............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................
Úvodní stránka O farnosti Dění ve farnosti Pořad bohoslužeb Starý Knín a okolí Živohošť a okolí
............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................

Borotice a okolí

Informace jsou v převážné míře převzaty z publikace Borotická farnost, její historie a současnost (Ing. Král), z části pak z veřejně dostupných informačních materiálů obcí a také z výstupu projektu Památky kolem středního toku Vltavy aneb Vraťme život našim památkám MAS Brdy Vltava. Další zajímavé informace nebo fotografie z různých akcí souvisejících s farností je možné najít i na webových stránkách místních obecních úřadů nebo na neoficiálních prezentacích, jako např. svěcení kaple v Čelině v r. 1999 .


Obce, které původně náležely do farnosti Borotice:   Borotice, Čelina, Drevníky, Drhovy, Drhovce, Homole, Hranice, Hubenov, Cholín, Chramiště, Mokrsko, Nechalov, Slovanská Lhota, Vaječník a Županovice.


Stručně z historie

První písemná zmínka o obci Borotice je z roku 1207. V té době náležela bratřím špitálu P. Marie, řádu německých rytířů. Od nich ji odkoupila česká královna Konstancie Uherská, aby ji (kromě jiného) spolu se vsí Dražetice v roce 1235 věnovala špitálu sv. Františka z Assisi, který při kostele sv. Haštala v Praze zřídila její dcera, Anežka Přemyslovna (svatá Anežka Česká). V roce 1253 zakládá řád křižovníků s červenou hvězdou v Boroticích faru a staví původně raně gotický kostel Nanebevzetí Panny Marie.
V roce 2009 dochází na základě rozhodnutí Miloslava kardinála Vlka, arcibiskupa pražského, ke sloučení s farností Starý Knín a farností Živohošť.

Posloupnost farářů - křižovníků v Boroticích

1.   Václav Vojtěch Hubínek (prvofarář) 1786-1790
2.   Leonard Nemastil 1790-1803
3.   Jan Florián Milčžinský 1803-1805
4.   Jan František Podleský 1805-1808
5.   Václav Klammer 1808-1816
6.   Václav Kačžer 1816-1824
7.   Josef Holletz 1824-1827
8.   Václav Klammer (podruhé) 1827-1829
9.   Jan Hrabě 1829-1834
10. Josef Sykora 1835-1846
11. Jan Pelikán 1846-1853
12. Antonín Gunner 1853-1859
13. Dominik Bittner 1859-1868
14. Josef Cerha 1868 (od 8. 2.do 1. 6)
15. Jan Baloun 1868-1872
16. František Hoppe 1873-1893
17. Václav Jonáš 1893-1901
18. Václav Rožat 1901-1907
19. Antonín Krob 1907-1938
20. Vratislav Krátký 1938-1962
      P. Krátký i po odchodu do důchodu bydlí na faře a do své smrti
       v roce 1975 pomáhá s duchovní správou.
21. Václav Musiol Sedlák (exc. ze Starého Knína) 1962-1969 - diecézní kněz
22. Josef Malinský (exc. ze Starého Knína)1969-1988
23. Pavel Vrbenský (diecéz. kněz exc. ze Starého Knína)1988-1992
24. Josef Andrejčák od roku 1992

 


Farní úřad

V průběhu třicetileté války borotická fara zanikla a farnost byla přifařena k farnosti sv. Kiliána v Davli. Ves Borotice později patřila ke křižovnickému panství Dobřichovice; když pak v roce 1669 řád zakoupil panství Starý Knín, byla k němu roku 1679 přidělena. Fara však zde byla obnovena až v roce 1786. Z této doby zřejmě pochází pozdně barokní obdélníková stavba s mansardovou střechou.
Správci farnosti zde pobývali od roku 1786 až do roku 1962, kdy po odchodu P. Vratislava Krátkého O.Cr. do důchodu byla farnost přidělena do duchovní správy Starému Knínu.

foto fara Borotice


Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Boroticích

Kostel byl založen roku 1253. Známky původního gotického slohu má jen presbytář, ostatní část kostela byla přestavěna asi koncem 17. a počátkem 18. století do dnešní podoby. V roce 1897 pak byla ke kostelu přistavěna nová věž s hodinami.
V kostele se nachází kopie sochy Panny Marie Borotické. Se sochou, pocházející z pražského kostela sv. Františka, chodila v 17. století procesí ze Starého Knína do Borotic, neboť Borotice byly v té době významným poutním místem.

foto kostel Nanebevzetí P. Marie v Boroticích


Kaple sv. Jana Nepomuckého v Čelině

Pochází z 18. století. Je pravděpodobně, že ji postavil nebo alespoň navrhl Jan Blažej Santini, jeden z nejznámějších domácích barokních architektů.
Kaple dlouhou dobu chátrala a teprve péčí majitelů, kterým byl vrácen zámecký areál v jehož v parku se kaple nachází, byla obnovena.

foto kaple v Čelině


Kaple a kapličky v okolí

Narození P. Marie
v Dražeticích

sv. Václava
v Drevnikách

sv. Petra
v Drhovech

sv. Antonína
v Nechalově

Navštívení P. Marie
ve Slovanské Lhotě

Panny Marie
v Chramištích

sv. Josefa
v Hubenově

Nanebevzetí Panny Marie
na Homoli

Sv. Ducha
v Županovicích

foto kaple v Dražeticích foto kaple v Drevnikách foto kaple v Drhovech foto kaple v Nechalově foto kaple ve Slovanské Lhotě foto kaple v Chramištích foto kaple v Hubenově foto kaple na Homoli foto kaple v Županovicích


............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................
Úvodní stránka O farnosti Dění ve farnosti Pořad bohoslužeb Starý Knín a okolí Živohošť a okolí
............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................
TOPlist