Vítáme Vás v Římskokatolické farnosti Starý Knín.

         Milí přátelé,

děkuji Vám za návštěvu našich farních stránek. Doufám, že zde naleznete všechny potřebné informace - snažíme se týdně aktualizovat pořad bohoslužeb i jiných aktivit. Rádi se s Vámi setkáme i v naší farnosti.
Prosíme také o Vaši modlitbu.

           Žehná Vám                                                Josef Andrejčák O.Cr.

velikonční přání O farnosti Starý Knín
Nástěnka - ohlášky
Vetero Knina - květen 2016
Pořad bohoslužeb
Kontakty, odkazy
Chrámový sbor
Farní charita Starý Knín