............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................
Úvodní stránka O farnosti Dění ve farnosti Kontakty Chrámový sbor Farní charita
............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................

Rozcestník k dalším stránkám nástěnky

Pořad bohoslužeb
pro každý týden je včetně změn dostupný zde:

  kalendar
Pozvánky
na zajímavé akce v naší farnosti nebo v okolí jsou ke stažení zde:

kalendar
Fotografie
z některých akcí naší farnosti je možné si prohlédnout zde:

fotoaparat
Texty
k aktuálním tématům či týkající se naší farnosti jsou ke stažení zde:

text

Týdenní ohlášky    Ohlášky pro týden 19. - 25. 2. 2018


Možnost společně projít čtrnáct obrazů křížové cesty a rozjímat o kříži našeho Pána bude v postní době v Boroticích ve čtvrtek v 16:30 hod. a v Novém Kníně v pátek v 16:30 hod. Po pobožnosti následuje mše sv.


Dobříšská farnost nabízí účast na postní duchovní obnově s Vojtěchem Kodetem a postní seminář s biblistou Jaroslavem Brožem. Postní seminář s Jaroslavem Brožem na téma: Náš Bůh vysvobozuje ze smrti začíná již tuto středu 21. 2. v 19:00 hod. v Pastoračním centru na Dobříši.


Naše farnost se připravuje na návštěvu pana kardinála Dominika Duky. Návštěva pana kardinála bude v sobotu 3. 3. v 10:30 hod. ve Starém Kníně. Mše sv. bude slavena ze slavnosti sv. Anežky České. Při mši svaté poděkujeme za 25 let činnosti farní charity Starý Knín.


Příští týden v pátek 23. 2. má být věnován postu za mír ve světě z podnětu papeže Františka.


Příští neděle je sbírka věnována Svatému otci - svatopetrský haléř.


Pastýřský list pana kardinála Dominika Duky - výzva ke studiu na teologických fakultách.


    Ohlášky pro týden 12. - 18. 2. 2018


Na popeleční středu 14. února vstoupíme opět do postní doby – přípravy na velikonoční svátky a obnovu našich křestních slibů. Mše svatá na Popeleční středu bude 14. února v 17:00 hod. v Novém Kníně. Byl bych rád, kdybychom alespoň v době postní našli čas na pobožnost křížové cesty. Možnost společně projít čtrnáct obrazů křížové cesty a rozjímat o kříži našeho Pána bude v Boroticích ve čtvrtek v 16:30 hod. a v Novém Kníně v pátek v 16:30 hod.


Dobříšská farnost nabízí účast na postní duchovní obnově s Vojtěchem Kodetem a postní seminář s biblistou Jaroslavem Brožem.


    Ohlášky pro týden 5. - 11. 2. 2018


Sousední dobříšská farnost zve příští týden v sobotu do Pastoračního centra na Den nemocných: v 8:30 hod. bude příležitost ke svátosti smíření, v 9:30 mše sv. s udílením svátosti nemocných (viz plakátek)


    Ohlášky pro týden 29. 1. - 4. 2. 2018


Minulý týden v úterý bylo oznámeno jmenování nového pomocného biskupa pražské arcidiecéze. Je jím dosavadní generální vikář Zdeněk Wasserbauer. Blahopřejeme! A provázíme modlitbou!


V sobotu zve pan kardinál Dominik Duka zasvěcené osoby na setkání do pražské katedrály. Mše sv. bude v 10:00 hod.


V pátek při mši svaté budou požehnány svíce.


V sobotu a v neděli na závěr bohoslužby budu udělovat svatoblažejské požehnání.


    Ohlášky pro týden 22. - 28. 1. 2018


Dne 18. ledna 2018, o památce P. Marie, Matky jednoty křesťanů, jsem ustanovil PRF a ERF Starý Knín.


Ve farním kostele sv. Františka budou postupně v letošním roce restaurována okna.


Poděkování všem, kteří vykonávali ve farnosti Tříkrálovou sbírku. Vybralo se 102.515,- Kč. Děkujeme také všem dárcům!


Dnešní nedělí končí v zimním období bohoslužby na Živohošti. Začnou opět o Božím hodu velikonočním.


    Ohlášky pro týden 15. - 21. 1. 2018


Volby do pastorační rady proběhly v neděli 7. 1. 2018, výsledky je možné si prohlédnout zde. Kompletní jmenování PRF bude zveřejněno 18. 1. 2018 o památce P. Marie, Matky jednoty křesťanů.


Ve farním kostele sv. Františka budou postupně v letošním roce restaurována okna.


    Ohlášky pro týden 8. - 14. 1. 2018


Dneškem končí doba vánoční. Betlémy zůstanou v Kníně do svátku Uvedení Páně do chrámu, v Živohošti do poutní mše svaté (svátek sv. Fabiána a Šebestiána 21. 1. 2018).


Poděkování všem, kdo vykonávali Tříkrálovou sbírku, i těm, kdo do ní přispívali.


Volby do pastorační rady proběhly v neděli 7. 1. 2018, výsledky budou vyhlášeny příští neděli.


Přehled událostí minulého roku v naší farnosti je k nahlédnutí zde, a také v sekci "Texty"  (ikonka v horní části stránky) a na stránce "Farnost Starý Knín".


Výzva České biskupské konference k volbám 2018 je k nahlédnutí zde, a take v sekci "Texty" (ikonka v horní části stránky).


Do sekce "Texty" (ikonka v horní části stránky" byl přidán pastýřský list kardinála Dominika Duky k novému roku 2018.


    Ohlášky pro týden 1. - 7. 1. 2018


V úterý je mše sv. výjimečně v 17:00 hod. ve Velké Hraštici.


Podrobnosti k volbám do pastorační rady:
Pastorační rada (PR) je poradním a pracovním orgánem faráře a spolupracuje s farářem při vytváření farní obce tak, aby byla živým společenstvím věřících podle slov: „Obec věřících měla jedno srdce a jednu duši“ (Sk 4,32).
K úkolům PR zvláště náleží:
- probouzet a prohlubovat vědomí spoluzodpovědnosti za farní společenství a oživovat spolupráci jeho členů
- získávat a připravovat členy farního společenství pro službu předávání víry a jejího prohlubování
- podporovat vznik a rozvoj nových kněžských a řeholních povolání ve farnosti
- přinášet podněty a návrhy pro přípravu a slavení bohoslužeb a pro živou účast celého farního společenství na liturgii
- podporovat službu v charitativní a sociální oblasti a spolupracovat s místní charitou tam, kde je ustavena
- vidět zvláštní životní situaci rodin a různých skupin farního společenství a hledat účinnou pastorační a charitativní pomoc v jejich potřebách
- podporovat vzdělávací činnost ve farnosti
- pravidelně informovat farní společenství písemně i ústně o práci a problémech ve farnosti
- společnými úkoly a akcemi posilovat vědomí společenství
- zvolit jednoho svého člena za člena ekonomické rady
Právo volit má každý katolík starší 15 let, příslušející do farnosti; právo být zvolen má každý katolík starší 18 let, který je ochoten plnit úkoly PR.
Kandidáti navržení do Pastorační rady farnosti Starý Knín
Za Borotice: Bohumil Zbíral, Pavel Vaculík, Věra Fialová, Klára Fleková
Za Knín: Pavel Svoboda, Petr Matějíček, Vladimíra Řídká, Jitka Šafářová
Za Hraštici: Vladimír Melichar, Jan Havlíček, Milada Schenková, Vladimíra Špínová
Za Živohošť: Stanislava Krejčíková, Jan Krejčík
Přímo určeni, kteří zastupují určitý obor – (nebudou voleni)
Za charitu: Stanislav Žák
Za sbor a hudbu: Michael Havlíček
Za webové stránky: Miroslava Šašmová
Volby proběhnou v neděli 7.1.2018 při nedělních bohoslužbách v Boroticích, ve Starém Kníně a v Živohošti.
Z navržených kandidátů do PR vyberete tři jména a ty na hlasovacím lístku označíte.


    Ohlášky pro týden 25. - 31. 12. 2017


Ve čtvrtek se při mši sv. ve 13:00 hod. v Boroticích rozloučíme se zemřelým panem Jiřím Vlčkem ze Slovanské Lhoty.


Podrobnosti k volbám do pastorační rady:
Pastorační rada (PR) je poradním a pracovním orgánem faráře a spolupracuje s farářem při vytváření farní obce tak, aby byla živým společenstvím věřících podle slov: „Obec věřících měla jedno srdce a jednu duši“ (Sk 4,32).
K úkolům PR zvláště náleží:
- probouzet a prohlubovat vědomí spoluzodpovědnosti za farní společenství a oživovat spolupráci jeho členů
- získávat a připravovat členy farního společenství pro službu předávání víry a jejího prohlubování
- podporovat vznik a rozvoj nových kněžských a řeholních povolání ve farnosti
- přinášet podněty a návrhy pro přípravu a slavení bohoslužeb a pro živou účast celého farního společenství na liturgii
- podporovat službu v charitativní a sociální oblasti a spolupracovat s místní charitou tam, kde je ustavena
- vidět zvláštní životní situaci rodin a různých skupin farního společenství a hledat účinnou pastorační a charitativní pomoc v jejich potřebách
- podporovat vzdělávací činnost ve farnosti
- pravidelně informovat farní společenství písemně i ústně o práci a problémech ve farnosti
- společnými úkoly a akcemi posilovat vědomí společenství
- zvolit jednoho svého člena za člena ekonomické rady
Právo volit má každý katolík starší 15 let, příslušející do farnosti; právo být zvolen má každý katolík starší 18 let, který je ochoten plnit úkoly PR.
Kandidáti navržení do Pastorační rady farnosti Starý Knín
Za Borotice: Bohumil Zbíral, Pavel Vaculík, Věra Fialová, Klára Fleková
Za Knín: Pavel Svoboda, Petr Matějíček, Vladimíra Řídká, Jitka Šafářová
Za Hraštici: Vladimír Melichar, Jan Havlíček, Milada Schenková, Vladimíra Špínová
Za Živohošť: Stanislava Krejčíková, Jan Krejčík
Přímo určeni, kteří zastupují určitý obor – (nebudou voleni)
Za charitu: Stanislav Žák
Za sbor a hudbu: Michael Havlíček
Za webové stránky: Miroslava Šašmová
Volby proběhnou v neděli 7.1.2018 při nedělních bohoslužbách v Boroticích, ve Starém Kníně a v Živohošti.
Z navržených kandidátů do PR vyberete tři jména a ty na hlasovacím lístku označíte.


    Ohlášky pro týden 18. - 24. 12. 2017


V pondělí od 15:00 hod. bude v Pastoračním centru na Dobříši zpovědní odpoledne a večer. K dispozici budou tři zpovědníci.
V naší farnosti se zpovídá přede mší svatou, po mši svaté a po domluvě jindy.
Prosím, nenechávat svátost smíření na poslední chvíli.


Příprava vánoční výzdoby ve Starém Kníně v kostele sv. Františka bude v pátek v jednu hodinu odpoledne . Pomoc vítána!


K pastorační radě:
Kandidáti navrženi do Pastorační rady farnosti Starý Knín:
Za Borotice: Bohumil Zbíral, Pavel Vaculík, Klára Fleková
Za Knín: Pavel Svoboda, Petr Matějíček, Vladimíra Řídká, Jitka Šafářová, Věra Fialová
Za Hraštici: Vladimír Melichar, Jan Havlíček, Milada Schenkov,á Vladimíra Špínová
Za Živohošť: Stanislava Krejčíková, Jan Krejčík
Přímo určeni, kteří zastupují určitý obor – (nebudou voleni):
Za charitu: Stanislav Žák
Za sbor a hudbu: Michael Havlíček
Za webové stránky: Miroslava Šašmová
Děkuji všem, kteří souhlasili s kandidaturou a chtějí se aktivně zapojit do společné práce ve farnosti a prosím o modlitbu na tento úmysl.


V sekci "Pořad bohoslužeb" je pod týdením přehledem bohoslužeb odkaz, na kterém je možné si stáhnout přehled bohoslužeb o vánočních svátcích, a v sekci "Pozvánky" jsou ke stažení plakátky na koncerty v době vánoční.


    Ohlášky pro týden 11. - 17. 12. 2017


K pastorační radě: Dnešní neděli uzavírám návrhy do Pastorační rady farnosti, oslovím navržené, zda souhlasí s kandidaturou, a jména budou příští neděli zveřejněna.


V sekci "Pořad bohoslužeb" je pod týdením přehledem bohoslužeb odkaz, na kterém je možné si stáhnout přehled bohoslužeb o vánočních svátcích, a v sekci "Pozvánky" jsou ke stažení plakátky na koncerty v době vánoční.


    Ohlášky pro týden 4. - 10. 12. 2017


Dnes jsme vstoupili do posvátné doby adventní. Přeji dobré prožití této doby.


K pastorační radě: Prosím, aby farníci navrhli jména těch, o kterých jsou přesvědčeni, že by mohli být přínosem pro lepší fungování naší farnosti a pomoci faráři při řízení farnosti. Tato jména můžete sdělit přímo mně nebo členům volební komise, kterou dnešního dne ustanovuji: Bohumil Zbíral z Borotic, Petr Matějíček z Nového Knína a paní Albína Šišková z Chotilska. Nominace bude uzavřena o druhé adventní neděli a následně jména zveřejněna, aby byl dostatek času na seznámení s kandidáty. Volby by probíhaly o svátku Svaté rodiny – poslední neděli občanského roku – 31. 12. Prosím také o modlitbu na tento úmysl.


Dnes odpoledne od 13:00 hod. je program ve štole Josef, tam požehnám ve 14:00 hod. nové jesličky, a v 16:00 hod. požehnám obci Drevníky.


V pátek 8. 12. 2017 je slavnost Neposkvrněného Početí Panny Marie. Sestry trapistky zvou na slavné sliby sestry Marie Magdaleny Bezdíčkové. Sliby budou při mši svaté v klášteře Naší Paní nad Vltavou v 10:30 hod. Mši svatou budou slavit kněží společně s panem biskupem Mons. Vojtěchem Cikrlem.


    Ohlášky pro týden 27. 11. - 3. 12. 2017


Rád bych v naší farnosti ustanovil pastorační radu. Na webu farnosti (ohlášky z  minulého týdne) jsou zveřejněny stanovy pastorační a ekonomické rady farnosti. Prosím, aby farníci navrhli jména těch, o kterých jsou přesvědčeni, že by mohli být přínosem pro lepší fungování naší farnosti a pomoci faráři při řízení farnosti. Tato jména můžete sdělit přímo mně nebo členům volební komise, kterou dnešního dne ustanovuji: Bohumil Zbíral z Borotic, Petr Matějíček z Nového Knína a paní Albína Šišková z Chotilska. Nominace bude uzavřena o druhé adventní neděli a následně jména zveřejněna, aby byl dostatek času na seznámení s kandidáty. Volby by probíhaly o svátku Svaté rodiny – poslední neděli občanského roku – 31. 12. Prosím také o modlitbu na tento úmysl.


Příští neděli vstupujeme do nového církevního roku. Je první adventní neděle. Při sobotních a nedělních bohoslužbách budou požehnány adventní věnce.


Dobříšská farnost zve příští týden na duchovní obnovu s Kateřinou Lachmanovou (viz plakátek).


V pátek po mši svaté nebude výstav Nejsvětější svátosti a adorace. Na náměstí se budu modlit za město a požehnám vánoční strom. V neděli od 13:00 hod. je program ve štole Josef, tam požehnám nové jesličky, a v 16:00 hod. požehnám obci Drevníky.


    Ohlášky pro týden 20. - 26. 11. 2017


Sbírka věnována charitě vynesla 2530,- Kč.


Pozvání dobříšské farnosti: Srdečně zveme na cyklus přednášek s P. Radkem Tichým o tom, jak lépe prožívat mši svatou. Přednášky jsou vždy ve středu 8., 15. a 22. listopadu od 19:00 v Pastoračním centru sv. Tomáše v Dobříši. Vstup je volný, není nutné se přihlašovat.


Rád bych v naší farnosti ustanovil pastorační radu. Na webu farnosti jsou zveřejněny stanovy pastorační radystanovy ekonomické rady farnosti. Prosím, aby farníci navrhli jména těch, o kterých jsou přesvědčeni, že by mohli být přínosem pro lepší fungování naší farnosti a pomoci faráři při řízení farnosti. V příštím týdnu bude oznámeno složení tříčlenné volební komise.


    Ohlášky pro týden 13. - 19. 11. 2017


Dnešní sbírka bude věnována charitě.


V pondělí 13. 11. 2017 v 18:00 hod v pražské katedrále bude mše svatá ze slavnosti sv. Anežky České. Zváni jsou všichni dobrovolníci v charitativní oblasti.


Světové setkání rodin s papežem – Dublin 2018.
Papež František zve rodiny celého světa na setkání do Irska, které proběhne v Dublinu od 21. – 26. srpna 2018. První část setkání od úterý 21. do pátku 24. srpna tvoří teologicko-pastorační kongres, poté následuje v sobotu v podvečer setkání pro rodiny pojaté jako slavnostní koncert a setkání vyvrcholí pontifikální mší svatou v neděli dopoledne. Podrobnosti o Setkání jsou k dispozici na www.rodiny.cz, které jsou překládány z oficiální stránky světového setkání www.worldmeeting2018.ie. Cestovní kancelář Miklastour bude pořádat na Setkání letecký zájezd. Zájemcům nabízí program ve dnech 21.–24. srpna formou fakultativních výletů po Irsku, poté účast na sobotním a nedělním programu světového setkání. Předběžná cena zpáteční letenky je 7000 Kč, při dostatečném počtu účastníků nad 18 let bude cena letenky pro děti se slevou. Pro účastníky z Česka hledá Miklastour co nejlevnější a nejvhodnější společné ubytování a další slevy v rámci oficiálního programu. Pro ty, kteří jsou rozhodnuti, že na setkání pojedou, hlaste se, prosím, obratem na miklastour@miklastour.cz nejpozději pak do 20. 11. 2017. Dále cestovní kancelář nabízí pomoc při registraci na teologicko-pastorační kongres, nebo při zajištění individuální letenky a ubytování.


Pozvání dobříšské farnosti: Srdečně zveme na cyklus přednášek s P. Radkem Tichým o tom, jak lépe prožívat mši svatou. Přednášky jsou vždy ve středu 8., 15. a 22. listopadu od 19:00 v Pastoračním centru sv. Tomáše v Dobříši. Vstup je volný, není nutné se přihlašovat.


    Ohlášky pro týden 6. - 12. 11. 2017


Zveme na cyklus přednášek s P. Radkem Tichým o tom, jak lépe prožívat mši svatou. Přednášky jsou vždy ve středu 8., 15. a 22. listopadu od 19:00 v Pastoračním centru sv. Tomáše v Dobříši. Vstup je volný, není nutné se přihlašovat.


Od příští neděle nebudou nedělní bohoslužby v Živohošti. Mše svatá tu bude až o svátku Ježíše Krista Krále a na Štědrý den.


    Ohlášky pro týden 30. 10. - 5. 11. 2017


Ze soboty na neděli se změnil čas, večerní bohoslužby v Novém Kníně v úterý, v pátek a v sobotu budou začínat v 17:00 hod.


O slavnosti Všech svatých a Památce zemřelých budou bohoslužby mimořádně v 10:00 hod. ve Starém Kníně a v 16:00 hod. v Boroticích.


Od 1. do 8. listopadu je možné získat po splnění tří obvyklých podmínek (svátost smíření, sv. přijímání, modlitba na úmysl svatého Otce) denně plnomocné odpustky přivlastnitelné pouze duším v očistci, navštíví-li někdo hřbitov a pomodlí se tam třeba jen v duchu za zemřelé.


Poděkování za sbírku minulé neděle na misie. Vybralo se 6753,- Kč.


    Ohlášky pro týden 23. - 29. 10. 2017


V pondělí bude mimořádně setkání kněží příbramského vikariátu v Krásné Hoře.


V úterý se při mši sv. rozloučíme se zemřelým Jindřichem Vandasem z Homole. Večerní bohoslužba v Novém Kníně nebude.


Ze soboty na neděli je změna času!!!


    Ohlášky pro týden 16. - 22. 10. 2017


Ve  středu slavíme svátek sv. Lukáše, jsme zváni na pouť do sousední farnosti - do Křečovic. V 18:00 hod. bude ve farním kostele sv. Lukáše poutní mše svatá.


Doplnění nabídky pro lektory od P. Angela z Dobříše:
Vzhledem k velkému počtu přihlášených je potřeba rozdělit zájemce do dvou skupin. Proto prosíme ty, kteří by mohli přijít dopoledne 11. 11. od 10 hodin, aby poslali zprávu na e-mail naší farnosti: pcstomas@volny.cz. Druhá skupina zůstává od 17.45 hodin. Kurz je tříhodinový a koná se v Pastoračním centru sv. Tomáše.
Původní nabídka: Je možnost zúčastnit se „minikurzu“ o přednesu, vhodný zejména pro ty, kteří čtou v kostele.
Jedná se o tříhodinový kurz o správné výslovnosti a přednesu (resp. o nejčastějších chybách ve výslovnosti), který by vedla herečka Zdeňka Žádníková. Paní Zdeňka Žádníková vystudovala DAMU a pracuje v divadle v Dejvicích od r. 1996. Kromě toho přednáší i na TopVision.
Nabízí se dva různé termíny: v sobotu 11. 11. buď odpoledne nebo večer.
Prosíme zájemce, aby označili preferovaný čas na https://doodle.com/poll/g644e93v72xnxtp5
Kurz se bude konat jen v případě dostatečného počtu zájemců.
Děkuji.
S přáním všeho dobrého
Ludmila Musilová
ŘK farnost Dobříš.


    Ohlášky pro týden . 9. - 15. 10. 2017


Poděkování všem, kteří pomohli jakýmkoli způsobem při farní pouti!


V sekci "texty" (ikonka v horní části stránky) je ke stažení list biskupů k volbám.


V sekci "texty" (ikonka v horní části stránky) je ke stažení naléhavý úmysl papeže Františka na tento měsíc.


Nabídka pro lektory od P. Angela z Dobříše:
Je možnost zúčastnit se „minikurzu“ o přednesu, vhodný zejména pro ty, kteří čtou v kostele.
Jedná se o tříhodinový kurz o správné výslovnosti a přednesu (resp. o nejčastějších chybách ve výslovnosti), který by vedla herečka Zdeňka Žádníková. Paní Zdeňka Žádníková vystudovala DAMU a pracuje v divadle v Dejvicích od r. 1996. Kromě toho přednáší i na TopVision.
Nabízí se dva různé termíny: v sobotu 11. 11. buď odpoledne nebo večer.
Prosíme zájemce, aby označili preferovaný čas na https://doodle.com/poll/g644e93v72xnxtp5
Kurz se bude konat jen v případě dostatečného počtu zájemců.
Děkuji.
S přáním všeho dobrého
Ludmila Musilová
ŘK farnost Dobříš.


    Ohlášky pro týden 2. - 8. 10. 2017


Věnujte, prosím, pozornost změnám bohoslužeb v příštím týdnu, kdy slavíme farní pouť: ke stažení je plakátek v sekci "pozvánky" (ikonka v horní části stránky). Prosíme také o modlitbu za zdar poutě!


    Ohlášky pro týden 25. 9. - 1. 10. 2017


V tomto týdnu slavíme 28. září svátek sv. Václava hlavního patrona České země. Ve farnosti máme dvě kaple zasvěcené tomuto světci. Zveme ke kapličkám do Mokrovrat ve středu 27. 9. 2017 v 17:00 hod. a do Drevník ve čtvrtek 28. 9. 2017 v 10:00 hod. na poutní mši svatou.
Ve čtvrtek je národní pouť do Staré Boleslavi. Hlavní mše sv. je v 10:00 hod. Na této pouti bude také socha P. Marie Fatimské.


Pannu Marii Fatimskou bude možné přivítat i v našem vikariátě ve středu na Svaté Hoře. V 15:00 hod. modlitba růžence, v 16:00 hod. výklad a v 17:00 hod. mše sv., po skončení průvod zakončený uctíváním sochy Panny Marie Fatimské.


Tuto a příští neděli v Živohošti mše svatá nebude.


    Ohlášky pro týden 18. - 24. 9. 2017


V úterý se koná vikariátní setkání kněží, začíná mší svatou na Makové hoře. Prosíme o modlitbu!


    Ohlášky pro týden 11. - 17. 9. 2017


Ve čtvrtek o svátku Povýšení Svatého Kříže mše sv. v Boroticích nebude, jsme zváni do našeho řádového kostela sv. Františka v Praze u Karlova mostu v 17:00 hod. na mši sv. Náš spolubratr Martin Moravec bude skládat slavné sliby. Blahopřejeme a prosíme o modlitbu!


V tomto týdnu pamatujeme na všechny poutníky do Fatimy. V pátek v pražské katedrále začne putování sochy P. Marie z Fatimy po naší vlasti, v 18:00 hod. pan kardinál Dominik Duka zve na mši sv. do katedrály. 27. 9. 2017 bude socha na Svaté Hoře a 28. 9. ve Staré Boleslavi.


    Ohlášky pro týden 4. - 10. 9. 2017


Dětem, studentům i učitelům požehnání do nového školního roku.
Také v tomto roce bude výuka náboženství. Prosím, aby se zájemci přihlásili na faře ve Starém Kníně.


Poděkování všem, kteří pomohli s úklidem kostela sv. Fabiána a Šebestiána v Živohošti.


V sobotu v poledne uzavřou na Svaté Hoře svátostné manželství Petra Svojtková a Zbyněk Křivonoska.
Blahopřejeme a prosíme o modlitbu!


V sobotu zveme na poutní mši svatou v 14:00 hod. ke kapličce Narození Panny Marie do Dražetic.


    Ohlášky pro týden 28. 8. - 3. 9. 2017


V Živohošti v kostele sv. Fabiána a Šebestiána se v příštím týdnu bude uklízet kostel po malování. Kdo by chtěl pomoci, ať se zkontaktuje s paní Stáňou Krejčíkovou.


Srdečně zveme do Živohoště v pátek na mši svatou a následný koncert - Vernercollegium. Mše sv. v 17:00 hod., koncert v 18:00 hod. (viz plakátek v sekci pozvánky - ikonka v horní části stránky).


Zveme také v sobotu do Živohoště na slavnou bohoslužbu v 15:00 hod. s panem velmistrem Josefem Šedivým O.Cr. Poděkujeme za práce v tomto kostele v letošním roce, připomeneme výročí 960 let první zmínky o tomto místě. Na závěr bohoslužby požehnáme učitelům, studentům a školákům. Děti mohou k požehnání přinést aktovky.


V pátek a v sobotu mše sv. v Novém Kníně nebude.


V neděli odpoledne v 15:00 hod. bude mše sv. ve Velké Hraštici! Nedělní bohoslužba v Živohošti nebude.


V pondělí 28. 8. 1017 v 17:00 hod. v kostele sv. Františka u Karlova mostu přijmou naši klerici Václav Sládek a Leo Gallas jáhenské svěcení z rukou otce biskupa Františka Radkovského.
Blahopřejeme a vyprošujeme Boží požehnání!!


    Ohlášky pro týden 21. - 27. 8. 2017


Mše sv. v Živohošti bude z důvodu malování kostela v provizorním prostoru presbytáře, vchod ze sakristie.


Dětem přejeme požehnanou dobu prázdnin, rodinám odpočinek při Vaší dovolené.


V sobotu 26. 8. 2017 bude ve 13:00 hod. mše sv. u kaple sv. archandělů Michaela, Gabriela a Rafaela v Chotilsku u příležitosti „chotilského posvícení“. Program pak pokračuje v režii hasičů a obce Chotilska. Srdečně zveme!.


    Ohlášky pro týden 14. - 20. 8. 2017


Mše sv. v Živohošti bude z důvodu malování kostela v provizorním prostoru presbytáře, vchod ze sakristie.


Dětem přejeme požehnanou dobu prázdnin, rodinám odpočinek při Vaší dovolené.


V úterý 15. 8. 2017 o slavnosti P. Marie Nanebevzaté srdečně zveme do Borotic, kde v 16:45 hod. bude hlavní poutní mše sv. Oslavíme ji společně s P. Janem Gerntem, farářem ze Zbraslavi. Po mši sv. zveme na přátelské posezení do multifunkčního domu v Boroticích.


    Ohlášky pro týden 7. - 13. 8. 2017


Mše sv. v Živohošti bude z důvodu malování kostela v provizorním prostoru presbytáře, vchod ze sakristie.


Dětem přejeme požehnanou dobu prázdnin, rodinám odpočinek při Vaší dovolené.


V neděli bude v Boroticích poutní mše sv. ze slavnosti Nanebevzetí P. Marie. V úterý 15. 8. 2017 v 16:45 hod pak tuto slavnost oslavíme s P. Janem Gerntem, farářem ze Zbraslavi.


    Ohlášky pro týden 31. 7. - 6. 8. 2017


Mše sv. v Živohošti bude z důvodu malování kostela v provizorním prostoru presbytáře, vchod ze sakristie.


Dětem přejeme požehnanou dobu prázdnin, rodinám odpočinek při Vaší dovolené.


    Ohlášky pro týden 24. - 30. 7. 2017


Mše sv. v Živohošti bude z důvodu malování kostela v provizorním prostoru presbytáře, vchod ze sakristie.


Dětem přejeme požehnanou dobu prázdnin, rodinám odpočinek při Vaší dovolené.


Požehnaný tábor skautům v Sejcké Lhotě.


    Ohlášky pro týden 17. - 23. 7. 2017


Mše sv. v Živohošti bude z důvodu malování kostela v provizorním prostoru presbytáře, vchod ze sakristie.


Dětem přejeme požehnanou dobu prázdnin, rodinám odpočinek při Vaší dovolené.


Požehnaný tábor skautům v Sejcké Lhotě.


Pozvání od mníšecké farnosti na Skaleckou pouť v sobotu 22. 7. 2017 v 10:00 hod. mše svatá (viz plakát ).


Pozvání od křečovické farnosti v neděli 23. 7. 2017 v 16:30 hod. do Osečen, kde bude pan kardinál Dominik Duka slavit mši sv. a požehná v zámeckém parku sochu sv. Anny.


    Ohlášky pro týden 10. - 16. 7. 2017


Mše sv. v Živohošti bude z důvodu malování kostela v provizorním prostoru presbytáře, vchod ze sakristie.


Dětem přejeme požehnanou dobu prázdnin, rodinám odpočinek při Vaší dovolené.


Požehnaný tábor skautům v Sejcké Lhotě.


    Ohlášky pro týden 3. - 9. 7. 2017


!!! příští týden v Živohošti mše sv. nebude z důvodu malování kostela !!!


Dětem přejeme požehnanou dobu prázdnin, rodinám odpočinek při Vaší dovolené.


V úterý se v borotickém kostele při mši svaté rozloučíme se zemřelou Libuší Kocánovou, ještě minulou neděli společně s námi slavila mši svatou, v tomto týdnu by slavila své 85. narozeniny.
Prosíme o modlitbu!


Příští týden ve čtvrtek uzavřou manželství na Svaté Hoře Aleš Pustelník a Kristýna Melicharová, v pátek v Boroticích František Hartman a Kristýna Dušková.
Prosíme o modlitbu za oba páry.


    Ohlášky pro týden 26. 6. - 2. 7. 2017


!!! příští a další týden v Živohošti mše sv. nebude z důvodu malování kostela !!!


Dětem přejeme požehnanou dobu prázdnin, rodinám odpočinek při Vaší dovolené.


Borotická školka hledá kuchaře (kuchařku). Informace u manželů Zbíralových nebo na obci.


V úterý poděkuji při mši svaté za třicet let kněžství.


    Ohlášky pro týden 19. - 25. 6. 2017


!!! příští a další týden v Živohošti mše sv. nebude z důvodu malování kostela !!!


V úterý se kněží příbramského vikariátu sejdou na Dobříši na vikariátní konferenci, v 9:00 hod. začínáme mší svatou. Rozloučíme se s odcházejícími kněžími otcem Karlem a Petrem.


V pátek je slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova, v sobotu slavnost Narození sv. Jana Křtitele.


Již dříve ohlášená mše sv. u kapličky Narození sv. Jana Křtitele v sobotu nebude z důvodu opravy této kaple.


    Ohlášky pro týden 12. - 18. 6. 2017


Ve čtvrtek slavíme slavnost Těla a Krve Páně. Mše sv. je v 16:00 hod. v Boroticích. Po mši sv. eucharistický průvod obcí, požehnání všem farníkům.
Srdečně zveme!


    Ohlášky pro týden 5. - 11. 6. 2017


Dnešní slavností končí velikonoční doba, pokračuje liturgické mezidobí.


Blahopřání chlapcům, kteří dnes poprvé přijali svaté přijímání, děkuji také rodičům za jejich vedení.


    Ohlášky pro týden 29. 5. - 4. 6. 2017


Poděkování všem, kteří se ve svých kapličkách v tomto měsíci setkávali ke společným modlitbám a o své kapličky se starají.


V neděli je slavnost Seslání Ducha svatého, při bohoslužbách obnovíme svátost biřmování, ve farním kostele dvě děti poprvé přijmou Pána Ježíše ve svatém přijímání.


    Ohlášky pro týden 22. - 28. 5. 2017


V měsíci květnu přd každou bohoslužbou pozdravíme Matku Boží Pannu Marii.


Ve čtvrtek je svátek Nanebevstoupení Páně – zveme na mši svatou do Borotic.


V sobotu 27. 5. 2017 zveme na mše svaté ke kapličkám do Velké Lečice (v 10:00 hod.) a Slovanské Lhoty (v 15:00 hod.)
Večerní mše sv. v Novém Kníně nebude!!!


    Ohlášky pro týden 15. - 21. 5. 2017


V měsíci květnu přede mší svatou pozdravíme Matku Boží Pannu Marii.


V úterý 16. 5. 2017 jsme zváni v 17:00 hod. ke kapli sv. Jana Nepomuckého do Nové Vsi pod Pleší.
Večerní mše sv. v Novém Kníně nebude!!!


Ve středu 17. 5. 2017 bude v Novém Kníně na náměstí v 8:00 hod. mše sv. ke cti sv. Jana Nepomuckého; poděkujeme za život ředitele naší farní charity pana dr. Stanislava Žáka. K narozeninám blahopřejeme.


V pátek upozorňuji na změnu – mše svatá bude výjimečně ve Starém Kníně.


V sobotu 20. 5. 2017 zveme v 15:00 hod. na poutní mši svatou do  Čeliny.
Večerní mše sv. v Novém Kníně nebude!!!


    Ohlášky pro týden 8. - 14. 5. 2017


V měsíci květnu přede mší svatou pozdravíme Matku Boží Pannu Marii.


V pondělí 8. května 2017 bude v 15:00 hod. na Chramištích u kapličky májová pobožnost a mše svatá.


V  sobotu 13. 5. 2017 srdečně zveme na pouť na Svatou Horu za duchovní povolání. V 11:00 hod. je slavná mše sv. s panem kardinálem Dominikem Dukou.


V květnovém elektronickém farním zpravodaji Vetero Knina (dostupný z hlavní stránky webu) je přehled květnových májových pobožností a bohoslužeb u kapliček ve farnosti. Plakátky jsou ke stažení v sekci "Pozvánky" (ikonka v horní části stránky).


    Ohlášky pro týden 1. - 7. 5. 2017


V pondělí 1. května 2017 vstoupíme do mariánského měsíce května. V 18:00 hod. začneme pobožností - loretánskými litaniemi - u kapličky v Malé Hraštici. Pak bude následovat mše svatá.


V měsíci květnu přede mší svatou pozdravíme Matku Boží Pannu Marii.


V pondělí 8. května 2017 bude v 15:00 hod. na Chramištích u kapličky májová pobožnost a mše svatá.


V květnovém elektronickém farním zpravodaji Vetero Knina (dostupný z hlavní stránky webu) je přehled květnových májových pobožností a bohoslužeb u kapliček ve farnosti. Plakátky jsou ke stažení v sekci "Pozvánky" (ikonka v horní části stránky).


    Ohlášky pro týden 24. - 30. 4. 2017


V pondělí 1. května 2017 bude v Malé Hraštici u kapličky od 18:00 hod. májová pobožnost a poté mše svatá. Srdečně zveme.


    Ohlášky pro týden 17. - 23. 4. 2017


Přání všem požehnaných svátků.


Poděkování všem, kdo pomohli s přípravou Velikonočního tridua a Velikonoc v našich kostelech.


V sobotu uzavřou Sandra Vanišová z Drevník a Lukáš Lachout svátostné manželství na Makové Hoře. Prosíme o modlitbu.


Sestry trapistky z Poličan zvou na slavnost 22. 4. 2017. Je to deset let, kdy přišly do české země. Je to i svátek jejich blahoslavené Marie Gabrielly. V 10:30 hod. při mši svaté složí slavné sliby sestra Marie Markéta Pohanková. Mši svaté bude předsedat brněnský biskup Vojtěch Cikrle.


    Ohlášky pro týden 10. - 16. 4. 2017


Poděkování všem, kdo pomohli s úklidem knínských kostelů před svátky.


V pondělí od 15:00 hod. je možnost vykonat svátost smíření v Pastoračním centru na Dobříši. K dispozici budou tři kněží.


V pondělí a ve středu bude ranní bohoslužba v Novém Kníně od 8:00 hod.


V úterý 11. 4. 2017 bude ve farním kostele ve Starém Kníně pohřební mše svatá - rozloučíme se se zemřelou Růženou Hejnovou. Obvyklá večerní mše svatá v Novém Kníně nebude.


Na Zelený čtvrtek bude v Praze v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha od 9:30 hod. mše svatá, při které budou posvěceny oleje.


Pořad bohoslužeb ve Svatém týdnu je ke stažení zde.


    Ohlášky pro týden 3. - 9. 4. 2017


Úklid kostela před svátky:
   farní kostel sv. Františka ve Starém Kníně - pondělí od 8:00 hod.
   kostel sv. Mikuláše v Novém Kníně - čtvrtek od 16:00 hod.


Ve čtvrtek v 16:45 a pátek v 17:30 se před mší svatou modlíme křížovou cestu. Ve čtvrtek v Boroticích a v pátek v Novém Kníně.


Postní neděle. Odpoledne bude možné navštívit kostel v Novém Kníně. Od 16:00 do 17:00 bude vystavena Nejsvětější svátost k adoraci a osobní modlitbě. Také v tomto čase bude kněz k dispozici k přijetí svátosti smíření nebo duchovnímu rozhovoru.


Sousední farnost v Dobříši nás zve na úterky věnované dokumentu papeže Františka postsynodální apoštolské exhortaci o rodině -  Amoris laetitia. V pastoračním centru na Dobříši v 19:30.


Příští nedělí vstupujeme do Svatého týdne - Květná neděle. Na začátku bohoslužeb budou požehnány ratolesti u misijního kříže a se zpěvem vstoupíme do chrámu. Ve Starém Kníně budou zpívané pašije. Na mši svaté bude přítomen i pan biskup Václav Malý.


Pamatujme v modlitbě příštího týdne a v tomto měsíci na mládež. Ta prožije setkání s diecézním biskupem v sobotu před Květnou nedělí v 9:30 hod. v kostele sv. Ludmily v Praze. Mladí jsou zváni!


    Ohlášky pro týden 27. 3. - 2. 4. 2017


Se změnou času se mění začátek večerních bohoslužeb v Novém Kníně. Mše sv. začínají v 18:00 hod.


Ve čtvrtek v 16:45 a pátek v 17:30 se před mší svatou modlíme křížovou cestu. Ve čtvrtek v Boroticích a v pátek v Novém Kníně.


Postní neděle. Odpoledne bude možné navštívit kostel v Novém Kníně. Od 16:00 do 17:00 bude vystavena Nejsvětější svátost k adoraci a osobní modlitbě. Také v tomto čase bude kněz k dispozici k přijetí svátosti smíření nebo duchovnímu rozhovoru.


Sousední farnost v Dobříši nás zve na úterky věnované dokumentu papeže Františka postsynodální apoštolské exhortaci o rodině -  Amoris laetitia. V pastoračním centru na Dobříši v 19:30.


Příští neděli 2. 4. 2017 zvu na odpolední koncert v 15:00 do Nového Knína. Zazní skladba Stabat Mater od Pergolesiho (plakátek je ke stažení v sekci "pozvánky" - ikonka v horní části stránky).


Sbírka dnešní neděle je věnována charitní činnosti naší diecéze.


    Ohlášky pro týden 20. - 26. 3. 2017


V sobotu 18. 3. 2017 zemřel   pan kardinál Miloslav Vlk. Navštívil všechny kostely naší farnosti, uděloval svátost biřmování, účastnil se významného výročí našeho města Nového Knína, před deseti lety jsme si spolu s ním připomněli 950 let první zmínky Živohoště. Děkujeme za jeho pastýřskou službu a prosíme Pána, aby přijal otce Miloslava do svého království. R.I.P.


V postní době se každý čtvrtek v 16:45 a pátek v 16:30 před mší svatou modlíme křížovou cestu. Ve čtvrtek v Boroticích a v pátek v Novém Kníně.


Postní neděle. Odpoledne bude možné navštívit kostel v Novém Kníně. Od 16:00 do 17:00 bude vystavena Nejsvětější svátost k adoraci a osobní modlitbě. Také v tomto čase bude kněz k dispozici k přijetí svátosti smíření nebo duchovnímu rozhovoru.


Sousední farnost v Dobříši nás zve na úterky věnované dokumentu papeže Františka postsynodální apoštolské exhortaci o rodině -  Amoris laetitia. V pastoračním centru na Dobříši v 19:30.


Ze soboty na neděli se mění čas!


Sbírka příští neděle je věnována charitní činnosti naší diecéze.


    Ohlášky pro týden 13. - 19. 3. 2017


V postní době se každý čtvrtek v 16:45 a pátek v 16:30 před mší svatou modlíme křížovou cestu. Ve čtvrtek v Boroticích a v pátek v Novém Kníně.


Postní neděle. Odpoledne bude možné navštívit kostel v Novém Kníně. Od 16:00 do 17:00 bude vystavena Nejsvětější svátost k adoraci a osobní modlitbě. Také v tomto čase bude kněz k dispozici k přijetí svátosti smíření nebo duchovnímu rozhovoru.


Sousední farnost v Dobříši nás zve na úterky věnované dokumentu papeže Františka postsynodální apoštolské exhortaci o rodině -  Amoris laetitia. V pastoračním centru na Dobříši v 19:30.


    Ohlášky pro týden 6. - 12. 3. 2017


Poděkování všem dárcům sbírky "svatopetrský haléř", vybralo se 6.125,- Kč.


V postní době se každý čtvrtek v 16:45 a pátek v 16:30 před mší svatou modlíme křížovou cestu. Ve čtvrtek v Boroticích a v pátek v Novém Kníně.


Postní neděle. Odpoledne bude možné navštívit kostel v Novém Kníně. Od 16:00 do 17:00 bude vystavena Nejsvětější svátost k adoraci a osobní modlitbě. Také v tomto čase bude kněz k dispozici k přijetí svátosti smíření nebo duchovnímu rozhovoru.


Sousední farnost v Dobříši nás zve na úterky věnované dokumentu papeže Františka postsynodální apoštolské exhortaci o rodině -  Amoris laetitia. V pastoračním centru na Dobříši v 19:30.


    Ohlášky pro týden 27. 2. - 5. 3. 2017


1. 3. ve středu zahajujeme postní dobu. Tento den je dnem přísného postu. Při ranní mši svaté bude udílen popelec. Popelec bude udělován i při sobotních a nedělních bohoslužbách.


V postní době se každý čtvrtek v 16:45 a pátek v 16:30 před mší svatou modlíme křížovou cestu. Ve čtvrtek v Boroticích a v pátek v Novém Kníně.


Postní neděle. Odpoledne bude možné navštívit kostel v Novém Kníně. Od 16:00 do 17:00 bude vystavena Nejsvětější svátost k adoraci a osobní modlitbě. Také v tomto čase bude kněz k dispozici k přijetí svátosti smíření nebo duchovnímu rozhovoru.


2. 3. ve čtvrtek slavíme slavnost sv. Anežky České. V 16:00 hod. bude v našem řádovém kostele sv. Františka v Praze koncert s duchovním slovem našich bratří a v 17:00 hod. slavná mše svatá. Srdečně zveme na tuto slavnost. Mše sv. v Boroticích tento čtvrtek nebude.


    Ohlášky pro týden 6. - 12. 2. 2017


Dobříšská farnost zve na setkání s autorem knížky Exotem na této zemi (O Božím milosrdenství mezi námi), se salesiánským knězem Ladislavem Heryánem. Knížka sklidila velký úspěch, v lednu proběhl dotisk, v nejbližší době by měla být opět k sehnání. Beseda se bude konat v úterý 7. února 2017 od 19.00 hodin v Pastoračním centru sv. Tomáše v Dobříši.


Ve čtvrtek 9. 2. 2017 se v 11:00 hod. ve farním kostele sv. Františka ve Starém Kníně rozloučíme při mši sv. se zemřelou Milenou Svobodovou z Velké Lečice. Pamatujme v modlitbě.


V sobotu 11. 2. 2017 v den památky P. Marie Lurdské jsou staří a nemocní zváni do Pastoračního centra na Dobříši. Mohou přijmout svátost smíření a svátost nemocných a účastnit se eucharistie v teplém prostředí. Zpovídá se od 8:30 hod. Mše sv. bude v 9:30 hod.


    Ohlášky pro týden 30. 1. - 5. 2. 2017


2. února - svátek Uvedení Páně do chrámu - při mši sv. v Boroticích budou požehnány svíce.


Pan arcibiskup zve tento den řeholníky, řeholnice a zasvěcené osoby na mši sv. a společné setkání. Mše sv. začíná v kostele Všech svatých na Pražském hradě v 10 00 hod. žehnáním svící a pokračuje průvodem do katedrály. Po mši sv. diskuze s panem kardinálem na Arcibiskupství pražském.


Svatoblažejské požehnání bude udělováno po mši sv. v pátek , v sobotu i v neděli.


    Ohlášky pro týden 23. - 29. 1. 2017


Dnešní poutní slavností v kostele sv. mučedníků Fabiána a Šebestiána v Živohošti končí odpolední nedělní bohoslužby v tomto chrámu. Od velikonoc zde bohoslužby budou opět pokračovat.


Letošní Tříkrálová sbírka vynesla 81 061,- Kč. Všem dárcům i koledníkům děkujeme!


    Ohlášky pro týden 16. - 22. 1. 2017


Srdečně zveme na mši svatou v úterý v 9:00 hod. ve farním kostele ve Starém Kníně, kde kněží příbramského vikariátu zahájí své setkání - vikariátní konferenci. Prosíme o modlitbu za kněze našeho vikariátu.


Zveme také na první pouť v naší farnosti 22. ledna 2017 v 15:00 hod. v kostele sv. mučedníků Fabiána a Šebestiána v Živohošti.


Pamatujme zvláště v tomto týdnu, kdy ve středu slavíme památku P. Marie, Matky jednoty křesťanů, v modlitbách na jednotu křesťanů. Je to i úmysl papeže Františka na tento měsíc. Ke společné modlitbě na evangelizační úmysl papež František říká:
V  nynějším světě spolupracují křesťané různých církví ve službách potřebnému lidstvu, při obraně lidského života, lidské důstojnosti a stvoření a proti nespravedlnostem. Tato touha společně putovat, spolupracovat ve službě a solidaritě vůči nejslabším a trpícím je pro všechny důvodem k radosti. Spoj svůj hlas s mým v modlitbě za to, aby se všichni zasazovali modlitbou a bratrskou láskou za obnovení plné církevní jednoty a svojí službou odpovídali na výzvy lidstva.“ Vybízí Petrův nástupce ke společné modlitbě na evangelizační úmysl v tomto měsíci.


    Ohlášky pro týden 9. - 15. 1. 2017


Dnešním svátkem Křtu Páně končí vánoční doba. Končí zpěv koled, vánoční výzdoba...
Jesličky v knínských kostelech budou ponechány do Hromnic (Uvedení Páně do chrámu) a v Živohošti do lednové pouti k sv. mučedníkům Fabiánovi a Šebestiánovi - 22. 1. 2017.


Poděkování všem, kteří v těchto mrazivých dnech vykonávali Tříkrálovou sbírku, i těm, kteří do této sbírky přispěli.


    Ohlášky pro týden 2. - 8. 1. 2017


Přání Božího požehnání do nového roku, pevné zdraví a pod ochranou a vedením P. Marie prožívejme všechny dny nastávajícího roku!


Poděkování všem, kteří pomáhali v uplynulém roce jakýmkoli způsobem v naší farnosti.


Požehnání těm, kteří v následujících dnech budou vykonávat ve farnosti Tříkrálovou sbírku, požehnání i dárcům.


Pamatujme v modlitbě na místa, kde se válčí. Mysleme zvláště na Blízký východ a Sýrii.


    Ohlášky pro týdny 19. - 31. 12. 2016


Přeji všem požehnanou dobu adventní - přípravy na svátky Božího narození.


Betlémské světlo bude k dispozici v pátek odpoledne a v sobotu dopoledne na faře ve Starém Kníně a při vánočních bohoslužbách v našich kostelích.


V sekci "pozvánky" (ikonka v horní části stránky) jsou ke stažení plákáty na koncerty a akce, které proběhnou v naší farnosti v době vánoční.


V sekci "pořad bohoslužeb" (ikonka v horní části stránky) je možné si pod tabulkou s aktuálním přehledem bohoslužeb stáhnout k tisku pořad bohoslužeb v době vánoční.


    Ohlášky pro týden 12. - 18. 12. 2016


Přeji všem požehnanou dobu adventní - přípravy na svátky Božího narození.


V sekci "pozvánky" (ikonka v horní části stránky) jsou ke stažení plákáty na koncerty a akce, které proběhnou v naší farnosti v době vánoční.


V sekci "pořad bohoslužeb" (ikonka v horní části stránky) je možné si pod tabulkou s aktuálním přehledem bohoslužeb stáhnout k tisku pořad bohoslužeb v době vánoční.


    Ohlášky pro týden 5. - 11. 12. 2016


Přeji všem požehnanou dobu adventní - přípravy na svátky Božího narození.


Dne 6. 12. je svátek sv. Mikuláše - připomínám poutní slavnost v Novém Kníně a již nyní srdečně zvu děti a rodiny na oslavu tohoto světce při mši svaté v 17:00 hod v Novém Kníně. Poděkujeme za další etapu restaurování kazatelny a po mši sv. se budeme s dětmi těšit na setkání s Mikulášem, který obdarovává.


Ve čtvrtek 8. 12. o slavnosti Neposkvrněného Početí P. Marie je 70. výročí uvedení Josefa Berana na svatovojtěšský stolec. Tento den v pražské katedrále v 18:00 hod. bude mše svatá. Pan kardinál Dominik zve na tuto bohoslužbu.


V sobotu se v 15:00 hod. setkám s občany Županovic a u kapličky jim požehnám.


    Ohlášky pro týden 28. 11. - 4. 12. 2016


Přeji všem požehnanou dobu adventní - přípravy na svátky Božího narození.


V sobotu 3. 12. 2016 v 17:00 hod v Anežském klášteře bude mše svatá ke cti svaté Anežky, hlavním celebrantem bude pan biskup Karel Herbst a kazatelem Mons. Petr Piťha.


Věnujte pozornost Katolickému týdeníku, kdy v tomto čísle je příloha věnována pražskému arcibiskupu Josefu Beranovi. Dne 8. 12. je výročí jeho uvedení na svatovojtěšský stolec. Tento den bude pan kardinál Dominik Duka v 18:00 hod. slavit eucharistii.


Dne 6. 12. je svátek sv. Mikuláše - připomínám poutní slavnost v Novém Kníně a již nyní srdečně zvu děti a rodiny na oslavu tohoto světce při mši svaté v 17:00 hod v Novém Kníně.


    Ohlášky pro týden 21. - 27. 11. 2016


O dnešní slavnosti Ježíše Krista Krále 20. listopadu končí Svatý rok milosrdenství uzavřením Svaté brány v bazilice sv. Petra. Děkujeme za všechny dary tohoto mimořádného Svatého roku.


Prosíme o modlitbu za Františka Vaculíka, který v pondělí podstupuje operaci.


Manželé Kosmatovi oslaví ve čtvrtek v Boroticích při mši svaté šedesát let společného života. Blahopřejeme!


V sobotu se rozloučíme v našem řádovém kostele sv. Františka u Karlova mostu v Praze při mši sv. v 10:30 hod. s mým řádovým spolubratrem P. Jaroslavem Ptáčkem O.Cr.  (viz parte).


Příští sobotu v Novém Kníně nebude mše sv.!!!


Příští neděli vstoupíme do nového liturgického roku - začíná advent. Při nedělních bohoslužbách požehnám adventní věnce.


    Ohlášky pro týden 14. - 20. 11. 2016


Příští neděli bude výjimečně v Živohošti sloužena mše svatá v 15:00 hod. při rozloučení se zemřelým panem Tomáškem.


Příští neděli o slavnosti Ježíše Krista Krále (20. listopadu) skončí Svatý rok milosrdenství uzavřením Svaté brány v bazilice sv. Petra.


K naší lítosti končí ve vikariátu stavební technik pan František Beneš. Byl vypsán konkurs na obsazení tohoto volného místa. Prosím zájemce s požadovaným vzděláním, aby se přihlásili  (viz plakátek).


    Ohlášky pro týden 7. - 13. 11. 2016


Od příští neděle nebude v Živohošti sloužena mše svatá, sejdeme se tam až o Štědrém dnu v 15:00 hod.


V našem řádu pokračujeme s přípravou na oslavy svátku sv. Anežky České. Toto pondělí bude hlavním celebrantem J. M. Mgr. PharmDr. Josef Šedivý O.Cr., generál a velmistr Rytířského řádu Křižovníků s červenou hvězdou, kazatelem  bude J. M. Mgr. Jiří Hladík O.Cr., prelát a probošt katedrální kapituly v Litoměřicích. Mše sv. začíná v 18:00 hod. v kostele sv. Františka u Karlova mostu v Praze. (viz plakátek).


O slavnosti Ježíše Krista Krále 20. listopadu skončí Svatý rok milosrdenství uzavřením Svaté brány v bazilice sv. Petra. Předcházející neděli, 13. listopadu (33. neděle v mezidobí), z rozhodnutí papeže skončí svatý rok v místních církvích. Eucharistie na závěr svatého roku v místních církvích bude jediná a bude se slavit v katedrále. Je symbolické, že v tento den si náš národ připomíná památku sv. Anežky České, která vynikala skutky milosrdenství.
Arcibiskup pražský Dominik kardinál Duka OP proto srdečně zve věřící pražské arcidiecéze, aby připutovali do katedrály sv. Víta, Václava a Vojtěcha, kde při slavné eucharistické bohoslužbě v neděli 13. listopadu 2016 v 10.00 hod. poděkujeme Bohu za všechna dobrodiní a milosti, kterých se nám během svatého roku dostalo, a zároveň si připomeneme světici a mocnou přímluvkyni našeho národa sv. Anežku Českou.


K naší lítosti končí ve vikariátu stavební technik pan František Beneš. Byl vypsán konkurs na obsazení tohoto volného místa. Prosím zájemce s požadovaným vzděláním, aby se přihlásili  (viz plakátek).


    Ohlášky pro týden 31. 10. - 6. 11. 2016


Děkuji všem, kteří se minulou neděli zapojili do misijní sbírky - na misie se vybralo 8.530,- Kč.


V našem řádu pokračujeme s přípravou na oslavy svátku sv. Anežky České. Toto pondělí bude hlavním celebrantem a kazatelem Mons. Milan Hanuš, generální vikář Apoštolského exarchátu Řeckokatolické církve v České republice. Při mši svaté zazní Moleben ke sv. Anežce České. Mše sv. začíná v 18 00 hod. v kostele sv. Františka u Karlova mostu v Praze. (viz plakátek).


K naší lítosti končí ve vikariátu stavební technik pan František Beneš. Byl vypsán konkurs na obsazení tohoto volného místa. Prosím zájemce s požadovaným vzděláním, aby se přihlásili  (viz plakátek).


    Ohlášky pro týden 24. - 30. 10. 2016


Sbírka neděle 23. 10. 2016 bude věnována misijím.


Poděkování všem, kdo pomáhali s úklidem po výmalbě kostela v Živohošti.


Ve středu přivítáme ve farnosti P. Stanislava Goru, který je odpovědný za charitu.


Připravujeme se na oslavu svátku sv. Anežky, pondělky, které jsou v našem Řádu zasvěcené sv. Anežce chceme prožít před jejím svátkem slavnostněji. Na toto pondělí 24. 10. je pozván P. Pavel Zemek O.Praem., bývalý generální vikář plzeňské diecéze. Mše sv. v našem řádovém kostele u sv. Františka v Praze začíná v 18:00 hod.  (viz plakátek).


Ze soboty na neděli je změna času!!!


    Ohlášky pro týden 17. - 23. 10. 2016


V úterý je vikariátní setkání kněží příbramského vikariátu, začínáme v 9:00 hod. mší svatou na Dobříší ve farním kostele. Na mši sv. srdečně zveme.


V úterý jsme zváni naším sousedem P. Kazimírem na poutní slavnost do křečovického kostela. V 17:00 hod. je adorace, modlitba sv. růžence, také příležitost ke svátosti smíření. V 18:00 hod. poutní mše sv. - hlavním celebrantem je generální vikář pražské arcidiecéze Mons. Zdeněk Wasserbauer Th.D.


V sobotu naši sousedé oslaví 300 let kostela ve Slapech. Mše sv. je v 10:00 hod.


Příští neděle je  nedělí misijní. Sbírka příští neděle bude věnována misijím.


Minulý týden se začalo s výmalbou kostela v Živohošti. Malovat se bude sakristie a presbytář. V pátek by malíři měli končit a bude nás čekat úklid kostela. Ten plánujeme na sobotu. Kdo by mohl pomoci je vítán - ať se kontaktuje s paní Šiškovou nebo manželi Krejčíkovými.


V sobotu v 15:00 hod. na Chvojínku budu křtít Ignes - Anežku. Pamatujme v modlitbě!


Připojuji plán oslav sv. Anežky v letošním roce v našem Řádu  (viz plakátek).


    Ohlášky pro týden 10. - 16. 10. 2016


Poděkování všem, kteří pomohli s přípravou farní poutě k sv. Františku ve Starém Kníně. Poděkování i poutníkům, kteří se i za nepříznivého počasí vydali na poutní trasy a modlili se za náš kraj.


Poděkování také všem, kteří se ve farnosti modlí svatý růženec. Povzbuzuji k této modlitbě!


Zítra v pondělí v 10:30 hod. se ve Smečně rozloučí se zemřelým  P. Karlem Kunclem, který také působil v našem vikariátě - v Dublovicích. Prosím, pamatujte v modlitbě.


    Ohlášky pro týden 3. - 9. 10. 2016


V příštím týdnu bude farní pouť k patronu našeho kostela. Věnujte, prosím, pozornost změnám bohoslužeb a letáčku naší farní poutě (ke stažení v sekci "pozvánky" - ikonka v horní části stránky).


Děkuji všem, kteří se modlí svatý růženec a povzbuzuji k této modlitbě.


Pamatujme na papeže Františka, který o tomto víkendu navštívil Gruzii a Azerbajžán.


    Ohlášky pro týden 26. 9. - 2. 10. 2016


Ve středu je stání svátek, připomínáme si hlavního patrona České země sv. Václava. Pan kardinál Dominik Duka zve do Staré Boleslavi na národní pouť. Dopolední mše sv. bude přenášena i Českou televizí.
Ve farnosti máme dvě kaple zasvěcené tomuto světci. Zveme na poutní mši sv. do Drevník ve 14:00 hod. a do Mokrovrat v 17:00 hod.


Blíží se naše farní pouť k sv. Františku. Věnujte, prosím, pozornost plakátkům, které jsou k dispozici v sekci "pozvánky" - ikonka v horní části stránky.


Upozorňuji, že následující dvě neděle - tedy 2. 10. a 9. 10. v Živohošti nebudou odpolední bohoslužby.


    Ohlášky pro týden 19. - 25. 9. 2016


Po prázdninách se kněží příbramského vikariátu setkávají na vikariátní konferenci. Ta bude v úterý 20. září v Milíně. Začínáme společnou mší svatou v 9:00 hod.


Blahopřeji Malé Lečici k opravě tamní kaple a děkuji všem, kdo se podíleli na práci, zvláště panu Slezovi z Malé Lečice. Oslava svěcení kaple byla důstojná!


Svátek sv. Václava oslavíme mší svatou u svatováclavských kaplí v naší farnosti. Ve středu 28. 9. ve 14:00 hod. bude mše svatá v Drevníkách a v 17:00 hod. v Mokrovratech.


Upozorňuji také na farní pouť k sv. Františku ve Starém Kníně. Věnujte pozornost nabízeným plakátkům (v sekci "pozvánky" - ikonka v horní části stránky).


    Ohlášky pro týden 12. - 18. 9. 2016


Předkládám výzvu pana kardinála k novému školnímu roku (v sekci "texty" - ikonka v horní části stránky). Náboženství v naší farnosti po domluvě s rodiči bylo stanoveno na středu v 15:30 hod. na faře ve Starém Kníně. Přihlášených je pět dětí.


Ve středu o slavnosti Povýšení svatého Kříže v 16:00 hod. v kostele sv. Františka v Praze tři spolubratři složí do rukou pana velmistra slavné řádové sliby (viz pozvánka v sekci "pozvánky" - ikonka v horní části stránky). Prosíme o modlitbu za náš Řád!


Ve čtvrtek se ve 14:00 hod. ve farním kostele ve Starém Kníně rozloučíme při mši svaté se zemřelým panem Beranem z Velké Lečice.


V pátek o svátku sv. Ludmily se setkám v azylovém domě se školáky z Mokrovrat, Dobříše a Staré Huti. Den otevřených dveří je tuto sobotu.(viz pozvánka v sekci "pozvánky" - ikonka v horní části stránky).


V sobotu bude v Malé Lečici v 11:00 hod. posvěcena opravená kaple. Díky místním hasičům!


Paní Pecharová z Mokrovrat slaví v těchto dnech 90. narozeniny - blahopřejeme!


Pan František Kotáb je v nemocnici na další operaci. Vyprošujeme Františkovi zdárný průběh této operace a brzké uzdravení.


    Ohlášky pro týden 5. - 11. 9. 2016


Náboženství ve farnosti bude ve středu v 15:30 hod. na faře.


Dnes byla v Římě svatořečena Matka Tereza - v nebi máme dalšího velkého přímluvce.


Manželům Krejčíkovým blahopřejeme k třicátému výročí společného života a děkujeme za starost o živohošťský kostel.


    Ohlášky pro týden 29. 8. - 4. 9. 2016


Školákům dobrý start do nového školního roku.
Také v letošním roce rád budu učit náboženství. Prosím rodiče, aby přihlásili své děti k této výuce.


V neděli v Živohošti slavíme Posvěcení chrámu - srdečně zveme.


    Ohlášky pro týden 22. - 28. 8. 2016


Srdečně zveme na mši svatou ke kapli sv. archandělů do Chotilska v sobotu v 16:00 hod., při „chotilském posvícení“. Poděkujeme za uplývající prázdniny a požehnám školákům jejich aktovky.


Také v letošním roce rád budu učit náboženství. Prosím rodiče, aby přihlásili své děti k této výuce.


    Ohlášky pro týden 15. - 21. 8. 2016


Foto ze slavnosti 830 let první zmínky o našem městě - mše sv. s panem opatem Šimkem na stránkách Člověk a víra:
Člověk a víra galerie 1
Člověk a víra galerie 2.


V pondělí 15. 8. 2016 v 16:45 hod. je poutní mše svatá v borotickém kostele Nanebevzetí P. Marie a v neděli 21. 8. je poutní slavnost v borotickém kostele.


V neděli po mši sv. v Živohošti v 16:00 hod se těšíme na koncert manželů Radových jako poděkování pracovníkům farních charit. Srdečně zveme! (viz plakátek v sekci pozvánky - ikonka v horní části stránky).


    Ohlášky pro týden 8. - 14. 8. 2016


Na slavnostech Města Nového Knína důstojně zastoupil našeho pana arcibiskupa Dominika kardinála Duku, který nemohl pro nemoc přijet, pan opat želivského kláštera Jáchym Šimek. Foto z této slavnosti na stránkách: Člověk a víra.


V úterý se rozloučíme s knězem pražské arcidiecéze Lubomírem Neugebauerem.


V pondělí 15. 8. 2016 v 16:45 hod. je poutní mše svatá v borotickém kostele Nanebevzetí P. Marie a v neděli 21. 8. je poutní slavnost v borotickém kostele.
Pan kostelník prosí o pomoc při úklidu kostela v Boroticích, který bude v sobotu 13. 8.


    Ohlášky pro týden 1. - 7. 8. 2016


Pozvání na mši sv. za P. Jacquesa Hamela, oběť útoku ve francouzském Saint-Etienne-du-Rouvray a další oběti teroru, kterou bude v pondělí 1. srpna v 18:30 hod v pražské katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha sloužit pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP.


Výzva předsednictva ČBK ke zvonění zvonů v úterý 2. srpna, v 15. hodin, v den pohřbu brutálně zavražděného francouzského kněze Jacquesa Hamela v Saint-Etienne-du-Rouvray. Hlas zvonů a modlitba je výrazem lítosti nad krutým činem, ale také apelem k míru a připomínkou umučení našeho Pána, v jehož náruči tento mučedník spočinul.


Příští neděli nás navštíví pan arcibiskup Dominik kardinál Duka. Budeme slavit mši svatou v neděli ve farním kostele ve Starém Kníně v 10:30 hod. za naše Město, které si v letošním roce připomíná 830 let první zmínky.


Děkuji všem, kteří pomohli tento víkend s úklidem kostela.


    Ohlášky pro týden 25. - 31. 7. 2016


Děkuji panu velmistrovi a Vám všem, kteří jste vyprošovali Boží požehnání pro naše město. 830 let od první zmínky o našem městě si ještě připomeneme 7. 8. 2016 v 10:30 hod. s panem arcibiskupem Dominikem Dukou.


Děkuji tatínkovi, který dnes slaví narozeniny - 85 let. Srdečně zvu na malou oslavu jeho narozenin dnes v 17:00 hod. na faru do Starého Knína.


Sestry trapistky zvou na  slavné sliby sestry Barbory, které budou v sobotu 30. 7. 2016 v 10:30 hod. v klášterním kostele Naší Paní nad Vltavou v Poličanech při mši svaté.


V sobotu v naší farnosti bude v 17:00 hod. poutní mše svatá u kapličky sv. Anny na Kozích Horách, obvyklá bohoslužba v Novém Kníně nebude.


Přehlený pořad bohoslužeb u příležitosti oslav Města Knína je ke stažení  zde.


    Ohlášky pro týden 18. - 24. 7. 2016


V příštím týdnu se zapojíme do oslav Města Knína - 830 let od první zmínky.
V pátek bude mše svatá za všechny zemřelé zdejší občany. Začátek této bohoslužby bude v 17:00 hod. v kostele sv. Františka ve Starém Kníně. Po mši svaté v 18:00 hod. bude v tomto chrámu koncert našich italských přátel.


V sobotu jsme zváni na pouť ke svaté Maří Magdaléně na Skalku u Mníšku pod Brdy:
U příležitosti povýšení liturgické památky sv. Marie Magdalény na svátek, o kterém rozhodl papež František v kontextu Svatého roku milosrdenství, aby poukázal „na důležitost této ženy, která projevila velkou lásku a byla Kristem tak milovaná,“ rozhodl kardinál Dominik Duka OP, arcibiskup pražský a primas český o otevření Jubilejní brány ve filiálním kostele sv. Maří Magdalény na Skalce v Mníšku pod Brdy. Jubilejní brána bude otevřená dne 23. 7. 2016 během slavnostní mše svaté celebrované P. PharmDr. Mgr. Josefem Šedivým O.Cr., velmistrem a generálem našeho Řádu.


V sobotu večer v 18:00 hod bude ve Starém Kníně mše svatá za všechny zemřelé kněze, kteří sloužili této obci věřících.


V neděli bude slavnostní bohoslužba v 10:30 hod na náměstí v Novém Kníně za Boží požehnání pro všechny, kteří v našem městě žijí. Celebrovat tuto bohoslužbu budu společně s naším panem velmistrem P. PharmDr. Mgr. Josefem Šedivým O.Cr.


Přehlený pořad bohoslužeb u příležitosti oslav Města Knína je ke stažení  zde.


    Ohlášky pro 2 týdny  4. - 10. - 17. 7. 2016


Děkuji všem učitelům i rodičům za jejich práci. Dětem přeji zasloužené prázdniny, odpočinek a načerpání nových sil.


Vítám junáky z Prahy, kteří budou pobývat v naší farnosti. Ať se jim u nás líbí!


V našem červencovém zpravodaji (Vetero Knina, přístupný z titulní stránky) najdete informace o návštěvách a mších svatých, které se uskuteční v souvislosti s oslavami 830 let od první zmínky o našem městě.


    Ohlášky pro týden 27. 6. - 3. 7. 2016


V sobotu byli v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha na kněze vysvěceni čtyři jáhni. Prosíme o modlitbu za novokněze i za všechny kněze naší diecéze i našeho Řádu.


Děkuji všem učitelům i rodičům za jejich práci. Dětem přeji zasloužené prázdniny, odpočinek a načerpání nových sil.


Za 3 týdny začíná Světový den mládeže v Krakově. Jedná se o mimořádnou příležitost, jak prožít jubilejní rok milosrdenství, jak zakusit sounáležitost s celosvětovou církví a s papežem. Obracíme se zvláště na vás mladé, kteří jste se ještě pro tuto pouť nerozhodli, abyste této možnosti využili. Přihlásit se je možné na webu: krakov2016.signaly.cz . Organizátoři žádají o přihlášení do konce června. Pozdější přihlášení s sebou nese organizační komplikace.


    Ohlášky pro týden 20. - 26. 6. 2016


V sobotu srdečně zveme na poutní mši svatou do Drhov v 17:00 hod. Mše sv. v Novém Kníně nebude.


V sobotu je v 10:00 hod. v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha kněžské svěcení. Prosíme o modlitbu za novokněze.


V neděli je v 10:30 hod. poutní mše svatá v kapli sv. Jana a Pavla v Libčicích. Mše sv. ve farním kostele ve Starém Kníně nebude.


    Ohlášky pro týden 13. - 19. 6. 2016


V sobotu srdečně zveme na poutní mši svatou do Záborné Lhoty v 15:00 hod. Připomeneme si patrona zdejší kaple sv. Antonína.


V sobotu je v 10:00 hod. v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha pouť nemocných a seniorů. Pan kardinál Dominik Duka srdečně zve.


    Ohlášky pro týden 6. - 12. 6. 2016


Ve čtvrtek se při mši svaté ve Starém Kníně ve 14:00 hod. rozloučíme se zemřelou Jarmilou Infeldovou. Zemřela v nedožitých 101 let. Prosíme o modlitbu.


V sobotu při mši svaté v Chramištích u kapličky v 10:30 hod. poděkují za dar společného života manželé Borikovi (20 let manželství.


Občané Nechalova srdečně zvou na poutní mši svatou v sobotu ve 14:00 hod. ke kapli sv. Antonína (viz plakátek v sekci pozvánky - ikonka v horní části stránky).


    Ohlášky pro týden 30. 5. - 5. 6. 2016


V neděli 5. 6. 2016 ve farnosti mše sv. nebude. Pro ty, kteří nemají možnost účastnit se pouti na Svatou Horu, upozorňuji na sobotní bohoslužby v 15:00 hod v Milině a v 18:00 hod. ve Velké Hraštici (viz plakátek v sekci pozvánky - ikonka v horní části stránky).


Společně se budeme účastnit hlavní bohoslužby na Svaté Hoře v 9:00 hod. s panem kardinálem Dominikem Dukou (viz plakátek).


V pátek v 11:00 hod. na Skalce u Mníšku pod Brdy uzavřou církevní manželství Petr Havlíček a Kateřina Dědinová.
Blahopřejeme!


    Ohlášky pro týden 23. - 29. 5. 2016


Již nyní upozorňuji na neděli 5. 6., kdy pan kardinál otevře na Svaté Hoře v den korunovace Bránu milosrdenství. Rád bych, abychom na Svatou Horu jeli společně autobusem jako farnost.
Prosím, abyste se v případě zájmu přihlásili u mne nebo u paní Krejčíkové. Telefon - 724 236 152. Nebude-li dostatečný počet  přihlášených pojedeme osobními auty.Kdo má v autě místo, ať nabídne tomu, kdo tuto možnost nemá. Nebude-li dostatečný počet  přihlášených pojedeme osobními auty. Kdo má v autě místo, ať nabídne tomu, kdo tuto možnost nemá.
Mše svatá začíná na Svaté Hoře v 9:00 hod. (viz plakátek v sekci pozvánky - ikonka v horní části stránky).
V sobotu 4. června v 15 00 hod. bude mše sv. v Milině a v 18 00 hod. ve Velké Hraštici! V neděli 5. 6. ve farnosti mše sv. nebude.


Srdečně zveme na mši svatou ze slavnosti Těla a Krve Páně ve čtvrtek 26.5. v 16 00 hod., kde oslavíme Pána Ježíše přítomného ve svátosti (viz plakátek v sekci pozvánky - ikonka v horní části stránky). Po mši svaté bude eucharistický průvod obcí.


V sobotu je v 15 00 hod. poutní mše sv. u kaple Navštívení Panny Marie ve Slovanské Lhotě (viz plakátek v sekci pozvánky - ikonka v horní části stránky). Srdečně zveme!


    Ohlášky pro týden 16. - 22. 5. 2016


Již nyní upozorňuji na neděli 5. 6., kdy pan kardinál otevře na Svaté Hoře v den korunovace Bránu milosrdenství. Rád bych, abychom na Svatou Horu jeli společně autobusem jako farnost.
Prosím, abyste se v případě zájmu přihlásili u mne nebo u paní Krejčíkové. Telefon - 724 236 152. Trasa autobusu: Malá Hraštice, Nový Knín, Libčice, Borotice, Svatá Hora.
Prosím rovněž - pokud někdo plánuje cestu na Svatou Horu autem a zbývá mu volné místo, aby je nabídl někomu, kdo takovou možnost nemá, a to buď přímo, a nebo tuto informaci sdělil mně, abych ji mohl předat případným zájemcům. Toto bude důležité zvláště v případě, že zájem o společnou cestu bude málý a autobus se objednávat nebude.
Mše svatá začíná na Svaté Hoře v 9:00 hod. (viz plakátek v sekci pozvánky - ikonka v horní části stránky).


V pondělí bude mše sv. v 9:00 hod. v Novém Kníně. Je to poutní mše svatá, kterou uctíme patrona již zbořené kaple na náměstí v Novém Kníně svatého Jana Nepomuckého.


V úterý kněží příbramského vikariátu máme setkání v 9:00 hod. je mše sv. v Pičíně. Večerní bohoslužba v Novém Kníně nebude.
Tento den jsme také zváni na mši svatou ke kapličce sv. Jana Nepomuckého na Novou Ves pod Pleší v 18:00 hod.


V sobotu je v 15:00 hod. poutní mše sv. v kapli sv. Jana Nepomuckého v Čelině. Srdečně zveme!


    Ohlášky pro týden 9. - 15. 5. 2016


Chci poděkovat všem, kteří se včera z naší farnosti účastnili diecézní poutě za povolání. Mohli jsme na Svaté Hoře prožít požehnaný čas a také projít Branou milosrdenství. Již nyní upozorňuji na neděli 5. 6., kdy tam pan kardinál otevře v den korunovace Bránu milosrdenství. Rád bych, abychom na Svatou Horu jeli společně autobusem jako farnost. Prosím, abyste se v případě zajmu přihlásili u mne nebo u paní Krejčíkové. Telefon - 724 236 152. Trasa autobusu: Malá Hraštice, Nový Knín, Libčice, Borotice, Svatá Hora.


Večerní bohoslužby v příštím týdnu budou v úterý a v pátek v 18:00 hod. ve Starém Kníně, ve středu bude mše svatá ráno v 8:00 hod v Novém Kníně. V sobotu mše svatá v Novém Kníně nebude.


V sobotu 14. 5. 2016 jsme zváni na mši svatou a májovou pobožnost ke kapličce do Velké Lečice v 10:00 hod.(viz plakátek v sekci pozvánky),
Ve 20:00 hod. je pak svatodušní vigilie v Živohošti.


V neděli o slavnosti Seslání Ducha svatého budou pravidelné bohoslužby v Boroticích 8:30 hod. a ve Starém Kníně 10:30 hod.
Odpoledne je poutní mše svatá u kapličky v Županovicích v 15:00 hod (viz plakátek v sekci pozvánky).


    Ohlášky pro týden 2. - 8. 5. 2016


Pozvání na pouť hasičů v den patrona hasičů sv. Floriána 4. 5. 2016 do katedrály sv. Víta, Václava a Vojtěcha v 18:00 hod. (viz plakátek v sekci pozvánky - ikonka v horní části stránky). Mše svatá bude vysílána i prostřednictvím České televize na druhém programu.


Pouť ve Velké Hraštici bude 7. května mimořádně v 18:00 hod. (viz plakátek v sekci pozvánky - ikonka v horní části stránky). V Novém Kníně mše svatá nebude.


7. května je na Svaté Hoře pouť za duchovní povolání. V 11:00 hod bude mše svatá, na tento den bude panem kardinálem otevřená Brána milosrdenství. Je možno získat plnomocné odpustky za splnění obvyklých podmínek!


    Ohlášky pro týden 2. - 8. 5. 2016


Sbírka sbírka věnována Ukrajině vynesla v naší farnosti 5 311,- Kč. Děkuji za všechny Vaše dary.


V měsíci květnu konáme májové pobožnosti. Obracíme se k Panně Marii. První májová pobožnost se mší svatou bude v pondělí 2. května v 18:00 hod. u kapličky v Malé Hraštici (viz plakátek v sekci pozvánky - ikonka v horní části stránky). Sejdeme se společně s mým sousedem P. Janem Dlouhým.


Pozvání na pouť hasičů v den patrona hasičů sv. Floriána 4. 5. 2016 do katedrály sv. Víta, Václava a Vojtěcha v 18:00 hod. (viz plakátek v sekci pozvánky - ikonka v horní části stránky). Mše svatá bude vysílána i prostřednictvím České televize na druhém programu.


Pouť ve Velké Hraštici bude 7. května mimořádně v 18:00 hod. (viz plakátek v sekci pozvánky - ikonka v horní části stránky). V Novém Kníně mše svatá nebude.


7. května je na Svaté Hoře pouť za duchovní povolání. V 11:00 hod bude mše svatá, na tento den bude panem kardinálem otevřená Brána milosrdenství. Je možno získat plnomocné odpustky za splnění obvyklých podmínek!


    Ohlášky pro týden 25. 4. - 1. 5. 2016


Sbírka dnešní neděle, podle přání papeže Františka, je věnována Ukrajině (viz. list kard. Pietro Parolina - ikonka "texty" v horní části stránky).


V měsíci květnu konáme májové pobožnosti. Obracíme se k Panně Marii. První májová pobožnost se mší svatou bude v pondělí 2. května v 18:00 hod. u kapličky v Malé Hraštici (viz plakátek v sekci pozvánky - ikonka v horní části stránky).


Pozvání na pouť hasičů v den patrona hasičů sv. Floriána 4. 5. 2016 do katedrály sv. Víta, Václava a Vojtěcha v 18:00 hod.


Pouť ve Velké Hraštici bude 7. května mimořádně v 18:00 hod.


7. května je na Svaté Hoře pouť za duchovní povolání. V 11:00 hod bude mše svatá, na tento den bude panem kardinálem otevřená Brána milosrdenství. Je možno získat plnomocné odpustky za splnění obvyklých podmínek!


V sobotu 30. 4. bude v plzeňské katedrále vysvěcen nový plzeňský biskup - Tomáš Holub. Blahopřejeme a provázíme modlitbou.


    Ohlášky pro týden 18. - 24. 4. 2016


Včera slavil emeritní papež Benedikt XVI. narozeniny - blahopřejeme a modlíme se, aby mu Pán pomáhal a žehnal.


Děkuji všem, kteří pamatují v modlitbě na nová kněžská a řeholní povolání. Přikládám pastýřský list pana arcibiskupa Duky a poselství papeže Františka k neděli Dobrého (v sekci "texty" - ikonka v horní části stránky).


Příští neděli, podle přání papeže Františka, věnujeme sbírku lidem na Ukrajině.


V sobotu slavíme svátek sv. biskupa a mučedníka Vojtěcha. Sobotní mše sv. v Novém Kníně bude určená dětem a mládeži.


    Ohlášky pro týden 11. - 17. 4. 2016


V sobotu 16. 4. 2016 se ve 14:00 hod. v kostele v Boroticích rozloučíme se zemřelým panem Hovorkou ze Županovic.


Příští neděle 17. 4. 2016 je Nedělí Dobrého Pastýře.


    Ohlášky pro týden 4. - 10. 4. 2016


V pondělí 4. dubna oslavíme slavnost Zvěstování Páně. Tato slavnost se nemohla konat v obvyklém čase - 25. března byl Velký pátek. Mše svatá bude 4. dubna v borotickém kostele Nanebevzetí Panny Marie v obvyklou odpolední dobu (v 16:45 hod). Je tam první jarní pouť - srdečně zveme!


Se změnou času se změnily i večerní bohoslužby ve všedních dnech - v úterý, v pátek a v sobotu začínají v Novém Kníně v 18:00 hod.
Také již jsou pravidelné bohoslužby v neděli v 15:00 hod. odpoledne na Živohošti.


    Ohlášky pro týden 28. 3. - 3. 4. 2016


Přeji všem farníkům i přespolním návštěvníkům požehnané velikonoční svátky.     


Poděkování všem, kteří se jakýmkoli způsobem zapojili k důstojnému prožívání obřadů velikonočního tridua a Velikonoc.


Se změnou času se mění i večerní bohoslužby ve všedních dnech - v úterý, v pátek a v sobotu začínají bohoslužby v Novém Kníně v 18:00 hod.
Také budou pravidelné bohoslužby v neděli v 15:00 hod. odpoledne na Živohošti.


    Ohlášky pro týden 21. - 27. 3. 2016


Vstoupili jsme do Svatého týdne. Připomínám možnost přijetí svátosti smíření v pondělí 21. 3. 2016  v Pastoračním centru na Dobříši. Budou k dispozici tři kněží.


V úterý 22. 3. 2016 se při mši svaté rozloučíme se zemřelým panem  Michalem Kretschmerem, který přicházel pravidelně na bohoslužby v naší farnosti.
Prosím o modlitby za zemřelého pana Kretschmera i jeho nejbližší rodinu.


Největší tajemství vykoupení lidstva slaví církev každoročně od večerní mše na památku Večeře Páně na Zelený čtvrtek až do nešpor neděle Zmrtvýchvstání Páně. Toto časové rozmezí se vhodně nazývá triduum ukřižovaného, pohřbeného a vzkříšeného Pána; nebo se mu také říká velikonoční triduum, protože se v něm zpřítomňuje a koná velikonoční tajemství, to je přechod Páně z tohoto světa k Otci. Slavením tohoto tajemství se církev liturgickými znameními a svátostmi spojuje v důvěrném společenství s Kristem, svým Ženichem. (http://www.liturgie.cz/liturgicky-cas/liturgicky-rok-1/velikonocni-triduum-1/) ....


Ve čtvrtek 24. 3. 2016 dopoledne v 9:30 hod. v pražské katedrále kněží při mši svaté obnoví své kněžské sliby a pan arcibiskup posvětí oleje, které si kněží odnesou do svých farností, aby jimi udělovali svaté svátosti.


Bohoslužba na Zelený čtvrtek bude začínat v 16:00 hod. ve farním kostele ve Starém Kníně.
Stejný je začátek i velkopátečních obřadů. Na Velký pátek je den přísného postu. Kostel ve Starém Kníně bude otevřen od 14:00 hod.
Na Bílou sobotu je farní kostel ve Starém Kníně otevřen k adoraci u Božího hrobu od 9:00 hod do 11:00 hod. a odpoledne od 13:00 do 15:00 hod.
Obřady velikonoční vigilie začínají ve Starém Kníně v sobotu v 19:00 hod.


Ze soboty 26. 3. 2016 na neděli se mění čas!


Od neděle Zmrtvýchvstání Páně budou opět pravidelné bohoslužby na Živohošti.


Upozorňuji na upravený pořad bohoslužeb o Svatém týdnu a Velikonocích v naší farnosti  (zde).


Přeji požehnaný Svatý týden.


    Ohlášky pro týden 14. - 20. 3. 2016


V době postní budou pravidelně konány pobožnosti křížové cesty:
ve čtvrtek v 16:45 hod. v Boroticích. Pak následuje mše svatá.
v pátek v 16:30 hod. v Novém Kníně. Pak následuje mše svatá.


Sbírka mladým, kteří se chystají na setkání s papežem Františkem v Polsku, vynesla 2 477,- Kč. Dary na misie vynesly přes 3 000,- Kč. Za Vaši štědrost - Pán Bůh zaplať!


Sbírka sbírka této neděle bude věnována arcidiecézní charitě.


V tomto týdnu před Květnou nedělí (13. – 20. 3. 2016) proběhne „Týden modliteb za mládež“, který je vyhlášen biskupy. Prosím, pamatujme na tento úmysl při osobních modlitbách nebo společně při slavení eucharistie.


Mládež je zvána v sobotu před Květnou nedělí na setkání mládeže do Kobylis.


Upozorňuji na pořad bohoslužeb o Svatém týdnu a Velikonocích v naší farnosti (zde).


    Ohlášky pro týden 7. - 13. 3. 2016


V době postní budou pravidelně konány pobožnosti křížové cesty:
ve čtvrtek v 16:45 hod. v Boroticích. Pak následuje mše svatá.
v pátek v 16:30 hod. v Novém Kníně. Pak následuje mše svatá.


Sbírka této neděle je věnována mladým, kteří se chystají na setkání s papežem Františkem v Polsku (viz. list pana kardinála Dominika Duky - umístěn na našich stránkách v sekci "texty"- ikonka v horní části stránky).


Sbírka příští neděli bude věnována charitě (omlouvám se za chybu v ohláškách minulé neděle).


V týdnu před Květnou nedělí (13. – 20. 3. 2016) proběhne „Týden modliteb za mládež“, který je vyhlášen biskupy. Prosím, pamatujme na tento úmysl při osobních modlitbách nebo společně při slavení eucharistie.


    Ohlášky pro týden 29. 2. - 6. 3. 2016


V době postní budou pravidelně konány pobožnosti křížové cesty:
ve čtvrtek v 16:45 hod. v Boroticích. Pak následuje mše svatá.
v pátek v 16:30 hod. v Novém Kníně. Pak následuje mše svatá.


Sbírka věnována Svatému otci - sbírka Svatopetrský haléř vynesla v naší farnosti 4 845,- Kč. Děkujeme!


Ve středu 2. 3. 2016 si připomínáme den blažené smrti naší svaté zakladatelky Anežky Přemyslovny. V naší farnosti bude mše svatá ve středu ráno v 8:00 hod. v Novém Kníně a jsme také zváni do Prahy kde ve středu dne 2. března 2016 v 18:00 hodin bude slavná mše svatá v našem hlavním řádovém kostele sv. Františka z Assisi. Při mši svaté zazní Missa brevis in B - František Xaver Brixi (1732-1771) a Blahoslavená Anežko! - Antonín Janda (1891-1961): pro sóla, sbor, smyčce, trubky, tympány a varhany. Brixiho mše, která zaujme velice vřelou melodikou, je z křižovnického archivu zkomponována patrně na počátku 60. let 18. století.


Sbírka příští neděli bude věnována charitě.


V Boroticích věřící napečou „misijní koláč“. Jeho zakoupením můžete podpořit misijní aktivity.


    Ohlášky pro týden 22. - 28. 2. 2016


V době postní budou pravidelně konány pobožnosti křížové cesty:
ve čtvrtek v 16:45 hod. v Boroticích. Pak následuje mše svatá.
v pátek v 16:30 hod. v Novém Kníně. Pak následuje mše svatá.


Tuto neděli (21. 2. 2016) je sbírka věnována Svatému otci - sbírka Svatopetrský haléř.


    Ohlášky pro týden 15. - 21. 2. 2016


Pamatujme v tomto týdnu na papeže Františka, který je na apoštolské cestě v Mexiku.


V době postní budou pravidelně konány pobožnosti křížové cesty:
ve čtvrtek v 16:45 hod. v Boroticích. Pak následuje mše svatá.
v pátek v 16:30 hod. v Novém Kníně. Pak následuje mše svatá.


V sobotu 20. 2. 2016 je mše svatá v Novém Kníně určená dětem a mládeži.


Příští neděli 21. 2. 2016 je sbírka věnována Svatému otci - sbírka Svatopetrský haléř.


    Ohlášky pro týden 8. - 14. 2. 2016


Ve středu je Popeleční středa. Začíná postní období - příprava na velikonoční svátky a obnovu našich křestních slibů. Popeleční středa je dnem přísného postu. Půst od masitých pokrmů a půst újmy.
Při mši svaté budou věřící označeni posvěceným popelem. Označení posvěceným popelem bude možné i při sobotní mši svaté a při nedělních bohoslužbách - na začátku bohoslužeb při úkonu kajícnosti.


V době postní budou pravidelně konány pobožnosti křížové cesty:
ve čtvrtek v 16:45 hod. v Boroticích. Pak následuje mše svatá.
v pátek v 16:30 hod. v Novém Kníně. Pak následuje mše svatá.


Příští neděli bude pobožnost křížové cesty v Novém Kníně v 15:00 hod.


    Ohlášky pro týden 1. - 7. 2. 2016


V úterý 2. 2. slavíme svátek Uvedení Páně do chrámu, v ten den myslíme na všechny řeholníky a řeholnice, kteří působí v naší diecézi. Otec kardinál Dominik Duka zve všechny řeholníky, řeholnice a zasvěcené osoby působící v arcidiecézi pražské ke společnému slavení svátku Uvedení Páně do chrámu v úterý 2. února 2016. Mše svatá bude zahájena v 10:00 hod. obřadem žehnání svící v kapitulním kostele Všech svatých na Pražském hradě. Pokračovat bude v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha, do které se půjde z kostela Všech svatých průvodem.


Svátkem Uvedení Páně do chrámu končí i vánoční výzdoba. Kdo by mohl pomoci panu Svobodovi ve čtvrtek ve 14:00 hod. ve farním kostele sv. Františka ve  Starém Kníně je vítán!


Svatoblažejské požehnání se bude udělovat i v sobotu a v neděli na závěr bohoslužby.


V sobotu v 11:00 hod. při slavení eucharistie uzavřou svátostné manželství Pavel a Blanka Vaculíkovi. Večerní mše svatá v Novém Kníně ten den nebude.


    Ohlášky pro týden 25. - 31. 1. 2016


Děkuji všem, kdo v tomto týdnu pamatovali v modlitbě na jednotu křesťanů. Týden modliteb za jednotu končí svátkem Obrácení sv. Pavla.


V úterý 26. 1. máme setkání v našem Řádu. V 10:00 hod. společně slavíme eucharistii v našem řádovém kostele sv. Františka u Karlova mostu.


Z nemocnice pozdravuje pan František Kotáb. Je po operaci. Myslíme na něj i na všechny nemocné naší farnosti.


První poutní bohoslužba naší farnosti v Živohošti je dnes odpoledne. Vzpomeneme také narozeniny naší Anežky České 20. 1. 1211. Narodila se o svátku svatých mučedníků Fabiána a Šebestiána v předvečer svátku Anežky Římské - od které dostala jméno.
Touto bohoslužbou se s Živohoští krátce rozloučíme. Další bohoslužba tam bude na Boží Hod velikonoční a následující neděle vždy v 15:00 hod.


    Ohlášky pro týden 18. - 24. 1. 2016


V úterý 19. 1. mají kněží příbramského vikariátu své pravidelné setkání - vikariátní konferenci. Ta začíná společnou bohoslužbou v 9:00 hod. v kostele sv. Václava v Mníšku pod Brdy. Po mši svaté setkání pokračuje na faře. Prosíme o modlitbu za všechny kněze našeho vikaritu.


Ve středu 20. 1. 2016 je památka svatých mučedníků Fabiána a Šebestiána. Jim je zasvěcen kostel v Živohošti. Poutní mše svatá bude v neděli 24. 1. 2016 v 15:00 hod. Tam vzpomeneme i narozeniny naší svaté Anežky České. Narodila se 21. 1. 1211.


Ve  čtvrtek 21. 1. 2016 zastupuji dobříšského pana faráře, který je v lázních a budu mít mši svatou v domově důchodců na Dobříši v 8:30 hod.


Byla sečtena Tříkrálová sbírka v naší farnosti. Letos vynesla 77 200,- Kč. Všem koledníkům i dárcům upřímné poděkování!


Na stránku "Farnost Starý Knín - dění ve farnosti" a do sekce "Texty" (ikonka v horní části stránky) byl přidán přehled nejdůležitějších událostí v naší farnosti v roce 2015.


    Ohlášky pro týden 11. - 17. 1. 2016


Nedělí 10. 1. 2016 končí vánoční doba, v pondělí začíná liturgické mezidobí.


V pondělí 11. 1. 2016 se v Boroticích rozloučíme při mši sv. ve 14:00 hod. se zemřelým panem Aloisem Sádeckým z Chramišť.


V sobotu bude ve Starém Kníně zádušní mše svatá za zemřelého pana Jaroslava Karocha, který zemřel 31. 12. 2015 a rozloučení s ním bylo 8. 1. letošního roku v Mostě.
Obvyklá večerní bohoslužba ten den v Novém Kníně nebude.


Na stránku "Farnost Starý Knín - dění ve farnosti" a do sekce "Texty" (ikonka v horní části stránky) byl přidán přehled nejdůležitějších událostí v naší farnosti v roce 2015.


    Ohlášky pro týden 4. - 10. 1. 2016


Poděkování všem, kteří jakýmkoli způsobem pomáhali v uplynulém roce v naší farnosti.


Poděkování těm, kteří v těchto dnech vykonávají tříkrálovou sbírku, i všem, kteří přispívají.


Ve středu ve farním kostele budeme slavit slavnost Zjevení Páně. Bohoslužba začne v 16:00 hod. u studny ve Starém Kníně, kde bude požehnána voda. Pak v kostele sv. Františka bude mše sv. pokračovat.


    Ohlášky pro týden 28. 12. 2015 - 3. 1. 2016


Bohoslužby na dobu vánoční jsou uvedeny v sekci "Pořad bohoslužeb" - ikonka v horní části stránky.


V neděli v Boroticích a v Živohošti bude slavena mše sv. ze slavnosti Zjevení Páně - při těchto bohoslužbách bude požehnána voda, kadidlo i křída. Ve farním kostele bude mše sv. z 2. neděle po Narození Páně. Svěcení vody bude v den slavnosti 6. ledna při večerní bohoslužbě ve Starém Kníně v 16:00 hod.


Zveme příští neděli do Živohoště na bohoslužbu. Mši sv. bude doprovázet sbor sv. Jiří z Vraného. Po mši sv. vystoupí s krátkým vánočním koncertem.


    Ohlášky pro týden 21. - 27. 12. 2015


Pořad bohoslužeb v době vánoční je uveden na našich farních stránkách.
Srdečně zveme na bohoslužby i vánoční koncerty.


Zítra v pondělí 21. 12. 2015 v Pastoračním centru na Dobříši je od 15:00 hod. zpovědní odpoledne. Budou k dispozici tři kněží. V naší farnosti se zpovídá přede mší svatou, po mši a po domluvě v jiném čase.


Ve úterý od 14:00 hod. ve farním kostele se bude připravovat vánoční výzdoba a úklid kostela. Každá pomoc je vítána.


Ve středu 23. 12. 2015 ve 12:45 hod. do novoknínského kostela přinesou skauti Betlémské světlo. To bude k dispozici v našich kostelech, na faře i v mincovně.


    Ohlášky pro týden 14. - 20. 12. 2015


V tomto týdnu začal Svatý rok milosrdenství. 8. 12. 2015 otevřel Bránu milosrdenství papež František v bazilice sv. Petra v Římě. Také v pražské katedrále byla v sobotu 12. 12. 2015 otevřena Brána milosrdenství panem kardinálem Dominikem Dukou a Miloslavem Vlkem.


V úterý v 9:00 hod. bude mše svatá v Novém Kníně. Kněží příbramského vikariátu tak začínají své setkání - vikariátní konferenci, která bude pokračovat na faře. Prosíme o Vaše modlitby. Večerní mše sv. v Novém Kníně v úterý nebude.


Ve čtvrtek se ve 13:00 hod. ve Starém Kníně rozloučíme při mši sv. s paní Martou Růžičkovou. Přicházela do našich kostelů. Zapojovala se do živého růžence. Zemřela zaopatřena svatými svátostmi. Prosíme o modlitbu.


V pátek 11. 12. 2015 zemřel pan biskup Jiří Paďour. Byl vícekrát v naší farnosti. Rozloučení s ním bude v sobotu v českobudějovické katedrále.
http://www.apha.cz/zemrel-biskup-jiri-padour ; na stránkách českobudějovického biskupství je ke stažení parte.


    Ohlášky pro týden 7. - 13. 12. 2015


V úterý slavíme slavnost Neposkvrněného Početí P. Marie. Ten den začíná Rok Milosrdenství. Papež František v Římě otevírá svatou bránu v bazilice sv. Petra. Dopoledne je možné sledovat na televizi Noe.


Ve středu bude mimořádně mše svatá odpoledne ve Velké Hraštici.


V sobotu jsme zváni k otevření svaté brány v pražské katedrále.
Bohoslužba začíná v 10:00 hod.


Večerní mše svatá v Novém Kníně je určena dětem a mládeži.


    Ohlášky pro týden 30. 11. - 6. 12. 2015


V příštím týdnu nebude mše svatá ve čtvrtek v Boroticích a v sobotu ve Velké Hraštici.


Ve čtvrtek 3. 12. 2015 bude v 17:3o hod. v kostele sv. Salvátora v Anežském klášteře Na Františku mše sv. Pan velmistr srdečně zve všechny Křižovníky, přátele a farníky na tuto oslavu svátku svaté Anežky České. Mše svatá bude v den výročí její beatifikace. Hlavním celebrantem a kazatelem bude Jeho Eminence Dominik kardinál Duka OP, arcibiskup pražský.


V sobotu mše svatá v Novém Kníně je poutní bohoslužbou. Připomeneme si patrona našeho novoknínského kostela svatého Mikuláše. Hlavním celebrantem a kazatelem bude pan velmistr Josef Šedivý O.Cr.


Přeji požehnanou dobu adventní.


    Ohlášky pro týden 23. - 29. 11. 2015


V úterý je setkání kněží příbramského vikariátu v Mníšku pod Brdy. Začíná se mší sv. v 9:00 hod. v kostele sv. Václava. Prosíme o modlitbu za všechny kněze.


Příští neděle je 1.adventní - připravujeme se na vánoční svátky.


    Ohlášky pro týden 16. - 22. 11. 2015


Myslíme v modlitbě na všechny oběti teroristického útoku v Paříži, na rodiny, které ztratily své blízké.


5. 11. 2015 zemřel P. Bohumil Kolář. Jeho pohřeb je 17. 11. 2015 ve 12:00 hod. z kostela sv. Cyrila a Metoděje v Praze - Karlíně. (http://www.apha.cz/zemrel-mons-bohumil-kolar).
Prosíme o modlitbu za něj.


    Ohlášky pro týden 9. - 15. 11. 2015


Ve čtvrtek mimořádně nebude mše svatá v Boroticích. Je řádové setkání v našem klášteře zakončené odpoledne společnou mší svatou ke cti svaté Anežky České (začátek v 16:00 hod.).


V pátek je slavnost sv. Anežky České.


5. 11. 2015 zemřel P. Bohumil Kolář. Jeho pohřeb je 17. 11. 2015 ve 12:00 hod. z kostela sv. Cyrila a Metoděje v Praze - Karlíně. (http://www.apha.cz/zemrel-mons-bohumil-kolar).
Prosíme o modlitbu za něj.


    Ohlášky pro týden 2. - 8. 11. 2015


Neděle 1. 11. 2015 bude naposled mše svatá v kostele sv. Fabiána a Šebestiána v Živohošti. Mše svatá v tomto chrámu bude až na Štědrý den 24. 12. 2015 v 15:00 hod.


V pondělí 2. 11. 2015 budou bohoslužby:
v 10:30 hod. v kostele sv. Františka ve Starém Kníně,
v 15:00 hod. v kostele sv. Zikmunda ve Velké Hraštici
v 16:45 hod. v kostele Nanebevzetí P. Marie v Boroticích .


Od 1. do 8. listopadu je možno získat po splnění tří obvyklých podmínek (svátost smíření, sv. přijímání, modlitba na úmysl Svatého otce) denně plnomocné odpustky, přivlastnitelné pouze duším v očistci, navštíví-li někdo hřbitov a pomodlí se tam třeba jen v duchu za zemřelé.


    Ohlášky pro týden 26. 10. - 1. 11. 2015


Se změnou času se mění začátek večerních bohoslužeb ve všední dny. V úterý, pátek a sobotu budou bohoslužby začínat v 17:00 hod. v Novém Kníně.


Neděle 1. 11. 2015 bude naposled mše svatá v kostele sv. Fabiána a Šebestiána v Živohošti. Mše svatá v tomto chrámu bude až na Štědrý den 24. 12. 2015 v 15:00 hod.


V pondělí 2. 11. 2015 budou bohoslužby:
v 10:30 hod. v kostele sv. Františka ve Starém Kníně,
v 15:00 hod. v kostele sv. Zikmunda ve Velké Hraštici
v 16:45 hod. v kostele Nanebevzetí P. Marie v Boroticích .


Od 1. do 8. listopadu je možno získat po splnění tří obvyklých podmínek (svátost smíření, sv. přijímání, modlitba na úmysl Svatého otce) denně plnomocné odpustky, přivlastnitelné pouze duším v očistci, navštíví-li někdo hřbitov a pomodlí se tam třeba jen v duchu za zemřelé.


Sestry trapistky srdečně zvou do Poličan v sobotu 31. října 2015 v 10:00 hod. na mši svatou, kterou bude sloužit opat kláštera trapistů v Novém Dvoře - Dom Samuel Lauras - na poděkování za 25 let svého kněžského svěcení.


    Ohlášky pro týden 19. - 25. 10. 2015


Poděkování všem, kdo se starají o naše chrámy.


Poděkování všem, kteří dnes ve sbírce přispěli na misie.


Sobotní mše svatá v příštím týdnu bude určena dětem a mládeži.


Upozornění na změnu času: ze soboty na neděli se ve tři hodiny posune ručička zpět na druhou hodinu.


V úterý máme vikariátní konferenci. Začínáme mší svatou v 9:00 hod. v kostele sv. Jakuba na Příbrami.


V sobotu sousední farnost ve Štěchovicích slaví 100 let svého kostela. Na mši svatou do Štěchovic v 18:00 hod. přijede pan kardinál Dominik Duka.


    Ohlášky pro týden 12. - 18. 10. 2015


V sobotu 10. 10. 2015 jsme se při mši svaté rozloučili se zemřelou paní Františkou Sirovou, švagrovou zemřelého pana velmistra L. Sirového z Velké Lečice.
Děkuji všem, kteří se přišli rozloučit a prosím, abyste pamatovali v modlitbě.


V sobotu 17. 10. 2015 bude v Čelině v 11:30 hod. mše svatá v rámci „Selských slavností“.


V sobotu také myslíme na Narodní eucharistický kongres v Brně.


V neděli v Boroticích i ve Starém Kníně slavíme posvícení. Mši svatou ve Starém Kníně bude doprovázet sbor sv. Jiří z Vraného, po mši sv. pak bude krátký koncert.


Příští neděle je misijní neděle. Sbírka této neděle bude věnována misiím.


    Ohlášky pro týden 5. - 11. 10. 2015


Poděkování všem, kteří pamatují na Národní eucharistický kongres ve svých modlitbách.


    Ohlášky pro týden 28. 9. - 4. 10. 2015


Zítra oslavíme sv. Václava - hlavního patrona naší země. Ve farnosti máme dvě kaple jemu zasvěcené, kde se bude slavit eucharistie.
Upozorňuji také na možnost připutovat do Mníšku pod Brdy - mše svatá je tam v 8:30 hod.
Pro naše starší farníky je možnost spojit se s oslavou tohoto významného svátku prostřednictvím ČT - na druhém programu je vysílán od 10:00 hod. přenos bohoslužby ze Staré Boleslavi.


Příští týden vstupujeme do naší již tradiční pouti k patronu kostela sv. Františku. Bohoslužby od pátku do neděle budou ve farním kostele ve Starém Kníně.


Připomínám večerní koncert v sobotu ve staroknínském kostele v 18:00 hod. - vystoupí známý písničkář Jaroslav Hutka.


Prosím také naše farníky, aby pomohli s úklidem našeho kostela. Ten bude ve středu od 14:00 hod.


    Ohlášky pro týden 21. - 27. 9. 2015


Výzva P. Michala Němečka: do středy prosím sdělte, kdo by se chtěl vypravit do Brna speciálním vlakem na NEK.
Je to iniciátiva pana kardinála Duky. Vlak bude vypraven bude-li minimálně 300 prodaných jízdenek. Vyjížděl by kolem 6 hod. ráno z Prahy (nádraží bude upřesněno) do Brna potrvá cesta kolem 3 hodin. Zpět by vlak vyjížděl cca v 16 hodin a cesta do Prahy potrvá také cca 3 hodiny. Vlak by zastavoval v zastávce Kolín. Cena za jízdenku (tam i zpět) je 500 Kč.


Poděkování všem, kteří pamatují na NEK ve svých modlitbách.


    Ohlášky pro týden 14. - 20. 9. 2015


V pondělí o řádové slavnosti Povýšení svatého Kříže při mši svaté složí do rukou velmistra Řádu P. Josefa Šedivého O.Cr. časné sliby náš novic Tomáš Gregůrek. Mše svatá je v kostele sv. Františka u Karlova mostu v Praze. Bohoslužba začíná v 16:00 hod.
Prosíme o modlitbu za Tomáše i celý náš Řád.


Ve středu o památce sv. Ludmily bude od 10:00 hod. pro žáky mokrovratské školy seznámení s touto světicí v azylovém domě.


Ve středu ve 14:30 hod v Boroticích se rozloučíme se zemřelou paní Kouklíkovou z Čeliny.


V pátek ve 14:30 hod. začínáme s výukou náboženství na faře ve Starém Kníně.


Poděkování všem, kdo při mši sv. 5.  a 6. září vzpomínali při první výročí úmrtí na Pavlu Tichou.


    Ohlášky pro týden 7. - 13. 9. 2015


Prosím věnujte pozornost změnám bohoslužeb v příštím týdnu:
v úterý a v pátek jsou bohoslužby ráno v 8:00 hod v Novém Kníně
ve středu je mše svatá v 18:00 hod v Novém Kníně
ve čtvrtek je bohoslužba v 16:45 v Boroticích
v sobotu je poutní mše svatá u kapličky v Dražeticích ve 14:00 hod, sloužit ji bude P. Jan Sukolski,CSsR, redemptorista ze Sv. Hory; večerní mše svatá v Novém Kníně nebude
nedělní bohoslužby budou jako obvykle v 8:30 v Boroticích, v 10:30 ve Starém Kníně a v 15:00 hod na Živohošti


V pondělí 14. září o svátku Povýšení svatého Kříže v 16:00 hod složí při mši svaté časné řeholní sliby náš novic Tomáš Gregůrek - prosíme o modlitbu.


Poděkování všem, kdo při mši sv. 5.  a 6. září vzpomínali při první výročí úmrtí na Pavlu Tichou.


    Ohlášky pro týden 31. 8. - 6. 9. 2015


Dětem požehnání na začátku nového školního roku. Modlíme se také za jejich rodiče a učitele.


Zájemci o výuku náboženství ať se přihlásí na faře.


V sobotu v 10:00 hod. v pražské katedrále bude pan biskup Václav Malý udílet jáhenské svěcení. Prosíme o modlitbu za budoucí jáhny.


5. září je první výročí úmrtí Pavly Tiché. Bude za ní obětována mše svatá 5. září v 18:00 hod. v Novém Kníně a 6. září v 15:00 hod. v Živohošti (místo,kde byla přijatá do církve).


    Ohlášky pro týden 24. - 30. 8. 2015


Přeji všem návštěvníkům naší farnosti požehnanou dobu odpočinku a prázdnin.


V sobotu příští týden obvyklá bohoslužba v Novém Kníně nebude. Zveme ale na mši svatou do Chotilska ke kapličce při „Chotilském posvícení“ v 16:30 hod.


V příštím týdnu vzpomínáme na zdejšího pana kaplana Františka Krbu, který zemřel 26. 8. 1985 v Hostouni a je pohřben v Unhošti.


5. září je první výročí úmrtí Pavly Tiché. Bude za ní obětována mše svatá 5. září v 18:00 hod. v Novém Kníně a 6. září v 15:00 hod. v Živohošti (místo,kde byla přijatá do církve).


Příští neděli požehnám školákům a učitelům na začátku nového školního roku.


    Ohlášky pro týden 17. - 23. 8. 2015


Přeji všem návštěvníkům naší farnosti požehnanou dobu odpočinku a prázdnin.


V pátek 21. 8. 2015 uzavřou v Živohošti svátost manželství pan Václav Altmann a paní Eva Mikulášová.
Prosíme o modlitbu za ně.


V tomto týdnu zemřeli dva kněží pražské arcidiecéze Mons. Josef Šach a P. Karel Dachkovský.
Prosíme o modlitbu za ně.


    Ohlášky pro týden 10. - 16. 8. 2015


Přeji všem návštěvníkům naší farnosti požehnanou dobu odpočinku a prázdnin.


V  sobotu o slavnosti Nanebevzetí P. Marie je poutní mše svatá v 10:30 hod. v Boroticích, večerní mše svatá v sobotu v 18:00 hod. v Novém Kníně je z posvěcení chrámu.
Srdečně zveme.


    Ohlášky pro týden 3. - 9. 8. 2015


Přeji všem návštěvníkům naší farnosti požehnanou dobu odpočinku a prázdnin.


V úterý 4. 8. je výroční den úmrtí pana kardinála Františka Tomáška.
Mše svatá za něj bude sloužena v pražské katedrále v úterý 4. 8. v 18:00 hod. (http://www.apha.cz/rekviem-za-kardinala-frantiska-tomaska-2015)


Ve čtvrtek 6. 8. je svátek Proměnění Páně. Srdečně zveme na bohoslužbu do borotického kostela v  16:45 hod.
Je to také výroční den úmrtí blahoslaveného papeže Pavla VI.


Prosíme o modlitby za zdárný průběh oprav na poutním místě v naší blízkosti na Svaté Hoře. Areál je uzavřen, bohoslužby probíhají ve stejných časech v exercičním domě, nebo za příznivého počasí u mariánského pramene venku.(http://www.apha.cz/rekonstrukce-svate-hory-se-rozbehla-naplno)


    Ohlášky pro týden 27. 7. - 2. 8. 2015


Přeji všem návštěvníkům naší farnosti požehnanou dobu odpočinku a prázdnin.


    Ohlášky pro týden 20. - 26. 7. 2015


Děkuji Janu Kolouchovi, klerikovi našeho Řádu, za jeho službu v naší farnosti a přejeme vytrvalost v tom povolání, které mu dává Pán. Prosím o modlitbu za něj i ostatní naše spolubratry.


Po několika letech, kdy na Kozích Horách u kaple sv. Anny nebyla mše svatá, se letos bude slavit bohoslužba za rodiny 25. července v 16:00 hodin. Večerní mše sv. v Novém Kníně příští sobotu nebude.
Srdečně zveme ke kapličce na Kozí Hory na mši svatou i agape po bohoslužbě.


Sousední farnost zve na poutní bohoslužbu do kostela sv. Máří Magdalény v Bělici příští sobotu 25. července ve 14:30 hod. V době války běličtí slavili svoji pouť v našem živohošťském kostele.


Příští týden slavíme ve středu památku sv. Maří Magdalény, ve čtvrtek je svátek sv. Brigity, v sobotu je svátek sv. Jakuba.


Příští týden v neděli srdečně zvu k podvečernímu posezení na faru do Starého Knína. Popřejeme mému tatínkovi k jeho narozeninám.


    Ohlášky pro týden 13. - 19. 7. 2015


Děkuji všem, kteří se rozloučili v sobotu z borotického kostela při mši svaté s paní M. Dolejšovou z Chramišť.
V pondělí se při mši svaté ve 14:00 hod. ve Starém Kníně rozloučíme se zemřelou paní Jiřinou Novákovou z Malé Hraštice.
Pamatujte, prosím, v modlitbě.


Jsme zváni na Skaleckou pouť. V sobotu 18. července v 10:00 hod. je slavná mše sv., hlavním celebrantem je Dr. Vojtěch Eliáš.


Po několika letech, kdy na Kozích Horách u kaple sv. Anny nebyla mše svatá, se letos bude slavit bohoslužba za rodiny 25. července v 16:00 hodin.


Tuto neděli po 18:00 hod. budu slavit eucharistii u skautů v jejich táboře na Sejcké Lhotě.


    Ohlášky pro týden 6. - 12. 7. 2015


Sestr