............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................
Úvodní stránka O farnosti Nástěnka-ohlášky Pořad bohoslužeb Kontakty Archiv plakátů
............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................

Chrámové sbory

Smíšený sbor


Kdo jsme :

Jsme skupinou převážně neškolených zpěváků, která se pod vedením profesionálního sbormistra Michaela Havlíčka snaží zpívat
ke slávě Boží a ke své radosti. Rádi mezi sebou přivítáme každého, kdo má zpívání stejně rád jako my.

Trocha historie:
Staroknínský chrámový sbor vznikal ve druhé polovině 60. let kolem varhanice Vlasty Havlíčkové a jejích vrstevníků – zpěváků.
Nastudovala Laštůvkovu Vánoční mši a další skladby k různým příležitostem svátků během církevního roku. V té době začala také nacvičovat postupně části vánoční mše J. J. Ryby „Hej mistře“ a díky uvolněnější politické situaci roku 1968 ji uvedla při obnovené půlnoční mši svaté, při které kromě sólistů a sboru účinkoval i menší orchestr složený z místních muzikantů. Toto navazovalo na bohatý hudební život novoknínského kůru datujícího se od baroka, čehož dokladem byl i instrumentář barokních nástrojů a bohatý ručně psaný hudební archiv z první poloviny 19. století.
Z meziválečného období je dodnes známá osobnost místního regenschoriho pana učitele Podehradského, pod jehož vedením bylo prováděno mnoho liturgických skladeb. Během padesátých let došlo k určitému útlumu muzicírování na kůru, nejen z politických důvodů. Současný sbor navazuje na tuto dlouholetou a bohatou hudební tradici, obzvláště na práci varhanice Vlasty Havlíčkové, které působila na obou knínských kůrech - v kostele sv. Mikuláše a kostele sv. Františka z Assisi až do své smrti v roce 2002.
Od začátku 80. let po předchozím působení ve sboru a ovlivněn studiem na hudební fakultě pražské AMU postupně přebíral vedení sboru její starší syn Michael. V devadesátých letech došlo také ke generační obměně členů sboru mladšími pěvci, což vyvrcholilo později a v podstatě trvá dodnes.
Z varhaníků, kteří působí v poslední době u sboru, je to hlavně paní MUDr. Jitka Plačková, která je v tomto ohledu oporou sboru. Dále Tereza Lišková a její syn Jakub, který začal studovat hru na varhany u M. Havlíčka a pomalu se zapojuje hrou jednodušších partů. V současné době má sbor okolo 20 stálých členů.
Z repertoáru lze jmenovat kromě již zmíněné vánoční mše J. J. Ryby i Laštůvkovu Vánoční mši, Brixiho Pastorální mši D-dur, každoroční provádění pašijí, Stabat Mater od J. B. Pergolesiho pro ženský sbor, Mozartovo Ave verum corpus a další drobné skladby. Občas využíváme možnost zpívat i v okolních farnostech a v květnu roku 2019 jsme koncertně vystoupili v Praze na Klárově v Geologickém ústavu.

V pátek 5. září 2014 zemřela naše kolegyně a kamarádka Pavla Tichá.

Jak zkoušíme :

Snažíme se scházet se pokud možno pravidelně, většinou v pátek nebo v sobotu navečer.

Vystoupení:

Zpěv jako doprovod při slavnostních bohoslužbách nebo na samostatných koncertech, zejména v době velikonoční a vánoční.

Zde je možné zhlédnout část záznamu koncertu z Domova sv. Karla Boromejského v Praze - Řepích v roce 2023 nebo si poslechnout ukázky z postního koncertu v kostele sv. Františka ve Starém Kníně 6. dubna 2014, při kterém zazněla skladba G. B. Pergolesiho Stabat Mater. Knínský ženský sbor při něm posílili hosté z Příbrami.

tlacitko   Část 1. - Stabat Mater

tlacitko   Část 5. - Quis est homo

tlacitko   Část 13. - Amen


Náš repertoár:

Vánoční:

Česká mše vánoční - J. J. Ryba
Pastýřská mše koledová - Fr. Laštůvka                            
Missa Pastoralis - F. X. Brixy
Vánoční rosička - A. V. Michna
Rozmilý slavíčku - J. J. Ryba
Adeste fideles
Panenka Maria po světě chodlia       
Stála Panenka Maria
Co to znamenati má
Krásná Panna
Poslyšte bratři jen
Poslouchejte křesťané
Jak jsi krásné neviňátko
Bratři a sestřičky
Šumavská koleda
Duchovní píseň pastýřů

Postní a velikonoční

Stabat Mater - G. B. Pergolesi       
Kriste, Králi
Pašije podle sv. Lukáše
Pašije podle sv. Marka
Pašije podle sv. Matouše
Ukřižovaný Kriste - B. Kašpar
Plačte andělové - A. V. Michna
Toto je den
Novými plesy plesejte
Velikonoční pasameza - A. V. Michna                            
Královno nebes

 

Ostatní:

Zpívej duše Pánu žalmy - J. Malát                            
Missa - R. Fuhrer
Ave verum corpus - W. A. Mozart
Sláva Boží v přírodě - L. W. Beethoven
Laudate omnes gentes
Ó přiď, Pane můj
Laudate Dominum - W. A. Mozart
Respice quaesumus Domine - A. L. Weber
Požehnejte nám Boží andělé - I. Marcias


............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................
Úvodní stránka O farnosti Nástěnka-ohlášky Pořad bohoslužeb Kontakty Archiv plakátů
............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................
TOPlist