitřního prostoru desinfikují ruce, nejsou stanovena žádná další omezení.


    Ohlášky pro týden 10. - 16. 5. 2021


V měsíci květnu před každou bohoslužbou se pomodlíme loretánské litanie.


15. 5. v 10 00 hod v Živohošti se při mši sv. pomodlíme a rozloučíme s Georgem Kotlinem.


15. 5. v 15 00 bude mše svatá v kapli sv. Jana Nepomuckého v Čelině.


Příští neděle je sbírka určená pro nově zřízený fond sv. Vojtěcha.


Vzhledem k tomu, že se Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 23. dubna 2021 o bohoslužbách výslovně nezmiňuje, tak budeme analogicky aplikovat č. 17 tohoto Mimořádného opatření, což znamená, že za podmínek, že každý účastník bohoslužby bude mít ochranný prostředek dýchacích cest (tj. respirátor nebo nanoroušku), budou dodrženy ve vnitřních prostorech kostelů a kaplí rozestupy 2 metry (tzn. 4m² na osobu) - s výjimkou členů domácnosti -, a účastníci si před vstupem do vnitřního prostoru desinfikují ruce, nejsou stanovena žádná další omezení.


    Ohlášky pro týden 3. - 9. 5. 2021


V měsíci květnu před každou bohoslužbou se pomodlíme loretánské litanie.


8. května mše svatá u kapličky na Chramištích.


9. května v 18 00 hod. májová pobožnost u kapličky v Malé Hraštici.


Vzhledem k tomu, že se Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 23. dubna 2021 o bohoslužbách výslovně nezmiňuje, tak budeme analogicky aplikovat č. 17 tohoto Mimořádného opatření, což znamená, že za podmínek, že každý účastník bohoslužby bude mít ochranný prostředek dýchacích cest (tj. respirátor nebo nanoroušku), budou dodrženy ve vnitřních prostorech kostelů a kaplí rozestupy 2 metry (tzn. 4m² na osobu) - s výjimkou členů domácnosti -, a účastníci si před vstupem do vnitřního prostoru desinfikují ruce, nejsou stanovena žádná další omezení.


    Ohlášky pro týden 26. 4. - 2. 5. 2021


4. velikonoční - je nedělí dobrého pastýře. Tento den si více uvědomujeme potřebu modlit se za duchovní povolání. Přikládám list papeže Františka k tomuto dni a doporučuji k přečtení a rozjímání. Také pan kardinál Dominik Duka posílá k tomuto dni své povzbuzení.


Pouť za duchovní povolání je plánována na sobotu 1. května v 11 30 hod. na Svaté Hoře.


1. května začíná mariánský měsíc květen. Povzbuzuji ke společné modlitbě v našich kapličkách, k májovým pobožnostem. V měsíci květnu před každou bohoslužbou se pomodlíme loretánské litanie.


1. května v 15 00 hod. ve Velké Hraštici bude poutní mše svatá. Oslavíme patrona kostela svatého Zikmunda.


6. dubna 2021 vydalo Ministerstvo zdravotnictví Mimořádné opatření, které vstoupí v platnost 12. dubna. Nevyplývají z něj pro nás žádné zásadní změny, tzn. venkovního shromáždění (např. bohoslužeb venku) se může účastnit nejvýše 100 účastníků. A v kostele či kapli se nesmí náboženských obřadů účastnit více účastníků, než odpovídá obsazenosti nejvýše 10 % míst k sezení. Hygienické předpisy jsou také stále stejné.


Děkuji všem, kteří dodržují pravidla účasti na bohoslužbách.


    Ohlášky pro týden 19. - 25. 4. 2021


Příští neděle - 4. velikonoční - je nedělí dobrého pastýře. Tento den si více uvědomujeme potřebu modlit se za duchovní povolání. Přikládám list papeže Františka k tomuto dni a doporučuji k přečtení a rozjímání.


Pouť za duchovní povolání je plánována na sobotu 1. května v 11 30 hod. na Svaté Hoře.


Na svátek sv. Vojtěcha v pátek 23. 4. v 18 00 hod. pan kardinál Dominik Duka bude slavit v pražské katedrále eucharistii a v jejím průběhu ocení několik osobností pražské arcidiecéze pamětními medailemi


6. dubna 2021 vydalo Ministerstvo zdravotnictví Mimořádné opatření, které vstoupí v platnost 12. dubna. Nevyplývají z něj pro nás žádné zásadní změny, tzn. venkovního shromáždění (např. bohoslužeb venku) se může účastnit nejvýše 100 účastníků. A v kostele či kapli se nesmí náboženských obřadů účastnit více účastníků, než odpovídá obsazenosti nejvýše 10 % míst k sezení. Hygienické předpisy jsou také stále stejné.


Děkuji všem, kteří dodržují pravidla účasti na bohoslužbách.


    Ohlášky pro týden 12. - 18. 4. 2021


6. dubna 2021 vydalo Ministerstvo zdravotnictví Mimořádné opatření, které vstoupí v platnost 12. dubna. Nevyplývají z něj pro nás žádné zásadní změny, tzn. venkovního shromáždění (např. bohoslužeb venku) se může účastnit nejvýše 100 účastníků. A v kostele či kapli se nesmí náboženských obřadů účastnit více účastníků, než odpovídá obsazenosti nejvýše 10 % míst k sezení. Hygienické předpisy jsou také stále stejné.


Děkuji všem, kteří dodržují pravidla účasti na bohoslužbách.


    Ohlášky pro týden 5. - 11. 4. 2021


Všem přeji požehnané prožití velikonočních svátků. Ať Zmrtvýchvstalý Pán nás naplní Pokojem a radostí.


Poděkování všem, kteří pomohli s důstojnou přípravou obřadů velikonočního tridua a Velikonoc: ať už úklidem, výzdobou, čtením lekcí, asistencí, zpěvem nebo modlitbou. Zvláště děkuji těm, kteří jsou nemocní a modlí se za naši farnost. Jsme s nimi spojeni!


    Ohlášky pro týden 5. - 11. 4. 2021


Všem přeji požehnané prožití velikonočních svátků. Ať Zmrtvýchvstalý Pán nás naplní Pokojem a radostí.


Poděkování všem, kteří pomohli s důstojnou přípravou obřadů velikonočního tridua a Velikonoc: ať už úklidem, výzdobou, čtením lekcí, asistencí, zpěvem nebo modlitbou. Zvláště děkuji těm, kteří jsou nemocní a modlí se za naši farnost. Jsme s nimi spojeni!


Poděkování také za Vaše dary na Svatou zemi, darovali jste 4 712,- Kč.


Se zemřelou paní Pavlou Miškovou se rozloučíme v úterý ve 13 00 na hřbitově ve Starém Kníně. Prosíme o modlitbu!


Se zemřelým panem Ing. Josefem Budkou z Libčic se rozloučíme při mši svaté ve čtvrtek ve 13 00 hod. z kostela sv. Františka ve Starém Kníně. Prosíme o modlitbu!


Večerní mše svaté v Novém Kníně budou začínat v 18 00 hod.


Neděle příštího týdne je neděle Božího milosrdenství.


Děkuji všem, kteří dodržují pravidla účasti na bohoslužbách.


    Ohlášky pro týden 29. 3. - 4. 4. 2021


Svátost smíření lze v naší farnosti vykonat přede mší svatou, po mši svaté nebo po domluvě v jiném čase.


Možnost svátosti smíření je i na Svaté Hoře, přikládám rozpis bohoslužeb i příležitost svátosti smíření. (plakátek).


Na Zelený čtvrtek v 9 30 mše sv. v katedrále v Praze. Kněží obnoví své sliby, budou posvěceny svaté oleje. Lze sledovat na https://katedrala.tv/.


Sbírka na Velký pátek bude věnována Svaté zemi. Peníze je možné vložit do kasičky v kostele.


Dopoledne na Velký pátek v 10 00 hod. ve Starém Kníně vykonáme pobožnost křížové cesty.


Boží hrob ve Starém Kníně bude možné uctít na Bílou sobotu od 10 00 do 14 00 hod.


Přikládám požehnání pokrmů (jídla) na Boží Hod velikonoční.


Přikládám výzvu biskupů ke sčítání lidu 2021..


Děkuji všem, kteří dodržují pravidla účasti na bohoslužbách.


    Ohlášky pro týden 22. - 28. 3. 2021


Ve čtvrtek v Boroticích a v pátek v Novém Kníně se přede mší svatou modlíme křížovou cestu, začátek pobožnosti je v 17:00 hod., pak následuje mše svatá.


Svátost smíření lze v naší farnosti vykonat přede mší svatou, po mši svaté nebo po domluvě v jiném čase.


V pondělí se rozezní v pravé poledne kostelní zvony jako připomínka a symbolické uctění památky zemřelých v souvislosti s touto nemocí a jako vyjádření podpory pozůstalým.


Ve čtvrtek 25. 3. slavíme slavnost Zvěstování Páně, srdečně zveme tento den na mši svatou do Borotic.


Další večer mladých 26. 3. 2021 na téma Velikonoce (viz plakátek).


V sobotu a v neděli při bohoslužbách vstupujeme do svatého týdne, prosím všechny, kteří se budou účastnit bohoslužeb Květné neděle, aby si připravili ratolesti k posvěcení.


Ze soboty na  neděli se mění čas na letní.


Pořad bohoslužeb ve Svatém týdnu a o Velikonocích.


Přikládám výzvu biskupů ke sčítání lidu 2021..


Děkuji všem, kteří dodržují pravidla účasti na bohoslužbách.


    Ohlášky pro týden 15. - 21. 3. 2021


Ve čtvrtek v Boroticích a v pátek v Novém Kníně se přede mší svatou modlíme křížovou cestu, začátek pobožnosti je v 17:00 hod., pak následuje mše svatá.


Svátost smíření lze v naší farnosti vykonat přede mší svatou, po mši svaté nebo po domluvě v jiném čase.


V pátek je slavnost sv. Josefa.


Další večer mladých 26. 3. 2021 na téma Velikonoce (viz plakátek).


Děkuji všem, kteří dodržují pravidla účasti na bohoslužbách.


    Ohlášky pro týden 8. - 14. 3. 2021


Ve čtvrtek v Boroticích a v pátek v Novém Kníně se přede mší svatou modlíme křížovou cestu, začátek pobožnosti je v 17:00 hod., pak následuje mše svatá.


Svátost smíření lze v naší farnosti vykonat přede mší svatou, po mši svaté nebo po domluvě v jiném čase.


Příští týden v sobotu budu na Svaté Hoře vést duchovní obnovu, prosím o modlitbu. (viz plakátek).


Děkuji všem, kteří dodržují pravidla účasti na bohoslužbách.


    Ohlášky pro týden 1. - 7. 3. 2021


V úterý 2. března si připomeneme zakladatelku Řádu Křižovníků sv.  Anežku Českou.


Pátek je prvním pátkem v měsíci březnu. Po mši svaté uctíme Pána Ježíše přítomného v Nejsvětější svátosti adorací a litaniemi. Vyprosíme si Boží požehnání.


Ve čtvrtek v Boroticích a v pátek v Novém Kníně se přede mší svatou modlíme křížovou cestu, začátek pobožnosti je v 17:00 hod.


V sobotu v 15 00 ve farním kostele ve Starém Kníně poděkuje při mši sv. Charita Starý Knín se svým farním vikářem Zbyškem Grzybem za službu potřebným.


Svátost smíření lze v naší farnosti vykonat přede mší svatou, po mši svaté nebo po domluvě v jiném čase.


Děkuji všem, kteří přispěli do sbírky minulou neděli, která byla věnována Svatému Otci, sbírka Svatopetrský haléř. Vybralo se 6 366,- Kč.


Děkuji všem, kteří dodržují pravidla účasti na bohoslužbách.


    Ohlášky pro týden 22. - 28. 2. 2021


V úterý v 10:00 hod. na hřbitově ve Starém Kníně se rozloučíme s J. Drobílkovou z Prostřední Lhoty.
Prosíme o modlitbu.


V pátek 19. 2. 2021 jsme se rozloučili na hřbitově v Boroticích se zemřelým Janem Moulíkem z Chotilska.
Prosíme o modlitbu.


Sbírka dnešní neděle je věnována Svatému Otci, sbírka Svatopetrský haléř.


Ve čtvrtek v Boroticích a v pátek v Novém Kníně se přede mší svatou modlíme křížovou cestu, začátek pobožnosti je v 17:00 hod.


Svátost smíření lze v naší farnosti vykonat přede mší svatou, po mši svaté nebo po domluvě v jiném čase.


Tým mládeže ze Štětkovic nabízí v rámci online setkání Večery mladých (viz plakátek) 26. 2. v 19:00 hod. téma Svátost smíření.
Prosíme, aby se všichni přihlásili do 19:05 hod. Pozdější připojení nebude možné.


    Ohlášky pro týden 15. - 21. 2. 2021


Ve středu je Popeleční středa, začíná postní doba. Tento den je dnem přísného postu. Bohoslužba s posvěcením popela bude ve farním kostele ve středu 17. 2. v 17 00 hod.


Popelec bude udílen beze slov sypáním na hlavu. Přijmout tuto svátostinu bude možné ve středu při mši svaté a také při všech bohoslužbách v sobotu a v neděli.


V postní době ve čtvrtek v Boroticích a v pátek v Novém Kníně budeme začínat v 17 00 hod. pobožností křížové cesty, pak následuje mše svatá.


Nezapomínejme v této době také na přijetí svátosti smíření. Zpovídám před mší svatou, po mši svaté nebo po domluvě v jiném čase.


Informace ze Svaté Hory:
V následujících týdnech bude ve svatohorské bazilice probíhat první etapa čištění štukové výzdoby stropu a stěn presbytáře. Akce bude zahájena v pondělí 15. února 2021 stavbou lešení, která si vyžádá pravděpodobně několik dní. V době stavby lešení, tj. od pondělí 15. února včetně, bude svatohorská bazilika pro veřejnost uzavřena, nebudou v ní slouženy mše a mše nebudou přenášeny internetovou televizí. O obnovení provozu vás budeme informovat. Intence (úmysly) plánované pro tyto dny budou slouženy při bohoslužbách konaných v klášterní kapli. Tyto nebudou přístupné veřejnosti ani přenášeny. Výjimku tvoří mše svatá ve středu 17. února v 17 00 hodin. Tato mše z Popeleční středy se uskuteční v bazilice, a to včetně udílení popelce a bude přenášena. Pro ty, kteří nebudou moci přijmout popelec na této mši (omezená kapacita baziliky na 10 osob) bude možnost jeho přijetí ve stejný čas u Korunovačního oltáře a také při každé nedělní mši 21. února. Víkendový provoz baziliky 20. a 21. února bude bez omezení včetně konání pravidelných bohoslužeb. Prosíme, plánujte přijetí svátosti smíření s předstihem .


    Ohlášky pro týden 8. - 14. 2. 2021


11. února je památka Panny Marie Lurdské, světový den nemocných. K tomuto dni papež František napsal poselství... Na všechny nemocné pamatujeme při každé mši svaté. Děkuji také těm, kteří o nemocné pečují.


Věnujte pozornost pořadu bohoslužeb a možnosti počtu lidí na bohoslužbách, prosím o dodržování pravidel pro bohoslužby.


    Ohlášky pro týden 1. - 7. 2. 2021


2. února je svátek Uvedení Páně do chrámu. Svíce (hromnice) posvětím v našich chrámech při sobotních a nedělních bohoslužbách.


Pátek je prvním pátkem v měsíci únoru, po mši svaté bude výstav Nejsvětější svátosti, litanie a svátostné požehnání.


Křesťanský ekumenický web signály.cz připravil v rámci celoročního projektu digitální evangelizace vzdělávací semináře pro mládež. Připravili jsme pro každý měsíc seminář pro mladou generaci středních a vysokých škol zaměřenou na dnešní otázky mladých lidí nejen ve víře, ale i v běžném životě. Semináře jsou zcela zdarma a probíhat budou skrze ZOOM, online. Každý seminář bude trvat zhruba 60 minut a následně bude prostor pro dotazy a vzájemný dialog.
Jaké jsou témata seminářů?
• Mediální gramotnost
• Kritické myšlení
• Jak vést rozhovor s Bohem
• Sociální sítě
• Sexualita
• Novodobá evangelizace
• Blogování
• Organizace eventů
Přihlášení probíhá na tomto odkazu.
Mezi řečníky se objeví například plzeňský biskup Mons.Tomáš Holub, kněz a teolog Mgr. Jan Koblížek Th.D, markeťák Albín Augustín Balát, bloggerka Kateřina Sedláčková, moderátor TV Noe a kněz P. Daniel Vícha, který se účastní projektů pro mladé lidi - například Světové dny v Panamě a mnoho dalších.


Věnujte pozornost pořadu bohoslužeb a možnosti počtu lidí na bohoslužbách, prosím o dodržování pravidel pro bohoslužby.


    Ohlášky pro týden 25. - 31. 1. 2021


Sbírka dnešní neděle je věnována Českému katolickému biblickému dílu (viz dopis Dominika kardinála Duky).


Ve čtvrtek bylo Formační setkání lektorů, kteří při liturgii slouží čtením Božího slova. Uskutečnilo se on-line formou, záznam večera lze dohledat zde.


Otec Roman Vlk farář v Laškově nabízí krátká videa k nedělním bohoslužbám pro děti.


Věnujte pozornost pořadu bohoslužeb a možnosti počtu lidí na bohoslužbách, prosím o dodržování pravidel pro bohoslužby.


    Ohlášky pro týden 18. - 24. 1. 2021


Děkuji za sbírky minulých nedělí, kdy jste darovali 25 000,- Kč Charitě Starý Knín na její činnost. Peníze byly v minulém týdnu předány Charitě.


V pondělí slavíme svátek Panny Marie, Matky jednoty křesťanů. Začíná týden modliteb za jednotu křesťanů. Prosím pamatujte v modlitbě!


V úterý kněží příbramského vikariátu se poprvé v letošním roce setkají na pravidelné vikariátní konferenci. V 9 00 hod. začínáme mší svatou ve Slivici. Naše jednání bude pokračovat na místní faře. Prosíme o modlitbu za naše kněze.


Ve středu slavíme svátek svatých mučedníků Fabiána a Šebestiána. Jim je zasvěcen kostel ve Staré Živohošti, proto příští neděli 24. ledna v 15 00 hod. budeme slavit poutní slavnost v tomto chrámu. Na pouť přijede můj řádový spolubratr novokněz P. Tomáš Gregůrek O.Cr. a udělí nám novokněžské požehnání.


Věnujte pozornost pořadu bohoslužeb a možnosti počtu lidí na bohoslužbách, prosím o dodržování pravidel pro bohoslužby.


    Ohlášky pro týden 18. - 24. 1. 2021


Sbírky v neděli 3. a 10. ledna budou věnovány místní charitě. Obvyklá Tříkrálová sbírka se letos neuskuteční (viz plakátek).


Peníze je možno vložit do kostelní sbírky nebo odeslat na účet charity .


Dnešní nedělí Křtu Páně končí vánoční doba.


Poutní slavnost svatých Fabiána a Šebestiána v Živohošti oslavíme v neděli 24. ledna mší svatou v 15 00 hod.


Věnujte pozornost pořadu bohoslužeb a možnosti počtu lidí na bohoslužbách, prosím o dodržování pravidel pro bohoslužby.


    Ohlášky pro týden 4. - 10. 1. 2021


Sbírky v neděli 3. a 10. ledna budou věnovány místní charitě. Obvyklá Tříkrálová sbírka se letos neuskuteční (viz plakátek).


Peníze je možno vložit do kostelní sbírky nebo odeslat na účet charity .


O slavnosti Zjevení Páně ve středu v 16 hodin začíná bohoslužba požehnáním vody u studny ve Starém Kníně, také bude požehnáno kadidlo a křída.


V sobotu a v neděli začne bohoslužba požehnáním vody a pokropením lidu na připomínku našeho křtu.


Nedělí Křtu Páně končí vánoční doba.


Věnujte pozornost pořadu bohoslužeb a možnosti počtu lidí na bohoslužbách, prosím o dodržování pravidel pro bohoslužby.


TOPlist